Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Dabarties charakteristika

Fakultetas šiuo metu rengia kvalifikacinio laipsnio specialistus:

  • miškininkystės, ekologijos bakalaurus
  • miškininkystės, ekologijos, laukinių gyvūnų populiacijų valdymo ir medžioklystės, miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrus

Mokslo sritys (mokslo kryptys), kuriose fakultete atliekami moksliniai tyrimai: Žemės ūkio mokslai (Miškotyros mokslo kryptis (04 A); Biomedicinos mokslai (Ekologijos ir aplinkotyrosmokslo kryptis (03B); Biologijos mokslo kryptis (01B)); Technologijos mokslai (Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T),Chemijos inžinerijos mokslo kryptis (05T)).

Fakultetas dalyvauja Miškotyros, Ekologijos ir aplinkotyros, Aplinkos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūros procese.