VDU ŽŪA į gyvenimą išleido per šimtą absolventų

Prasmingai praleistas studijų laikas agroverslo lyderius rengiančioje aukštojoje mokykloje ir čia įgyta šiuolaikiška perspektyvi profesija vasario 22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) vykusioje Diplomų įteikimo šventėje buvo tos priežastys, kurios šypsenomis ir gėlėmis skaidrino šiųmečių absolventų, jų artimųjų veidus bei kėlė pelnytą dėstytojų pasididžiavimą. Tądien diplomai įteikti daugiau nei šimtui pirmosios ir antrosios studijų pakopos Bioekonomikos plėtros, Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetų absolventų. Pirmą kartą akademijos istorijoje diplomas su pagyrimu ir „Alumni“ klubo ženklelis įteiktas absolventui užsieniečiui – Sunjay Shrestha, atvykusiam iš Nepalo ir VDU ŽŪA įgijusiam hidrotechninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

Sveikindamas šiųmečius absolventus VDU rektorius prof. Juozas Augutis teigė neabejojantis, kad universitetinį išsilavinimą įgijusių jaunų žmonių Lietuvoje nėra ir ateityje nebus per daug. Tokie žmonės laukiami ir visame globaliame pasaulyje, nes jie geba generuoti naujas idėjas ir atsakingai priimti jų įgyvendinimo sprendimus.

„Jūs šiandien esate tie ekspertai, kurie geriausiai žino, koks neįkainojamas žmonijos turtas yra žemė, vanduo ir miškas, bei kokios priemonės, kokie gamybos būdai leidžia tausoti šiuos išteklius. Būkite lyderiai, būkite ekspertai, savo pavyzdžiu kitiems parodantys ir paaiškinantys, kaip reikia saugoti mūsų visų planetą Žemę“, – į gyvenimo kelią išleidžiamiems jaunuoliams linkėjo VDU ŽŪA kancleris Antanas Maziliauskas.

Bioekonomikos plėtros, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų absolventams, sėkmingai įveikusius pasirinktas studijų programas, sėkmės linkėjo šių fakultetų dekanai prof. Astrida Miceikienė, doc. Algis Kvaraciejus, doc. Rolandas Domeika, kviesdami ateityje nepamiršti kelio ir į savąją Alma Mater jau kaip mokslo ir verslo parneriams bei „Alumni“ klubo nariams.

Absolventų vardu padėkos žodį tarusi Bioekonomikos plėtros fakulteto Logistikos ir prekybos programos absolventė Romena Kančytė studijas žaismingai lygino su įtempto siužeto filmu, kad kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo režisierius. O geras režisierius visada siekia aukščiausio apdovanojimo – „Oskaro“. VDU ŽŪA įgytą diplomą absolventė prilygino pirmajam pačios ir visų bendramokslių pelnytam „Oskarui“ bei teigė neabejojanti, kad šiųmetė VDU ŽŪA absolventų laida yra pasiryžusi pelnyti dar ne vieną aukščiausią savo profesinį apdovanojimą.