Institutai

Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Mokslo kryptys:

 • Hidraulinių  procesų  fizinis ir  skaitmeninis  modeliavimas;
 • Nano technologijų  taikymas vandenvalos ir  statybinių  mišinių gamybos procesuose;
 • Racionalių vietinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas;
 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių techninės būklės tyrimai;
 • Vandenvalos procesų techninis, technologinis ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Akvakultūros  sistemų technologijų tobulinimas;
 • Inžinerinės grafikos  mokymo proceso tobulinimas.

Institutą sudaro:

 • Hidrotechnikos mokslo grupė;
 • Statybos inžinerijos mokslo grupė;
 • Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija;
 • Akvakultūros centras.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorius – doc. dr. Algirdas Radzevičius
Tel.: (8-37) 752 393, faksas (8-37) 752 372
El. p.: hsi@asu.lt
III rūmai. 329 k.

Adresas:
Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, ASU
Universiteto 10 – 329, Akademija, Kauno raj.

Vandens išteklių inžinerijos institutas

Mokslo kryptys:

 • Vandens balanso elementų kaita,
 • Hidrologinių procesų skaitmeninis modeliavimas,
 • Sausinimo ir drėkinimo sistemų efektyvumo tyrimai,
 • Vandens taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai,
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (mažoji hidroenergetika, potvynių prognozavimas ir valdymas, vidaus vandens keliai),
 • Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorius – prof. dr. (HP) Arvydas POVILAITIS
III rūmai 226 k.
Tel. nr.: 8 37 752 337
El. paštas: arvydas.povilaitis@asu.lt

Adresas:
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.,
III rūmai 228 k.
Tel. nr.: 8 37 752337
Faksas: 8 37 752 392
El. paštas: viii@asu.lt

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Mokslo kryptys:

 • Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo optimizavimas. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo kaitą. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.
 • Aplinkosauginio žemės naudojimo tyrimas. Analizuota ekologinių ūkių veikla.
 • Žemės kadastro duomenų tyrimas. Analizuoti žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius įtakojantys veiksniai. Siekiant tikslesnio žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo, rekomenduojama panaudojant nuotolinius tyrimų metodus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą.
 • Apleistų žemių naudojimo tyrimas. Nuotoliniu, tiesioginio stebėjimo vietovėje ir matematiniu statistiniu metodais analizuoti duomenys apie nepanaudotas arba apleistas žemes. Siekta išsiaiškinti duomenų nesutapimo priežastis. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorė – doc. dr.  Jolanta Valčiukienė
III rūmai 425 k.
Tel. nr.: 8 37 752 272
El. paštas: jolanta.valciukiene@asu.lt

Adresas:
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.,
III rūmai 228 k.
Tel. nr.: 8 37 752372
El. paštas: zgi@asu.lt