Publikacijos | VDU Žemės ūkio akademija

Publikacijos

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą: 175
Mokslo monografijos ir knygų skyriai, išleisti tarptautinėse leidyklose) ir/arba registruoti tarptautinėse duomenų bazėse: 1
Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje: 20
Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: 114
Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose: 106
Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose: 292
Mokslo populiarinimo straipsniai: 473

Viso publikacijų 2014-2020 : 1181

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra

Autoriai Publikacijos pavadinimas Publikuota Publikacijos rūšis Metai
Bielski, S., Romaneckas, K. ir Šarauskis, E. Impact of nitrogen and boron fertilization on winter triticale productivity parameters. Agronomy-Basel, 10 (2), 1-12. doi:10.3390/agronomy10020279 [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, Su citavimo indeksu 2020
Dromantienė, R. , Pranckietienė, I. ir Paulauskienė, A. The influence of various forms of nitrogen fertilization and meteorological factors on nitrogen compounds in soil under laboratory conditions. Agronomy-Basel, 10 (12), 1-12. doi:10.3390/agronomy10122011 [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, year: Su citavimo indeksu 2020
Pranckietienė, I. , Dromantienė, R. , Smalstienė, V. , Jodaugienė, D. , Vagusevičienė, I. , Paulauskienė, A. , Marks, M. Effect of liquid amide nitrogen fertilizer with magnesium and sulphur on spring wheat chlorophyll content, accumulation of nitrogen and yield. Journal of elementology, 25 (1), 139-152. doi:10.5601/jelem.2019.24.2.1742 [2020] [S1] [WOS => title: Journal of Elementology, if: 0.71, aif: 4.311, aif_min: 4.311, aif_max: 4.311, cat: 1, av: 0.165, year: 2019, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Journal of Elementology, citescore: 1.4, snip: 0.485, sjr: 0.249, Su citavimo indeksu 2020
Jaskulska, I., Romaneckas, K. ir Wojewódzki, P. A strip-till one-pass system as a component of conservation agriculture. Agronomy-Basel, 10 (12), 1-18. doi:10.3390/agronomy10122015 [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, Su citavimo indeksu 2020
Jaskulska, I., Romaneckas, K. , Jaskulski, D., Gałęzewski, L., Breza-Boruta, B., Dębska, B., ... Lemanowicz, J. Soil properties after eight years of the use of strip-till one-pass technology. Agronomy-Basel, 10 (10), 1-16. doi:10.3390/agronomy10101596 [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7. Su citavimo indeksu 2020
Kimbirauskienė, R. , Romaneckas, K. , Naujokienė, V. , Sinkevičienė, A. , Šarauskis, E. , Buragienė, S., Bielski, S. Planosol CO2 respiration, chemical and physical properties of differently tilled faba bean cultivation. Land, 9 (11), 1-13. doi:10.3390/land9110456 [2020] [S1] [WOS => title: Land, if: 2.429, aif: 3.486, aif_min: 3.486, aif_max: 3.486, cat: 1, av: 0.697, year: 2019, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Land, citescore: 2.8, snip: 1.148, sjr: 0.717 Su citavimo indeksu 2020
Steponavičienė, V. , Bogužas, V. , Sinkevičienė, A. , Skinulienė, L. , Sinkevičius, A. ir Klimas, E. Soil physical state as influenced by long-term reduced tillage, no-tillage and straw management. Žemdirbystė = Agriculture, 107 (3), 195-202. doi:10.13080/z-a.2020.107.025 [2020] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 0.833, aif: 2.184, aif_min: 2.184, aif_max: 2.184, cat: 1, av: 0.381, year: 2019, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.7, snip: 0.635, sjr: 0.311 Su citavimo indeksu 2020
Adamavičienė, A. , Romaneckas, K. ir Buragienė, S. Conservation tillage in faba bean cultivation: weed seed bank. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 72. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Sinkevičienė, A. , Skinulienė, L. ir Montvilas, T. Skirtingo žemės dirbimo įtaka dirvožemio vandentalpai miežių pasėlyje. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo Be citavimo indekso 2020
Skinulienė, L. , Bogužas, V. ir Vienažindis, P. Ilgalaikis augalų kaitos derinių poveikis dirvožemio fizikinėms savybėms. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers , 147-151. [2020] [S4] Be citavimo indekso 2020
Steponavičienė, V. , Bogužas, V. ir Jankevičius, K. Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis vasarinių miežių agroekosistemos komponentams. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers , 152-155. [2020] [S4] Be citavimo indekso 2020
Aleinikovienė, J. , Armolaitis, K., Ankuda, J., Jakutis, A. , Sivojienė, D. ir Mishcherikova, V. Land use change response on an allocation of organic carbon in mineral topsoil. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 17. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Aleinikovienė, J. , Butkevičienė, L. ir Bogužas, V. Complex of soil tillage, organic and biological fertilization for improving soil microbial activity and nitrogen transformation efficiency in intensive cropping on calcaric luvisols. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 39. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Romaneckas, K. , Adamavičienė, A. ir Balandaitė, J. The impact of intercropping on soil fertility and sugar beet productivity. Agronomy-Basel, 10 (9), 1-13. doi:doi:10.3390/agronomy10091406 [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7. Su citavimo indeksu 2020
Vaisvalavičius, R. ir Macijauskas, L. Humuso ir suminio azoto kiekių vertinimas sunkaus priemolio dirvožemyje. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers , 195-198. [2020] [S4] Be citavimo indekso 2020
Andruškaitė, I. ir Bogužas, V. Impact of tillage intensity with vertical soil stratification on soil physical quality indexes. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 65. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Balandaitė, J. , Romaneckas, K. , Kimbirauskienė, R. , Sinkevičienė, A. , Jasinskas, A. , Stravinskas, K. , Kruzdys, M. Multifunctional agrocenoses biodiversity, sustainability and functionality in short vegetation conditions. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 63. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Bogužas, V. , Steponavičienė, V. ir Bilkevičius, K. Skirtingo žemės dirbimo poveikis dirvožemio savybėms vasarinių miežių pasėlyje. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers , 179-182. [2020] [S4] Be citavimo indekso 2020
Butkevičienė, L. , Bogužas, V. ir Auželienė, I. Ilgalaikės augalų kaitos ir monopasėlio poveikis miglinių javų piktžolėtumui. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija , 14-17. [2020] [P1f] Be citavimo indekso 2020
Butkevičienė, L. , Bogužas, V. ir Kerdokas, T. The influence of biological preparations and their mixtures on soil properties in winter wheat. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 64. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Drulis, P. ir Kriaučiūnienė, Z. Influence of urease inhibitor and biopreparations on maize productivity. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change Vytautas, Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 38. [2020] [T1e] Be citavimo indekso 2020
Jodaugienė, D. ir Čepulienė, R. Biologinių preparatų įtaka vasarinių kviečių pasėliui. Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers , 183-186. [2020] [S4] Be citavimo indekso 2020
Jodaugienė, D. ir Marcinkevičienė, A. Mokslinės ekspedicijos „Šiaurės Lietuvos ūkininkų laukų piktžolėtumo vertinimas“ įspūdžiai. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija , 35-38. [2020] [P1f] Mokslo populiarinimo straipsniai

2020
Jodaugienė, D. , Sinkevičienė, A. ir Žemaitis, T. Effect of different tillage on soil properties in winter rape crop. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 59. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai

2020
Kimbirauskienė, R. , Romaneckas, K. ir Buragienė, S. Conservation tillage in faba bean cultivation: weed flora. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 37. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai

2020
Kosteckienė, S. , Velička, R. , Butkevičienė, L. , Kriaučiūnienė, Z. , Kosteckas, R. ir Pupalienė, R. The effect of sowing time on alternaria brassicae and phyllotreta nemorum l. spreading in spring oilseed rape crop. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 77. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai

2020
Kriaučiūnienė, Z. , Juknevičius, D. ir Šarauskis, E. Effects of bio-preparations on soil and carbon footprint. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 28. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai

2020
Kusta, A. ir Motuzas, A. Iškiliai akademikei Veronikai VASILIAUSKIENEI – 85-eri. Lietuvos mokslų akademija [elektroninis išteklius], 12 , 1-4. Prieiga per internetą: http://www.lma.lt/uploads/Pranesimai%20naujienoms/straipsnis%20apie%20Vasiliauskiene_02.pdf [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Kusta, A. ir Motuzas, A. Iškili akademikė, paskyrusi gyvenimą žemės ūkio mokslui. Ūkininko patarėjas , 5. [2020] [S10] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Marcinkevičienė, A. , Kosteckas, R. , Kriaučiūnienė, Z. , Velička, R. , Adamonytė, I. ir Rudinskienė, A. The influence of different soil moisture conditions and nitrogen rates on the forage grasses productivity. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 76. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Marcinkevičienė, A. , Velička, R. ir Kosteckas, R. Piktžolių plitimo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija , 39-45. [2020] [P1f] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Masilionytė, L. , Kriaučiūnienė, Z. ir Jablonskytė -Raščė, D. Long-term crop rotation and fertilisation effect on soil organic matter dynamics in sustainable agriculture management systems. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 61. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Mockevičienė, R. , Velička, R. ir Marcinkevičienė, A. The influnce of non-chemical weed control on the productivity of spring oilseed rape. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 62. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Motuzas, A. Pasigendu A. Stancevičiaus lygio asmenybių. Žemės ūkio rūmai : interneto vartai [elektroninis išteklius], 01 , [1-1]. Prieiga per internetą: https://zur.lt/minime-prof-antano-stanceviciaus-100-asias-gimimo-metines/ [2020] [S10] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Motuzas, A. Profesoriaus Antano Stancevičiaus mokslinis palikimas. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos VDU Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Motuzas, A. ir Karčiauskienė, D. Rūgščius dirvožemius būtina kalkinti. Mano ūkis, 7 , 30-33. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Pranckietienė, I. ir Dromantienė, R. The influence of different nitrogen forms of fertilizers and meteorological conditions on nitrogen transformation and evaporatio.n. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 51. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Pupalienė, R. ir Marcinkevičienė, A. Profesoriaus Antano Stancevičiaus pradėti tyrimai tęsiami. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija , 11-13. [2020] [P1f] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Pupalienė, R. ir Marcinkevičienė, A. Profesoriaus idėjos gyvos ir šiandien. Mano ūkis, 3 , 16-17. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Romaneckas, K. , Kimbirauskienė, R. ir Buragienė, S. Piktžolių ir pupų konkurencija supaprastinto žemės dirbimo sąlygomis. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija , 18-19. [2020] [T1d] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Rudinskienė, A. , Marcinkevičienė, A. ir Čepulienė, R. Comparison of soil biological properties in the multicropping system. AGRICO 2020 : 7th international conference on agriculture 2020 : book of abstracts / Edited by S. Abubaker , 32. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Rudinskienė, A. , Marcinkevičienė, A. ir Kosteckas, R. Weed spreading in the multi-cropping system. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 71. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Sinkevičienė, A. , Eigirdas, E. ir Steponavičienė, V. Influence of fiber hemp crop densityon weeds and productivity. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 69. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Sinkevičienė, A. (sudaryt.), Marcinkevičienė, A. (sudaryt.) ir Adamavičienė, A. Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos . [Akademija] : Vytauto Didžiojo Universitetas Žemės Ūkio Akademija. [ konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos . [Akademija] : Vytauto Didžiojo Universitetas Žemės Ūkio Akademija. [2020] [K5] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Steponavičienė, V. ir Skinulienė, L. Soil penetration resistance, aggregation and stability after long-term reduced tillage, no-till and residue management. AGRICO 2020 : 7th international conference on agriculture 2020 : book of abstracts / Edited by S. Abubaker , 34. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Volungevičius, J., Vaisvalavičius, R. ir Motuzas, A. Dirvožemių kilmė ir naudojimo tvarumas. Lietuvos mokslų akademijos žinios, 1 , 15. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Bielski, Stanisław; Romaneckas, Kęstutis; Novikova, Anastasija; Šarauskis, Egidijus Are higher input levels to triticale growing technologies effective in biofuel production system?

Sustainability. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 21, p. 1-15. Prieiga per in-ternetą: . Social Sciences Citation Index (Web of Science); Food Science Source (EB-SCO); Scopus. [20.500.12259/101533] [2019] [S1] [WOS => title: Sustainabil-ity, if: 2.592, aif: 3.386, aif_min: 1.551, aif_max: 5.612, cat: 8, av: 0.771, year: 2018, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.01, snip: 1.169, sjr: 0.549, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 1,062, na: 4, nia :3, nip: 1, pai: 2,688] Su citavimo indeksu 2019
Zemblienė, I. ir Pupalienė, R. Organic mulches in vegetable crops. AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts , 60. [2020] [T1e] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Adama-vičienė, Aida; Kri-aučiūnienė, Zita; Avižienytė, Dovilė; Marozas, Vitas; Naujokienė, Vilma Relationship between CO2 emis-sions and soil properties of differ-ently tilled soils Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2019, Vol. 662, p. 786-795. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; MEDLINE; Environment Complete. [20.500.12259/61563] [2019] [S1] [WOS => title: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, if: 5.589, aif: 3.547, aif_min: 3.107, aif_max: 3.987, cat: 2, av: 1.59, year: 2018, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Science of the Total Environment, citescore: 5.92, snip: 1.809, sjr: 1.536, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 0,875, na: 8, nia :7, nip: 0, pai: 3,632] Su citavimo indeksu 2019
Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Maruška, Audrius; Stankevičius, Man-tas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas Effects of allelochemicals in Bras-sica napus L. residues on the ger-mination of weeds Allelopathy Journal. ISSN 0971-4693. vol. 46, iss. 2 (2019), p. 277-290. Prieiga per internetą: . Science Cita-tion Index Expanded (Web of Science). [20.500.12259/61566] [2019] [S1] [WOS => title: ALLELOPATHY JOURNAL, if: 0.729, aif: 1.908, aif_min: 1.742, aif_max: 2.074, cat: 2, av: 0.384, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Allelopathy Journal, citescore: 0.76, snip: 0.491, sjr: 0.231, year: 2018, quartile: Q3] [ai: 1,001, na: 7, nia :7, nip: 0, pai: 1,766] Su citavimo indeksu 2019
Juozapaitienė, Gintarė; Dikšaitytė, Austra; Sujetovienė, Gintarė; Aleinikovienė, Jūratė; Juknys, Romualdas Aboveground and below-ground carbon allocation of summer rape under elevated CO 2 and air tem-perature Agricultural and food science. ISSN 1459-6067. 2019, vol. 28, iss. 1, p. 1-8. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Ex-panded (Web of Science); Scopus. [20.500.12259/61923] [2019] [S1] [WOS => title: AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, if: 1.2, aif: 2.111, aif_min: 1.44, aif_max: 2.851, cat: 4, av: 0.553, year: 2018, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Agricultural and Food Science, citescore: 1.4, snip: 0.847, sjr: 0.423, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 2,137] Su citavimo indeksu 2019
Lekavičienė, Kris-tina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita The effect of the strip tillage ma-chine parameters on the traction force, diesel consumption and CO2 emissions Soil and Tillage Research. ISSN 0167-1987. Vol. 192 (2019), p. 95-102. Prieiga per internetą: . Sci-ence Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; CAB Ab-stracts. [20.500.12259/92929] [2019] [S1] [WOS => title: SOIL & TILLAGE RESEARCH, if: 4.675, aif: 2.563, aif_min: 2.188, aif_max: 2.939, cat: 2, av: 1.86, year: 2018, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Soil and Tillage Re-search, citescore: 5.24, snip: 2.178, sjr: 1.898, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 4,648] Su citavimo indeksu 2019
Lekavičienė, Kris-tina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Kriaučiūnienė, Zita Effect of Row Cleaner Operation-al Settings on Crop Residue Trans-location in Strip-Tillage Agronomy-Basel. ISSN 2073-4395. 2019, Vol. 9, iss. 5, p. 1-14. Prieiga per internetą: . Social Sciences Citation Index (Web of Science). [20.500.12259/93063] [2019] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.259, aif: 2.334, aif_min: 1.742, aif_max: 2.858, cat: 4, av: 0.923, year: 2018, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 2.59, snip: 1.272, sjr: 0.771, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 2,936] Su citavimo indeksu 2019
Marks-Bielska, Renata; Bielski, Stanisław; Novikova, Anastasija; Romaneckas, Kęstutis Straw Stocks as a Source of Re-newable Energy. A Case Study of a District in Poland Sustainability. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 17, p. 1-18. Prieiga per in-ternetą: . Social Sciences Citation Index (Web of Science); Food Science Source (EB-SCO); Scopus. [20.500.12259/99935] [2019] [S1] [WOS => title: Sustainabil-ity, if: 2.592, aif: 3.386, aif_min: 1.551, aif_max: 5.612, cat: 8, av: 0.771, year: 2018, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.01, snip: 1.169, sjr: 0.549, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 0,708, na: 4, nia :2, nip: 1, pai: 1,792] Su citavimo indeksu 2019
Romaneckas, Kęstutis; Kimbi-rauskienė, Rasa; Adamavičienė, Ai-da; Buragienė, Si-dona; Sinkevičienė, Aušra; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, Algirdas; Minajeva, Aleksandra Impact of sustainable tillage on biophysical properties of Planosol and on faba bean yield Agricultural and food science. ISSN 1459-6067. 2019, vol. 28, iss. 3, p. 101-111. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Ex-panded (Web of Science); Scopus. [20.500.12259/100776] [2019] [S1] [WOS => title: AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, if: 1.2, aif: 2.111, aif_min: 1.44, aif_max: 2.851, cat: 4, av: 0.553, year: 2018, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Agricultural and Food Science, citescore: 1.4, snip: 0.847, sjr: 0.423, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 1, na: 8, nia :8, nip: 0, pai: 2,137] Su citavimo indeksu 2019
Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Juknevičius, Dari-us; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita Energy use efficiency, GHG emis-sions, and cost-effectiveness of organic and sustainable fertilisa-tion Energy. ISSN 0360-5442. 2019, Vol. 172, part 1, p. 1151-1160. Prieiga per internetą: . Sci-ence Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete; Scopus. [20.500.12259/61525] [2019] [S1] [WOS => title: ENERGY, if: 5.537, aif: 3.982, aif_min: 2.394, aif_max: 5.829, cat: 4, av: 1.434, year: 2018, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Energy, citescore: 6.2, snip: 1.822, sjr: 2.048, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 0,8, na: 5, nia :4, nip: 0, pai: 3,025] Su citavimo indeksu 2019
Šiaudinis, Gintaras; Karčauskienė, Danutė; Aleinikovienė, Jūratė Assessment of a single application of sewage sludge on the biomass yield of Silphium perfoliatum and changes in naturally acid soil properties Žemdirbystė = Agriculture. ISSN 1392-3196. 2019, t. 106, nr. 3, p. 213–218. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [20.500.12259/99737] [2019] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 1.02, aif: 1.672, aif_min: 1.44, aif_max: 1.903, cat: 2, av: 0.623, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.24, snip: 0.758, sjr: 0.422, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 0,333, na: 3, nia :1, nip: 0, pai: 0,739] Su citavimo indeksu 2019
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Va-gusevičienė, Ilona; Jodaugienė, Darija The relationship between nitrogen fertilizer forms and meteorological conditions on nitrogen transfor-mation in the soil and loss via vo-latilization Žemdirbystė = Agriculture. ISSN 1392-3196. 2019, t. 106, nr. 3, p. 195–202. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [20.500.12259/99726] [2019] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 1.02, aif: 1.672, aif_min: 1.44, aif_max: 1.903, cat: 2, av: 0.623, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.24, snip: 0.758, sjr: 0.422, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0, pai: 2,225] Su citavimo indeksu 2019
Streikus, Dionizas; Jasinskas, Algirdas; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Marks, Marek Technological-technical and envi-ronmental evaluation of herba-ceous plant usage for the produc-tion and burning of granulated biofuel Polish journal of environmental studies. ISSN 1230-1485. 2019, vol. 28, no. 6, p. 4369-4379. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agricul-ture, Biology & Environmental Scienc-es; Scopus; CAB Abstracts. [20.500.12259/99793] [2019] [S1] [WOS => title: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, if: 1.186, aif: 3.547, aif_min: 3.107, aif_max: 3.987, cat: 2, av: 0.337, year: 2018, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Polish Journal of Environmental Stud-ies, citescore: 1.41, snip: 0.722, sjr: 0.351, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 1,132, na: 5, nia :4, nip: 1, pai: 1,889] Su citavimo indeksu 2019
Minajeva, Aleksan-dra; Jasinskas, Al-girdas; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Annuk, Andres Investigation and comparison of in-dicators of fodder bean waste and wood pellets. Actual tasks on agricultural engi-neering: proceedings of the 47th international symposium on agricul-tural engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2019. ISSN 1848-4425., p. 379-388. Prieiga per inter-netą: . CAB Abstracts; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). [20.500.12259/61880] [2019] [P1a] [ai: 1,132, na: 5, nia :4, nip: 1, pai: 1,132] Be citavimo indekso 2019
Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Adamavičienė, Aida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, Algirdas; Kimbirauskienė, Rasa; Minajeva, Aleksandra; Balandaitė, Jovita; Marks, Marek; Tybursk, Jozef; Smanov, Ashirali Impact of reduced tillage on spring oil seed rape, winter wheat, maize and spring barley production in Lith-uania Actual Tasks on Agricultural Engi-neering : Nr Publikacija Proceedings of the 47 International Symposium on Agricultural Engineering, Opati-ja, Croatia, 21-24 February 2019. ISSN 1848-4425., p. 61-67. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). [20.500.12259/61881] [2019] [P1a] [ai: 1,264, na: 13, nia :10, nip: 2, pai: 1,264] Be citavimo indekso 2019
Balandaitė, Jovita; Adamavičienė, Ai-da; Romaneckas, Kęstutis; Eimutytė, Edita Necheminių piktžolių kontrolės priemonių poveikis cukrinių runkelių produktyvumui ir kokybei Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 1, p. 1-12. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCoper-nicus. [20.500.12259/92918] [2019] [S4] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kitos duomenų bazės 2019
Butkevičienė, Lina; Auželienė, Ingė; Bogužas, Vaclovas Ilgalaikės augalų kaitos įtaka žieminių ir vasarinių javų produktyvumui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 2, p. 57–71. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/101087] [2019] [S4] [ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999] Kitos duomenų bazės 2019
Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas; Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičius, Alfredas Ilgalaikės augalų kaitos derinių įtaka dirvožemio CO 2 emisijai ir sliekų kiekiui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 2, p. 83–93. Prieiga per internetą: . CAB Ab-stracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/101225] [2019] [S4] [ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0, pai: 1,002] Kitos duomenų bazės 2019
Jasinskas, Algirdas; Čėsna, Jonas; Pašvenskas, Nerijus; Domeika, Rolandas; Romaneckas, Kęstu-tis; Mašek, Jiří Straw pellets utilization for reduction of liquid manure harmful gas emissions TAE 2019 : proceedings of 7th international conference Trends in Agricultural Engi-neering 2019, 17-20 Septem-ber, 2019, Prague, Czech Re-public. ISBN 9788021329539., p. 231-236. [20.500.12259/101418] [2019] [P1d] [ai: 1,18, na: 6, nia :5, nip: 1, pai: 1,18] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Romaneckas, Kęstu-tis; Adamavičienė, Aida; Eimutytė, Edi-ta; Balandaitė, Jovita; Jasinskas, Algirdas The impact of weed control methodson sugar beet crop TAE 2019: proceedings of 7th international conference Trends in Agricultural Engi-neering 2019, 17-20 Septem-ber, 2019, Prague, Czech Re-public. ISBN 9788021329539. 2019, p. 459-463. [20.500.12259/101419] [2019] [P1d] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kestu-tis; Adamavicienė, Aida; Naujokienė, Vilma; Kimbi-rauskienė, Rasa The effect of bio-preparations on soil respiration Wageningen Soil Conference 2019: Soil Science in a Chang-ing World, 27-30 August 2019 : Book of Abstracts / Wa-geningen University & Re-search., p. 8-8. [20.500.12259/100542] [2019] [T2] [ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0, pai: 1,002] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Butkevičienė, Lina; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Pu-palienė, Rita; Keidan, Marina; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The impact of non-chemical weed control on soil CO2 emissions in winter oilseed rape crop AGRI 2019: 3rd Agriculture and Climate Change, Buda-pest, Hungary, 24-26 March 2019., p. 157-157. [20.500.12259/101522] [2019] [T1e] [ai: 0,875, na: 8, nia :7, nip: 0, pai: 0,875] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Jasinskas, Algirdas; Romaneckas, Kęstutis Production and usage of woody plant biomass as the environmentally-friendly biofuel 2nd Sustainable Solutions for Growth SSG 2019 conference, September 16-17, 2019, Wrocław, Poland : Book of Abstracts / editor Wojciech Budzianowski. ISBN 9788394850753., p. 38-38. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/101482] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Kimbirauskienė, Ra-sa; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona Interaction between soil chemical, physical and biological properties in sustainable faba bean cultivation Wageningen Soil Conference 2019: Soil Science in a Chang-ing World, 27-30 August 2019 : Book of Abstracts / Wa-geningen University & Re-search., p. 33-33. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/101835] [2019] [T2] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Arlauskienė, Aušra Dynamics of soil humus formation under different agricultural systems Soil Organic Matter [elektro-ninis išteklius]: 7th Interna-tional Symposium on Soil Or-ganic Matter, Hilton Adelaide, 6-11 October., p. 68-68. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/101320] [2019] [T2] [ai: 0,5, na: 4, nia :2, nip: 0, pai: 0,5] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas Impact of reduced tillage systems on maize crop productivity in cold climate conditions 2nd Sustainable Solutions for Growth SSG 2019 conference, September 16-17, 2019, Wrocław, Poland: Book of Abstracts / editor Wojciech Budzianowski. ISBN 9788394850753. 2019, p. 35-35. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/101481] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita; Romaneckas, Kęstu-tis; Juknevičius, Darius Effect of organic and sustainable fertilisation and soil organic carbon content on energy use efficiency, GHG emissions, and cost-effectiveness Soil Organic Matter [elektroninis išteklius]: 7th International Symposium on Soil Organic Matter, Hilton Adelaide, 6-11 October., p. 94-94. Prieiga per internetą:. [20.500.12259/101475] [2019] [T2] [ai: 0,8, na: 5, nia :4, nip: 0, pai: 0,8] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstu-tis; Sakalauskas, Antanas; Lekavičienė, Kristina; Kriaučiūnienė, Zita; Buragienė, Sidona; Jasinskas, Algirdas; Naujokienė, Vilma Effect of strip tillage on the energy, envi-ronmental and agronomical indicators of faba beans cultivation Biosystems Engineering: 10th International Conference, May 8-10, 2019 in Tartu, Estonia : Book of Abstracts. ISBN 9789949536818., p. 52-52. [20.500.12259/70722] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 8, nia :8, nip: 0, pai: 1]

Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina; Steponavičienė, Vaida Effect of 50-year term different crop rotations on soil organic matter Soil Organic Matter [elektroninis išteklius]: 7th International Symposium on Soil Organic Matter, Hilton Adelaide, 6-11 October., p. 103-103. Prieiga per internetą:. [20.500.12259/101476] [2019] [T2] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sink-evičienė, Aušra; Skinulienė, Lina Reducing the impact on climate change by long-term complex measures in agroecosystem AGRI 2019: 3rd Agriculture and Climate Change, Budapest, Hungary, 24-26 March 2019., p. 158-158. [20.500.12259/101521] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on soil physical properties 4th international symposium of soil physics, Lublin 13-14.02.2019: book of abstracts. ISBN 9788389969620., p. 45-45. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/61922] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on soil physical properties Soil – Source of Life: 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : Book of Abstracts. ISBN 9788375623109., p. 270-270. [20.500.12259/100478] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 1] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Sujetovienė, Gintarė; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Juknys, Romualdas Simulating impacts of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania AGRI 2019: 3rd Agriculture and Climate Change, Budapest, Hungary, 24-26 March 2019., p. 117-117. [20.500.12259/101524] [2019] [T1e] [ai: 0,777, na: 9, nia :8, nip: 0, pai: 0,777]

Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita

Water stability of soil aggregates under the different fertilization systems 4th international symposium of soil physics, Lublin 13-14.02.2019: book of abstracts. ISBN 9788389969620., p. 47-48. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/61925] [2019] [T1e] [ai: 0,75, na: 4, nia :3, nip: 0, pai: 0,75] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Volungevičius, Jonas; Kochiieru, Mykola; Feiza, Virginijus; Liaudanskienė, Inga; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skridlaitė, Gražina; Žaludienė, Gailė Some aspects of SEM application in the research of soil weathering and clay mineral formation

4th international symposium of soil physics, Lublin 13-14.02.2019: book of abstracts. ISBN 9788389969620., p. 20-24. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/61919] [2019] [T1d] [ai: 0,111, na: 9, nia :1, nip: 0, pai: 0,111] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2019
Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Šlepetienė, Alvyra; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Vaida; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas. Tvarus skirtingos genezės dirvožemių naudojimas Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. ISSN 2029-7548. 2019, p. 4-8. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/99661] [2019] [S5] [ai: 0,28, na: 25, nia :7, nip: 0, pai: 0,28]

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Sinkevičienė, Aušra; Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas Piktžolių paplitimas skirtingų veislių vasarinių kviečių pasėliuose

Žmogaus ir gamtos sauga 2019: mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 71-74. [20.500.12259/92776] [2019] [S5] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas Azoto transformacijos pokyčiai dirvožemyje kontroliuojamose sąlygose Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių Nr Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 52-54. [20.500.12259/92798] [2019] [S5] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas Skirtingų veislių vasarinių kviečių kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai

Žmogaus ir gamtos sauga 2019: mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 59-62. [20.500.12259/92775] [2019] [S5] [ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita

Dirvožemio armens struktūringumo vertinimas keturlaukės sėjomainos sąlygomis Žmogaus ir gamtos sauga 2019: mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 161-164. [20.500.12259/92728] [2019] [S5] [ai: 0,75, na: 4, nia :3, nip: 0, pai: 0,75] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina Marija; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Aušra; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčiauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas.

Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA)

Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. ISSN 2029-6878. Nr.9 (2019), p. 8-9. [20.500.12259/61560] [2019] [P2c] [ai: 0,28, na: 25, nia :7, nip: 0, pai: 0,28]

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita The impact of multifunctional crops on the environment, soil, plant productivity and profitability

International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. ISBN 9786094674013., p. 20-21. [20.500.12259/99104] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Romaneckas, Kęstutis; Kimbirauskienė, Rasa; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Sinkevičienė, Aušra; Šarauskis, Egidijus; Balandaitė, Jovita; Smanov, Ashirali Impact of sustainable tillage technologies on soil biological conditions, faba bean crop productivity and quality parameters

International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. ISBN 9786094674013., p. 17-17. [20.500.12259/99113] [2019] [T1e] [ai: 1,239, na: 8, nia :7, nip: 1, pai: 1,239]

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina.

Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on the sustainability of agroecosystems

Smart Bio: ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania: abstract book / Vytautas Magnus university. ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 174-174. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/93062] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Prackietienė, Irena

Rapsų tręšimas azotu Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 4, p. 30-31. [20.500.12259/61888] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Pupalienė, Rita; Grakauskė, Karolina

Jau yra naujų organinių mulčių

Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 6, p. 40-41. [20.500.12259/89075] [2019] [S6] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Velička, Rimantas

Rapsų sėjos technologiniai parametrai

Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 7, p. 28-35. [20.500.12259/99435] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Motuzas, Algirdas

Žvilgsnis į Lietuvos ir Europos dirvožemius Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2019, Nr. 1(87), p. 7-8. [20.500.12259/61949] [2019] [S6] [ai: 0,666, na: 3, nia :2, nip: 0, pai: 0,666] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Bogužas, Vaclovas; Jodaugienė, Darija

Pasaulio arimo čempionate Minesotos žemę raikė ir Lietuvos artojai Ūkininko patarėjas. ISSN 2029-1140. 2019, rugsėjo 14, p. 8. [20.500.12259/100566] [2019] [S10] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Bogužas, Vaclovas; Klimas, Evaldas

Kaip efektyviau išnaudoti tarpinių pasėlių galimybes Ūkininko patarėjas. ISSN 2029-1140. 2019, gegužės 18, p. 9. [20.500.12259/71262] [2019] [S10] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Klimas, Evaldas; Bogužas, Vaclovas

Daugiamečių ankštinių žolių panaudojimas dirvožemiui gerinti augalininkystės ūkiuose Ūkininko patarėjas. 2019, gegužės 16, p. 11. [20.500.12259/89316] [2019] [S10] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Feiza, Virginijus; Semaškienė, Roma; Lazauskas, Sigitas; Karčiauskienė, Danutė; Mažeika, Romas; Bogužas, Vaclovas; Povilaitis, Arvydas; Rudzianskaitė, Aurelija; Ribikauskas, Vytautas; Juodka, Robertas; Šakickienė, Asta; Magyla, Rimas; Narvidienė, K; Jodokienė, L. Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas: mažesnis neigiamas poveikis dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2019, birželio 22, p. 14. [20.500.12259/99245] [2019] [S10] [ai: 0,213, na: 14, nia :3, nip: 0, pai: 0,213]

Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Lekavičienė, Kristina; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita The influence of biopreparations on the reduction of energy consumption and CO2 emissions in shallow and deep soil tillage Science of the total environment. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. 2018, Vol. 621, p. 1402–1413. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.190. [Environment Complete; Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 4.610, bendr. cit. rod.: 3.488, if/aif: 1.321 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,166] Su citavimo indeksu 2018
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Kriaučiūnienė, Zita; Marks, Marek; Vaitauskienė, Kristina Impact of living mulches on the physical properties of Planosol in monocropped maize cultivation International agrophysics. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 0236-8722. eISSN 2300-8725. 2018, Vol. 32, p. 165-173. DOI: 10.1515/intag-2017-0001. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.242, bendr. cit. rod.: 1.946, if/aif: 0.638 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,336] Su citavimo indeksu 2018
Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Kumhála, František; Kriaučiūnienė, Zita Energy use and carbon emission of conventional and organic sugar beet farming Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 201, p. 428-438. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.08.077. [Compendex; INSPEC; Business Source Complete; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier] [Citav. rod.: 5.651, bendr. cit. rod.: 4.489, if/aif: 1.258 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,250] Su citavimo indeksu 2018
Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Liaudanskienė, Inga; Veršulienė, Agnė; Vaisvalavičius, Rimantas The effects of agrogenic transformation on soil profile morphology, organic carbon and physico-chemical properties in Retisols of Western Lithuania Archives of agronomy and soil science. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0365-0340. eISSN 1476-3567. 2018, vol. 64, no 13, p. 1910-1923. DOI: 10.1080/03650340.2018.1467006. [Academic Search Complete; Environment Complete; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Academic Search Premier] [Citav. rod.: 2.254, bendr. cit. rod.: 2.322, if/aif: 0.970 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,125]

Su citavimo indeksu 2018
Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Romaneckas, Kęstutis; Steponavičienė, Vaida; Skinulienė, Lina; Butkevičienė, Lina Marija The impact of tillage intensity and meteorological conditions on soil temperature, moisture content and CO2 efflux in maize and spring barley cultivation = Žemės dirbimo intensyvumo ir meteorologinių sąlygų įtaka dirvožemio temperatūrai, drėgmei ir CO2 emisijai kukurūzų bei vasarinių miežių pasėliuose Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. eISSN 2335-8947. 2018, T. 105, Nr. 4, p. 307-314. DOI: 10.13080/z-a.2018.105.039. [Scopus; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0.746, bendr. cit. rod.: 1.638, if/aif: 0.455 (2017, SCIE)] [Indėlis: 1,000] Su citavimo indeksu 2018
Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Ninkovic, Velemir; Kriaučiūnienė, Zita Allelopathic effect of organic mulches on vegetable germination and early development Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2018, Vol. 17, iss. 3, p. 73-82. DOI: 10.24326/asphc.2018.3.7. [CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0.448, bendr. cit. rod.: 1.434, if/aif: 0.312 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,600] Su citavimo indeksu 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Raudonius, Steponas The impact of non-chemical weed control methods on the disease occurrence in the organically grown winter oilseed rape crop = Piktžolių kontrolės necheminių būdų įtaka ligų plitimui ekologiniame žieminių rapsų pasėlyje Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. eISSN 2335-8947. 2018, T. 105, Nr. 4, p. 331-338. DOI: 10.13080/z-a.2018.105.042. [Scopus; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0.746, bendr. cit. rod.: 1.638, if/aif: 0.455 (2017, SCIE)] [Indėlis: 0,667] Su citavimo indeksu 2018
Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckienė, Silvija Weed density in the spring rape crops sown at different dates = Piktžolių plitimas skirtingu laiku pasėtų vasarinių rapsų pasėliuose Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 105, Nr.1 (2018), p. 21–26. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.746; bendr. citav. rod.: 1.653] Su citavimo indeksu 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Fujii, Yoshiharu Allelopathic effect of Artemisia vulgaris on winter wheat and winter oilseed rape Fresenius environmental bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-4619. 2018, vol. 27, no. 2, p. 727-732. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.673; bendr. citav. rod.: 3.487] Su citavimo indeksu 2018
Paulauskienė, Aurelija; Danilčenko, Honorata; Pranckietienė, Irena; Tarasevičienė, Živilė Effect of different fertilizers on the mineral content of pumpkin fruit Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2018, Vol. 23, iss. 3, p. 1033-1042. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.684; bendr. citav. rod.: 3.487] Su citavimo indeksu 2018
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Eimutytė, Edita; Pupalienė, Rita; Šarauskis, Egidijus; Marks, Marek; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas Impact of non-chemical weed control methods on soil and sugar beet root chemical composition International agrophysics. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 0236-8722. Vol. 32, iss. 2 (2018), p. 165-173. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 1.242; bendr. citav. rod.: 1.946] Su citavimo indeksu 2018
Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Lekavičienė, Kristina; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita The influence of biopreparations on the reduction of energy consumption and CO2 emissions in shallow and deep soil tillage Science of the total environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 621(2018), p. 1402–1413. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 4.61; bendr. citav. rod.: 3.487] Su citavimo indeksu 2018
Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Liaudanskienė, Inga; Veršulienė, Agnė; Vaisvalavičius, Rimantas The effects of agrogenic transformation on soil profile morphology, organic carbon and physico-chemical properties in Retisols of Western Lithuania Archives of Agronomy and Soil Science. Oxon: Taylor & Francis. ISSN 0365-0340. Vol. 64, n. 13 (2018), p. 1910–1923. [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 2.254; bendr. citav. rod.: 2.321] Su citavimo indeksu 2018
Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Kumhála, František; Kriaučiūnienė, Zita Energy use and carbon emission of conventional and organic sugar beet farming Journal of cleaner production. Oxford: Elsevier. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 201, p. 428-438. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 5.651; bendr. citav. rod.: 4.489] Su citavimo indeksu 2018
Erzhanova, K.; Atakulov, T.; Ospanbaiev, Zh.; Romaneckas, Kęstutis Phytomelioration of secondary saline irrigated lands of the southeast of Kazakhstan Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан = Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty: Gylym. ISSN 1991-3494. 2018, vol. 5 (375), p. 70-75. Prieiga per internetą: . Be citavimo indekso 2018
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra Control of Heracleum sosnowskyi Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 134-134. Prieiga per internetą: . Be citavimo indekso 2018
Mikučionienė, Romutė Tręšimo sistemų liekamasis poveikis dirvožemio savybėms Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. 2018, nr. 9 (14), p. 37-44. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Minajeva, Aleksandra; Jasinskas, Algirdas; Romaneckas, Kęstutis; Aboltins, Aivars Evaluation of fodder bean waste utilization for energy purposes Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 17th international scientific conference : proceedings, May 23-25, 2018. Jelgava, 2018. ISSN 1691-3043. Vol. 17, p. 1771-1776. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas; Jodaugienė, Darija Armonaitė, Karolina. Dirvožemio savybių pokyčiai skirtingų veislių vasarinių kviečių pasėliuose Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2018, t. 25, nr. 3, p. 148-158. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Romaneckas, Kęstutis; Kimbirauskienė, Rasa; Adamavičienė, Aida; Jasinskas, Algirdas; Šarauskis, Egidijus Impact of soil tillage intensity on faba bean cultivation Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 17th international scientific conference : proceedings, May 23-25, 2018. Jelgava, 2018. ISSN 1691-3043. Vol. 17, p. 34-38. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Aleinikovienė, Jūratė; Armolaitis, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas; Feizienė, Dalia; Skuodienė, Regina Determination of changes in soil microbiota of different soil genesis and
of long-term diverse soil use intensity
Natural resources and bioeconomy studies 29 /2018; 3rd Conference on Ecology of Soil Microorganisms 17–21 June 2018, Helsinki, Finland. Conference proceedings (Krista Kettunen & Oili Kiikkilä (Eds.). Prieiga per internetą: http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/542092/lukeluobio_29_2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Kitos duomenų bazės 2018
Łachacz, H.; Tyburski, Jozef; Romaneckas, Kęstutis The impact of biological agents on properties of heavy-textured soil and productivity of organically grown crops Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2017, Vol. 15, N 1, p. 225-238. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2017
Velička R., Butkevičienė L. M., Pupalienė R., Kriaučiūnienė Z., Kosteckas R., Kosteckienė S., Klusavičius E., Meškauskas S Sėjos laiko įtaka žaladarių plitimui vasarinių rapsų (Brassica napus L.) pasėliuose

Žemės ūkio mokslai, 2017, t. 24, p. 143-156. Kitos duomenų bazės 2017
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas Skirtingų azoto formų ir tręšimo laiko poveikis žieminiams kviečiams Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2017, t. 24, nr. 3, p. 81-90. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2017
Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Adamavičienė, Aida; Steponavičienė, Vaida; Munikienė, Jurgita Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 114-122. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2016
Jasinskas, Algirdas, Kibirkštienė, Inga, Domeika, Rolandas, Čėsna, Jonas, Romaneckas, Kęstutis, Mašek, Jiří Research of willow preparation and utilization for energy purposes TAE 2016 : proceedings of 6th international conference Trends in Agricultural Engineering 2016, 7-9 September, 2016, Prague, Czech Republic. Part 1 / Czech University of Life Sciences Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 9788021326491. p. 243-249.

Kitos duomenų bazės 2016
Šarauskis, Egidijus, Buragienė, Sidona, Romaneckas, Kęstutis, Kriaučiūnienė, Zita, Jasinskas, Algirdas, Adamavičienė, Aida, Naujokienė, Vilma An analysis of corn tillage and cultivation energy consumption and GHG emissions Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. Hunedoara : University Politehnica Timisoara. ISSN 1584-2665. 2016, vol. 14, iss. 4, p. 173-178.

Kitos duomenų bazės 2016
Motuzas, Algirdas, Juozas Agronomijos (žemės ūkio) studijų dalykai ir jų apimtys 1922–1932 m. Lietuvos ir Europos šalių aukštosiose mokyklose Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 26, nr. 3, p. i–vi. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2016
Marcinkevičienė, Aušra; Eimutytė, Edita; Šaučiūnas, Eventas; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija Bastutinių šeimos piktžolių rūšių alelopatinė įtaka vasarinių rapsų ir vasarinių miežių dygimui ir augimui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 1, p. 20-27. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2016
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čekanauskas, Sigitas; Butkevičienė, Lina Marija; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Karayel, D.; Lazauskas, Petras Algimantas Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density Acta Technica Corvininesis – Bulletin of Engineering. Hunedoara: University Politehnica Timisoara. ISSN 2067-3809. vol. 9, iss. 4 (2016), p. 53-56.

Kitos duomenų bazės 2016
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis Necheminės piktžolių kontrolės sistemų įtaka ekologinio cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 103-113. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumo palyginimas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 4, p. 189-197.

Kitos duomenų bazės 2015
Jodaugienė, Darija; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Auželienė, Ingė; Zemeckis, Romualdas Sėjomainų ir priešsėlių poveikis su auginamų javų derliumi išnešamų maisto medžiagų kiekiui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 1, p. 26-35. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2015
Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Gecaitė, Viktorija Žemės dirbimo įtaka ligų plitimui skirtingų veislių žieminių rapsų pasėlyje Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 2, p. 49-57. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2014
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Pranckietis, Viktoras Fotosintezės pigmentų dinamika vasariniuose miežiuose imitacinės sausros streso sąlygomis Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 161-172. Prieiga per internetą: .

Kitos duomenų bazės 2014
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra; Bajorienė, Kristina Changes of weed ecological groups under different organic mulches // Julius-Kühn-Archiv Quedlinburg : Julius Kühn-Institut. ISSN 1868-9892. 2014, vol. 443: Tagungsband 26. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und-bekämpfung, 11.-13. März 2014 in Braunschweig, p. 244-251.

Kitos duomenų bazės 2014
Skuodienė, Regina; Tomchuk, Donata; Aleinikovienė, Jūratė Plant root morphology and soil biological indicators under primary development of various swards Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 67, Issue 5 (2017), p. 435-443. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.651; bendr. citav. rod.: 2.176] Su citavimo indeksu 2017
Raudonius, Steponas Application of statistics in plant and crop research: important issues Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 377-382. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; [Butkevičienė, Lina Marija]; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in a spring oilseed rape crop Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 107-114. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas Design, development and field evaluation of row-cleaners for strip tillage in conservation farming Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 174 (2017), p. 139-146. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 3.401; bendr. citav. rod.: 2.562] Su citavimo indeksu 2017
Čiuldienė, Dovilė; Aleinikovienė, Jūratė; Muraškienė, Milda; Marozas, Vitas; Armolaitis, Kęstutis Release and Retention Patterns of Organic Compounds and Nutrients after the Cold Period in Foliar Litterfall of Pure European Larch, Common Beech and Red Oak Plantations in Lithuania Eurasian Soil Science. New York, NY: Maik Nauka/Interperiodika/Springer. ISSN 1064-2293. Vol. 50, iss. 1 (2017), p. 49-56. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.576; bendr. citav. rod.: 2.562] Su citavimo indeksu 2017
Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas; Kriaučiūnienė, Zita Fuel consumption and CO2 emission analysis in different strip tillage scenarios Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 118, part 1 (2017), p. 957-968. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 4.52; bendr. citav. rod.: 3.881 Su citavimo indeksu 2017
Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė Projecting the impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania International journal of biometeorology. Berlin: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 2017, vol. 61, iss. 10, p. 1765-1775. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.204; bendr. citav. rod.: 3.197] Su citavimo indeksu 2017
Aleinikovienė, Jūratė; Armolaitis, Kęstutis; Česnulevičienė, Rūta; Žėkaitė, Vilma; Muraškienė, Milda The status of soil organic matter decomposing microbiota in afforested and abandoned arable Arenosols Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 195-202. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Avižienytė, Dovilė; Brazienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis; Marcinkevičius, Antanas Efficacy of fungicides in sugar beet crops Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 2 (2016), p. 167-174. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
Karčiauskienė, Danutė; Čiuberkis, Steponas; Raudonius, Steponas Changes of weed infestation under long-term effect of different soil pH levels and amount of phosphorus:potassium Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 66, Issue 8 (2016), p. 688-697. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.649; bendr. citav. rod.: 1.965] Su citavimo indeksu 2016
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Kriaučiūnienė, Zita Winter oilseed rape and weed competition in organic farming using non-chemical weed control Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 11-20. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
Motuzas, Algirdas; Vaisvalavičius, Rimantas; Sabienė, Nomeda Heavy metal sorption capacity and mobility in the Retisol profile in relation to the contamination Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 35-44. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
Volungevičius, Jonas; Jukna, Laurynas; Veteikis, Darijus; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skorupskas, Ričardas; Jankauskaitė, Margarita The problem of soil interpretation according to the WRB 2014 classification system in the context of anthropogenic transformations Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 66, Issue 5 (2016), p. 452-460. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.649; bendr. citav. rod.: 1.965] Su citavimo indeksu 2016
Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, Algirdas; Marks, Marek Impact of tillage systems on chemical, biochemical and biological composition of the soil Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 2, p. 513-526. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107] Su citavimo indeksu 2016
Jakienė, Elena; Spruogis, Vidmantas; Romaneckas, Kęstutis; Dautartė, Anželika; Avižienytė, Dovilė The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 141-146. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Feizienė, Dalia; Janušauskaitė, Dalia; Feiza, Virginijus; Putramentaitė, Agnė; Sinkevičienė, Aušra; Supronienė, Skaidrė; Seibutis, Vytautas; Kadžiulienė, Žydrė; Deveikytė, Irena; Lazauskas, Sigitas; Janušauskaitė, Daiva; Povilaitis, Irmantas After-effect of long-term soil management on soil respiration and otherqualitative parameters under prolonged dry soil conditions Turkish Journal of Agriculture and Forestry. ISSN 1300-011X. Vol. 36, No. 5 (2015), p. 633-651. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.929; bendr. citav. rod.: 1.644] Su citavimo indeksu 2015
Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Putramentaitė, Agnė; Lazauskas, Sigitas; Deveikytė, Irena; Seibutis, Vytautas; Steponavičienė, Vaida; Pranaitienė, Simona Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 3-14. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus; Steponavičienė, Vaida; Adamavičienė, Aida Long-term effect of tillage systems, straw and green manurecombinations on soil organic matter Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 243-250. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Pranckietienė, Irena; Mažuolytė-Miškinė Edita; Pranckietis, Viktoras; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Vaisvalavičius, Rimantas The effect of amino acids on nitrogen, phosphorus and potassium changes in spring barley under the conditions of water deficit Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 265-272. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sasnauskienė, Jurgita; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils subjected to five different tillage systems in Lithuania Science of the total environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1-9. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 4.099; bendr. citav. rod.: 2.954] Su citavimo indeksu 2015
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Jakienė, Elena Interaction between maize and weeds under conditions of long-term reduced tillage Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 363-370. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė, Dovilė; Buragienė, Sidona; Arney, David The main physical properties of planosol in maize (Zea mays L.) cultivation under different long-term reduced tillage practices in the Baltic region Journal of Integrative Agriculture. Oxford: Elsevier. ISSN 2095-3119. 2015, vol. 14, iss. 7, p. 1309-1320. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.833; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Masilionytė, Laura; Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Sakalauskas, Antanas Energy balance, costs and CO2 analysis of tillage technologies in maize cultivation Energy. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 69 (2014), p. 227-235. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 4.159; bendr. citav. rod.: 2.984] Su citavimo indeksu 2014
Tripolskaja, L.; Romanovskaja, D.; Šlepetienė, A.; Ražukas, A.; Šidlauskas, Gvidas Effect of the Chemical Composition of Green Manure Crops on Humus Formation in a Sod-dy-Podzolic Soil Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 47, N 4 (2014), p. 310-318. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.603; bendr. citav. rod.: 1.957] Su citavimo indeksu 2014
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity and Humus Content in Organic Farming Systems Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 46, N 2(2013), p. 198-203. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.216; bendr. citav. rod.: 1.801] Su citavimo indeksu 2013
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity and Humus Content in Organic Farming Systems Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 46, N 2(2013), p. 198-203. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.216; bendr. citav. rod.: 1.801] Su citavimo indeksu 2013
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis; Čėsna, Jonas Allelopathic effect of Sonchus arvensis L. on germination and early growth of spring wheat Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 1, p. 1060-1063. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.435; bendr. citav. rod.: 1.947] Su citavimo indeksu 2013
Marozas, Vitas; Armolaitis, Kęstutis; Aleinikovienė, Jūratė Changes of ground vegetation, soil chemical properties and microbiota following the surface fires in Scots pine forests Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 1(2013), p. 67-75. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 1.041; bendr. citav. rod.: 2.678] Su citavimo indeksu 2013
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Kosteckas, Robertas The relationship between root biomass and productivity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by crop density and fertilization Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 1 (2013), p. 39-44. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468] Su citavimo indeksu 2013
Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas Allelopathic effects of cover crops on spring barley germination and establishment Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 3&4, p. 684-688. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.435; bendr. citav. rod.: 1.947] Su citavimo indeksu 2013
Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Šidlauskas, Gvidas; Pranckietis, Viktoras Changes in technological properties of common wheat (Triticum aestivum L.) grain as influenced by amino acid fertilizers Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr.1 (2013), p. 57-62. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468] Su citavimo indeksu 2013
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Pališkytė, Rita; Bogužas, Vaclovas; Pilipavičius, Vytautas; Šarauskis, Egidijus; Adamavičienė, Aida; Vaiciukevičius, Edvardas The impact of long-term reduced primary soil tillage on maize (Zea mays L.) productivity Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 4 (2013), p. 377-382. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468] Su citavimo indeksu 2013
Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Liakas, Vytautas; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas The influence of biological preparations on physical soil properties and tillage fuel consumption Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 45-53. Be citavimo indekso 2017
Jasinskas, Algirdas; Streikus, Dionizas; Steponavičius, Dainius; Šarauskis, Egidijus; Kučinskas, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis

Peat pellets production and usage as environmentally-friendly local fuel Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 447-458. Be citavimo indekso 2017
Kriaučiūnienė, Zita;Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Sasnauskienė, Jurgita; Adamavičienė, Aida; Masilionytė, Laura; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Sinkevičienė, Aušra; Matuizienė, Skaistė]; Meškauskas, Simonas; Kazlauskas, Marius.

The influence of biological preparations and organic fertiliser on soil temperature, electrical conductivity and CO2 Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 55-62. Be citavimo indekso 2017
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Sinkevičienė, Aušra; Kimbirauskienė, Rasa; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Butkus, Vidmantas; Jasinskas, Algirdas; Buragienė, Sidona; Čekanauskas, Sigitas

Influence of five tillage patterns on faba bean productivity parameters Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 183-190. Be citavimo indekso 2017
Dromantienė Rūta, Pranckietienė Irena, Šidlauskas Gvidas

Effect of foliar application of amino acids on the photosynthetic indicators and yield of winter wheat The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Be citavimo indekso 2017
Šidlauskas Gvidas, Pranckietienė Irena, Dromantienė Rūta, Pranckietis Viktoras.

The effect of agronomic and climatic factors on winter oilseed rape (Brassica napus L.) root neck growth in autumn The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Be citavimo indekso 2015
Aleinikovienė Jūratė, Šaukščius Vytautas, Činga Gintautas, Mikučionienė Romutė, Vaisvalavičius Rimantas Productivity of Common Osier (Salix viminalis L.) plantations in Arenosols and Histosols – marginal case study in Lithuania The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.

Be citavimo indekso 2015
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Masilionytė, Laura; Kriaučiū-nienė, Zita; Sakalauskas, Antanas; Jasinskas, Algirdas; Karayel, Davut Deep, shallow and no-tillage effects on soil compaction parameters Engineering for rural development : 13th interna-tional scientific conference : proceedings, May 29-30, 2014. Jelgava, 2014. ISSN 1691-3043. Vol. 13, p. 31-36. Prieiga per internetą: . Be citavimo indekso 2014
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis Allelopathic activity of creeping thistle water extracts on germination and early growth of winter wheat Bulgarian Journal of Agricultural Science. Sofia : Agricultural Academy. ISSN 1310-0351. 2014, vol. 20, no. 3, p. 607-612. Prieiga per internetą: .

Be citavimo indekso 2014
Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Masilionytė, Laura The Invasion and Allelopathic Effect of Artemisia vulgaris L. in the Different Agricultural Crops in Lithuania Neobiota 2014 : 8th International Conference on Biological Invasions from understanding to action, Antalya-Turkey, 03-08 November 2014 : proceedings. Antalya, 2014. ISBN 9786054672806. p. 22.

Be citavimo indekso 2014
Vaisvalavičius, Rimantas; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina Soil and plant condition monitoring in the urban areas 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 48.

