Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

Instituto direktorius – prof. dr. Vaclovas Bogužas

El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33
Vidaus tel. nr.: 233

Kabinetas: CR 522
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 15.00-16.30
Referentė – Silvija Kosteckienė
El. paštas: silvija.kosteckiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33
Kabinetas: CR 522

Profesoriai

Dr. Aušra Marcinkevičienė
El. paštas: ausra.marcinkeviciene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 39
Vidaus tel. nr.: 239; 166
Kabinetas: CR 311
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00-16.00
Dr. Kęstutis Romaneckas
El. paštas: kestas.romaneckas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21
Vidaus tel. nr.: 456
Kabinetas: CR 521
Habil. dr. Rimantas Velička
El. paštas: rimantas.velicka@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 17
Vidaus tel. nr.: 317, 161
Kabinetas: CR 529
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 11.00-12.00
Dr. Audrius Dėdelė
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Profesoriai emeritai

Habil. dr. Petras Lazauskas
El. paštas: petras.lazauskas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21
Vidaus tel. nr.: 221; 456
Kabinetas: CR 521
Habil. dr. Algirdas Motuzas
El. paštas: algirdas.motuzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 39
Vidaus tel. nr.: 166
Kabinteas: CR 311

Docentai

Dr. Aida Adamavičienė
El. paštas: aida.adamaviciene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21; (8-37) 78 81 08
Vidaus tel. nr.: 221, 456
Kabinetas: CR 521 arba CR 303
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00-16.00
Dr. Jūratė Aleinikovienė 
El. paštas: jurate.aleinikoviene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 12
Vidaus tel. nr.: 212
Kabinetas: CR 315
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 11:00-14:00
VIII r. J333
Dr. Lina Marija Butkevičienė
El. paštas: butkuslina@gmail.com
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Vidaus tel. nr.: 317
Kabinetas: CR 529
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00-16.00
Dr. Rūta Dromantienė
El. paštas: ruta.dromantiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 79
Vidaus tel. nr.: 279
Kabinetas: CR 530
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 10.00-12.00;
ketvirtadieniais 10.00-12.00
Dr. Darija Jodaugienė
El. paštas: darija.jodaugiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29
Vidaus tel. nr.: 229
Kabietas: CR 523
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 14.00-16.00
Dr. Kriaučiūnienė Zita
El. paštas: zita.kriauciuniene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Kabinetas: CR 529
Dr. Irena Pranckietienė
El. paštas: irena.pranckietiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 79
Vidaus tel. nr.: 279
Kabinetas: CR 530
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 14.00-16.30;
etvirtadieniais 10.00-12.00
Dr. Rita Pupalienė
El. paštas: rita.pupaliene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Vidaus tel. nr.: 317, 245
Kabinetas: CR 529
Studentų priėmimo laikas: pirmadieniais 16:00-17:00 ketvirtadieniais 14:00-15:00
Dr. Steponas Raudonius
El. paštas: steponas.raudonius@vdu.lt
Tel. nr.: 8 686 01451
Kabinetas: CR 508
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 14.00-16.00
Dr. Aušra Sinkevičienė
El. paštas: ausrasinkevicienelzuu@gmail.com
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29
Vidaus tel. nr.: 229
Kabinetas: CR 523
Studentų priėmimo laikas:
penktadieniais 13.00-16.00
Dr. Rimantas Vaisvalavičius
El. paštas: rimantas.vaisvalavicius@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37)75 22 12
Vidaus tel. nr.: 212
Kabinetas: CR 315
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13.00-14.00

Lektoriai

Dr. Rita Čepulienė
El. paštas: rita.cepuliene@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 465
Kabinetas: CR 531
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 14.00-16.00

Asistentai

Smalstienė Vita
El. paštas: vita.smalstiene@vdu.lt
Vidaus tel. nr.: 465
Kabinetas: CR 531
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 9.00-10.00

Mokslo darbuotojai

Dr. Zita Kriaučiūnienė 
El. paštas: zita.kriauciuniene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Kabinetas: CR 529

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Dr. Vaida Steponavičienė 
El. paštas: vaida.steponaviciene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 24 95
Kabinetas: VIII r. J331

Doktorantai

Aušra Rudinskienė
El. paštas: a.rudinskiene@gmail.com
Audrius Jakutis
El. paštas: a.jakutis@lycos.com
Povilas Drulis
El.paštas: povilas.drulis@gmail.com
Inga Andruškaitė
El. paštas: inga.andruskaite@vdu.lt
Ingė Auželienė
El. paštas: inge@zaliasissezonas.lt
Kabinetas: VIII r. J102
Edita Eimutytė
El. paštas: editaeimutyte@gmail.com
Kabinetas: Bandymų st. 213
Rasa Kimbirauskienė 
El. paštas: rasa.kimbirauskiene@vdu.lt
Kabinetas: Bandymų st. 231
Silvija Kosteckienė
El. paštas: silvija.kosteckiene@vdu.lt
Kabinetas: CR 522
Lina Skinulienė 
El. paštas: lina.skinuliene@vdu.lt
Kabinetas: VIII r. J105
Vita Smalstienė
El. paštas: vita.smalstiene@vdu.lt
Kabinetas: CR 531

Vyr. laborantai

Skinulienė Lina
El. paštas: lina.skinuliene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 11
Vidaus tel. nr.: 211
Kabinetas: VIII r. J105
Bagdonienė Ira
El. paštas: irabagd@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 451
Kabinetas: CR 531
Sidona Buragienė
El. paštas: sidona.buragiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29
Kabinetas CR 526
Surginienė Loreta
El. paštas: lsurginiene@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 565
Kabinetas: CR 314