I pakopos studijų baigiamasis darbas | VDU Žemės ūkio akademija

I pakopos studijų baigiamasis darbas

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo rekomendacijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams

Pastabos.

  1. Metodiniuose patarimuose baigiamojo darbo apiforminimo reikalavimai tinka ir žemėtvarkos bei statybos inžinerijos krypčių studentams.
  2. Šiuose metodiniuose patarimuose esančių baigiamojo darbo viršelio, užduoties, santraukos, atsiliepimo ir recenzijos formų pavyzdžių nenaudokite. Jie pateikti atskirais dokumentais:

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Baigiamojo darbo santraukos forma

Vadovo atsiliepimo forma

Recenzijos forma