Be citavimo indekso 2014
Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Smalstienė, Vita; Čepulienė, Rita Relations between soil properties and C02 gas emissions from differently tilled maize cultivation 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 74-74. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Adamavičienė, Aida; Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona; Eimutytė, Edita Influence of living mulches on productivity indicators of maize Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 25-25. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Aleinikovienė, Jūratė; Armolaitis, Kęstutis; Mikučionienė, Romutė Stability of soil organic matter in agro and forest ecosystems in Lithuania 3rd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius] :"The common people doing the unusual things”, 14-15 February 2018 Kraków, Poland : abstracts Kraków, 2018. p. 11. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Aleinikovienė, Jūratė; Hofman, Jakub; Armolaitis, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas Soil biological properties in forest and agricultural ecosystems 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 32-32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Armolaitis, Kęstutis; Aleinikovienė, Jūratė; Gudauskienė, Aušra; Žėkaitė, Vilma; Česnulevičienė, Rūta Leaching of soil organic carbon and nutrients in organic farming Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 21-21 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Balandaitė, Jovita; Adamavičienė, Aida; Eimutytė, Edita; Romaneckas, Kęstutis; Prvulovic, Dejan Influence of non - chemical weed control methods on sugar beet productivity and quality parameters Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 28-28. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Bieisk, Stanislaw; Romaneckas, Kęstutis; Falkowski, Jan. Effect of the nitrogen and boron fertilisation on yield of winter triticale production Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 29-29.. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Meškauskas, Simonas; Jucevičiūtė, Sandra Allelopathic influence of winter oilseed rape residues with bio-preparations on germination of Sinapis arvensis L 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania: Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 78-78. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Volungevičius, Jonas; Eidukevičienė, Marija; Vaisvalavičius, Rimantas; Povilaitis, Virmantas Ekspedicijos maršrutas Šiaurės Lietuvos žemumų dirvožemio dangos ypatumai Mokslinės konferencijos ekspedicijos vadovas : Kaunas – Kėdainiai – Akademija (Kėdainiai r. sav.) – Joniškėlis (Pasvalio r. sav.) – Menčiai (Akmenės r. sav) – Naujoji Akmenė (Akmenės r. sav.) – Žagarė (Joniškio r. sav.)i – Kėdainiai – Kaunas, 2018 10 4-5. Akademija, 2018, ISBN 9786094491368. p. 12-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Jodaugienė, Darija; Čepulienė, Rita Influence of biological preparations on soil nitrogen and phosphorus content in the spring wheat crop Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change: International scientific conference: AgroEco2018: Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 37-37. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija The impact of non-chemical weed control on soil biological properties in the winter rapeseed agrocenosis Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change: International scientific conference: AgroEco2018: Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 43-43. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) kontrolė Herbologija 2018 [elektroninis išteklius]: Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d.: programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. p. 7-10. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra Mokslinės ekspedicijos „Lietuvos Aukštaitijos regiono ūkininkų laukų piktžolėtumo vertinimas“ įspūdžiai Herbologija 2018 [elektroninis išteklius] : Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. p. 22-23. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas; Kosteckienė, Silvija Application of bio-preparations in organic spring rapeseed crop and the humus content effect on soil properties Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 41-41. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita Visuminės organinės anglies pasiskirstymo dirvožemio struktūriniuose agregatuose vertinimas Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823. p. 211-214. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Rasimavičiūtė, Jolita; Bogužas, Vaclovas; Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita Žemės dirbimo intensyvumo ir šiaudų įterpimo poveikis dirvožemio agrocheminėms savybėms žieminių kviečių pasėlyje Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823. p. 47-50. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Raudonius, Steponas Piktžolių gausumo apskaitos imčių planavimas ir duomenų statistinis vertinimas Herbologija 2018 [elektroninis išteklius] : Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. p. 5-6. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Romaneckas, Kęstutis; Kimbirauskienė, Rasa; Adamavičienė, Aida; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Butkus, Vidmantas; Jasinskas, Algirdas; Buragienė, Sidona The response faba bean productivity to soil tillage intensity Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 14-14. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas; Aleinikovienė, Jūratė; Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra Effect of 50-year crop rotations on soil organic carbon content 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 86-86. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Auželienė, Ingė Influence of long-term crop rotation on winter and spring cereal productivity 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 87-87. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas The influence of different nitrogen forms and application time on winter wheat Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 51-51 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on soil properties Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 53-53. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Vaisvalavičius, Rimantas; Pranckietienė, Irena; Aleinikovienė, Jūratė; Dromantienė, Rūta Fish processing by-products utilization for soil amendment purposes Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 57-57. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija Potassium as an indicator of soil profile formation and change of its physico-chemical properties Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 16-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The effect of non-chemical weed control methods on winter oilseed rape crop weediness and productivity 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 40-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Necheminių piktžolių kontrolės būdų efekyvumas žieminių rapsų pasėlyje Herbologija 2018 [elektroninis išteklius] : Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. p. 17-19. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Volungevičius, Jonas (sudaryt.); Eidukevičienė, Marija; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina (sudaryt.); Vaisvalavičius, Rimantas (sudaryt.); Povilaitis, Virmantas (sudaryt.); Velykis, Aleksandras (sudaryt.); Liaudanskienė, Inga (sudaryt.); Gregorauskienė, Virgilija (sudaryt.) Šiaurės Lietuvos žemumų dirvožemio dangos ypatumai mokslinės konferencijos ekspedicijos vadovas : Kaunas – Kėdainiai – Akademija (Kėdainiai r. sav.) – Joniškėlis (Pasvalio r. sav.) – Menčiai (Akmenės r. sav) – Naujoji Akmenė (Akmenės r. sav.) – Žagarė (Joniškio r. sav.)i – Kėdainiai – Kaunas, 2018 10 4-5 / sudarytojai : Jonas Volungevičius, Marija Eidukevičienė, Kristina Amalevičiūtė-Volungė, Rimantas Vaisvalavičius, Virmantas Povilaitis, Aleksandras Velykis, Inga Liaudanskienė, Virgilija Gregorauskienė. Akademija, 2018. 58 p. ISBN 9786094491368. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Balandaitė, Jovita; Adamavičienė, Aida (vadov.) Necheminės piktžolių kontrolės metodų poveikis cukrinių runkelių kokybės ir produktyvumo rodikliams Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 82-84. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Bunevičiūtė, Laima; Mikučionienė, Romutė (vadov.) Vidurio Lietuvos dirvožemių išteklių organinės anglies vertinimas skirtingose ekosistemose Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 10-13. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Jasiūnas, Dovydas; Dromantienė, Rūta (vadov) Skirtingų skystųjų mikroelementinių trąšų formų ir normų įtaka žieminiams kviečiams .) Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 35-38. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra Control of Heracleum sosnowskyi Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 134-134. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Žaltauskaitė, Jūratė; Sujetovienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena; Kacienė, Giedrė; Dikšaitytė, Austra; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Aleinikovienė, Jūratė; Vagusevičienė, Ilona; Kosteckas, Robertas Integrated impact of climate and environmental changes to the productivity, biodiversity and sustainability of agro-ecosystems Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 52-52. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Katalynas, Mantas; Romaneckas, Kęstutis (vadov.) Žemės dirbimo supaprastinimo poveikis pupų produktyvumo ir energetiniams rodikliams Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 105-107. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kiela, Mindaugas; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.) Intensyvaus ūkininkavimo maisto medžiagų pokyčiams dirvožemio humusiniame horizonte vertinimas Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 39-43. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Klusavičius, Edvinas; Butkevičienė, Lina Marija (vadov.) Sėjos laiko įtaka kenkėjų paplitimui vasarinių rapsų pasėlyje Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 14-17. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Krunkaitis, Tomas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių rapsų agrofitocenozei Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 18-21. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kuklerytė, Jurgita; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.) Dirvožemio humusinio horizonto cheminių savybių vertinimas Juozo Kazakevičiaus mišriame ūkyje Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 44-47. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The efficiency of non-chemical weed control in winter rapeseed Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 72-72. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Petrauskaitė, Akvilė; Pranckietienė, Irena (vadov.) Chrizantemų auginimo technologijų, naudojant fermentuotas Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 51-54. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Radzinevičius, Audrius; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.) Dirvožemio savybės ir augalų šaknų produktyvumas žemės ūkio pasėliuose Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 55-58. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Rancas, Aurimas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 59-62. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Rasimavičiūtė, Jolita; Čepulienė, Rita (vadov.) Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis žieminių kviečių agroekosistemos komponentams Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 63-66. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Skinulienė, Lina; Butkevičienė, Lina Marija; Bogužas, Vaclovas Effect of 50-year Term Crop Rotations on SoiL Organic Carbon Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 153-153. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Sparnauskaitė, Odeta; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.) Sėjomainų poveikio dirvožemio savybėms vertinimas ekologiniame ūkyje Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 67-70. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra Long-Term Impact of Reduced Tillage Intensity in Combination with Straw and Green Manure Incorporation on Earthworms in the Soil Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2018, ISBN 9786098104486. p. 201-201. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Vasiliauskis, Airidas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Skirtingų agrofitocenozių poveikis dirvožemio savybėms kalvotame Žemaičių Aukštumos regione Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905. p. 22-25. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Motuzas, Algirdas Žemdirbio vasara – 2018 Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2029-5707. 2018, Nr. 3(85), p. 21. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kosteckienė, Silvija; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas The effect of sowing time on Alternaria brassicae and Phyllotreta Spp. spreading in spring oilseed rape crop Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375. p. 40-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Rudinskienė, Aušra Vasarinių kviečių produktyvumo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823. p. 180-183. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Auškalnienė, Ona; Jomantaitė, Birutė; Pupalienė, Rita Žieminių kviečių sėjos laikas ir pasėlio piktžolėtumas Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 10-12. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Genys, Valentinas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita Piktžolių kontrolės sistema V. Genio ekologiniame ūkyje Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 19-21. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jarienė, Elvyra; Levickienė, Dovilė; Vaitkevičienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė; Krichkovska, Lidiya Influence of harvest time on bioactive composition and antioxidant activity of the white mulberry leaves International Scientific Conference "New trends in Food safety and quality" NIFSA 2017, 5 - 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Adamavičienė, Aida Mokslinės ekspedicijos „Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų laukų piktžolėtumo problemos“ įspūdžiai Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 25-30. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) kontrolė Lietuvoje Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 186-189. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra Sosnovskio barščio kontrolė Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 31-34. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Kimbirauskienė, Rasa; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Sinkevičienė, Aušra; Butkus, Vidmantas; Šarauskis, Egidijus; Čekanauskas, Sigitas Impact of Soil Tillage Intensivity on Faba Been Cultivation Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 43-44. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Kriaučiūnienė, Zita; Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Kon, Halil Ibrahim Firat; Meškauskas, Simonas Integrated Assessment of Organic Spring Rapeseed Crop Applying non-chemical Weed Control in Combination With Bio-preparations Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 71-73. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Levickienė, Dovilė; Jarienė, Elvyra; Aleinikovienė, Jūratė Possible impact of the rhizosphere realized microbial compounds on organic matter in the soil International Scientific Conference "New trends in Food safety and quality" NIFSA 2017, 5 - 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 24. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Čepulienė, Rita; Jodaugienė, Darija Influences of Biological Preparations on Soil Properties in the Spring Wheat Crop Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 38-39. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Eimutytė, Edita; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Čekanauskas, Sigitas; Kimbirauskienė, Rasa Weed Control Methods in Sugar Beet Cultivation Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 39-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 140-143. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita Dirvožemio organinės medžiagos ir biologinio aktyvumo vertinimas skirtingose sėjomainose Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 152-155. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Bikulčius, Irmantas; Balčiūnas, Algirdas; Ąžuolas, Valius Piktžolių plitimas skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų pasėliuose Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 48-51. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Skirtingų piktžolių kontrolės priemonių efektyvumas ekologiškai auginamų vasarinių rapsų pasėlyje Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 57-58. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Brazauskas, Žygimantas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 10-13. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Budrevičius, Simonas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Tręšimo įvairiomis trąšomis poveikis pluoštinių kanapių "Finola" agrocenozei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 14-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Gintautas, Vytenis; Sinkevičienė, Aušra (vadov.). Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis sliekų kiekiui ir vasarinių rapsų derlingumui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 42-45. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Giriūnaitė, Lina; Jodaugienė, Darija (vadov.) Skirtingų agrotechninių priemonių poveikis žieminių kviečių agrocenozei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 19-22. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jakutis, Audrius; Pranckietienė, Irena (vadov.) Karbonatingų kalkinių medžiagų efektyvumas dirvožemio rūgštumui neutralizuoti Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 46-47. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Jankauskas, Danas; Dromantienė, Rūta (vadov.) Fosfitų derinyje su kaliu poveikis žieminiams kviečiams Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 48-51. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Lukošiūnaitė, Ilona; Jodaugienė, Darija (vadov.) Tiesioginės sėjos ir supaprastinto žemės dirbimo poveikis žieminių rapsų pasėliui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 52-55. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Pauraitė-Raudonė, Jonata; Butkevičienė, Lina Marija (vadov.) Skirtingų piktžolių kontrolės būdų įtaka žieminių rapsų piktžolėtumui ir produktyvumui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 63-66. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Petraitis, Žygimantas; Pranckietienė, Irena (vadov.) Žieminių kviečių mitybos azotu krūmijimosi tarpsniu vertinimas Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 56-58. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Urniežius, Edvinas; Mikučionienė, Romutė (vadov.) Anglies pasiskirstymas dirvožemio agregatuose skirtingo naudojimo išplautžemyje Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 76-78. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Ąžuolas, Valius; Pupalienė, Rita (vadov.) Vasarinių rapsų sėjos laiko ir žemės dirbimo įtaka pikžolių plitimui besikeičiančio klimato sąlygomis Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 6-9. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Šatavičiūtė, Oksana; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.) Biologinio azoto transformacija intensyvių ūkių dirvožemiuose Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 67-71. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Šlapelienė, Edita; Butkevičienė, Lina Marija (vadov.) Priešsėlio įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir produktyvumui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 72-75. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Žukaitis, Tomas; Jodaugienė, Darija (vadov.) Skirtingų žemdirbystės sistemų įtaka segetalinės floros pokyčiams sunkaus priemolio dirvožemyje Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 30-32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Aleinikovienė, Jūratė; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Steponavičienė, Vaida Soil organic matter changes and organic matter decomposing microbiota abundance in long-term experiment of soil tillage systems integrated with straw and green manure Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 13-13. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Bogužas, Vaclovas; Auželienė, Ingė; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Juočionytė, Gintarė Ilgalaikės augalų kaitos derinių poveikis pasėlių piktžolėtumui Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 13-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Bogužas, Vaclovas; Pranckietis, Viktoras; Aleinikovienė, Jūratė; Pranckietienė, Irena Transformations of agrarian landscape and of emissions from agricultural soils in Lithuania Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 18-18. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis Necheminės piktžolių kontrolės sistemų įtaka ekologinio cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 103-113. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Jodaugienė, Darija; Demenienė, Greta Pasėlio tankumo įtaka žieminių kviečių piktžolėtumui Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 31-32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Krasauskas, Aurimas; Pupalienė, Rita Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 149-151. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Jodaugienė, Darija; Čepulienė, Rita Effect of biological products on soil physical properties WaterLand-2016 [elektroninis išteklius] : 1st International Scientific Conference, Kaunas, Akademija, Lithuania, 06-12 June, 2016: Book of Abstracts / Aleksandras Stulginskis University. Faculty of Water and Land Management. Institute of Water Resource Engineering. Akademija, 2016. ISSN 2424-5739. p. 18. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Sujetovienė, Gintarė; Klepeckas, Martynas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Masilionytė, Laura Long-term changes in duration of vegetation season of winter wheat under climate warming in north Lithuania Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 31-32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas Allelochemicals in brassica napus L. residues decomposing in the soil Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 19-19. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Lazauskas, Petras Algimantas Agrofitocenologija – metodinis teorinio pažinimo pagrindas žemdirbystėje Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 35-36. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Auželienė, Ingė // The changes of weed ecological groups in the winter rye monocrop Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 44-45. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The impact of bio-activators and non-chemical weed control systems on winter oilseeed rape productivity and soil properties Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 46-47. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Marcinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija Dirvožemio biologinių savybių palyginimas skirtingose agrocenozėse Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 141-144. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo vertinimas skirtingose sėjomainose Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 145-148. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in the spring oilseed rape crop Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 52-53. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Pupalienė, Rita Pratarmė Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. [3-8]. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Raudonius, Steponas; Jodaugienė, Darija; Romaneckas, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas Response of crops yield to long-term reduced soil tillage and direct sowing Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 59-59. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida Tarpinių augalų poveikis kukurūzų piktžolėtumui Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 33-34. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Jakubauskaitė, Ieva; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra Transformations of typical soil profile and organic matter in western lithuania agroecosystems Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change: International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 80-81. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Šarauskis, Egidijus; Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis Impact of non-chemical weed control systems on weediness of organically grown sugar beet crop Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change: International scientific conference: AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7. p. 22-22. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Raudonius, Steponas; Jodaugienė, Darija; Romaneckas, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas Response of crops yield to long-term reduced soil tillage and direct sowing Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change: International scientific conference: AgroEco2016: Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7. p. 59-59. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Bajorienė, Kristina; Sinkevičienė, Aušra Organinių mulčių poveikis svogūnų derlingumui ir kai kuriems kokybiniams rodikliams ekologinėje žemdirbystės sistemoje Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 62-65. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Karčiauskienė, Danutė; Čiuberkis, Steponas; Raudonius, Steponas Changes of weed infestation under long-term effect of different soil pH levels and amount of phosphorus: potassium Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 39. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Lazauskas, Petras Algimantas Theoretical knowledge development of soil tillage for decreasing soil degradation Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 13. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija Soil biological activity in spring oilseed rape crop in organic farming system Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Mockevičienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sistemoje Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 43-46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas Ekologiškai auginamų pomidorų veislių derlingumo tyrimas nedideliuose šiltnamiuose Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 55-57. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Sieverding, Ewald; Maršalkienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė Functional importance of soil microorganisms and mycorrhizas in agroecosystems Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 14. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Vaisvalavičius, Rimantas; Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita Rapsų išspaudų poveikis smėlingo lengvo priemolio dirvožemio agrocheminiams rodikliams Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 76-79. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Steponavičienė, Vaida Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter and microorganisms Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 26. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Eidukevičienė, Marija; Amalevičiūtė, Kristina The problem of soil degradation concept Soil degradation: theory, evidence and protection activities: NJF seminar (483): book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 7. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Čepulienė, Rita Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka dirvožemio fermentų aktyvumui ir šaknų biomasei Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 111-114. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Pranckietis, Viktoras Imitacinės sausros streso sąlygomis augusių vasarinių miežių sėklų kokybės tyrimai Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 77-80. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Bajorienė, Kristina Organinių mulčių liekamasis poveikis dirvožemio kvėpavimo intensyvumui Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 73-76. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas Uždaruose gruntuose auginamų pomidorų grunto, papildomo tręšimo ir atsparumo ligoms vertinimas Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 66-68. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Vaisvalavičius, Rimantas Vyraujančios Alytaus miesto želdynuose medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) ir dirvožemio būklės stebėsena Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 43-46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Vaisvalavičius, Rimantas Vyraujančios Alytaus miesto želdynuose medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) ir dirvožemio būklės stebėsena Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 43-46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Vaisvalavičius, Rimantas; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Aleinikovienė, Jūratė Soil amendment with fish processing wastes at the low positive temperature regime Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 92-95. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Jasinskas, Algirdas; Streikus, Dionizas; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis Technological, energetic and environmental assessment of herbal plants preparation and usage for energy conversion The 4th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2018) & 2018 International Conference on Applied Biochemistry and Biotechnology (ABB 2018) : ABS 2018 & ABB 2018 abstract proceeding, June 26th-29th, 2018 Hangzhou, Zhejiang Province, China. Hangzhou, 2018. p. 13-14. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Kriaučiūnienė, Zita; Adamavičienė, Aida; Sasnauskienė, Jurgita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Marcinkevičienė, Aušra; Romaneckas, Kęstutis; Masilionytė, Laura Integrated Assessment of the Biopreparations and Organic Fertiliser Effect on Soil Properties Proceedings of the 21th ISTRO International Conference, 24-27 September, Paris, France. Paris, 2018. (Biogeochemical processus in soil (oral).). p. 49-50. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Kriaučiūnienė, Zita; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas The influence of biological preparations and humus content on soil biological activity 21st World Congress of Soil Science: beyond food and fuel, August 12–17 July, 2018, Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro, 2018. p. 46-46. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Lazauskas, Petras The law of the field crop performance (agrophytocenosis) productivity: the key to the future of agriculture Proceedings of 11th World Congress on Plant Biotechnology & Agriculture March 05-07, 2018 Paris, France. [Paris], 2018. (Advances in Crop Science and Technology, vol. 6, ISSN 2329-8863). p. 26. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Skinulienė, Lina; Butkevičienė, Lina Marija; Aleinikovienė, Jūratė; Auželienė, Ingė; Bogužas, Vaclovas Influence of 50-year term different crop rotations on soil organic carbon and cereal productivity Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych: konferencja naukowa : materialy konferencyjne, 27-29 czerwca 2018 r./ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 2018. p. 67-68. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija. The content of potassium as indicator of soil profile formation and its physical properties change 3rd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius]:"The common people doing the unusual things”, 14-15 February 2018 Kraków, Poland: abstracts Kraków, 2018. p. 40-44. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Sinkevičienė, Aušra; Romaneckas, Kęstutis; Armonaitė, Karolina; Steponavičienė, Vaida; Skinulienė, Lina Variation of Soil Properties in Different Cultivars of Spring Wheat Soil in the Environment: the 3rd International Conference of Young Scientists, 16th-19th September 2018, Kraków-Poronin, Poland: Book of Abstracts. Kraków-Poronin, 2018. p. 65. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Sinkevičienė, Aušra; Steponavičienė, Vaida Effect of 50-year crop rotation on carbon stocks and winter cereal productivity Soil in the Environment: the 3rd International Conference of Young Scientists, 16th-19th September 2018, Kraków-Poronin, Poland: Book of Abstracts. Kraków-Poronin, 2018. p. 66. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on soil properties Soil in the Environment: the 3rd International Conference of Young Scientists, 16th-19th September 2018, Kraków-Poronin, Poland: Book of Abstracts. Kraków-Poronin, 2018. p. 67 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2018
