Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

Kvietimas įrengti parodomąjį bandymą ūkyje

Tarptautinių programų projektai

 1. Boosting rural bioeconomy networks following multi-actor approaches (Horozon 2020 programa), 2021-2023.
 2. Hydropower solutions for developing and emerging countries (Horozon 2020 programa), 2019-2022, Institucijai tenkanti lėšų suma 213 480 eur.
 3. Boosting the sustainability of the urban water cycle: energy harvest in water industry using micro-hydropower technology (LIFE programa), 2018-2021, Institucijai tenkanti lėšų suma 83 973 eur;

 Nacionalinių programų projektai

 1. Daugiafunkcinio, UV-VIS-NIR spektrometrija grįsto, tvaraus precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas (programa LMT Aukšto lygio MTEP (Smart)), 2020-2023, projekto suma 687 970,09 eur;
 2. Energijos sąnaudų ir ŠESD emisijų vertinimas taikant įprastines ir robotizuotas ekologines cukrinių runkelių pasėlių priežiūros technologijas (programa LMT Studentų moksliniai tyrimai), 2020-2021, projekto suma 2 848,56 eur.
 3. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemoje (Programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas”), 2020-2021, Institucijai tenkanti lėšų suma 31 240 eur;

 Projektai su Lietuvos ūkio subjektais

 1. Organinės trąšos iš mėsos ir kaulų miltų su biologiniais preparatais dirvožemio ir augalų produktyvumui didinti ir kvapų emisijoms mažinti, 2021-2022, Užsakovas MB „Toka food”, projekto suma 15 489,21 eur.
 2. Pluoštinių kanapių šalutinių produktų integravimas į gyvulininkystės tvarias technologijas, 2020-2022, projekto suma 13 153 eur;
 3. Tikslusis tręšimas pagal dirvožemio organinės anglies kiekį, panaudojant biologinius preparatus, 2019-2021, Užsakovas UAB „Grynas Baltija”, projekto suma 56 659,46 eur;

Projektai su valstybinėmis įstaigomis

 1. Preparatų, skirtų augalų apsaugos produktų nunešimui pavėjui mažinti, tyrimai ir naujos formuliacijos vystymas, 2021-2023, Užsakovas MITA, projekto suma 190 157,76 eur.
 2. Išmanioji reguliuojamojo drenažo sistema, 2020-2022, Užsakovas MITA, projekto suma  13 838,07 eur;
 3. Organinės trąšos iš mėsos ir kaulų miltų su biologiniais preparatais dirvožemio ir augalų produktyvumui didinti ir kvapų emisijoms mažinti, 2020-2022, Užsakovas LR Žemės ūkio ministerija, projekto suma 24 568 eur;
 4. Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu, 2020-2022, Užsakovas LR Žemės ūkio ministerija, projekto suma 15 000 eur;
 5. Atsinaujinančių energijos šaltinių, tvariosios statybos bei „išmanaus tvarto“ principų panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose, 2019-2022, Užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, projekto suma 125 018 eur;
 6. Augalininkystės gamybos procesų valdymas sumaniosiomis inžinerinėmis sistemomis, 2019-2021, Užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, projekto suma 129 853 eur;
 7. Drenažo sistemų uždumblėjimo tyrimai, 2019-2021, Užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, projekto suma 60 000 eur;
 8. Ekologiškų zootechninių pašarų priedų pagrindu paremtų premiksų prototipų vystymas, 2018-2021, Užsakovas Lietuvos verslo paramos agentūra, projekto suma 1 391 288,82 eur;