Papildomųjų studijų studentams

Papildomosios studijos nėra privalomos išvardintų studijų krypčių universitetinių studijų absolventams

Programa, į kurią stojama Universitetinių studijų kryptys, kurių absolventai priimami be papildomųjų studijų
Apskaita ir finansai Apskaita, Finansai, Ekonomika, Verslas, Vadyba
Kaimo plėtros administravimas Visos  socialinių mokslų studijų srities kryptys
Verslo logistika Verslas, Vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Ekonomika, Finansai, Apskaita, Rinkodara
Žemės ūkio ekonomika

 

Ekonomika, Verslas, Vadyba, Finansai, Apskaita, Rinkodara, Viešasis administravimas
Žemės ūkio verslo vadyba Vadyba, Verslas, Rinkodara, Ekonomika, Finansai, Apskaita, Turizmas ir poilsis, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Viešasis administravimas
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba

(Agri-Food Business Management)

Visos socialinių mokslų studijų srities kryptys

Nuoroda papildomųjų studijų  prašymų pildymui – klausytojo prašymo forma https://epasirasymas.vdu.lt/form.php

Papildomosios studijos nėra privalomos išvardintų studijų krypčių universitetinių studijų absolventams – Papildomųjų studijų informacinė skrajutė