Aleinikovienė, Jūratė; Armolaitis, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas; Steponavičienė, Vaida; Garbaravičius, Paulius; Muraškienė, Milda Soil organic matter stability in agro and forest ecosystems in Lithuania 6th International Symposium of Soil Organic Matter: abstracts, 3-7 september 2017, Harpenden, United Kingdom / British Society of Soil Science. Harpenden: British Society of Soil Science, 2017. p. 378. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Aleinikovienė, Jūratė; Zaleski, Tomasz; Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė Testing and Evaluation of Various Organic and Mineral Substrates Seeking for Sufficient Productivity 2nd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius]: abstracts / Commission of Soil Physics, Polish Society of Soil Science, Lithuanian Soil Science Society, Katowice Branch of Polish Geophysical Society, Aleksandras Stulginskis University. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2017. p. 20-21. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Skinulienė, Lina; Aleinikovienė, Jūratė; Sinkevičienė, Aušra Effect of 50-year term crop rotations on soil organic carbon and productivity 6th International Symposium of Soil Organic Matter: abstracts, 3-7 september 2017, Harpenden, United Kingdom / British Society of Soil Science. Harpenden: British Society of Soil Science, 2017. p. 476. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Kosteckienė, Silvija; Šarauskis, Egidijus Adoption of spring oilseed rape sowing time and soil tillage technology in changing climate conditions Wageningen Soil Conference 2017: Soil Science in a Changing World, 27-31 August 2017 : Book of Abstracts / Wageningen University & Research. Wageningen, 2017, ISBN 9789463430616. p. 176-176. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Meškauskas, Simonas; Klikūnas, Karolis; Jonušas, Šarūnas; Kon, Firat The allelopathic effect of winter oilseed rape residues treated with bio-preparations and organic fertiliser on Sinapis arvensis 8th World Congress of Allelopathying Climate: Allelopathy for Sustainable Ecosystems: program [and abstracts], 24–28 July, 2017, Marseille, France, 2017 / International Allelopathy Society. Marseille, 2017. p. 46-46. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Kriaučiūnienė, Zita; Marks, Marek; Vaitauskienė, Kristina Living mulches influences on the physical properties of planosol in monocropped maize cultivation Konferencja naukowa " Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej": streszczenia, Wrocław, 21-22 września 2017 r./ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni. Wrocław, 2017, ISBN 9788360391921. p. 22. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Steponavičienė, Vaida; Skinulienė, Lina; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas Effect of soil tillage system and straw retention on soil properties in spring barley Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development: VII th International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 15-17 September 2017 Bydgoszcz, Poland. Bydgoszcz: UTP University of Science and Technology, 2017. p. 129-129. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Vaisvalavičius, Rimantas; Veršulienė, Agnė; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Kochiieru, Mykola Transformation of Retisols properties in the Lithuania due to agrogenization 2nd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius]: abstracts / Commission of Soil Physics, Polish Society of Soil Science, Lithuanian Soil Science Society, Katowice Branch of Polish Geophysical Society, Aleksandras Stulginskis University. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2017. p. 36-37. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Muraška, Audrius; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas Qualitative and quantitative changes of allelochemical compounds in Brassica napus L. residues decomposing in the soil 8th World Congress of Allelopathying Climate: Allelopathy for Sustainable Ecosystems: program [and abstracts], 24–28 July, 2017, Marseille, France, 2017 / International Allelopathy Society. Marseille, 2017. p. 36-36. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Sasnauskienė, Jurgita; Naujokienė, Vilma Analysis of CO2 Emissions from agricultural soils and machineries under different tillage systems in maize Wageningen Soil Conference 2017: Soil Science in a Changing World, 27-31 August 2017: Book of Abstracts / Wageningen University & Research. Wageningen, 2017, ISBN 9789463430616. p. 165-165. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Adamavičienė, Aida; Romaneckas, Kęstutis; Eimutytė, Edita; Kimbirauskienė, Rasa Living mulch and weed competitiveness in maize crop 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 32-33. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Bogužas, Vaclovas;Steponavičienė, Vaida; Sinkevičienė, Aušra Long-term impact of reduced intensity tillage systems, straw and green manure combinations on soil aggregation, water capacity, pore structure and bulk density 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 41-41. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Jasinskas, Algirdas;Kibirkštienė, Inga;Domeika, Rolandas; Čėsna, Jonas;Romaneckas, Kęstutis; Mašek, Jiří Research of willow preparation and utilization for energy purposes TAE 2016: proceedings of 6th international conference Trends in Agricultural Engineering 2016, 7-9 September, 2016, Prague, Czech Republic. Part 1 / Czech University of Life Sciences Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, ISBN 9788021326491. p. 243-249. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra; Bajorienė, Kristina The effect of mulches on Elytrigia repens spreading under conditions of organic agriculture Julius-Kühn-Archiv. Quedlinburg: Julius Kühn-Institut. ISSN 1868-9892. 2016, vol. 452: Tagungsband 27. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und-Bekämpfung, 23.-25. Februar 2016, p. 477-482. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 36-36. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija Earthworm density in spring oilseed rape crop in organic farming system 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 28-28. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Bajorienė, Kristina The effect of mulches on Elytrigia repens spreading in organic farming system 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 35-35. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Sakalauskas, Antanas; Jasinskas, Algirdas Impact of subsoiling and scattered sowing on some soil physical properties and wheat productivity Engineering for rural development [elektroninis išteklius]: 15th international scientific conference: proceedings, May 25-27, 2016. Jelgava, 2016. ISSN 1691-3043. Vol. 15, p. 767-773. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita Soil structure and organic matter assessment in crop rotation 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 42. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Adamavičienė, Aida; Romaneckas, Kęstutis; Eimutytė, Edita; Kimbirauskienė, Rasa Living mulch and weed competitiveness in maize crop 20th Baltic agronomy forum: book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016. ISBN 9789984482309. p. 32-33 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Buivydaitė, Vanda; Amalevičiūtė, Kristina; Liaudanskienė, Inga; Mažeika, Romas; Šlepetienė, Alvyra; Staugaitis, Gediminas; Jokūbauskaitė, Ieva; Gregorauskienė, Virgilija; Karčiauskienė, Danutė The evaluation of the Retisols morphology and chemical properties changes in the context of the agrogenic transformation in Lithuania EUROSOIL 2016, 16-21 Oktober, Istambul: abstract book Istambul, 2016. p. 199-200. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Jadzevičienė Kazlauskaitė, Asta; Eidukevičienė, Marija; Buivydaitė, Vanda The problems of the Retisols classification in the context of human activity and natural processes caused changes in Lithuania EUROSOIL 2016, 16-21 Oktober, Istambul: abstract book Istambul, 2016. p. 294. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Mikučionienė, Romutė; Bogužas, Vaclovas; Aleinikovienė, Jūratė; Vaisvalavičius, Rimantas; Buivydaitė, Vanda Evaluation of soil main quality indicators under different soil management EUROSOIL 2016, 16-21 Oktober, Istambul: abstract book Istambul, 2016. p. 346. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Vaisvalavičius, Rimantas; Šlepetienė, Alvyra; Veteikis, Darijus Reflection of Landscape Agrogenization in the Soil Cover Structure and Profile Morphology: Example of Lithuania Agroecosystem ICLDSSM 2016: 18th International Conference on Land Degradation and Sustainable Soil Management Paris, France October 24 - 25, 2016: abstracts book [elektroninis išteklius]. Paris, 2016. p. 1. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Mechanical and thermal weed control and use of bio-preparations in winter oilseed rape Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 43 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 24-27 February 2015. ISSN 1848-4425. p. 295-305. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čekanauskas, Sigitas; Butkevičienė, Lina Marija; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Karayel, Davut; Lazauskas, Petras Algimantas Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density = Žemės dirbimo proceso vertinimas sėklos guoliavietės paruošimui ir pasėlio tankumui optimizuoti ISB-INMA TEH' 2015: Agricultural and Mechanical Engineering: International Symposium, 29-31 October 2015. Bucharest, 2015. ISSN 2344-4118. p. 11-16. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Mikučionienė, Romutė; Bogužas, Vaclovas; Liaudanskienė, Inga; Sinkevičienė, Aušra; Valadkaitė, Rūta Soil Organic Matter under Different Soil Management MATERIAŁY 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój Wrocław, 31.08-03.09.2015 = PROCEEDINGS of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science: Soil Resources and Sustainable Development Wrocław, 31.08-03.09.2015 Wrocław, 2015, ISBN 9788393409655. p. 370. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Mikučionienė, Romutė; Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Putramentaitė, Agnė; Steponavičienė, Vaida Soil Water Capacity, Pore-size Distribution and CO2 E-fflux in Cambisol and Planosol after Long-term No-till Management MATERIAŁY 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój Wrocław, 31.08-03.09.2015 = PROCEEDINGS of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science: Soil Resources and Sustainable Development Wrocław, 31.08-03.09.2015 Wrocław, 2015, ISBN 9788393409655. p. 371. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Influence of non-chemical weed control methods and biological preparations on weed infestation in the organically grown spring oilseed rape Līdzsvarota lauksaimniecība: raksti = Harmonious Agriculture: Proceedings of the Scientific and Practical Conference / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2015, ISBN 9789984481760. p. 218-220. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus Influence of tillage systems and straw incorporation on soil shear strength and penetration resistance Līdzsvarota lauksaimniecība: raksti = Harmonious Agriculture: Proceedings of the Scientific and Practical Conference / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2015, ISBN 9789984481760. p. 223-225. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Adamavičienė, Aida; Lindqvist, Emma Effect of soil tillage system and straw retention on soil aggregation and water capacity Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development: VI th International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland. Bydgoszcz, 2015. p. 123. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Mockevičienė, Rita; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas Efficiency non-chemical weed control systems in organically grown spring oilseed rape Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development: VI th International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 ISB-INMA TEH' 2015: Agricultural and Mechanical Engineering: International Symposium, 29-31 October 2015. Bucharest, 2015. ISSN 2344-4118. p. 17-24., Poland. Bydgoszcz, 2015. p. 137. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Jasinskas, Algirdas; Adamavičienė, Aida; Naujokienė, Vilma An analysis of corn tillage and cultivation energy consumption and ghg emissions = Žemės dirbimo technologijų kukurūzams energijos ir ŠESD rodiklių analizė Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Naujokienė, Vilma; Skukauskaitė, Ieva; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Butkus, Vidmantas Harvest residues bio-treatment as a soil incorporation improvement Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 43 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 24-27 February 2015. ISSN 1848-4425. p. 231-241. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Sakalauskas, Antanas; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas; Karayel, Davut; Kriaučiūnienė, Zita Research in strip tillage machine row cleaner technology process Engineering for rural development: 14th international scientific conference: proceedings, May 20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1691-3043. Vol. 14, p. 51-56. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Romaneckas, Kęstutis; Zinkevičius, Remigijus; Steponavičius, Dainius; Maziliauskas, Antanas; Butkus, Vidmantas; Marcinkevičienė, Aušra Principles of precision agriculture in on-farm spring wheat fertilization experiment Engineering for rural development: 14th international scientific conference: proceedings, May 20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1691-3043. Vol. 14, p. 558-563. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Keidan, Marina; Bartninkaitė, Sigita Bлияние биологических препаратов и различных способов борьбы с сорняками на биологические свойства почвы в экологических посевах озимого рапса Recovery of soil fertility and their protection in modern farming: Materials of the international research and practice conference and V congress of soil scientists and agrochemists (Minsk, 22-26 june, 2015). P. 1. / Institute of soil science and agrochemistry, Belarus society of soil scientists and agrochemists. Minsk, ISBN 978-985-7133-18-5. 2015, p. 152–155. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra; Bajorienė, Kristina Changes of weed ecological groups under different organic mulches Julius-Kühn-Archiv. Quedlinburg: Julius Kühn-Institut. ISSN 1868-9892. 2014, vol. 443: Tagungsband 26. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und-bekämpfung, 11.-13. März 2014 in Braunschweig, p. 244-251. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The influence of winter rape residues decomposed in the soil on Sinapis arvensis L. germination The 7th World Congress on Allelopathy: Complex Interactions in a Changing Climate, Vigo - Spain, July 28- August 1, 2014. Vigo, 2014. ISBN 9788481586473. p. 106. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
Tripolskaja, L.; Romanovskaja, D.; Šlepetienė, A.; Ražukas, A.; Šidlauskas, Gvidas Bлияние химичесkого состава растений зеленого удобрения на гумусообразование в дерново – подзолистой почве Почвоведение. ISSN 0032-180X. 2014, № 4, p. 480-489. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Buivydaitė, Vanda Forested areas within sandy lowlands and continental dunes of South-Eastern Lithuania Soil Sequences Atlas / edited by M. Świtoniak, P. Charzyński. Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, 2014. ISBN 9788323132820. p. 23-36. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
Aleinikovienė, Jūratė Žmogus gali kontroliuoti ir sausrą, ir liūtis [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, birželio 23, p. 8-9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Bogužas, Vaclovas Atrasti naudą skatins išmokomis : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto (ASU ADMI) direktoriumi prof. V. Bogužu] / kalbėjosi M. Kazlauskaitė Ūkininko patarėjas. 2018, vasario 15, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Bogužas, Vaclovas Dirvos netenka humuso Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, balandžio 11, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Pranckietienė, Irena Dirvoms skurastant ūkininkai ieško išeičių [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, gegužės 12, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Romaneckas, Kęstutis Cukriniai runkeliai išgąsdino ūkininkus [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, gegužės 8, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Velička, Rimantas Žmogus gali kontroliuoti ir sausrą, ir liūtis [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, birželio 23, p. 8-9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Bogužas, Vaclovas Žalinimo akibrokštai: išmokos - už dirvos skurdinimą?: [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, geg. 25, p. 1, 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Pranckietienė, Irena Mikroelementų funkcijos, poreikis, naudojimo laikas Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, rugsėjis, p. 26-29. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Pranckietienė, Irena Mikroelementų pasisavinimą lemiantys veiksniai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, spalis, p. 27-29. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Pranckietienė, Irena Nanotrąšos: efektyvu, bet ar saugu?[pasisakymas] Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2017, lapkričio 4, p. 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Velička, Rimantas Profesorius Rimantas Velička: “Agronomo profesija liks prestižinė, kol gyvuos Lietuva: [pokalbis prof. dr. R. Velička] Kalbėjosi A. Aleksandravičius // Ūkininko patarėjas ISSN 1392-2769. 2017, kovo 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Jodaugienė Darija; Marcinkevičienė Aušra; Adamavičienė Aida Herbologai gvildeno aktualias Lietuvos laukų piktžolėtumo problemas Prieiga per internetą: [http://af.asu.lt/?p=4932] Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Marcinkevičienė Aušra; Jodaugienė Darija Lietus nesutrukdė herbologams vertinti Aukštaitijos ūkininkų laukų piktžolėtumo Prieiga per internetą: [http://asu.lt/lietus-nesutrukde-herbologams-vertinti-aukstaitijos-ukininku-lauku-piktzoletumo/] Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Bogužas, Vaclovas; Aleinikovienė, Jūratė Neapdairus ūkininkavimas Lietuvoje: dirvožemis jau prastesnis nei Latvijoje ar Lenkijoje Prieiga per internetą [https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/neapdairus-ukininkavimas-lietuvoje-dirvozemis-jau-prastesnis-nei-latvijoje-ar-lenkijoje.d?id=74655488] Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Jodaugienė Darija; Marcinkevičienė Aušra ; Adamavičienė Aida Herbologai vertino Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų pasėlių piktžolėtumą - problemos panašios Prieiga per internetą: [http://asu.lt/herbologai-vertino-lietuvos-ir-lenkijos-ukininku-paseliu-piktzoletuma-problemos-panasios] Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Motuzas, Algirdas, Juozas Dirvotyra: naujos formos ir turinio paieškos Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2016, Nr. 3 (77), p. 7-8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Motuzas, Algirdas, Juozas Durpžemių ypatumų vertinimas Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2016, Nr.4 (78), p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Piaulokaitė- Motuzienė, Loreta; Končius, Donatas; Daniulis, Saulius; Jodaugienė, Darija; Čepulienė, Rita Bakteriniai preparatai. Kaip išsirinkti tinkamiausią? Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, birželis, p. 22-26. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Pranckietienė, Irena; Jodaugienė, Darija Lauko maisto medžiagų balanso skaičiavimas : už ir prieš Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, rugpjūtis, p. 25-27. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Pupalienė, Rita Tujų nuokritos tinka tik tujoms Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, vasario 6-12, p. 13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Pupalienė, Rita; Bogužas, Vaclovas Kuo gali būti naudinga sėjomainų kolekcija Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, liepa, p. 28-30. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Vaisvalavičius, Rimantas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, balandžio 12, p. 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Velička, Rimantas Baimės akys didelės Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas Metas koreguoti vasarinių rapsų sėjos laiką Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, vasaris, p. 24-27. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita Rapsų alelopatinių savybių įtaka javams ir piktžolėms Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, rugsėjis, p. 30-34. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, birželio 28, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, rugpjūčio 25, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Velička, Rimantas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, birželio 28, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Šidlauskas, Gvidas [Pasisakymas] Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. 2016, balandžio 14, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita Profesorius Antanas Stancevičius–agrofitocenologijos mokslo pradininkas Lietuvoje Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 10, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita Profesorius Antanas Stancevičius – agrofitocentologijos mokslo pradininkas Lietuvoje Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2015, kovo 27, p. 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra Projektas „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Nr. 1-PM-PV-12-1-012568-PR001. Inovatyvių rapsų augimo technologijų ekologiniuose ūkiuose demanstravimas ir sklaida Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, rugsėjo 26, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra Projektas „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Nr. 1-PM-PV-12-1-012568-PR001. Necheminės piktžolių kontrolės priemonės ir biologiniai preparatai rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, rugsėjo 15, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Lazauskas, Petras Algimantas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 30, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Marcinkevičienė, Aušra Projektas „Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje“. Nr. 1-PM-PV-13-2-008495-PR001. Vasarinių kviečių produktyvumo palyginimasįprastinės intensyviosios ir tiksliosios žemdirbystės sąlygomis Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, gegužės 23, p. 13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Maršalkienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė; Sieverding, Ewald Kodėl žemė kvepia duona Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, lapkritis, p. 26-27. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Maršalkienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė; Sieverding, Ewald Kuo naudingi mikorizės inokuliantai ir stimuliatoriai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, balandis, p. 48–50. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Mikučionienė, Romutė Šiaudų panaudojimas skirtingo naudojimo dirvožemiuose: sklaida ir rezultatai. Projektas "Šiaudų panaudojimo galimybės šiuolaikiniame ūkyje" Nr. 1-PM-PV-12-1-012567-PR001 Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 27, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Mikučionienė, Romutė; Bogužas, Vaclovas Dirvožemio kokybės indikatoriai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, rugpjūtis, p. 26-28, 30. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra Ekologiškai auginamų rapsų priežiūra Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, vasaris, p. 32–34. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas Praktiškai išbandyta pomidorų auginimo technologija Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, balandis, p. 60–61. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Romaneckas, Kęstutis [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, spalio 7, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Zinkevičius, Remigijus; Romaneckas, Kęstutis Tikslusis ūkininkavimas cukrinių runkelių pasėliuose Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, birželis, p. 70-73. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 14, p. 10-11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Velička, Rimantas „Tavo yra tik tai, ką gali duoti kitiems“: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Senato pirmininku prof. dr. R.Velička] Kalbėjosi L. Žemaitienė // Žemyna. 2015, vasaris, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Darija Jodaugienė, Vaclovas Bogužas Ar tikrai šiaudai yra žemės ūkio atliekos? Ūkininko patarėjas, 2014 11 08 Nr.129(3237) Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pupalienė, Rita, Jodaugienė, Darija, Sinkevičienė, Aušra, Rinkevičienė, Elena Mulčiavimas: vieniems kasdienybė, kitiems eksperimentas Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 14, p. 38-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pupalienė, Rita, Jodaugienė, Darija Organinių mulčių įtaka piktžolėms ir derliui Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, liepa, p. 38-39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Motuzas, Algirdas, Juozas Užkrėtęs meile teatrui Juozas ir Jonas Vainauskai /sudaryt. G.T. Zastarskytė, R. Urnėžiūtė. Vilnius, 2014. ISBN 9786094203893. p. 90-92. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, liepos 2, p. 7-8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, liepos 30, p. 7-9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė Šiaudų nauda organinei medžiagai – pagrindiniam dirvožemio kokybės rodikliui. Projektas „Šiaudų naudojimas šiuolaikiniame ūkyje“ Nr. 1PM-PV-12-1-012567-PR001 Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 7, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Dabkevičius, Zenonas; Motuzas, Algirdas Dirvožemininkų konferencija Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2014, Nr. 3 (69), p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, kovo 1, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Motuzas, Algirdas, Juozas Profesorius, mokslų daktaras Jurgis Krikščiūnas Ūkininko patarėjas. 2014, balandžio 3, p. 23. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Motuzas, Algirdas, Juozas Knyga profesoriui Jurgiui Kriščiūnui atminti Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2014, spalio 9, p. 2-3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Motuzas, Algirdas, Juozas Žemdirbio vasara Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2014, Nr. 3 (69), p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pilipavičius, Vytautas Lithuania: Country report Organic Europe: European section of the Organic World website [elektroninis išteklius] / Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Frick (Switzerland), 2014. p. [1-7]. Prieiga per internetą: . Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pilipavičius, Vytautas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, birželio 21, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pranckietienė, Irena Kaip nepasimesti trąšų rinkos platybėse Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, gruodis, p. 24-25. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pranckietienė, Irena [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, gruodžio 3, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pranckietienė, Irena; Pranckietis, Viktoras Žemės ūkio augalų tręšimo plano sudarymo metodika savarankiškam tręšimo planų sudarymui Kokybė kaimui: Sveiko maisto laboratorija. Šeimos ūkis. Klaipėda: Libra Memelensis, 2014. ISBN 9786098094084. p. 23-37 Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Romaneckas, Kęstutis [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, rugpjūčio 13, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Romaneckas, Kęstutis Projektas „Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje“ Nr. 1-PM-PV-13-2-008495-PR001 Įprastinės intensyviosios ir tiksliosios žemdibystės sistemų palyginimas auginant cukrinius runkelius Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 16, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Rinkevičienė, Elena Mulčiavimas: vieniems kasdienybė, kitiems eksperimentas Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 14, p. 38-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Velička, Rimantas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, birželio 26, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Velička, Rimantas Pokyčiai rapsų auginimo technologijoje Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, birželis, p. 26. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Čepulienė, Rita Kas lemia dirvožemio derlingumą? Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, rugpjūčio 6, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Motuzas, Algirdas Lietuvos dirvožemių diagnostika Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2014, Nr. 1 (67), p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, balandžio 10, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Bogužas, Vaclovas [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, birželio 26, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Maziliauskas, Antanas; Motuzas, Algirdas Aleksandro Stulginskio universiteto istorijos puslapiai: [iš knygos "Permainų, iššūkių ir ryžto vedini. Pastarojo dešimtmečio ženklai sudaryt. Prof., habil.dr, LMA tikrasis narys A.J. Motuzas. Akademija, 2014."] Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2014, lapkričio 13, p. 3-4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Motuzas, Algirdas, Juozas; Žemaitienė, L. Universiteto dešimtmečio žingsniai sugulė dar vienoje jubiliejinėje knygoje Žemyna. 2014, spalis, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014

