Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama RAMŪNO MIELDAŽIO  daktaro disertacija.