Studijų programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programų komitetai

I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

APSKAITA IR FINANSAI 6121LX035 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Danutė Zinkevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Dalia Juočiūnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros vedėja, docentė
dr. Aurelija Kustienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Jūratė Savickienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Erika Besusparienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros lektorė
Zita Sinickienė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Profesinių kompetencijų padalinio Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė
Rūta Margelevičiūtė Apskaitos ir finansų bakalauro studijų programos studentė

BIOEKONOMIKOS VERSLO VADYBA 6121LX077
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2023 m. sausio 10 d. Nr. ŽŪA-2023-03)

Komiteto pirmininkė dr. Jolita Greblikaitė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Daiva Makutėnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros vedėja, docentė
Rolandas Rakštys Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
dr. Egidijus Zvicevičius Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas
dr. Živilė Tarasevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Eglė Sendžikienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
Mantas Rudaitis Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ generalinis direktorius
Loreta Lukošė UAB „Baltic American Concord“ personalo vadovė
Sofiia Pohribna Bioekonomikos verslo vadybos bakalauro studijų programos studentė

LOGISTIKA IR PREKYBA 6121LX039
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros vedėja, docentė
dr. Asta Raupelienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Martynas Gelgotas Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
dr. Aistė Čapienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė, ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyriaus vadovė
Mindaugas Samuolaitis Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Algirdas Grybauskas UAB Kesko Senukai Lithuania transporto vadovas
Rokas Pareigis Logistikos ir prekybos bakalauro studijų programos studentas

TURIZMO INDUSTRIJOS 6121LX038
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Rasa Pranckūnienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Aistė Čapienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė, ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyriaus vadovė
Vitalija Vanagienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
dr. Darius Liutikas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius
Eglė Paplauskienė Turizmo industrijų bakalauro studijų programos studentė
Sonata Veršelienė VŠĮ „Sveikatos oazė“ direktorė, asociacijos „Anykščių turizmo klasteris“ vadovė

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

APSKAITA IR FINANSAI 6211LX053 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Vilija Aleknevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Danutė Zinkevičienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Dalia Juočiūnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros vedėja, docentė
dr. Jurgita Baranauskienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Jūratė Savickienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
Vaida Butkuvienė Uždarosios akcinės bendrovės „Aurita“ vadovė
Viltė Lukoševičienė Akcinės bendrovės „Linas Agro“ finansų skyriaus analitikė
Agnė Šilanskienė Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programos studentė

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS 6211LX054 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Vilma Atkočiūnienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorė
Komiteto nariai: dr. Sigitas Vaitkevičius Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
dr. Gintarė Vaznonienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Lina Marcinkevičiūtė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Daiva Urmonienė VDU Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė
Alvydas Aleksandravičius Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Lina Gumbrevičienė Asociacijos „Viva Sol“ pirmininkė
Rūta Slivinskienė Kauno rajono savivaldybės administracijos, Ringaudų seniūnijos seniūnė
Irena Dapkuvienė Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijų programos studentė

VERSLO LOGISTIKA 6211LX055 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Milita Vienažindienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Astrida Miceikienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė, ŽŪA kanclerė
dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Martynas Gelgotas Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Mindaugas Samuolaitis Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Kristina Belopetravičienė UAB Hoptrans holding administracijos vadovė
Algirdas Grybauskas UAB Kesko Senukai Lithuania transporto vadovas
Silvija Šegždaitė Verslo logistikos magistrantūros studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA 6211JX067 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkas dr. Bernardas Vaznonis BPF dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
Komiteto nariai: dr. Vladzė Vitunskienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros profesorė
dr. Valdemaras Makutėnas Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
dr. Daiva Makutėnienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Anastasija Novikova Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentė
dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Vida Dabkienė Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja
Mantas Rudaitis Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ generalinis direktorius
Simona Šomkė Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA 6211LX056 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. ŽŪA-2021-37)

Komiteto pirmininkė dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
Komiteto nariai: dr. Jan Žukovskis Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius
dr. Bernardas Vaznonis BPF dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
dr. Vilma Tamulienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
Rolandas Rakštys Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorius
Martynas Rusteika Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialo „VH Lietuva“ vadovas
Rimtautas Petraitis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovas
Agnė Pašvenskaitė Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO VERSLŲ VADYBA/AGRIFOOD BUSINESS MANAGEMENT 6281LX006 
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. ŽŪA-2020-25 )

Komiteto pirmininkas dr. Rimantas Dapkus Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius
Komiteto nariai: dr. Bernardas Vaznonis BPF dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas
dr. Rasa Pakeltienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė
dr. Aušra Nausėdienė Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros lektorė, ŽŪA tarptautinės veiklos koordinatorė
Donatas Dailidė UAB „Dojus“ vadovas
dr. Ants-Hannes Viira Estijos gyvybės mokslų universiteto tyrėjas
dr. Raul Omer Estijos gyvybės mokslų universiteto tyrėjas
dr. Anne Põder Estijos gyvybės mokslų universiteto tyrėja
dr. Gunta Grinberga-Zalite Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto profesorė
dr. Dina Popluga Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto docentė
dr. Andra Zvirbule Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto profesorė
Studentas Studentai deleguojami VDU, Estijos gyvybės mokslų universiteto, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto rotacijos principu