 

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

Autoriai Publikacijos pavadinimas Publikuota Publikacijų rūšis Metai
Bilican, Ismail; Pekdemir, Sami; Onses, M. Serdar; Akyuz, Lalehan; Altuner, Ergin Murat; Koc-Bilican, Behlul; Zang, Lian-Sheng; Mujtaba, Muhammad; Mulerčikas, Povilas; Kaya, Murat. Chitosan loses innate beneficial properties after being dissolved in acetic acid: supported by detailed molecular modeling ACS sustainable chemistry and engineering. Washington : American Chemical Society. ISSN 2168-0485, 2020, Vol. 8, iss. 49, p. 18083-18093. doi:10.1021/acssuschemeng.0c06373. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: ACS Sustainable Chemistry & Engineering, if: 7.632, aif: 5.569, aif_min: 4.77, aif_max: 6.158, cat: 3, av: 1.391, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: ACS Sustainable Chemistry and Engineering, citescore: 9.7, snip: 1.477, sjr: 1.766, year: 2019, quartile: Q1] Su citavimo indeksu 2020
Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Masienė, Ramunė Evaluation of factors affecting direct organogenesis in a somatic tissue culture of Sinningia speciosa Agronomy-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10 iss. 11, p. 1-10. doi:10.3390/agronomy10111783. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, year: 2019, quartile: Q2] Su citavimo indeksu 2020
Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Juškevičiūtė, Neringa; Vaitkevičienė, Nijolė; Žūkienė, Rasa Effect of growth regulators on Stevia rebaudiana Bertoni callus genesis and influence of auxin and proline to steviol glycosides, phenols, flavonoids accumulation, and antioxidant activity In Vitro Molecules. Basel : MDPI AG. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 12, p. 1-15. doi:10.3390/molecules25122759. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus); Biological Abstracts; BIOSIS Previews; Current Contents (Life Sciences); Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: MOLECULES, if: 3.267, aif: 5.426, aif_min: 4.694, aif_max: 6.158, cat: 2, av: 0.634, year: 2019, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Molecules, citescore: 4.1, snip: 1.15, sjr: 0.698, year: 2019, quartile: Q2] Su citavimo indeksu 2020
Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Juškevičiūtė, Neringa; Žūkienė, Rasa Factors affecting organogenesis of Stevia rebaudiana and in vitro accumulation of steviol glycosides Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196, 2020, t. 107, nr. 2, p. 171–178. doi:10.13080/z-a.2020.107.022. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 0.833, aif: 2.184, aif_min: 2.184, aif_max: 2.184, cat: 1, av: 0.381, year: 2019, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.7, snip: 0.635, sjr: 0.311, year: 2019, quartile: Q2] Su citavimo indeksu 2020
Ikl,
Sedef; Ramanauskaitė, Aurelija; Bilican, Behlul Koc; Mulerčikas, Povilas; Cam, Dilek; Onses, M. Serdar; Torun, Ilker; Kazlauskaitė, Sonata; Baublys, Vykintas; Aydin, Ömer; Zang, Lian-Sheng; Kaya, Murat.
Usage of natural chitosan membrane obtained from insect corneal lenses as a drug carrier and its potential for point of care tests Materials science and engineering : C. Amsterdam : Elsevier science. ISSN 0928-4931, 2020, Vol. 112, p. 1-11. doi:10.1016/j.msec.2020.110897. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect; Academic Search Complete (EBSCO); Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, if: 5.88, aif: 4.854, aif_min: 4.854, aif_max: 4.854, cat: 1, av: 1.211, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Materials Science and Engineering C, citescore: 10.2, snip: 1.529, sjr: 1.149, year: 2019, quartile: Q1] Su citavimo indeksu 2020
Maršalkienė, Nijolė; Žilėnaitė, Liuda; Karpavičienė, Birutė Oil content and composition in seeds of Camelina sativa and Crambe abyssinica cultivars Journal of elementology. Olsztyn : Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296, 2020, vol. 25, iss. 4, p. 1399-1412. doi:10.5601/jelem.2019.24.2.1742. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: Journal of Elementology, if: 0.71, aif: 4.311, aif_min: 4.311, aif_max: 4.311, cat: 1, av: 0.165, year: 2019, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Journal of Elementology, citescore: 1.4, snip: 0.485, sjr: 0.249, year: 2019, quartile: Q4] Su citavimo indeksu 2020
Tamutis, Vytautas; Skłodowski, Jaroslaw Litter-dwelling beetles (Insecta: Coleoptera) can survive in clear-cutting during subsequent soil ploughing Agricultural and Forest Entomology. New York : Wiley. ISSN 1461-9555, 2020, vol. 22, iss. 1, p. 50-60. doi:10.1111/afe.12361. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Wiley Online Library; Biological Abstracts; BIOSIS Previews; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Zoological Record; Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: AGRICULTURAL AND FOREST ENTOMOLOGY, if: 1.885, aif: 1.789, aif_min: 1.789, aif_max: 1.789, cat: 1, av: 1.054, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Agricultural and Forest Entomology, citescore: 3.2, snip: 0.823, sjr: 0.669, year: 2019, quartile: Q1] Su citavimo indeksu 2020
Vasinauskienė, Regina; Šilingienė, Gerda; Sinkevičienė, Jolanta Surface sterilization of English oak (Quercus robur L.) acorns using wet water steam Baltic forestry. Girionys : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Miškų institutas et al. ISSN 1392-1355, 2020, vol. 26, no. 1, p. 1-8. doi:10.46490/BF435. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Zoological Record; CAB Abstracts; VINITI; Scopus. [2020] [S1] [WOS => title: BALTIC FORESTRY, if: 0.772, aif: 2.133, aif_min: 2.133, aif_max: 2.133, cat: 1, av: 0.362, year: 2019, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Baltic Forestry, citescore: 1.7, snip: 0.523, sjr: 0.28, year: 2019, quartile: Q2] Su citavimo indeksu 2020
Malinauskaitė, Regina Lęšių vidurūšinės konkurencijos sėklų sudygimui palyginimas Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. ISSN 1822-1823, p. 171-174. Central & Eastern European Academic Source (EBSCO). [2020] [S4] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Malinauskaitė, Regina Rugių daigumas Heracleum Sosnowskyi lapų vandeninėje ištraukoje Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. ISSN 1822-1823, p. 164-166. Central & Eastern European Academic Source (EBSCO). [2020] [S4] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Malinauskaitė, Regina Sėjamosios avižos grūdų daigumas Heracleum sosnowskyi lapų vandeninėje ištraukoje Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-1906, 2020, nr. 16(14), p. 46-51. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; Academic Search Complete (EBSCO). [2020] [S4] Kitos duomenų bazės 2020
Malinauskaitė, Regina Žieminio rapso sėklų dygimas Cannabis sativa žiedynų vandeninėje ištraukoje Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200, 2020, t. 27, nr. 3, p. 108–114. doi:10.6001/zemesukiomokslai.v27i3.4340. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [2020] [S4] Kitos duomenų bazės 2020
Malinauskaitė, Regina Ar kanapių vandeninės ištraukos poveikis žemės ūkio augalams ilgalaikis? Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2020, p. 30-34. [2020] [P1f] Kitos duomenų bazės 2020
Kazlauskaitė, Sonata; Balsevičius, Arūnas; Lukšytė, Indrė; Maršelienė, Rita; Narijauskas, Ričardas Susceptibility of different varieties of tulips to viral diseases AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 66. [2020] [T1e] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas; Krasauskas, Aurimas Application of microbiological products in beans under organic farming conditions AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 29. [2020] [T1e] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Sinkevičienė, Jolanta; Pekarskas, Juozas The effect of the bioproducts on the incidence of septoria leaf blotch in winter wheat crops AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, [2020] [T1e] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Sinkevičienė, Jolanta; Šaluchaitė, Aurelija Incidence of seed-borne fungi in winter wheat and spring barley seeds AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 75. [2020] [T1e] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Amšiejus, Algirdas Bičių motinų auginimas Lietuvos bitininkas. ISSN 1392-4737, 2020, Nr. 3, p. 31-32. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsnis 2020
Survilienė, Elena; Kazlauskaitė, Sonata Jo didenybė moliūgas reikalauja priežiūros Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. ISSN 1392-3595, 2020, nr. 10, p. 44-47. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsnis 2020
Survilienė, Elena; Kazlauskaitė, Sonata Obuolių puviniai Rasos : sode, darže, gėlyne. Kaunas : Ūkininko patarėjas. ISSN 2029-1140, 2020, Nr. 24, p. 29-29. [2020] [S6] Mokslo populiarinimo straipsnis 2020
Vaitkevičienė, Nijolė; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Kulaitienė, Jurgita; Mažeika, Romas; Hallmann, Ewelina; Blinstrubienė, Aušra Comparison of mineral and fatty acid composition of wild and cultivated sea buckthorn berries from Lithuania Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2019, Vol. 24, iss. 3, p. 1101-1113. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Kaya, Murat; Sargin, Idris; Mulerčikas, Povilas; Labidi, Jalel; Salaberria, Asier M.; Cakmak, Yavuz S.; Kazlauskaitė, Sonata; Erdonmez, Demet; Baublys, Vykintas Conversion of waste parasitic insect (Hylobius abietis L.) into antioxidative, antimicrobial and biodegradable films Journal of renewable materials. Henderson: Tech Science Press. ISSN 2164-6325. 2019, vol. 7, iss. 3, p. 215-226. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Survilienė, Elena; Kazlauskaitė, Sonata First report of Dasineura oxycoccana in Lithuania - short communication Plant protection science. Prague: Czech academy agricultural sciences. ISSN 1212-2580. 2019, vol. 55, iss. 3, p. 218–221. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Tamutis, Vytautas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Stakėnas, Vidas; Zych, Marcin Effect of clear-cutting on the understory vegetation, soil and diversity of litter beetles in scots pine-dominated forest Journal of sustainable forestry. Philadelphia: Taylor&Francis. ISSN 1054-9811. 2019, vol, 38, iss. 8, p. 791-808. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Tamutis, Vytautas; Ferenca, Romas; Pollock, Darren A. Faunistic review of Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) in Lithuania with an annotated checklist of the species Zootaxa. Auckland: Magnolia Press. ISSN 1175-5326. 2019, Vol. 4668, no. 2, p. 183-206. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Sinkevičienė, Jolanta; Amšiejus, Algirdas Mycobiota in bee pollen collected by different types of traps Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. 2019, t. 106, nr. 4, p. 377–382. Prieiga per internetą: Su citavimo indeksu 2019
Sinkevičienė, Jolanta; Amšiejus, Algirdas Prevalence of microscopic fungi in bee pollen Biologija = Biology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2019, T. 65, nr. 1, p. 34-40. Prieiga per internetą: Be citavimo indeksu 2019
Tamutis, Vytautas; Ferenca, Romas; Martinaitis, Kazimieras; Inokaitis, Vytautas Contribution to the knowledge of comb-clawed beetles (Coleoptera: Tenebrionidae, Alleculinae) of Lithuanian fauna Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. ISSN 2538-7723. 2019, Vol. 3(31), p. 25-37. Prieiga per internetą: . Zoological Record; BIOSIS Previews; Biological Abstracts. [20.500.12259/102216] [2019] [S2] [ai: 0,125, na: 4, nia :1, nip: 0, pai: 0,125] Be citavimo indeksu 2019
Tamutis, Vytautas; Martinaitis, Kazimieras Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) (Coleoptera: Cerambycidae) - longhorn beetle species new for Lithuanian fauna Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. ISSN 2538-7723. 2019, Vol. 3(31), p. 38-41. Prieiga per internetą: . Zoological Record; BIOSIS Previews; Biological Abstracts. [20.500.12259/102215] [2019] [S2] [ai: 0,25, na: 2, nia :1, nip: 0, pai: 0,25] Be citavimo indeksu 2019
Blinstrubienė, Aušra; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata Profesorių habilituotą daktarą Vladą Venskutonį prisimenant Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 3, p. [1-3]. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/102530] [2019] [S4] [ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999] Kitos duomenų bazės 2019
Malinauskaitė, Regina Coriandrum sativum lapų ir žiedynų vandeninės ištraukos įtaka lens culinaris sėklų daigumo rodikliams Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. ISSN 2029-1906. 2019, nr. 10(15), p. 30-35. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; Academic Search Complete (EBSCO). [20.500.12259/100679] [2019] [S4] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Kitos duomenų bazės 2019
Maumevičius, Ernestas; Burbulis, Natalija; Jankauskienė, Zofija; Blinstrubienė, Aušra; Laiko, Irina Sėjos ir tręšimo normų poveikis sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) produktyvumui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 2, p. 72–82. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/101214] [2019] [S4] [ai: 0,849, na: 5, nia :3, nip: 1, pai: 0,849] Kitos duomenų bazės 2019
Sinkevičienė, Jolanta,
Pekarskas Juozas
The effect of bioproducts on organically grown winter wheat Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 1, p. 13-21. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/92919] [2019] [S4] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kitos duomenų bazės 2019
Brastavičiūtė, Evelina; Bukauskaitė, Ugnė; Maumevičius, Ernestas; Jonaitienė, Vaida Analysis of the properties of hemp fiber Pramonės inžinerija 2019: jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga = Industrial engineering 2019: international young scientists conference: notification material, May 17, 2019 / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas. ISSN 2538-6727., p. 34-38. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/99877] [2019] [P2c] [ai: 0,25, na: 4, nia :1, nip: 0, pai: 0,25] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Daubaras, Remigijus; Česonienė, Laima; Stakėnas, Vidas; Tamutis, Vytautas; Zych, Marcin Impact of clear cuttings on biodiversity of boreal forests. Brazilian journal of forestry research. ISSN 1809-3647. 2019, vol. 39, spec. iss, p. 487-487 Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Jančauskienė, Inga; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Masienė, Ramunė Effect of medium composition on in vitro direct organogenesis of Miscanthus x giganteus Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. Panevėžys: UAB "Reklamos forma". ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 134-134. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Juškevičiūtė, Neringa; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Žūkienė, Rasa; Masienė, Ramunė The effect of cytokinins on organogenesis and steviol glycosides accumulation of Stevia rebaudiana Bertoni Smart Bio [elektroninis išteklius] : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. Panevėžys: UAB "Reklamos forma". ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 241-241. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Krasauskas, Aurimas Evaluation of microbial contamination of seeds germinated for food Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 292-293. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/93290] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Malinauskaitė, Regina Kanapės šaknų vandeninės ištraukos alelopatinė įtaka žieminio rapso sėklų daigumui ir augimui Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 226-228. [20.500.12259/92763] [2019] [S5] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Medveckienė, Brigita; Kulaitienė, Jurgita; Malinauskaitė, Regina Sugar content in rosehips (Rosa spp.) fruit growing in Lithuanian International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. Kaunas: Vytautas Magnus university Agriculture academy, 2019, ISBN 9786094674013. p. 73-73 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Mockaitis, Tomas; Juškevičiūtė, Neringa; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Mildažienė, Vida; Žūkienė, Rasa Effect of phytohormones on the accumulation of steviol glycosides in Stevia rebaudiana Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 135-135. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/92972] [2019] [T1e] [ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0, pai: 1,002]

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Ramanauskaitė, Aurelija; Kaya, Murat; Mulerčikas, Povilas; Baublys, Vykintas; Tubelytė, Vaida; Kazlauskaitė, Sonata Extraction of chitin from horse – fly (Tabanus Bovinus L.) Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 142-142. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/92973] [2019] [T1e] [ai: 1,18, na: 6, nia :5, nip: 1, pai: 1,18]

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Šaluchaitė, Aurelija; Amšiejus, Algirdas; Krasauskas, Aurimas; Sinkevičienė, Jolanta The effect of plant probiotic (sapropel) on garden strawberries and on soil microorganizms Agrosym 2019 [elektroninis išteklius] : X international scientific agriculture symposium, Jahorina, October 03-06, Bosnia and Herzegovina: book of abstracts / editor in chief D. Kovacevic ; University of East Sarajevo [et al.]. ISBN 9789997678713., p. 384-384. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/101999] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Sinkevičienė, Jolanta; Amšiejus, Algirdas; Šaluchaitė, Aurelija Mycobiota in bee pollen under different ways of storing International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. ISBN 9786094674013., p. 27-27. [20.500.12259/99106] [2019] [T1e] [ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Sinkevičienė, Jolanta; Pekarskas, Juozas Skirtingų trąšų įtaka ekologiškai augintų bulvių stiebagumbių ligotumui Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. ISSN 1822-1823., p. 63-65. [20.500.12259/92755] [2019] [S5] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Sinkevičienė, Jolanta; Vasinauskienė, Regina Effect of damp water steam on mycological pollution of oak (Quercus robur L.) acorn Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. ISSN 2669-0381. 2019, Nr. 3, p. 132-132. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/92764] [2019] [T1e] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Zablockytė, Rūta; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Jarienė, Elvyra Quality evaluation of soybean cheese (tofu) with supplement of amaranth seeds

