27-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021 | VDU Žemės ūkio akademija

27-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021

Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos mokslų akademija

27-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija
ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021
2020 m. gegužės 5–6 d.

Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Konferencijos programa, MS Teams prisijungimų nuorodos ir kita informacija