Baigiamieji darbai

I pakopos studijų baigiamasis darbas

BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO DATOS

Institutuose:

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 21 d. 10 val. (324 aud.)

Vandens išteklių inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 21 d. 10 val.

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – 2019 m. gegužės 15 d. 9 val. (427 aud.)

Viešas gynimas – birželio 5 d.

VŪŽF I PAKOPOS STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ ATSISKAITYMŲ TVARKA

Pastaba. Baigiamųjų atsiskaitymų tvarkoje pateikta informacija apie baigiamąjį egzaminą yra negaliojanti, nes visi studentai rengia tik baigiamąjį darbą.

METODINIAI PATARIMAI VŪŽF STUDENTAMS

Pastabos.

  1. Metodiniuose patarimuose baigiamojo darbo apiforminimo reikalavimai tinka ir žemėtvarkos bei statybos inžinerijos krypčių studentams.
  2. Šiuose metodiniuose patarimuose esančių baigiamojo darbo viršelio, užduoties, santraukos, atsiliepimo ir recenzijos formų pavyzdžių nenaudokite. Jie pateikti atskirais dokumentais:

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

  1. Informacijos šaltinių naudojimui, bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašų sudarymui naudokite ASU bibliotekos metodiką:

Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale)


II pakopos studijų baigiamasis darbas

BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO DATOS

Institutuose:

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 20 d. 10 val. (324 aud.)

Vandens išteklių inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 20 d. 13 val.

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – 2019 m. gegužės 6-7 d. 9 val. (427 aud.)

Viešas gynimas – birželio 3 d. 9 val. 324 a. (Hidrotechninės statybos inžinerijos studentams) ir birželio 3 – 4 d. (Žemėtvarkos studentams)

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis metodiniais nurodymais.

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale).

Magistrantūros studijų studentai iki viešojo gynimo datos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms  pateikia  ETD darbą į VDU CRIS. Instrukciją rasite čia.