Priėmimas į VDU Žemės ūkio akademijos doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija siūlo doktorantūros studijas 8-iose mokslo kryptyse  gamtos, technologijos, žemės ūkio bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas internetu.

Mokslo sritis Mokslo kryptis Dokumentų priėmimo datos
 

Gamtos mokslai

Ekologija ir aplinkotyra nuo 2020-07-01 iki 2020-08-23
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Mechanikos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Transporto inžinerija nuo 2020-06-25 iki 2020-07-01
Žemės ūkio mokslai Agronomija nuo 2020-06-03 iki 2020-08- 30
Miškotyra nuo 2020-06-03 iki 2020-08-30
Socialiniai mokslai Ekonomika nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Vadyba nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31  

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Gamtos mokslai

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis

Transporto inžinerijos mokslo kryptis

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Miškotyros mokslo kryptis


Daugiau informacijos teikia:

Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrius
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 227 k.
Telefonas (837) 752 254; vidinis: 2254
El. paštas: indre.bagdoniene@vdu.lt

Doktorantūros mokykla
Donelaičio g. 52 – 303, 44248 Kaunas
Telefonas (8 37) 209 815
El. paštas: doktorantura@vdu.lt