International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. Kaunas: Vytautas Magnus university Agriculture academy, 2019, ISBN 9786094674013. p. 104-104[20.500.12259/99324] [2019] [T1e] [ai: 0,75, na: 4, nia :4, nip: 0, pai: 0,75] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Amšiejus, Algirdas Vasario darbai bityne Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2019, sausio 26, p. 11. [20.500.12259/61940] [2019] [S10] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Malinauskaitė, Regina Ar kalendra gali sugyventi su pupiniais augalais? Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. 2019, nr. 1, p. 50-51. [20.500.12259/61948] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Sinkevičienė, Jolanta Sojos – vertingi sėjomainų augalai Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.): Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 6, p. 28-31. [20.500.12259/91926] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Sinkevičienė, Jolanta Runkelius verta auginti tik siekiant maksimalaus derliaus Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.): Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 5, p. 24-26. [20.500.12259/92621] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Sinkevičienė, Jolanta Kad runkeliai būtų sveiki Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.): Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 9, p. 20-22. [20.500.12259/92621] [2019] [S6] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1] Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Tamutis, Vytautas Ar reikia saugoti ausis nuo auslindų? Rasos:sode, darže, gėlyne. Kaunas: Ūkininko patarėjas. ISSN 2029-1140. 2019, nr. 20, p. 41-43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Tamutis, Vytautas; Balalaikins, Maksims; Ferenca, Romas; Barševskis, Arvids Comparative Morphology and Morphometry of Badister (s. str) Species (Coleoptera: Carabidae), Occur in Baltic States, with Notes on Their Distribution in Local Fauna Journal of the Entomological Research Society. Ankara: Gazi Entomological Research Society. ISSN 1302-0250. Vol. 20, iss. 1, p. 21-51. Prieiga per internetą: http://www.entomol.org/journal/index.php?journal=JERS
2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.293; bendr. citav. rod.: 1.624
Su citavimo indeksu 2018
Krajčovičova, Katarina; Tamutis, Vytautas; Ivinskis, Povilas; Machač, Ondrej; Christophoryová, Jana First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania Entomologica Fennica. Helsinki. ISSN 0785-8760. vol. 29, iss. 2, p. 49-53. [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.256; bendr. citav. rod.: 1.624] Su citavimo indeksu 2018
Kaya, Murat; Salaberria, Asier M.; Mujtaba, Muhammad; Labidi, Jalel; Baran, Talat; Mulerčikas, Povilas; Duman, Fatih An inclusive physicochemical comparison of natural and synthetic chitin films International journal of biological macromolecules. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0141-8130. vol. 106, p. 1062-1070. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters 2018). Citav. rod.: 3.909; bendr. citav. rod.: 3.589] Su citavimo indeksu 2018
Baran, Talat; Sargın, İdris; Kaya, Murat; Mulerčikas, Povilas; Kazlauskaitė, Sonata; Mentes, Ayfer. P. Production of magnetically recoverable, thermally stable, bio-based catalyst: Remarkable turnover frequency and reusability in Suzuki coupling reaction Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier. ISSN 1385-8947. vol. 331, p. 102-113. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters 2018). Citav. rod.: 6.735; bendr. citav. rod.: 4.301] Su citavimo indeksu 2018
Balalaikins, Maksims; Barševskis, Arvids; Tamutis, Vytautas; Valainis, Uldis; Aksjuta, Kristina New record of Calosoma (Campalita) auropunctatum (Herbst, 1784) in Latvia with notes on its occurrence in the Eastern Baltic region Periodicum biologorum. Zagreb. ISSN 0031-5362. vol. 120, n. 1, p. 59-65. [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.263; bendr. citav. rod.: 3.047] Su citavimo indeksu 2018
Vytautas Tamutis, Jaroslaw Sklodowski Early effect of clear-cutsand their tilling on assenblages of epigaeic rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in Pinus sylvestris stands Sylwan. Warszawa: Polskie towarzystwo lesne. ISSN 0039-7660.Vol. 161, N 6, p. 504-511. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.322; bendr. citav. rod.: 1.648] Su citavimo indeksu 2017
Viškelienė, Alina; Samuolienė, Giedrė; Karklelienė, Rasa; Viškelis, Jonas; Sasnauskas, Audrius; Duchovskis, Pavelas Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3, p. 229–234. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Tamutis, Vytautas; Alekseev, Vitaly I.; Bukejs, Andris A new species of Eupariini from Eocene Baltic amber (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) Zootaxa. ISSN 1175-5326. Vol. 4353, iss. 3 p. 568-576. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.972; bendr. citav. rod.: 1.436] Su citavimo indeksu 2017
Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Sakalauskienė, Sandra; Vaštakaitė, Viktorija; Novičkovas, Algirdas; Viškelienė, Alina; Sasnauskas, Audrius; Duchovskis, Pavelas Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens Food Chemistry. Oxford: Elsevier. ISSN 0308-8146. vol. 228, p. 50-57. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 4.529; bendr. citav. rod.: 2.859] Su citavimo indeksu 2017
Danilčenko, Honorata; Dabkevičius, Zenonas; Jarienė, Elvyra; Tarasevičienė, Živilė; Televičiūtė, Dalė; Tamošiūnas, Alfonsas; Jeznach, Maria The effect of stinging nettle and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and quinoa seed Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4, p. 337-344. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Burbulis, Natalija; Vainorienė, Rimanta; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida; Liakas, Vytautas Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under drought conditions Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 1, p. 79-84. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Masienė, Ramunė Genotypic and exogenous factors affecting linseed ovary culture Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3, p. 243–248. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Kaya, Murat; Mulerčikas, Povilas; Sargin, Idris; Kazlauskaitė, Sonata; Baublys, Vykintas; Akyuz, Bahar; Bulut, Esra; Tubelytė, Vaida Three-dimensional chitin rings from body segments of a pet diplopod species: Characterization and protein interaction studies Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0928-4931. Vol. 68, p. 716-722. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 3.42; bendr. citav. rod.: 4.168] Su citavimo indeksu 2016
Tamutis, Vytautas; Skłodowski, Jarosław Zespoły chrząszczy ściółkowych w gospodarczych i chronionych borach sosnowych – efekt 15 lat ochrony rezerwatowej Sylwan. Warszawa: Polskie towarzystwo lesne. ISSN 0039-7660.Vol. 159, N 2, p. 142-150. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.322; bendr. citav. rod.: 1.648] Su citavimo indeksu 2015
Tamošiūnas, Rimantas; Valiuškaitė, Alma; Jukna, Laurynas; Tamošiūnas, Kęstutis; Žiogas, Algimantas Feliksas Spatial distribution patterns of apple sawfly populations in two differently managed commercial apple orchards Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1. p. 73-80. [ISI Web of Science; CAB Abstracts Su citavimo indeksu 2015
Šimkus, Almantas; Amšiejus, Algirdas; Šimkienė, Aldona C-phycocyanin influence on honeybee productivity and quality of honey Wulfenia. Klagenfurt: Landesmuseum Karnten. ISSN 1561-882X. vol. 22, no 2, p. 469-474. [Science Citation Index Expanded (Web of Science) Su citavimo indeksu 2015
Kaya, Murat; Baublys, Vykintas; Šatkauskienė, Ingrida; Akyuz, Bahar; Bulut, Esra; Tubelytė, Vaida First chitin extraction from Plumatella repens (Bryozoa) with comparison to chitins of insect and fungal origin International journal of biological macromolecules. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0141-8130. vol. 79, p. 126-132. [Science Citation Index Expanded (Web of Science). Su citavimo indeksu 2015
Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra, Jonytienė, Vaida In vitro regeneration from leaf explants of Petunia hybrida L Propagation of ornamental plants. Sofia. ISSN 1311-9109. Vol. 15, Nr. 2, p. 47-52. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. Su citavimo indeksu 2015
Tamutis, Vytautas; Barševskis Arvids A faunistic review of ground beetles of Lebiinae Bonnelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) of Lithuania Entomologica Fennica. Helsinki
ISSN 0785-8760, vol. 25, iss.2, p.65-85.
[Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [Citav. rod.: 0.377; bendr. cit. rod: 1.416 (2014, SCIE)]
Su citavimo indeksu 2014
Maršalkienė, Nijolė; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Žilėnaitė, Liuda; Švirmickas, Gintautas Juozas Agrobiological potential of some oil crucifers of Lithuania’s spontaneous flora Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. Vol. 101, No. 2 p. 153–160.
[ISI Web of Science; CAB Abstracts
Su citavimo indeksu 2014
Sadauskienė, Agnė; Brazienė, Zita, Dabkevičius, Zenonas Perspektyvių cukrinių runkelių veislių atsparumas grybinėms ligoms ir derlingumo potencialas Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 25, nr. 1, p. 9-17. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Peleckis, Remigijus; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra Žieminio rapso atsparumo šalčiui padidinimas egzogeninėmis aminorūgštimis Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 25, nr. 3, p. 139-147. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Malinauskaitė, Regina; Šaluchaitė, Aurelija Effect of ionized water and stratification on the condition of Allium ursinum L. seeds Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. vol. 64, nr. 2, p. 160–165. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Malinauskaitė, Regina; Plioplytė, Agnė Sėjamosios kanapės sėklų vandeninės ištraukos įtaka pupiniams augalams I organogenezės tarpsnyje Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 25, nr. 3, p. 131-138. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Malinauskaitė, Regina Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas Mokslo darbai. ISSN 2029-1906. 9(14), p.22-27. Kitos duomenų bazės 2018
Laužikė, Kristina; Samuolienė, Giedrė; Uselis, Nobertas Obelų fotosintezės procesų ir vaisių kokybės pokyčiai taikant įvairias sodo veisimo ir priežiūros technologines priemones (Apžvalga) Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 37 (1-2), p. 3-15. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Jančauskienė, Inga; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Masienė, Ramunė Augimo reguliatorių poveikis Miscanthus × giganteus tiesioginei organogenezei in vitro Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 25, nr. 2, p. 102-107. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2018
Ferenca, Romas, Tamutis, Vytautas; Inokaitis, Vytautas; Martinaitis, Kazimieras Data on new and insuficiently known for Lithuanian fauna species of beetles (Insecta: Coleoptera) Bulletin of Lithuanian Entomological society. Vilnius, Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723, Vol. 2(30) 16-25. Prieiga per internetą: http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/52-volume-2-30-2018 Kitos duomenų bazės 2018
Peleckis, Remigijus; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida Veiksniai, lemiantys žieminio rapso ( Brassica napus L.) ūglių atsparumą šalčiui in vitro Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 24, nr. 2, p. 37-43. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2017
Mishchenko, Sergey; Mokher, Jurij; Laiko, Iryna; Burbulis, Natalija; Kyrychenko, Hanna; Dudukova, Svetlana Phenological growth stages of hemp ( Cannabis sativa L.): codification and description according to the BBCH scale Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 24, nr. 2, p. 31-36. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2017
Malinauskaitė, Regina Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. T.24, Nr.1. P.1-9
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3440/22397>
Kitos duomenų bazės 2017
Krasauskas, Aurimas Fungi in malting barley grain and malt production Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. vol. 63, nr. 3, p. 283-288. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2017
Jankauskienė, Zofija; Gruzdevienė, Elvyra; Ivanovs, Semjons; Maumevičius, Ernestas Screening hemp (Cannabis sativa L.) biomass and chemical composition as influenced by seed rate and genotype Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 16th international scientific conference : proceedings, May 24-26, 2017. Jelgava, ISSN 1691-3043. Vol. 16, p. 317-322. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2017
Daubaras, Remigijus; Česonienė, Laima; Zych, Marcin; Tamutis, Vytautas; Stakėnas, Vidas Effect of forest clear cuts on plant–pollinator interactions: the case of three ericaceous subshrubs in Lithuanian pine forests Acta Agrobotanica. Warszawa: Polish Botanical Society. ISSN 2300-357X. Vol. 70, No. 1. p. 1-8. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2017
Viškelienė, Alina; Duchovskis, Pavelas; Sirtautas, Ramūnas; Samuolienė, Giedrė Fotoperiodo ir temperatūros įtaka Brassicaceae šeimos augalų augimui ir metabolizmui Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 35 (1-2), p. 45-59. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Vainorienė, Rimanta; Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Blinstrubienė, Aušra; Rauckis, Vytautas Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 130-138. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Vainorienė, Rimanta; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200, t. 23, nr. 3, p. 130-138. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Uselis, Nobertas; Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; Buskienė, Loreta; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas Maitinamojo ploto įtakos žemaūgių veislės ‘Auksis’ obelų augumui, produktyvumui ir vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų amžiaus sode Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 35 (1-2), p. 3-19. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Tarasevičienė, Živilė; Aleknavičiūtė, Orinta; Velička, Aloyzas; Černiauskienė, Judita; Paulauskienė, Aurelija; Jurevičienė, Vitalija; Krasauskas, Aurimas; Televičiūtė, Dalė Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 23, nr. 2, p. 65-69. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2016
Malinauskaitė, Regina Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-02002016. T.23. Nr.2, p. 56 Kitos duomenų bazės 2016
Sinkevičienė, Jolanta; Pekarskas, Juozas; Krasauskas, Aurimas Biologinių produktų poveikis ekologinių žieminių kviečių sėklai Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 2, p. 74-80. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2015
Pekarskas, Juozas; Sinkevičienė, Jolanta Effect of biopreparations on seed germination and fungal contamination of winter wheat Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. vol. 61, nr. 1, p. 25-33. [Zoological Record (Thomson ISI); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO); VINITI; CAB Abstracts] Kitos duomenų bazės 2015
Malinauskaitė Regina; Kazlauskas Edvardas; Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas; Tamutis, Vytautas; Žebrauskienė, Audronė; Survilienė., Elena Distribution and dynamics of the ground beetle (Coleoptera, Carabidae) and the click beetle (Coleoptera, Elateridae) species abundance in organic and intensively cultivated cereal crops The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916 Kitos duomenų bazės 2015
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas, Tamutis, Vytautas; Žebrauskienė, Audronė; Survilienė, Elena Distribution and dynamics of the ground beetle (Coleoptera, Carabidae) and the click beetle (Coleoptera, Elateridae) species abundance in organic and intensively cultivated cereal crops The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916 Kitos duomenų bazės 2015
Baltaduonytė, Milda; Dabkevičius, Zenonas Lapų dėmėtligių paplitimas skirtingų veislių cukrinių runkelių pasėliuose Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. t. 22, nr. 1, p. 8-14. Prieiga per internetą: Kitos duomenų bazės 2015
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Sirtautas, Ramūnas; Duchovskis, Pavelas The effect of UV-a supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916 Kitos duomenų bazės 2015
Tamutis, Vytautas; Tamutė, Brigita; Ferenca, Romas New data on rare and insufficiently known species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae, Carabinae, Omophroninae, Elaphrininae, Scaritinae, Broscinae) in Lithuania New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. Vol. 27, p. 47-62 Kitos duomenų bazės 2015
Ferenca, Romas; Tamutis, Vytautas New data on Agabus species (Coleoptera: Dytiscidae) in Lithuania New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. Vol. 27, p. 18-23 Kitos duomenų bazės 2015
Tamutis, Vytautas, Dapkus, Dalius Distribution of Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoninae) in Lithuania. Zoology and Ecology 24(1): 33-39 Kitos duomenų bazės 2014
Fernca, Romas, Tamutis, Vytautas, Stankutė Rima Data on new species of true bugs (hemiptera; Heteroptera) of Lithuanian fauna New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. Vol. 26, p. 19-25 Kitos duomenų bazės 2014
Ališauskaitė, Ligita; Gliožeris, Simas (vadov.) Augimo reguliatorių poveikis dvispalvių kaladžių (Caladium bicolor (Aiton) Vent.) kaliaus masės augimui

Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. p. 143-145. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Budrevičiūtė, Inga; Mulerčikas, Povilas (vadov.). Spragšių (Coleoptera: Elateridae) gausumo tyrimai skirtingose agroekosistemose Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. p. 6-9. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Domeikytė, Vesta; Masienė, Ramunė (vadov.). Litopo somatinių ląstelių dediferenciacijos indukcija in vitro Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. p. 146-148. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Juškevičiūtė, Neringa; Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Masienė, Ramunė The effect of cytokinins on organogenesis from leaves explants of Stevia rebaudiana Bertoni Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, ISBN 9786098104486. p. 255-255. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Janeliūnas, Vilius; Gliožeris, Simas (vadov.). Naftilacto rūgšties poveikis skiauteručių 'Queen Elizabeth II' rizogenezei in vitro Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. p. 149-151. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Krasauskas, Aurimas Fungi in maze corn used for animal feed Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University. ISBN 9786098104486. p. 332-332. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Malinauskaitė, Regina Stratifikuotų citrininės katžolės sėklų daigumo įvertinimas Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. p. 158-160 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Malinauskaitė, Regina Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L. ) vandeninės ištraukos alelopatinis poveikis žieminio rapso (Brassica napus L. ssp. biennis) daigumui Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. Nr.9 (14), p. 22-27. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Malinauskaitė, Regina Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) vandeninės ištraukos alelopatinis poveikis vasarinio rapso daigumui Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. p. 161-163 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Malinauskaitė, Regina; Šaluchaitė, Aurelija Effect of ionized water and stratification on the condition of Allium ursinum L. seeds Smart Bio: ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas:abstract bool. Kauna: Vytautas Magnus Universitety. ISBN 9786098104486.p.293-293.Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Miliauskas, Paulius; Mulerčikas, Povilas; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus Erikinių šeimos (Ericaceae) augalų žiedus lankantys vabzdžiai paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) brandžiuose medynuose ir jų plynose kirtavietėse Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. p. 142-145 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Oberemko, A.; Saulė, R.; Baublys, Vykintas; Saulis, G.; Tubelytė, Vaida; Mulerčikas, Povilas Chitosan exerts cytotoxic activity in vitro by inducing apoptosis and necrosis in mouse hepatoma and chinese hamster ovary cells

Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University. ISBN 9786098104486. p. 127-127. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Malinauskaitė, Regina Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus L.) brinkintų vaisių (riešutėlių) poveikis vasarinių miežių dygimui XX Botanikos sodo raštai/ Scripta Horti Botanici. P. 39-48

Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Malinauskaitė, Regina Šaldymo trukmės ir jonizuoto vandens įtaka meškinio česnako sėklų būklei Žmogaus ir gamtos sauga 2017. 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. P. 175-177 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Malinauskaitė, Regina Kalninės arnikos (Arnica montana) sėklų gyvybingumo tyrimai Žmogaus ir gamtos sauga 2017. 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. ISNN 1822-1823. P. 129-131 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Malinauskaitė, Regina; Šaluchaitė, Aurelija Stratifikacijos trukmės įtaka Allium ursinum L. šaldytų sėklų būklei Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. Nr. 8 (13), p. 43-47. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Ferenca, Romas; Tamutis, Vytautas; Martinaitis, Kazimieras Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) - a new species for Lithuanian fauna Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. Vilnius: Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. Vol. 1(29), p. 8-10 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Ferenca, Romas; Tamutis, Vytautas New data of common asparagus beetle (Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Lithuania Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. Vilnius: Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. Vol. 1(29), p. 13-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Krasauskas, Aurimas Fungi in malting barley grain and malt production Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. vol. 63, nr. 3, p. 283-288. Prieiga per internetą: Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Malinauskaitė, Regina Jonizuoto vandens įtaka Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi Mandel.) lapų ištraukos alelopatinėms savybėms Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the 22th international scientific – practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. D.2, p.160-162 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Malinauskaitė, Regina Jonizuoto vandens įtaka biomasės kaupimosi ir gumbelių formavimosi intensyvumui paprastojo lėšio augaluose Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the 22th international scientific – practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. D.2, p.157-159 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Gliožeris, Simas; Dapkūnienė, Stasė; Tamošiūnas, Alfonsas Skiauteručių (Lophospermum D.Don) apibūdinimo aprašas Lietuvos biologinė įvairovė būklė, struktūra, apsauga. IV tomas, p. 49- 54. Vilnius, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Sinkevičienė, Jolanta; Pekarskas, Juozas Skirtingų trąšų įtaka ekologiškai augintų bulvių ligotumui Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. p. 163-166 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Žilėnaitė, Liuda; Šaluchaitė, Aurelija The growth peculiarities of false flax (Camelina sativa (L.) crtz.) and abyssinian mustard (Crambe abyssinica hochst.) Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija. ISBN 978-609-449-104-7. p. 87-87 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Gliožeris, Simas; Dapkūnienė, Stasė; Tamošiūnas, Alfonsas The growth peculiarities of false flax (Camelina sativa (L.) crtz.) and abyssinian mustard (Crambe abyssinica hochst.) Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija. ISBN 978-609-449-104-7. p. 87-87 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Malinauskaitė, Regina

