26 – oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2020“ | VDU Žemės ūkio akademija

26 – oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2020“

Įgyvendinant koronaviruso prevencijos priemones Vytauto Didžiojo universitete atšaukiami 26-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2020 kontaktiniai renginiai ir organizuojami konferencijos sekcijų pranešimai nuotoliniu būdu.

 

EN                    RU

 

P R A N E Š I M A I

1 sekcija.  Tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijos.  Ergonomika, profesinė sauga.

2 sekcija. Aplinka ir sveikata.

3 sekcija. Ekologija, darni miškininkystė.