Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

LIFE-IP PAF-NATURALIT „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ Nr. LIFE16IPELT016. 2018-2028 m.

COST Action CA17133 „Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city“. 2018-2022 m.

COST Action CA17122 „Increasing understanding of alien species through citizen science“. 2018-2022 m.

COST, CA 16208. Žinių konversija gerinant europinių pakrančių ekosistemų tvarkymą ir paslaugas / Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services. 2017 11 – 2021 11(L. Baležentienė).

HORIZON 2020 Research and innovation programme. Alternative models and robust decision-making for future forest management. ALTERFOR. Horizon 2020 programos projektas „Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams“.ALTERFOR.  Projekto koordinatorė SLU Švedija. Dalyviai (šalys): Airija, Švedija, Lietuva, Vokietija,  Slovakija, Turkija, Italija, Olandija, Portugalija. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 04 01 – 2020 09 30

HORIZON 2020. Research and innovation programme GENTREE.  Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo optimizavimas ir tvarus naudojimas Europoje (Optimising the management  and sustainable use of forest genetic resources in Europe), Nr. M-06-06/16 Projekto koordinatorė  INRA Prancūzija. Dalyviai (šalys): Prancūzija, Ispanija, Italija, Vokietija, Austrija, Anglija, Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija, Norvegija, Naujoji Zelandija. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 03 01 – 2020 02 28

H2020-MSCA-NIGHT-2016 European Researchers’ Night „LT2016“ sutarties Nr. 722959. Projekto koordinatorė Lietuva. Dalyvauja 8 partneriai (Lietuva). Projekto vykdymo laikotarpis 2016 06 01 – 2017 12 01

COST ACTION FP1207. Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA).

COST FP1206 Europos mišrūs miškai. Mokslo integracija į tvarų miškų tvarkymą. Projekto koordinatorė COST Office, ES Ispanija. Dalyvauja 30 šalių Projekto vykdymo laikotarpis 2013 02 19 – 2017 02 18

COST FP1202 Apsaugos stiprinimas: arealo periferinių miško medžių rūšių adaptacija klimato kaitai Europoje. Projekto koordinatorė COST Office, ES Italija. Dalyvauja 30 šalių. Projekto vykdymo laikotarpis 2012 11 08 – 2016 11 07

COST FP1403 Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities. Projekto koordinatorė COST Office, ES Austrija. Dalyvauja 31 šalis. Projekto vykdymo  2014 05 – 2018 11

COST FP1204  Žaliosios infrastruktūros: aplinkos ir socialinių aspektų sujungimas siekiant tirti miestų miškus. Projekto koordinatorė COST Office, ES Italija Dalyvauja 35 šalys.    Projekto vykdymo laikotarpis 2013 02 14 – 2017 02 13

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015 metų programa TAP-LU.Biodegalų gamyba iš naujų rūšių biomasės išteklių, TAP-LU-11-017 (Ap-05-15/12).

Europos Sąjungos, kitų Europos valstybių Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektas TMTTP. Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permastymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje (Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources (RETHINK)) RETHINK is a research project funded through RURAGRI RURAGRI is an ERA-NET supported by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP 7, CA 235175). 2013-2016. Romualdas Zemeckis.

COST, TU1201 Miesto sodininkystė Europos miestuose – ateitis, iššūkiai ir išmoktos pamokos / European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned. 2012-2016 (L. Baležentienė).

„Biodegalų gavimas iš mikrodumblių“, Ap-05-07/12, 2012 kovo 1 d.; 2012 07 01 – 2014 12 31(V. Makarevičienė).

„Butanolio ir netinkamo maistui aliejaus panaudojimas biodyzelino biotechnologinėje sintezėje“, 2013-03-07, Nr. MIP-028/2013, 2013-04-01-2015-09-30 (E. Sendžikienė)

COST, ES0804 „Mikro dujų apykaitos tarp biosferos ir atmosferos integruoto monitoringo tobulinimas / Advancing the integrated monitoring of trace gas exchange between biosphere and atmosphere“. 2008-2013. (L. Baležentienė).

Projektas „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025. (V. Marozas) 20120714-20150714.

COST FP1001 USEWOOD programa. „Medienos naudojimas: duomenų ir informacijos apie potencialių medienos išteklių teikimą pagerinimas: Europos daugiatikslių nacionalinių miško inventorizacijų tobulinimas”. Projekto koordinatorė – Danija. Dalyviai: visos Europos Sąjungos šalys. Projekto vykdymo laikotarpis 2010-2013 m.

Projektas 7FP „Future-oriented integrated”. Projekto koordinatorė – Švedija. Dalyviai: Švedija, Vokietija, Italija,Nyderlandai, Austrija, Portugalija, Slovakija, Lietuva Airija, Liuksemburgas, FERN (ES), Europen State Forest Association (ES).Projekto vykdymo laikotarpis 2011-2015 m.

Mokslinio tyrimo projektas „Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas“, įgyvendintas UAB Vilkas Avia užsakymu. Sukurta aeronuotraukos, atliekamos naudojant BEKAS Ch-32 tipo ultralengvą orlaivį, technologija.

Mokslinio tyrimo projektas „Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas“, įgyvendintas Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos užsakymu. Sukurta medienos apskaitos metodika, grindžiama aeronuotrauka, atliekama iš bepiločio orlaivio. Technologija įdiegta asociacijos veikloje.

Projektas INTEGRAL (Kompleksinis miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas).

COST ACTION FP 1207 – Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA). (2013-2017 m.)

„Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“. Projektas bus įvykdytas iki 2014 m. sausio 31 d.

„Pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija” Nr. M-10-85/12

„Geninių paukščių populiacijų įtaka miško ekosistemos sveikatingumui, jų gausą ir paskirstymą įtakojančių veiksnių analizė” Nr. M-04-62/13

„Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-0025.