I pakopos studijų baigiamasis darbas

Baigiamojo darbo gynimo datos

Institutuose:

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – 2019 m. gruodžio 19 d. 10 val. (324 aud.)

Viešas gynimas – 2020 m. sausio 9 d.

VŪŽF I pakopos studijų baigiamųjų atsiskaitymų tvarka

Pastaba. Baigiamųjų atsiskaitymų tvarkoje pateikta informacija apie baigiamąjį egzaminą yra negaliojanti, nes visi studentai rengia tik baigiamąjį darbą.

Metodiniai patarimai VŪŽF studentams

Pastabos.

  1. Metodiniuose patarimuose baigiamojo darbo apiforminimo reikalavimai tinka ir žemėtvarkos bei statybos inžinerijos krypčių studentams.
  2. Šiuose metodiniuose patarimuose esančių baigiamojo darbo viršelio, užduoties, santraukos, atsiliepimo ir recenzijos formų pavyzdžių nenaudokite. Jie pateikti atskirais dokumentais:

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

  • Akvakultūros technologijų programa (2019/2020 studijų metai)
  • Hidrotechninės statybos inžinerijos programa (2019/2020 studijų metai)
  • Žemėtvarkos programa (2019/2020 studijų metai)
  1. Informacijos šaltinių naudojimui, bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašų sudarymui naudokite ASU bibliotekos metodiką:

Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale)