VYDŪNO JAUNIMO FONDO STASĖS CUKURAITĖS IR VACLOVO TALLAT-KELPŠŲ VARDINĖ PREMIJA

Ši premija įsteigta prisiminti agronomus Stasę Cukuraitę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus, aktyvius Lietuvių skautų sąjungos ir Akademinio skautų sąjūdžio narius, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puoselėti reikšmingiausias agronomines tradicijas Lietuvoje.

1000 JAV dolerių vienkartinė premija skiriama kasmet vienam antrų metų Agronomijos fakulteto studentui(-ei). Steigėjas pageidauja, kad kandidatas(-ė) priklausytų skautų arba kitai nevyriausybinei jaunimo organizacijai, būtų pasireiškęs(-usi) jų veikloje ir parodęs(-džiusi) ypatingą darbštumą ir sugebėjimus, būtų našlaitis arba iš nepasiturinčios šeimos, būtų iš Žemaitijos. Aukščiau išvardyti atrankos kriterijai yra išdėstyti prioritetų tvarka, atrenkamas tas kandidatas, kuris atitinka daugiausia kriterijų.

Kandidatai atrankos komitetui turi pristatyti: Curriculum vitae, visuomeninės veiklos apibūdinimą, savo ateities tikslų – siekių – vilčių išreiškimą, akademinę pažymą apie pažymius ir dviejų dėstytojų bei skautiškos ar jaunimo nevyriausybinės organizacijos vadovo rekomendacijas.

Kandidatai prašymus fakultetui turi atsiųsti iki balandžio 24 d. adresu af@vdu.lt. Studentai gaunantys Steigėjo premiją, nepraranda teisės gauti Valstybinę stipendiją. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į fakulteto prodekanę doc. Aidą Adamavičienę adresu aida.adamaviciene@vdu.lt arba tel. +370 656 45914.

https://zua.vdu.lt/fakultetai/agronomijos-fakultetas/studentams/vardines-stipendijos/