Struktūra

KLUBO PREZIDENTAS PRANAS DAILIDĖ

1975 metais baigė Šakių Z. Angariečio vardo vidurinę mokyklą
1975– 1980 m. studijavo LŽŪA (dabar ASU) Agronomijos fakultete

 • „DOJUS agro“ įmonės valdybos pirmininkas
 • ASU tarybos narys
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausios valdybos narys
 • Vilniaus klubo, Vilniaus Sostinės Lions klubo narys

Credo – sprendimų ir darbų neatidėliok rytdienai, daryk tai šiandien.

Dirbo agronomu, kolūkio pirmininku gimtajame Šakių rajone. 1986 – 1988 m. Šakių rajono Agropramoninio susivienijimo pirmininkas. Nuo 1988 m. Lietuvos Agropramoninio komiteto pirmininko pavaduotojas. Nuo 1989 m. Žemės Ūkio ministro pirmasis pavaduotojas. 1990 -1991 m. Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas. 1992 metais įkūrė dabartinę Dojaus įmonių grupę, kurioje darbuojasi iki šiol. Kartu su kitais žemdirbiais aktyviai dalyvavo kooperatyvo „Lietuvos pienas“ kūrime.


PIRMASIS VICEPREZIDENTAS – EDVARDAS MAKELIS

Edvardas Makelis (g. 1954 m. liepos 2 d. Naršėnų kaime, Antalieptės apskrityje, Zarasų rajonas) – agronomas, agroverslo konsultantas, politikas.
1972 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą, 1977 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1991 m. – Maskvos K. Timitiazevo žemės ūkio akademiją.
1977–1979 m. Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemininkas.
1979–1986 m. Joniškio rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Agropramoninio susivienijimo pirmininkas,
1989–1990 m. Žemės ūkio valdybos viršininkas.
1990–1991 m. rajono valdytojo pavaduotojas žemės ūkio ir savivaldybės ūkio klausimais.
1992–1993 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Tarptautinių ryšių grupės vadovas. 1998–2000 m. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministras.
2001–2008 m. UAB „Baltijos agroverslo projektai” generalinis direktorius, VšĮ Baltijos agroverslo instituto prezidentas.
2008–2009 m. „Arvi ir Ko“ įmonių grupės direktorius.
1993–1998 m. ir nuo 2009 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius.


ANTROJI VICEPREZIDENTĖ – PROFESORĖ DR. ASTRIDA MICEIKIENĖ

1990 m. Žemės ūkio buhalterinės apskaitos ekonomistės kvalifikacijos laipsnis (Lietuvos Žemės Ūkio akademija).
1996 m. Socialinių mokslų daktarės įgytas laipsnis (Lietuvos žemės ūkio akademija ir Kauno technologijos universitetas).
Abolventų klubo „ŽŪA alumni“ viena iš steigimo iniciatorių.
Šiuo metu – VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė.

Credo: Darykime gerus darbus ir gėris aplankys kiekvieną mūsų


2019 m. valdyba

Absolventų klubo „ASU Alumni“ valdybos nariai 2019 01 13

Deleguoti valdybos nariai:

 • Pranas Dailidė AF (klubo prezidentas)
 • Edvardas Makelis AF (I-asis viceprezidentas)
 • Astrida Miceikienė EVF (II-oji viceprezidentė)
 • Maziliauskas Antanas VŪŽF (VDU ŽŪA Kancleris)
 • Algis Kvaraciejus VŪŽF (dekanas)
 • Domeika Rolandas ŽŪIF (dekanas)
 • Aušra Blinstrubienė AF (dekanė)
 • Bartkevičius Edmundas MEF (dekanas)
 • Valdemaras Makutėnas EVF (sk. pirmininkas)
 • Liveta Budreckytė AF (studentų atstovas)

Išrinkti valdybos nariai

 • Adomas Balsys (AB “Lytagra” įmonių grupės valdybos pirmininkas)
 • Romaldas Abugelis (LR Seimo Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas)
 • Darius Danusevičius (VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius)
 • Alfonsas Tamošiūnas (Įmonių grupės “ARVI ir co” įmonių grupės viceprezidentas)

Skyrių pirmininkai

 • Vilma Kalendauskaitė        (Alytaus sk.)
 • Artūras Juočas                     (Šilutės sk.)
 • Julija Paltanavičiūtė (atsisitatydino)(Tauragės sk.)
 • Algirdas Žilius                      (Plungės sk.)
 • Dalia Kavaliauskienė         (Panevėžio sk.)
 • Jonas Varkalys                    (LR Seimo sk. )
 • Cezaras Pacevičius              (Prienų sk.)
 • Audra Kimbirauskienė        (Lazdijų sk.)
 • Antanas Girčys                    (LR Kariuomenės sk.)
 • LŽHIS                                  (Juridinis asmuo)

 

Revizorė

 • Silva Katutytė – UAB „Randres Reb“ vykdančioji direktorė

Finansininkė

 • Silva Tamošiūnienė

Administratorė

 • Daiva Urmonienė