Mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuria naujos kokybės žemės ūkio realybę | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuria naujos kokybės žemės ūkio realybę

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ribos pastebimai plečiasi. Šiandien tai – ne vien pirminė augalininkystės ir gyvulininkystės žaliavų gamyba, bet ir patys įvairiausi su bioekonomika susiję verslai, kuriantys aukštos pridėtinės vertės produktus. Visa tai reikalauja inovacijų, kurias įmanoma sukurti tik verslui aktyviai bendradarbiaujant su mokslu.

Stipriausią mokslininkų ekspertų, dirbančių agrosrityje, potencialą sutelkusią Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją (VDU ŽŪA) ir šalies agroverslą sieja itin glaudūs partnerystės ryšiai –  drauge įgyvendinami projektai, ieškoma inovatyvių sprendimų, kuriami nauji produktai ir paslaugos.

VDU ŽŪA balandžio 23 d. rengia mokslinę-praktinę konferenciją „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“. Renginio metu mokslininkai atskleis naujausius mokslo tyrimus bei rekomendacijas, didinančius verslo konkurencingumą, taip pat vyks diskusija apie mokslo ir verslo partnerystei  kylančius iššūkius bei galimus jų sprendimų būdus.

„Verslo poreikių ir lūkesčių kreivė bendradarbiauti su žemės ūkio mokslais sparčiai šauna aukštyn. Pastaruoju metu pastebimas ypač didelis verslo poreikis praktikoje priimamus sprendimus grįsti mokslo argumentais, mokslinių tyrimų rezultatais bei mokslininkų sukurtomis rekomendacijomis. Konferencijos metu mūsų ekspertai pademonstruos naujausius ir verslui aktualiausius veiklos rezultatus bei atskleis naujas bendradarbiavimo galimybių sritis. Planuojame tokį renginį akademijoje nuo šiol rengti kasmet, o esant dideliam poreikiui – ir dažniau. Nes mūsų tikslas žengti su verslo partneriais koja kojon“, – mokslinės-praktinės konferencijos „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“ aktualumą komentuoja VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė.

Didžiąją dalį mokslinių tyrimų VDU ŽŪA šiuo metu atlieka tarpdisciplininės mokslininkų komandos, kurių nariai – agronomijos, maisto, miškininkystės, ekologijos, inžinerijos, bioekonomikos, regionų plėtros skatinimo specialistai. Šių komandų tyrimų lauko aprėptis – nuo kanapių pluošto pagaliukų valgomiesiems ledams iki priemonių agroekosistemų ilgalaikiam tvarumui užtikrinti kintančio klimato sąlygomis.

Drauge su verslo partneriais įgyvendinami projektai finansuojami ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon“, Lietuvos mokslo tarybos MTEP (Smart), Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų lėšomis. Faktas, kad VDU ŽŪA mokslininkų drauge su verslo partneriais parengtos paraiškos sėkmingai laimi ES ir nacionalinius finansavimo konkursus, rodo, kad šie projektai yra aktualūs, inovatyvūs, didinantys verslo konkurencingumą bei kuriantys pridėtinę vertę.

Šie metai, kuomet startuoja naujas ES finansinis laikotarpis ir kuriamos būsimos paramos schemos, yra itin palankus momentas megzti naujus mokslo ir verslo kontaktus, generuoti naujas idėjas bei planuoti būsimus projektus.

„Mokslinė-praktinė konferencija „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“ vyks virtualiu būdu, MS teams platformoje.

Kviečiame registruotis

Daugiau informacijos apie konferenciją