Klubo nariai

Džiaugiamės, kad mūsų klubo nariais jau tapo daugiau nei tūkstantis ASU studentų, absolventų bei kitų, Universitetui prijaučiančių asmenų.

  • 2014 gruodžio 31 d. duomenimis Klubo veikloje dalyvavo 1547 asmenys.
  • 2015 m. vasario mėn. 11 d. įvykęs valdybos posėdis 2 metų laikotarpiui suspendavo 1093 narių veiklą 2 metams, nes jie nesilaikė įstatų ir nemokėjo nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.
  • 2015 m. klube buvo 472 nariai, 1 garbės narys, 1 juridinis asmuo.
  • 2016 m. pabaigoje klubas vienijo 556 narius.
  • 2017 m. kovo mėn. klubiečių priskaičiuota 579 nariai
  • 2018 m. klubą vienijo 578 nariai.
  • 2019 m. gegužės mėn. buvo 565 nariai, iš jų:

Fakultetų skyriuose:

Agronomijos f. skyriuje – 24,
Bioekonomikos plėtros f. skyriuje – 108,
Miškų ir Ekologijos f. skyriuje – 54,
Vandens ūkio ir žemėtvarkos f. skyriuje – 119,
Žemės ūkio inžinerijos f. skyriuje – 53 nariai.

Regioniniuose skyriuose:

Alytaus skyrius: – 42;
Panevėžio skyrius – 31;
Plungės skyrius – 32;
Šilutės skyrius – 30;
Tauragės skyrius – 35;
Seimo skyrius – 23;
Prienų skyrius – 3;
Lazdijų skyrius – 11 narių;

2018 m. naujai įkurti skyriai:

LR Kariuomenės skyrius – 18 narių (įkurtas 2018 m. spalio 11 d.)

Garbės narys –  buvęs LR Ministras Pirmininkas  Algirdas Butkevičius

Juridinis asmuo – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga