EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė 2023 | VDU Žemės ūkio akademija

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) iniciatyva organizuojama „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė 2023“, kuri vyks š. m. rugsėjo 27-28 d. Šis renginys organizuojamas jau antrus metus iš eilės ir šiemet taps tarptautiniu, kuriame dalyvaus EIP veiklos grupės ne tik iš Lietuvos, tačiau ir kitų pažengusių užsienio šalių. Renginio metu yra siekiama paskatinti EIP veiklos grupių projektų tęstinumą, inovacijas, tarptautines partnerystes, įsiliejimą į naujus Europos teminius tinklus.

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės pagrindiniai tikslai:
–       sutelkti šalies ir tarptautines EIP veiklos grupes ir kviesti pasidalinti gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi;
–       išdiskutuoti prioritetines tyrimų kryptis ir poreikį žemės ūkio inovacijoms;
–       susitarti dėl naujų, partneryste grįstų, projektinių iniciatyvų.

Renginys yra nemokamas ir atviras visoms (naujoms ir projektus užbaigusioms) EIP veiklos grupėms bei visiems suinteresuotiesiems asmenims. Renginys vyks anglų kalba.

Į renginį kviečiame registruotis, užpildant registracijos anketą: 
Registracija EIP projektų grupėms
Registracija renginio dalyviams

Vieta: VDU Žemės ūkio akademija

Daugiau informacijos: zivile.cerniauskiene@vdu.lt

Organizatoriai: VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyrius bendradarbiaujant su Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteriu.

PROGRAMA

 

Konferencija „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“ vykdoma pagal Kaimo tinklo projektą „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ NR. PLKT-PV-23-1-00862- PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Pr​ojektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.