Baigiamieji darbai

I pakopos studijų baigiamasis darbas

Institutiniai gynimai:

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – gegužės 25 (nuolatinių studijų studentai) ir gegužės 26 d. (ištęstinių studijų studentai)

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – gegužės 25 d.

Vandens išteklių inžinerijos institute – gegužės 26 d.

Vieši gynimai:

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa – birželio 19 d. 8:30  (nuolatinių studijų studentai) ir birželio 23 d. 8:30 (ištęstinių studijų studentai)

Žemėtvarkos studijų programa – birželio 19 d. 9:00 (nuolatinių studijų studentai) ir birželio 23 d. 9:00 (ištęstinių studijų studentai)

 

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo rekomendacijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams

Pastabos.

  1. Metodiniuose patarimuose baigiamojo darbo apiforminimo reikalavimai tinka ir žemėtvarkos bei statybos inžinerijos krypčių studentams.
  2. Šiuose metodiniuose patarimuose esančių baigiamojo darbo viršelio, užduoties, santraukos, atsiliepimo ir recenzijos formų pavyzdžių nenaudokite. Jie pateikti atskirais dokumentais:

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Baigiamojo darbo santraukos forma

Vadovo atsiliepimo forma

Recenzijos forma

 


II pakopos studijų baigiamasis darbas

Institutiniai gynimai:

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – gegužės 19 (nuolatinių studijų studentai ir studentai įstoję iki 2016 m. imtinai) ir gegužės 20 d. (ištęstinių studijų studentai)

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – gegužės 19 d.

Vandens išteklių inžinerijos institute – gegužės 20 d.

Vieši gynimai:

Žemėtvarkos programa – birželio mėn. 11 d. 9:00 (nuolatinių studijų studentai ir studentai įstoję iki 2016 m. imtinai) ir birželio 12 d. 9:00 (ištęstinių studijų studentai)

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa – birželio mėn. 12 d. 8:30

 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis metodiniais nurodymais.

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Magistrantūros studijų studentai iki birželio 1 d.  pateikia  baigiamąjį darbą į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą. Instrukciją rasite čia. 

Recenzijos forma institutiniam gynimui

Vadovo atsiliepimo forma

Oponento atsiliepimo forma