Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Šiandien mes:

  • Esame pirmieji Lietuvoje bioekonomikos mokslo plėtojimo ir tyrimų vystymo srityje.
  • Turime mokslo lyderius, kuriančius bioekonomikos verslų vystymo ir politikos formavimo strateginius sprendimus.
  • Vykdome unikalias studijų programas, orientuotas į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių – žemės ūkį ir regionų vystymąsi.
  • Ruošiame aukštos kvalifikacijos, profesionalius žemės ūkio ir regionų vystymosi politikos formavimo specialistus, gebančius kurti savąjį verslą.
  • Plėtojame glaudžius ryšius su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdymo institucijomis.
  • Galime drąsiai teigti, jei visuomenė nori gyventi darnoje su gamta, ji turi pereiti nuo iškastiniais ištekliais prie bioištekliais grįstos ekonomikos – bioekonomikos, kurios vystymas yra būtinas siekiant šalies tvaraus augimo.

Kviečiame bendradarbiauti su mūsų Bioekonomikos plėtros fakultetu, esančiu VDU Žemės ūkio akademijos draugiškame aplinkai miestelyje.

Čia Jūs galėsite pasirinkti studijas, grįstas moksliniais tyrimais ir praktika, įgyti kritinio tarpdisciplininio mąstymo, kompleksinio problemų sprendimo, kūrybiškumo, verslumo gebėjimų.

Čia mūsų mokslininkai, ekspertai, dėstytojai, nuolat kuriantys inovacijas ir diegiantys inovacijas, Jums suteiks konsultacijas, rekomendacijas kaip spręsti aktualias bioekonomikos problemas, plėsti partnerystę nacionalinių ir tarptautinių projektų srityje, kurti pridėtinę vertę turinčius produktus ir siekti bendros sinergijos.

Savo stiprybe laikome ne tik gilias tradicijas, bet ir šiuolaikišką požiūrį į studijas bei mokslą, tamprų ryšį su socialiniais partneriais, tarptautinį bendradarbiavimą.

Bioekonomikos plėtros fakulteto nuostatai.

Bioekonomikos plėtros fakulteto 2022-2024 m. veiklos strateginis planas