Klubo nariai | VDU Žemės ūkio akademija

Klubo nariai

Džiaugiamės, kad mūsų klubo nariais tapo studentai bei absolventai.

  • 2014 gruodžio 31 d. duomenimis klubo veikloje dalyvavo 1547 asmenys.
  • 2015 m. vasario mėn. 11 d. įvykęs valdybos posėdis 2 metų laikotarpiui suspendavo 1093 narių veiklą 2 metams, nes jie nesilaikė įstatų ir nemokėjo nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.
  • 2015 m. klube buvo 472 nariai, 1 garbės narys, 1 juridinis asmuo.
  • 2016 m. pabaigoje klubas vienijo 556 narius.
  • 2017 m. kovo mėn. klube buvo 579 nariai.
  • 2018 m. klubas vienijo 578 narius.
  • 2019 m. buvo registruoti 565 nariai.
  • 2020 m. gruodžio mėn. buvo 564 nariai.
  • 2021 m. gruodžio mėn. buvo 564 nariai.
  • 2022 m. gruodžio mėn. buvo 341 nariai, iš jų:

Fakultetų skyriuose:

Agronomijos fakulteto skyriuje – 24 nariai;Bioekonomikos plėtros fakulteto skyriuje – 108 nariai;Miškų ir Ekologijos fakulteto skyriuje – 54 nariai;Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto skyriuje – 119 nariai;Žemės ūkio inžinerijos fakulteto skyriuje – 53 nariai.

Regioniniuose skyriuose:

Alytaus skyrius – 42;Panevėžio skyrius – 31;Plungės skyrius – 32;Šilutės skyrius – 30;Tauragės skyrius – 35;Seimo skyrius – 23;Prienų skyrius – 3;Lazdijų skyrius – 11 narių;LR Kariuomenės skyrius – 18 narių.

Garbės narys –  buvęs LR Ministras Pirmininkas  Algirdas ButkevičiusJuridinis asmuo – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga