Vandens išteklių inžinerijos institutas | VDU Žemės ūkio akademija

Vandens išteklių inžinerijos institutas

Mokslo kryptys:

  • Vandens balanso elementų kaita,
  • Hidrologinių procesų skaitmeninis modeliavimas,
  • Sausinimo ir drėkinimo sistemų efektyvumo tyrimai,
  • Vandens taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai,
  • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (mažoji hidroenergetika, potvynių prognozavimas ir valdymas, vidaus vandens keliai),
  • Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorius – prof. dr. (HP) Arvydas POVILAITIS
III rūmai 226 k.
Tel. nr.: 8 37 752 337
El. paštas: arvydas.povilaitis@vdu.lt

Adresas:
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.,
III rūmai 228 k.
Tel. nr.: 8 37 752337
Faksas: 8 37 752 392