Studijų programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programų komitetai

I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

APSKAITA IR FINANSAI 6121LX035 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkė dr. Danutė Zinkevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Dalia Juočiūnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros vedėja, docentė
dr. Jūratė Savickienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Erika Besusparienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
Daiva Kuršelytė UAB „Agrokoncerno grupė“ generalinio direktoriaus pavaduotoja finansams
Zita Sinickienė VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos  Finansinės apskaitos ir ekonomikos skyriaus vyriausioji buhalterinės apskaitos specialistė
Augustė Ronkytė Apskaitos ir finansų bakalauro studijų programos studentė

BIOEKONOMIKOS VERSLO VADYBA 6121LX077
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. sausio 10 d. Nr. ŽŪA-2023-03)

Komiteto pirmininkė dr. Jolita Greblikaitė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Daiva Makutėnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros vedėja, docentė
Rolandas Rakštys Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
dr. Egidijus Zvicevičius Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas
dr. Živilė Tarasevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Eglė Sendžikienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
Mantas Rudaitis Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ generalinis direktorius
Loreta Lukošė UAB „Baltic American Concord” personalo vadovė
Sofiia Pohribna Bioekonomikos verslo vadybos bakalauro studijų programos studentė

LOGISTIKA IR PREKYBA 6121LX039
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkė dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros vedėja, docentė
dr. Asta Raupelienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Martynas Gelgotas Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
dr. Aistė Čapienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė, ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyriaus vadovė
Deimena Montvydaitė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
Algirdas Grybauskas UAB Kesko Senukai Lithuania transporto vadovas
Rokas Pareigis Logistikos ir prekybos bakalauro studijų programos studentas

 

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

APSKAITA IR FINANSAI 6211LX053 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkė dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Danutė Zinkevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Dalia Juočiūnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros vedėja, docentė
dr. Jurgita Baranauskienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Jūratė Savickienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
Vaida Butkuvienė Uždarosios akcinės bendrovės „Aurita“ vadovė
Daiva Kuršelytė UAB „Agrokoncerno grupė“ generalinio direktoriaus pavaduotoja finansams
Rugilė Smalinskaitė Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programos studentė

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS 6211LX054 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. kovo 17 d. Nr. ŽŪA-2023-21)

Komiteto pirmininkė dr. Vilma Atkočiūnienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Gintarė Vaznonienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Lina Marcinkevičiūtė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Ingrida Kazlauskienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros tyrėja
Alvydas Aleksandravičius Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Lina Gumbrevičienė Asociacijos „Viva Sol“ pirmininkė
Rūta Slivinskienė Kauno rajono savivaldybės administracijos, Ringaudų seniūnijos seniūnė
Irena Dapkuvienė Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijų programos studentė

MUITINĖS PROCESŲ VALDYMAS 6215LX005 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. kovo 23 d. Nr. ŽŪA-2023-22)

Komiteto pirmininkė dr. Erika Besusparienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Kristina Gesevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros lektorė
dr. Ilona Mishchenko Muitinės žinių platformos CustomsClear narė
Enrika Naujokė Muitinės praktikų asociacijos vadovė
Studentas Studentai deleguojamas rotacijos principu

VERSLO LOGISTIKA 6211LX055 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkė dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Martynas Gelgotas Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Laima Skauronė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
Kristina Belopetravičienė UAB Hoptrans holding administracijos vadovė
Algirdas Grybauskas UAB Kesko Senukai Lithuania transporto vadovas
Lina Pliaskienė Verslo logistikos magistrantūros studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA 6211JX067 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkas dr. Bernardas Vaznonis BPF dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
Komiteto nariai: dr. Vladzė Vitunskienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Valdemaras Makutėnas Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
dr. Daiva Makutėnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Anastasija Novikova Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Vida Dabkienė Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja
Mantas Rudaitis Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ generalinis direktorius
Simona Šimkevičiūtė Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA 6211LX056 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. ŽŪA-2023-46)

Komiteto pirmininkė dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Jan Žukovskis Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius
dr. Bernardas Vaznonis BPF dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Rolandas Rakštys Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Martynas Rusteika Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialo „VH Lietuva” vadovas
Rimtautas Petraitis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovas
Virginija Kutienė Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programos studentė