Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | VDU Žemės ūkio akademija

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

VDU ŽŪA 2019 m. sausio – kovo mėnesių finansinės ataskaitos