Bendradarbiavimas | VDU Žemės ūkio akademija

Bendradarbiavimas

VDU ŽŪA mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse ir tinklinėse organizacijose:

 1. Amerikos sodininkų draugija / American Society for Horticultural Plants (ASHS).
 2. Amerikos žemės ūkio ir biologinės inžinerijos asociacija / American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE).
 3. Automobilių inžinierių asociacija / Society of Automotive Engineers (SAE).
 4. Azijos ir Ramiojo vandenyno chemijos, biologijos ir aplinkos inžinerijos draugija / Asia-Pacific Chemical, Biological& Environmental Engineering Society (APCBEES).
 5. Eurazijos verslo ir ekonomikos draugija / Eurasia Business and Economic Society (EBES).
 6. Europos augalų biologų draugijų federacija / Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB).
 7. Europos augalų selekcininkų asociacija / European Association on Plant Breeding (EUCARPIA).
 8. Europos dirvožemininkų sąjunga / European Soil Sciences Association.
 9. Europos herbologų draugija / European Weed Research Society (EWRS).
 10. Europos mažosios hidroenergetikos asociacija / European Small Hydropower Association (ESHA).
 11. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra / European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).
 12. Europos trąšų gamintojų asociacija / European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA).
 13. Europos universitetų ekologinės žemdirbystės dėstytojų tinklas / European Network of Organic Agriculture Teachers (ENOAT).
 14. Europos žemės ūkio inžinierių asociacija / European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng).
 15. ISEKI maisto draugija / ISEKI-Food Association (IFA).
 16. Japonijos herbologų draugija / Weed Science Society of Japan (WSSJ).
 17. Laisvoji tarptautinė natūralių medžiagų mokslininkų draugija / Free International Association of Researchers on Natural Substances 2009 (FIARNS09).
 18. Pasaulio artojų organizacija / World Ploughing Organisation (WPO).
 19. Pasaulinė dirvožemio ir vandens apsaugos asociacija / World Association of Soil and Water Conservation (WASWC).
 20. Pasaulinis mokslinių tyrimų alijansas / Global Research Alliance (GRA).
 21. Šiaurės šalių hidrologų asociacija / Nordic Association for Hydrology (NHF).
 22. Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija / Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF).
 23. Tarptautinė alelopatijos draugija / International Allelopathy Society (IAS).
 24. Tarptautinė ankštinių augalų draugija / International Legume Society (ILS).
 25. Tarptautinė augmenijos tyrinėtojų asociacija / International Association for Vegetation Science (IAVS).
 26. Tarptautinė automatinio valdymo federacija / International Federation of Automatic Control (IFAC-LINO).
 27. Tarptautinė dirvožemininkų sąjunga / International Union of Soil Sciences (IUSS).
 28. Tarptautinė herbologų draugija / International Weed Science Society (IWSS).
 29. Tarptautinė hidrologijos mokslų draugija / International Association of Hydrological Sciences (IAHS).
 30. Tarptautinė medžiagų mokslo švietimo taryba / International Council on Materials Education (ICME).
 31. Tarptautinė medžioklėtyros biologų sąjunga / International Union of Game Biologists (IUGB).
 32. Tarptautinė meldinės nendrinukės išsaugojimo grupė / International Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT)
 33. Tarptautinė miškų tyrimų organizacijų sąjunga / International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).
 34. Tarptautinė sodininkystės mokslo draugija / International Society for Horticultural Science (ISHS).
 35. Tarptautinis statistikos mokslininkų tinklas / The World of Statistics.
 36. Tarptautinė tribologų taryba / International Tribology Council (ITC).
 37. Tarptautinė žemės dirbimo tyrimų asociacija / International Soil Tillage Research Organization (ISTRO).
 38. Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Lietuvos alumni klubas.
 39. Vokietijos inžinierių sąjunga / Verein Deutscher Inginieure (VDI).