Akademinės bendruomenės susirinkimas | VDU Žemės ūkio akademija

Akademinės bendruomenės susirinkimas

Birželio  6 d. (ketvirtadienį) 14.30 val. Centrinių rūmų 520 auditorijoje vyks Agronomijos fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas.
Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti!

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Agronomijos fakulteto tarybos, tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus bei nuolatinių komisijų pristatymas.
  3. Studijų organizavimas.
  4. Studijų kokybė.
  5. Studijų marketingas.
  6. Kiti klausimai.

 

Agronomijos fakulteto dekanė
prof. dr. Aušra Blinstrubienė