Studijos

STOJANTIEMS

Šiandien, vykdydami unikalias studijų programas, orientuotas į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių – žemės ūkį ir regionų vystymąsi,  ruošiame šalies tvaraus augimo ateities lyderius.
Turime išplėtotą studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri skatina jaunųjų lyderių  kūrybiškumą, verslumą.

Studentams suteikiame šiuolaikiškas mokslo pasiekimais ir praktika paremtas žinias, reikalingas darbo vietai. Kviečiame  rinktis Bioekonomikos plėtros fakulteto siūlomas  studijų programas.

 

Bakalauro studijų informacinė skrajutė

2019 metų priėmimo į bakalauro studijas svarbiausios datos

Magistrantūros studijų informacinė skrajutė

2019 metų priėmimo į magistrantūros studijas svarbiausios datos

Bakalauro ir magistrantūros studijų informacinė skrajutė

Kolegijų absolventams magistrantūros be papildomų studijų informacine skrajutė

 

Platesnę informaciją teikia:
Prodekanas studijoms
doc. dr. Bernardas Vaznonis
+370 37 752 277
bernardas.vaznonis@vdu.lt

Viešųjų ryšių ir studijų kokybės koordinatorė
Laima Skauronė
+370 37 752 278
laima.skaurone@vdu.lt