Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas | VDU Žemės ūkio akademija

Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Mokslo kryptys:

 • Hidraulinių  procesų  fizinis ir  skaitmeninis  modeliavimas;
 • Nano technologijų  taikymas vandenvalos ir  statybinių  mišinių gamybos procesuose;
 • Racionalių vietinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas;
 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių techninės būklės tyrimai;
 • Vandenvalos procesų techninis, technologinis ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Akvakultūros  sistemų technologijų tobulinimas;
 • Inžinerinės grafikos  mokymo proceso tobulinimas.

Institutą sudaro:

 • Hidrotechnikos mokslo grupė;
 • Statybos inžinerijos mokslo grupė;
 • Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija;
 • Akvakultūros centras.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorius – doc. dr. Algirdas Radzevičius
Tel.: (8-37) 752 393, faksas (8-37) 752 372
El. p.: algirdas.radzevicius@vdu.lt
III rūmai. 329 k.

Adresas:
Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, VDU ŽŪA
Universiteto 10 – 329, Akademija, Kauno r.