Studijos

STOJANTIEMS

Šiandien, vykdydami unikalias studijų programas, orientuotas į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių – žemės ūkį ir regionų vystymąsi,  ruošiame šalies tvaraus augimo ateities lyderius.
Turime išplėtotą studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri skatina jaunųjų lyderių  kūrybiškumą, verslumą.

Studentams suteikiame šiuolaikiškas mokslo pasiekimais ir praktika paremtas žinias, reikalingas darbo vietai. Kviečiame  rinktis Bioekonomikos plėtros fakulteto siūlomas  studijų programas.

 

Studentų priėmimo į VDU ŽŪA  Bioekonomikos plėtros fakulteto magistrantūros studijas 2020 metais taisyklės

Studentų priėmimo į VDU ŽŪA  Bioekonomikos plėtros fakulteto bakalauro studijas 2020 metais taisyklės

Bakalauro ir magistrantūros studijų informacinė skrajutė 

Papildomųjų studijų informacinė skrajutė 

 

Platesnę informaciją teikia:

Bakalauro ir magistrantūros studijoms – Prodekanas studijoms
doc. dr. Bernardas Vaznonis
Telefonas: +370 37 752 277
El. paštas: bernardas.vaznonis@vdu.lt
Kabinetas III r. 426

Magistrantūros ir papildomoms studijoms – Magistrantūros studijų administratorė
Daiva Raižytė
Telefonas: +370 37 752 257
El. paštas: daiva.raizyte@vdu.lt
Kabinetas: III r. 428