Agronomijos fakultetas

LR Prezidentų vardinių stipendijų skyrimo konkursas

Skelbiamas konkursas LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti. Universitetinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos 24 vardinės stipendijos, iš jų: Antano Smetonos stipendijų – 8 (4 – humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei ir 4 – meno studijų krypčių grupei); Aleksandro Stulginski...

Jaunasis mokslininkas 2019 (AF sekcija)

Kviečiame Jus dalyvauti VDU Žemės ūkio akademijos studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“. Konferencija vyks 2019 m. balandžio 11 d. Registracija vyksta iki vasario 28 d. Preliminari konferencijos programa Dalyvio anketa Reikalavimai straipsniams Straipsnio maketas Str...

Profesinių stažuočių programa studentams

Svajoji apie darbo patirtį Jungtinėse Valstijose? Dalyvauk Baltijos – Amerikos Laisvės fondo konkurse į Profesinių stažuočių programą. Pilnas išlaikymas ir garantuota praktikos vieta! Detalesnę informaciją rasite čia....

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „HERBOLOGIJA 2019: PIKTŽOLIŲ BIOLOGIJA IR KONTROLĖ“

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Lietuvos herbologų draugija organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „HERBOLOGIJA 2019: PIKTŽOLIŲ BIOLOGIJA IR KONTROLĖ“. Konferencija vyks kovo 21 d. VDU ŽŪA, adresu Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Konferencijos programa....

Išrinkta VDU ŽŪA Tarybos pirmininkė

VDU Žemės ūkio akademijos bendruomenė pavasarį pasitinka su naująja Tarybos pirmininke – prof. dr. Aušra Blinstrubiene. Ją išrinko VDU ŽŪA taryba, sudaryta  iš 25 Akademijos ir jos socialinių partnerių atstovų. Tarybos pirmininkė jau kelerius metus sėkmingai eina Agronomijos fakulteto dekanės par...

AGRO DIENA – egzaminų nebus!

Kviečiame studentus į UAB „AGROKONCERNO“ organizuojamą AGRO DIENĄ. ...

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STASĖS CUKURAITĖS IR VACLOVO TALLAT-KELPŠŲ VARDINĖ PREMIJA

Ši premija įsteigta prisiminti agronomus Stasę Cukuraitę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus, aktyvius Lietuvių skautų sąjungos ir Akademinio skautų sąjūdžio narius, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puo...

Agronomijos fakulteto išplėstinis tarybos posėdis

  Kovo 5 d. (antradienį) 13 val. Centrinių rūmų 348 auditorijoje vyks Agronomijos fakulteto išplėstinis tarybos posėdis. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti! Darbotvarkėje: 1.       Agronomijos fakulteto 2018 metų ataskaitos svarstymas. 2.       Studijų organizavimo klau...

EWA vardinė stipendija Agronomijos fakulteto studentų skatinimui

AB „EAST West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams. Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Agronomijos studijų prog...

Agronomijos fakulteto tarybos posėdis

Vasario 12 d. (antradienį) 13 val. Centrinių rūmų 324 auditorijoje vyks Agronomijos fakulteto tarybos posėdis. Darbotvarkėje: 1.       Narių į Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos tarybą rinkimas. 2.       Kiti klausimai. Tarybos sudarymo aprašą rasite: https://zua.vdu.lt/del-vd...