Inžinerijos fakultetas | VDU Žemės ūkio akademija

Inžinerijos fakultetas

Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2020”

  Įgyvendinant koronaviruso prevencijos priemones VDU, Žemės ūkio akademijos  Žemės ūkio inžinerijos fakultete atšaukiama studentų mokslinė konferencija “Jaunasis mokslininkas 2020”.  Mokslinis straipsnis yra privalomas ir užskaitomas kaip pranešimas konferencijoje. Tiems, kurie straipsnį...

Paskelbtas konkursas LR Prezidentų vardinei stipendijai gauti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė konkursą LR Prezidentų vardinei stipendijai gauti. Universitetinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos 24 vardinės stipendijos, iš jų 4 Jono Žemaičio stipendijos inžinerijos mokslų ir technologijos mokslų studijų krypčių grupių studijų programų...

BOVA universitetų tinklas skelbia papildomą  paraiškų priėmimą BOVA kursams rengti

BOVA UN OPEN ADDITIONAL CALL FOR APPLICATION 2020-2021, DEADLINE 01.04.2020. BOVA University network announces the OPEN ADDITIONAL CALL for APPLICATION for organization of BOVA courses by BOVA  funding in 2020-2021:  BOVA Intensive Master Courses (BIMC); BOVA Intensive Doctoral Courses (B...

Skelbiamas studijų mainų konkursas ne ES/EEE šalyse

VDU STUDENTŲ DĖMESIUI! SKELBIAMAS STUDIJŲ MAINŲ KONKURSAS NE ES/EEE ŠALYSE („Erasmus+“ ir VDU dvišaliai mainai) Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse vieno semestro trukmės studijų mainams į ne ES/EEE šalis pagal „Erasmus+“ arba VDU dvišalių mainų...

MOBILIOJI TECHNIKA 2020

Dėl koronaviruso pandemijos  konferencija "Mobilioji technika 2020" šiais metais neįvyks  ...

EWA vardinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui

  AB „EAST West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams. Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Ž...

Fakultetas džiaugiasi bendradarbiavimu su UAB „Biržų žemtiekimas”

  Žemės ūkio inžinerijos fakultetas džiaugiasi nuolatiniu bendradarbiavimu su UAB "Biržų žemtiekimas", kuri  dar 2012 m. už Universiteto rėmimą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ir kitomis priemonėmis, svarbiomis Universitetui tapo mecenatu.  Šiais metais studentų mokymui Žemės ū...

AGRO DIENA – egzaminų nebus 2!

Kviečiame studentus aktyviai dalyvauti UAB „Agrokoncerno grupė“ organizuojamame renginyje....

Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantą LAIMĮ BAUŠĄ sėkmingai apgynus Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją  tema: ,,NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS PRIEŠ RAPSŲ...