Bioekonomikos plėtros fakultetas

 

 

 

Susitikimas su Europos bio Žaliavų pramonės konsorciumo atstovais

2020 m. sausio 16 d. Bioekonomikos plėtros fakultete įvyko susitikimas su Europos bio Žaliavų pramonės konsorciumo (BIC) atstovais Nelo Emerencia  ir Marco Rupp bei  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto viceprezidentu Mindaugu  Maciulevičiumi. Į Lietuvą atvykęs N. Emerencia yra BIC p...

VDU ŽŪA „Žinių liftas“ kyla!

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos projektas „Žinių liftas“ startavo. „Žinių liftas“ – tai visų penkių Žemės ūko akademijos fakultetų išvykstamasis projektas, organizuojamas Lietuvos regionų savivaldybėse, kurio metu vykdomi užsiėmimai ir skaitomos paskaitos mokytojams, moksleiviams...

VDU ŽŪA tyrėjai domėjosi, kaip veikia pieno ūkiai Suomijoje

Doc. Jolita Greblikaitė ir lektorius Rolandus Rakštys (VDU ŽŪA) 2020 m. sausio 7-11 d. lankėsi Tamperės rajone, Suomijoje veikiančiuose pieno ūkiuose. Šis vizitas yra projekto su LR ŽŪM dalis. Projektas skirtas tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimui, rekomenduojamų sprendimų moks...

„BioAgroStudijų turas 2019-2020“ aplankė Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaziją

Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros bei Agronomijos fakultetų inicijuotas projektas „BioAgroStudijų turas 2019-2020“ sausio 7 d. aplankė Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaziją. Susitikimo metu moksleiviams pristatyti atstovaujami fakultetai, studijų programos, taikant aktyvius užsiėmimų ...

„BioAgroStudijų turas 2019-2020“ Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje

Sausio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros bei Agronomijos fakultetų inicijuotas projektas „BioAgroStudijų turas 2019-2020“ aplankė Laukuvos Norberto Vėliaus gimnaziją. Susitikimo metu moksleiviams pristatyti atstovaujami fakultetai, studijų programos, taikant aktyvius užsiėmimų...

Kviečiame į tarybos posėdį

Gerb. Fakulteto tarybos nariai, kviečiu į fakulteto tarybos posėdį, kuris vyks sausio 15 d. (trečiadienį) 14.30 val. Darbotvarkė pridedama. Į posėdį kviečiami visi fakulteto bendruomenės nariai. Pagarbiai BPF tarybos pirmininkė Daiva Makutėnienė  ...

Susitikimas su Europos bio Žaliavų pramonės konsorciumo atstovais Nelo Emerencia ir Marco Rupp

Į renginį prašome registruotis ČIA Bio Based Industries Consorcium https://biconsortium.eu/...

Sumanaus moksleivio akademijoje 2019-2020 – daugiau kaip 20 klasių!

Sumanaus moksleivio akademija – VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorijos vykdomas kasmetinis, nuolat augantis projektas. 2017-2018 m. m. SMA (verslumo kryptyje) dalyvavo iki 10 moksleivių klasių. 2018-2019 m. m. buvo pasiūlyta rinktis iš trijų skirtingų mokslo krypčių (verslumo, in...

Mokslininkų dėmesys žemės ūkio vizijai Skuodo rajone

Bioekonomikos strategija ir jos įgyvendinimo veiksmų planas yra pamatas modernesnės, tausiau išteklius naudojančios ir konkurencingesnės visuomenės formavimuisi. Tokia visuomenė būti pajėgi vystyti ekonomiką, kurioje būti suderintas apsirūpinimas maistu, tvarus atsinaujinančių išteklių naudojimas pr...