Struktūra | VDU Žemės ūkio akademija

Struktūra

KLUBO PREZIDENTAS EDVARDAS MAKELIS

Edvardas Makelis (g. 1954 m. liepos 2 d. Naršėnų kaime, Antalieptės apskrityje, Zarasų rajonas) – agronomas, agroverslo konsultantas, politikas.
1972 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą, 1977 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1991 m. – Maskvos K. Timitiazevo žemės ūkio akademiją.
1977–1979 m. Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemininkas.
1979–1986 m. Joniškio rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Agropramoninio susivienijimo pirmininkas,
1989–1990 m. Žemės ūkio valdybos viršininkas.
1990–1991 m. rajono valdytojo pavaduotojas žemės ūkio ir savivaldybės ūkio klausimais.
1992–1993 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Tarptautinių ryšių grupės vadovas. 1998–2000 m. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministras.
2001–2008 m. UAB „Baltijos agroverslo projektai” generalinis direktorius, VšĮ Baltijos agroverslo instituto prezidentas.
2008–2009 m. „Arvi ir Ko“ įmonių grupės direktorius.
1993–1998 m. ir nuo 2009 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius.
Buvo Aleksandro Stulginskio universiteto (dabar- VDU Žemės ūkio akademijos) Tarybos pirmininku.


Pirmasis viceprezidentas – Irmantas Tarvydis


Antrasis VICEPREZIDENTAS – PRANAS DAILIDĖ

1975 metais baigė Šakių Z. Angariečio vardo vidurinę mokyklą
1975– 1980 m. studijavo LŽŪA (dabar ASU) Agronomijos fakultete

Dirbo agronomu, kolūkio pirmininku gimtajame Šakių rajone. 1986 – 1988 m. Šakių rajono Agropramoninio susivienijimo pirmininkas. Nuo 1988 m. Lietuvos Agropramoninio komiteto pirmininko pavaduotojas. Nuo 1989 m. Žemės Ūkio ministro pirmasis pavaduotojas. 1990 -1991 m. Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas. 1992 metais įkūrė dabartinę Dojaus įmonių grupę, kurioje darbuojasi iki šiol. Kartu su kitais žemdirbiais aktyviai dalyvavo kooperatyvo „Lietuvos pienas“ kūrime.

„DOJUS agro“ įmonės valdybos pirmininkas. Buvo išrinktas ASU tarybos nariu. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausios valdybos narys. Vilniaus klubo, Vilniaus Sostinės Lions klubo narys.

2020 m. lapkričio mėn. viešo konkurso būdu išrinktas VDU Tarybos nariu.

Credo – sprendimų ir darbų neatidėliok rytdienai, daryk tai šiandien.


VALDYBOS NARIAI:

Vaidas Povilaitis AB „Lytagra” komercijos direktorius
Romaldas Abugelis buvęs LR Seimo Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas
Valdas Kaubrė Valstybinių Miškų urėdija, direktorius
Arnas Radzevičius UAB „Agrokoncernas“ , Agro tiksliųjų technologijų skyriaus vadovas
Antanas Maziliauskas VDU rektorius emeritas
Algis Kvaraciejus Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto skyriaus vadovas
Aida Adamavičienė VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto dekanė
Rolandas Domeika VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto dekanas
Vitas Marozas VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas
Bernardas Vaznonis VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanas
Haroldas Čekavičius  Studentų atstovas

Skyrių pirmininkai

Vilma Kalendauskaitė (Alytaus sk.)
Artūras Juočas (Šilutės sk.)
Rūta Jonušienė (Plungės sk.)
Dalia Kavaliauskienė (Panevėžio sk.)
Jonas Varkalys (LR Seimo sk. )
Cezaras Pacevičius (Prienų sk.)
Audra Kimbirauskienė (Lazdijų sk.)
Antanas Girčys (LR Kariuomenės sk.)

Revizorė

  • Silva Katutytė – UAB „Randres Reb“ vykdančioji direktorė

Finansininkė

  • Silva Tamošiūnienė

Administratorė

  • Daiva Urmonienė