Studijų krypčių/programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų krypčių/programų komitetai

STUDIJŲ KRYPČIŲ KOMITETAI

ENERGIJOS INŽINERIJA E13
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2021-40)

Komiteto pirmininkas Dr. Kęstutis Navickas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Komiteto nariai: Dr. Ričardas Krikštolaitis IF Matematikos ir statistikos katedros profesorius, katedros vedėjas
Dr. Stasys Slavinskas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Dr. Kęstutis Venslauskas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas
Dr. Gediminas Vasiliauskas INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros docentas
Ralfas Lukoševičius Biojėgainių vystymo klasterio valdybos narys
Dr. Rolandas Urbonas Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas
Mantas Ramanauskas Magistrantūros studijų studentas

GAMYBOS INŽINERIJA E10
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2021-40)

Komiteto pirmininkas Dr. Gediminas Vasiliauskas INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros docentas
Komiteto nariai: Dr. Egidijus Šarauskis INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorius
Dr. Rasa Čingienė INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros docentė
Rimantas Dapkus INŽF Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius
Dr. Rolandas Bleizgys INŽF Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Dr. Algirdas Janulevičius INŽF Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Diana Tatarūnaitė-Zubenienė UAB „DOJUS Agro” Lietuvos filialo direktorė
Ieva Knoknerienė Doktorantūros studijų studentė

MECHANIKOS INŽINERIJA E06
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2024 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2024-11)

Komiteto pirmininkas Dr. Vytenis Jankauskas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Komiteto nariai: Dr. Rolandas Bleizgys INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros vedėjas, profesorius
Dr. Eglė Jotautienė INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorė
Dr. Antanas Juostas INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros docentas
Dr. Tomas Mickevičius INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros lektorius
Dr. Stasys Slavinskas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Dr. Edvardas Vaiciukevičius INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros docentas
Kazys Čiurila UAB „Laumetris” direktorius (socialinis partneris)
Dangis Valaitis UAB „Dotnuva Baltic” vykdantysis direktorius (socialinis partneris)
Robertas Abrutis Bakalauro studijų studentas
Jonas Braška Magistrantūros studijų studentas – deleguotas VDU SA

STATYBOS INŽINERIJA E05
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2021-40)

Komiteto pirmininkas Dr. Rytis Skominas INŽF Vandens inžinerijos katedros docentas
Komiteto nariai: Dr. (HP) Arvydas Povilaitis INŽF Vandens inžinerijos katedros profesorius
Dr. Vincas Gurskis INŽF Vandens inžinerijos katedros docentas
Dr. Gražina Žibienė INŽF Vandens inžinerijos katedros docentė
Dr. Raimondas Šadzevičius INŽF Vandens inžinerijos katedros docentas
Audrius Bunevičius UAB „Kelprojektas” generalinis direktorius
Mantas Brazauskas Magistrantūros studijų studentas

TRANSPORTO INŽINERIJA E12
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2021-40)

Komiteto pirmininkas Dr. Tomas Mickevičius INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros lektorius
Komiteto nariai: Dr. Stasys Slavinskas INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Dr. Algirdas Janulevičius INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Dr. Eglė Jotautienė INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorė
Dr. Egidijus Zvicevičius INŽF Mechanikos, energetikos ir ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas
Vytautas Naujalis UAB „Autotoja” generalinis direktorius
Vaida Jonynienė UAB „Adampolis Holding” personalo vadovė
Andrius Šumskis UAB „Hegelmann Transporte” direktorius
Justinas Medzevičius Magistrantūros studijų studentas

I PAKOPOS (BAKALAURO) VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

ŽEMĖTVARKA IR NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS 6121EX031
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2024 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2024-12)

Komiteto pirmininkė Dr. Jolanta Valčiukienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
Komiteto nariai: Dr. Daiva Juknelienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
Dr. Virginija Gurskienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
Dr. Audrius Aleknavičius INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros mokslo darbuotojas
Dr. Giedrius Balevičius INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros lektorius
Egidijus Stašelis UAB „Geometra” generalinis direktorius
Jūratė Šarkauskienė UAB „OBER-HAUS” nekilnojamojo turto vertintoja
Patricija Sasnauskaitė Bakalauro studijų studentė – deleguota VDU SA

TVARIOJI INŽINERIJA 6121EX087
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2023-42)

Komiteto pirmininkas Dr. Rolandas Bleizgys INŽF Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius
Komiteto nariai: Dr. Egidijus Šarauskis INŽF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorius
Dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė IF Taikomosios informatikos katedros profesorė
Dr. Audrius Žunda INŽF Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas
Dr. Inga Adamonytė INŽF Vandens inžinerijos katedros docentė
Albinas Šulinskas UAB “DeLaval” vadovas
Marius Kazlauskas UAB “Precision Farming” tiksliojo ūkininkavimo konsultantas Lietuvoje
Arnas Katilius Studijų programos Tvarioji inžinerija studentas – deleguotas VDU SA

II PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

ŽEMĖTVARKA 6211EX028
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ŽŪA-2021-40)

Komiteto pirmininkė Dr. Virginija Gurskienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
Komiteto nariai: Dr. Audrius Aleknavičius INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros mokslo darbuotojas
Dr. Donatas Jonikavičius INŽF Miško mokslų katedros lektorius
Dr. Daiva Juknelienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros lektorė
Kazys Maksvytis Valstybės įmonės „Registrų centras” registrų tvarkymo direktorius
Dr. Vida Malienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros profesorė
Dr. Gintautas Mozgeris MEF Miško mokslų katedros vedėjas, profesorius
Dr. Jolanta Valčiukienė INŽF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros vedėja, docentė
Eglė Leonovaitė Magistrantūros studijų studentė