Vandens būsenos ir pH įtaka javų sėklų sudygimui Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija. D.2, p.69-71 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Malinauskaitė, Regina; Šaluchaitė, Aurelija Šarminio jonizuoto vandens įtaka Vicia sativa L. ‚Diskiai‘ veislės augalų sausosios masės kaupimuisi II ontogenezės etapais Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija. D.2, p.95-97 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Malinauskaitė, Regina Šarminio jonizuoto vandens įtaka paprastojo lęšio ‚SMĖLINUKAI‘ augalų morfofiziologiniams rodikliams II ontogenezės etape Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija, 2015. D.2, p.98-100 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Pekarskas, Juozas; Gavenauskas, Algirdas; Sinkevičienė, Jolanta Biohumuso ir paukščių mėšlo skystų organinių trąšų įtaka IKP žemdirbystės sistemoje auginamiems vasariniams kviečiams Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 47-50 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Malinauskaitė, Regina Plačialapio skiautalūpio (Epipactis helleborine)būklė Aukštųjų Šančių ąžuolyne Žmogaus ir gamtos sauga 2014:20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific- practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija.ISSN 1822-1823.D.3,p.115-117 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Daubaras, Remigijus; Česonienė, Laima; Zych, Marcin; Tamutis, Vytautas; Stakėnas, Vidas. Effect of forest clear cuts on plant–pollinator interactions: the case of three ericaceous subshrubs in Lithuanian pine forests Acta Agrobotanica. Warszawa: Polish Botanical Society. ISSN 2300-357X. Vol. 70, No. 1, p. 1-8. Prieiga per internetą: Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Jankauskienė, Zofija; Gruzdevienė, Elvyra; Ivanovs, Semjons; Maumevičius, Ernestas Screening hemp (Cannabis sativa L.) biomass and chemical composition as influenced by seed rate and genotype Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 16th international scientific conference : proceedings, May 24-26, 2017. Jelgava, ISSN 1691-3043. Vol. 16, p. 317-322. Prieiga per internetą: Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Jančauskienė, Inga; Blinstrubienė, Aušra Effect of medium composition on miscanthus x giganteus regeneration competence 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 29-29 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Duchovskis, Pavelas. Effects of supplemental leds intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566, p. 25-25 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Peleckis, Remigijus; Burbulis, Natalija Effect of L-glutamic acid on cold tolerance of winter rapeseed shoots 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, ISBN 9789984482309. p. 47-47 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Kosteckas, Raimondas; Burbulis, Natalija Influence of preparation albit on membrane injury of winter wheat during cold stress 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, ISBN 9789984482309. p. 44-44 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Vainorienė, Rimanta; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida The effect of potassium bicarbonate on photosynthesis parameters of Setaria viridis under drought 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, ISBN 9789984482309. p. 30-30 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Gliožeris, Simas; Tamošiūnas, Alfonsas Breeding of Small-flowered Tuberous Begonia in Lithuania Crosssing Borders : 25th International Eucarpia Symposium Section Ornamentals, 28 June-2 July, 2015 : program book of abstracts / Institute for Agricultural and Fisheries Research Melle, Belgium. Melle, ISBN 9789040303678. p. 127 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Gliožeris, Simas; Tamošiūnas, Alfonsas New Ornamental Lophospermum Hybrids through interspecific Hybridization Crosssing Borders : 25th International Eucarpia Symposium Section Ornamentals, 28 June-2 July, 2015 : program book of abstracts / Institute for Agricultural and Fisheries Research Melle, Belgium. Melle, ISBN 9789040303678. p. 117 Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Jankauskienė, Zofija; Gruzdevienė, Elvyra; Burbulis, Natalija; Maumevičius, Ernestas; Layko, Iryna Investigation of hemp (Cannabis sativa L.) crop weediness Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Rezekne: Rezekne Higher Education Institution. ISSN 1691-5402. Vol. 2, p. 120-123. Prieiga per internetą: Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Amšiejus, Algirdas Bitės jau pradėjo naują sezoną [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769 p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. Nr. 8. ISSN 2029-1140 p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Amšiejus, Algirdas Bitininkai randa išeitį ir užklupus sausrai [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769 p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Amšiejus, Algirdas Bites numarino badas Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. Balandžio 21-27 p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. 2018, Nr. 15. ISSN 2029-1140 p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Krasauskas, Aurimas Pelėsis namuose: kokiais būdais jį įveikti? https://www.15min.lt/. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Malinauskaitė, Regina Ar išsiverš kalninė arnika už Dzūkijos ribų? Sodo spalvos. p. 40-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Skirkevičius, Algirdas, Amšiejus, Algirdas, Balžekas, Jonas, Blažytė-Čereškienė, Laima Pradedantiems bitininkams Vilnius: Bičių korys, p.172. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas; Survilienė, Elena; Valiuškaitė, Alma Kaip atpažinti vyšnių ligas? Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 5, p. 6-7.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas; Survilienė, Elena; Valiuškaitė, Alma Kaip atpažinti vyšnių ligas? Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 6, p. 10-11.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas; Survilienė, Elena; Valiuškaitė, Alma Kaip atpažinti vyšnių ligas? Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 7, p. 18-19.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Sinkevičienė, Jolanta Kaip iš laukų pašalinti bulvių likučius Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Birželis, p. 34-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Sinkevičienė, Jolanta

Tarpiniai pasėliai išsprendžia daug problemų Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Rugpjūtis, p. 38-40. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Sinkevičienė, Jolanta Žirniai ir pupos - sėjomainos privalumas Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Spalis, p. 33-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Šaluchaitė, Aurelija Agurkų ligos Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 14 p. 34-37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Šaluchaitė, Aurelija Agurkų ligos Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 15, p. 10-14.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Tamutis, Vytautas Paslaptingi augalų skriaudikai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 8, p. 34-36.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Tamutis, Vytautas Paslaptingi augalų skriaudikai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 9, p. 32-35.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Tamutis, Vytautas Paslaptingi augalų skriaudikai Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248 Gegužės 5-11. p. 10-11.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Tamutis, Vytautas Paslaptingi augalų skriaudikai Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248 Gegužės 12 - 18. p. 10.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Tamutis, Vytautas Blakės kareivėliai – sodo puošmena ar pavojus? Rasos. ISSN 2029-1140.Nr. 24 p. 28-30.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 1, p. 39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 13, p. 39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 2, p. 38. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 2, p. 38. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 3, p. 36. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 4, p. 38. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Kaulaviasių derliumi nesidžiaugsime [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Birželio 29, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Patarimai pradedančiam bitininkui Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Sausio 11, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Varoatozei gydyti - alternatyvūs būdai Lietuvos bitininkas. ISSN 1392-4737. Nr. 1, p. 21-23. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Gliožeris, Simas; Tamošiūnas, Alfonsas Selekcijos virtuozai: keturi dešimtmečiai kuriant skiauteručių veisles Ppokalbis su ASU Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto prof. S. Gliožeriu ir A.S. Tamošiūnu/ kalbėjosi] D. Valevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 4, p. 34-37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Juškevičiūtė, Neringa; Amšiejus, Algirdas Alternatyvus varoatozės gydymo būdas - traniniai perai Lietuvos bitininkas. ISSN 1392-4737. Nr. 2, p. 5-9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Malinauskaitė, Regina Augalai saugo vieni kitus Sodo spalvos. N.1. P.52-54. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Malinauskaitė, Regina Ką žada aguonos žiedai

Sodo spalvos. Nr. 5. P. 18-21

Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Malinauskaitė, Regina Kodėl sunkiai dygsta meškinio česnako sėklos Sodo spalvos. Nr. 11. P. 40-41 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Maršalkienė, Nijolė Durpėmis ir mikorize papildytas dirvožemis - eksportui Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Rugsėjo 30, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Maršalkienė, Nijolė Maršalkienė, Nijolė Grybai - ne tik maistui, bet ir dirvos struktūrai palaikyti Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Rugsėjo 6, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Maršalkienė, Nijolė Grybai miške ir darže Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Lapkritis, p. 40-42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Maršalkienė, Nijolė Žemės ūkio augalų biostimuliantai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Birželis, p. 42-43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Sinkevičienė, Jolanta Šliužų daroma žala vis didesnė Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Vasaris, 25 p. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Sinkevičienė, Jolanta Kukurūzai: maisto medžiagos tiesiai su grūdais? Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Vasaris, 30-32 p. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Sinkevičienė, Jolanta Rapsų kenkėjai:ar šiemet vėl gresia antplūdis? Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Gegužė, 30-35 p. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Sinkevičienė, Jolanta Kaip teisingai sumaišyti purškiamus produktus Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Gegužė. 69-72 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Krasauskas, Aurimas Pelėsis: kada organizmo draugas, o kada – labai pavojingas priešas Prieiga per internetą:
Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas

Kaip kenkia spragšiai

Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Liepa, p. 38-39.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Tamošiūnas, Alfonsas, Gliožeris, Simas Lietuvą garsina dekoratyvinių augalų veislių kūrėjai Ūkininko patarėjas. Sausio 10 d. Nr.4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Tamošiūnas, Alfonsas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Balandžio 13, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
Amšiejus, Algirdas Balandžio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Priedas "Bitutė ratuota", p. 18. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Birželio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Priedas "Bitutė ratuota", p. 14 Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 1, p. 42-43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Liepos darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Gegužės 7, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Spalio 8, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Sausio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Priedas "Bitutė ratuota", p. 12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas; Drobelienė, Onutė Vasario darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Priedas "Bitutė ratuota", p. 12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Malinauskaitė, Regina Neįprastos dekoracijos sodui, arba instaliacijos pagal Vincent van Gogh‘o paveikslus Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Nr.1 (229), p.32-34 Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Malinauskaitė, Regina Pasisakymas Ūkininko patarėjas. Balandžio 5, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Kazlauskaitė, Sonata Stojame į kovą su sodo kenkėjais Rinkos aikštė. Kėdainių rajono laikraštis. 2016 05 07 Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Survilienė, Elena; Kazlauskaitė, Sonata Sojų kenkėjai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Kovas, p. 48-51. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Sinkevičienė, Jolanta Biologinės įvairovės išsaugojimas Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Vasaris, p. 31-33. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Sinkevičienė, Jolanta Kaip ūkininkai naudoja glifosatus Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Sausis, p. 33-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Sinkevičienė, Jolanta Didelės bėdos dėl mažos pelės Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Gegužė, p. 40-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Šaluchaitė, Aurelija Pasisakymas Ūkininko patarėjas. Balandžio 5, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas A. Amšiejaus patarimai maitinantiems bites Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Rugpjūčio 20, p. 22. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Spalio 8, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Tai - japoninė kriaušė Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. Sausio 23-29, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Sinkevičienė, Jolanta Rapsams – tinkama maisto medžiagų medžiagų porcija Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Gruodis, p. 32-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Sinkevičienė, Jolanta Rami galva dėl rapsų, nepaisant kenkėjų antplūdžio Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Kovas, p. 39-45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Amšiejus, Algirdas Geriau miegoti ramiai Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Vasario 28, p. 23. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Geriausias - daugiažiedis Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Birželio 27, priedas "Bitutė ratuota", p. 12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 2, p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus , Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 21, p.44 - 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas; Amšiejus, Rokas Lazdynai ir graikiniai riešutmedžiai - mažoms erdvėms ir plantacijoms (I dalis) [ pokalbis su ASU Biologijos, augalų apsaugos ir augalininkystės technologijų instituto doc. dr. A. Amšiejumi ir jo sūnumi Roku/ kalbėjosi R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 3, p. 32-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas; Amšiejus, Rokas Lazdynai ir graikiniai riešutmedžiai - mažoms erdvėms ir plantacijoms (II dalis) [ pokalbis su ASU Biologijos, augalų apsaugos ir augalininkystės technologijų instituto doc. dr. A. Amšiejumi ir jo sūnumi Roku/ kalbėjosi] R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 4, p. 32-33. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Lapkričio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Spalio 31, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Liepos darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Liepos 4, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Liepos darbai darže Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. Liepos 11-17, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas /Ūkininko patarėjas.ISSN 1392-2769. Birželio 27, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Rugpjūčio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Rugpjūčio 1, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Rugsėjo darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Rugsėjo 5, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Sodų derlius kviečia...vapsvas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Rugsėjo 26, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Spalio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Spalio 3, priedas "Bitutė ratuota", p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas Vasario darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Vasario 7, priedas "Bitutė ratuota", p. 12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Amšiejus, Algirdas, Amšiejus, Rokas Pasisakymai Pasisakymai. Rasos. ISSN 2029-1140. Nr. 3, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Dabkevičius, Zenonas; Motuzas, Algirdas Agronomijos mokslų istorija ir dabartis Lietuvos mokslų akademijos žinios. Nr. 2(72), p. 16. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Tamošiūnas,Alfonsas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769, Rugsėjo 5,p.9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Survilienė, Elena; Rasiukevičiūtė, Neringa; Kazlauskaitė, Sonata Ar turėtume bijoti naujos morkų ligos? Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Rugsėjis, p. 32-34. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Malinauskaitė, Regina Ar saugoma gamta yra apsaugota? Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Nr. 3, p. 30-31. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Malinauskaitė, Regina Vandens augalai – biologiniai filtrai Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Nr. 10, p. 60-63. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Sinkevičienė, Jolanta Pupos tarsi retai šokti kviečiama mergina Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Kovas, p. 35–37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Sinkevičienė, Jolanta Sojos - puikios kukurūzų sėjomainos partnerės Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Birželis, p. 37-39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Sinkevičienė, Jolanta Kaip išpešti maksimalią naudą iš žirnių Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Balandis, p. 38–40. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Sinkevičienė, Jolanta Įsėliai kukurūzų tarpueiliuose Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Vasaris, p. 36–38. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Survilienė, Elena; Rasiukevičiūtė, Neringa; Kazlauskaitė, Sonata Ar turėtume bijoti naujos morkų ligos? Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Rugsėjis, p. 32-34. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Survilienė, Elena; Kazlauskaitė, Sonata Sojų ligos Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Lapkritis, p. 34-39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Šaluchaitė, Aurelija Padės apsiginti nuo amarų ir kurklių Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Liepos 18, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas Rododendrų infekcinės ligos ir kenkėja

Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Gegužė, p. 79-82.

Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas Raganių infekcinės ligos ir kenkėjai Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Liepa, p.68-70. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Kazlauskaitė, Survilienė-Radzevičė, Elena Augalų parazitiniai nematodai daržuose Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Lapkritis, p. 26-28. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Survilienė-Radzevičė, Elena, Kazlauskaitė, Sonata Nematodai ir apsauga nuo jų Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Gruodis, p. 34-36 . Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Žiogas , Algimantas Klimato atšilimas – išbandymas medžiams Kauno diena. Liepos 6 d. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Malinauskaitė, Regina Kitoks vandens poveikis augalams Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Gegužė, p.88-89. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Malinauskaitė, Regina Dirvos turtinimas azotu, naudojant šarminį jonizuotą vandenį Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. Rugsėjis, p.54-55. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Sinkevičienė, Jolanta Dar nebarstykime plūgų naftalinu Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Sausis, p. 24-25. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Gegužės darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Gegužės 3 d., priedas „Bitutė ratuota“ p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Birželio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Gegužės 31 d., priedas „Bitutė ratuota“ p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Bičiulius tikrina žiema Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Sausio 11 d., priedas „Bitutė ratuota“ p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Gruodžio darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Gruodžio 6 d., priedas „Bitutė ratuota“ p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr.1, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr.14, p.42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. Nr.3, p.41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Liepos darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Birželio 28, priedas „Bitutė ratuota“ p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Kauno diena. ISSN 1392-7639. Liepos 21, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Rasos. ISSN 2029-1140. Nr.9, p.39-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Balandžio 26, p.31-32. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. Spalio 11, p.8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 -2769. Balandžio 12, p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769. Birželio 14 d., priedas „Bitutė ratuota“, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769. Birželio 21 d., priedas „Bitutė ratuota“, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769. Liepos 12, priedas „Bitutė ratuota“, p.14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769. Spalio 11 d., priedas „Bitutė ratuota“, p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Prireikia ir stetoskopo Valstiečių laikraštis. ISSN 1021 – 4526 .Liepos 26, p.22. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Amšiejus, Algirdas Vasario darbai Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769. Vasario 1 d., priedas „Bitutė ratuota“, p.12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Sinkevičienė, Jolanta Dar kartą apie javų tręšimą Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Vasaris, p.32-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Sinkevičienė, Jolanta Sudėtingi kukurūzų apsaugos momentai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. Birželis, p. 29-33. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Žiogas, Algimantas Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. Balandžio 8 d., p.5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014

 

Žemės ūkio ir maisto mokslų katedra

Autoriai Publikacijos pavadinimas Publikuota Publikacijos rūšis Metai
Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina; Kosteckas, Robertas Nonchemical weed control in winter oilseed rape crop in the organic farming system Organic Agriculture. London : IntechOpen Limited, 2020, p. 1-11. doi:10.5772/intechopen.91044. Prieiga per internetą: < http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91044 >. [ 20.500.12259/108643 ] [ 2020 ] [ Y ] [ ai: 0,858, na: 7, nia :6, nip: 0 ] Mokslo monografijos ir knygų skyria 2020
Kulaitienė, Jurgita; Medveckienė, Brigita; Levickienė, Dovilė; Vaitkevičienė, Nijolė; Makarevičienė, Violeta; Jarienė, Elvyra Changes in fatty acids content in organic rosehip (Rosa spp.) seeds during ripening Plants-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2223-7747, 2020, vol. 9 iss. 12, p. 1-15. doi:10.3390/plants9121793. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/115320/2/ISSN2223-7747_2020_V_9_12.PG_1-15.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/115320 > < https://doi.org/10.3390/plants9121793 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [20.500.12259/115320] [2020] [S1] [WOS => title: Plants-Basel, if: 2.762, aif: 3.005, aif_min: 3.005, aif_max: 3.005, cat: 1, av: 0.919, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Plants, citescore: 1.8, snip: 1.273, sjr: 0.877, year: 2019, quartile: Q3] [ai: 0,167, na: 6, nia: 6, nip: 0, aip: 1, pai: 0,474] Su citavimo indeksu 2020
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra; Vaitkevičienė, Nijolė; Hallmann, Ewelina; Najman, Katarzyna Effect of different durations of solid-phase fermentation for fireweed (Chamerion angustifolium (L.) Holub) leaves on the content of polyphenols and antioxidant activity In Vitro Molecules. Basel : MDPI AG. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 4, p. 1-12. doi:10.3390/molecules25041011. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/88353/2/ISSN1420-3049_2020_V_25_4.PG_1-12.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/88353 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus); Biological Abstracts; BIOSIS Previews; Current Contents (Life Sciences); Scopus. [20.500.12259/88353] [2020] [S1] [WOS => title: MOLECULES, if: 3.267, aif: 5.426, aif_min: 4.694, aif_max: 6.158, cat: 2, av: 0.634, year: 2019, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Molecules, citescore: 4.1, snip: 1.15, sjr: 0.698, year: 2019, quartile: Q2] [ai: 0,283, na: 5, nia: 3, nip: 1, aip: 1, pai: 0,624] Su citavimo indeksu 2020
Vaitkevičienė, Nijolė; Kulaitienė, Jurgita; Jarienė, Elvyra; Levickienė, Dovilė; Danilčenko, Honorata; Srednicka-Tober, Dominika; Rembiałkowska, Ewa; Hallmann, Ewelina Characterization of bioactive compounds in Colored potato (Solanum Tuberosum L.) cultivars grown with conventional, organic, and biodynamic methods Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 7, p. 1-13. doi:10.3390/su12072701. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104751/2/ISSN2071-1050_2020_V_12_7.PG_1-13.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/104751 > < https://doi.org/10.3390/su12072701 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Social And Behavioral Sciences); Food Science Source (EBSCO); Scopus. [20.500.12259/104751] [2020] [S1] [WOS => title: Sustainability, if: 2.576, aif: 4.525, aif_min: 3.486, aif_max: 5.779, cat: 3, av: 0.624, year: 2019, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.2, snip: 1.165, sjr: 0.581, year: 2019, quartile: Q2] [ai: 0,177, na: 8, nia: 5, nip: 1, aip: 1, pai: 0,379] Su citavimo indeksu 2020
Jarienė, Elvyra; Lasinskas, Marius; Danilčenko, Honorata; Vaitkevičienė, Nijolė; Šlepetienė, Alvyra; Najman, Katarzyna; Hallmann, Ewelina Polyphenols, antioxidant activity and volatile compounds in fermented leaves of medicinal plant rosebay willowherb (Chamerion angustifolium (L.) Holub) Plants-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2223-7747, 2020, vol. 9 iss. 12, p. 1-15. doi:10.3390/plants9121683. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111963/2/ISBN2223-7747_2020_V_9_12.PG_1-15.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/111963 > < https://doi.org/10.3390/plants9121683 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [20.500.12259/111963] [2020] [S1] [WOS => title: Plants-Basel, if: 2.762, aif: 3.005, aif_min: 3.005, aif_max: 3.005, cat: 1, av: 0.919, year: 2019, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Plants, citescore: 1.8, snip: 1.273, sjr: 0.877, year: 2019, quartile: Q3] [ai: 0,202, na: 7, nia: 4, nip: 1, aip: 1, pai: 0,573] Su citavimo indeksu 2020
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra; Vaitkevičienė, Nijolė; Kulaitienė, Jurgita; Najman, Katarzyna; Hallmann, Ewelina Studies of the variability of polyphenols and carotenoids in different methods fermented organic leaves of willowherb (Chamerion angustifolium (L.) Holub) Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417, 2020, vol. 10, iss. 15, p. 1-11. doi:doi.org/10.3390/app10155254. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109501/2/ISSN2076-3417_2020_V_10_15.PG_1-11.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/109501 > < https://doi.org/10.3390/app10155254 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Applied Science & Technology Source (EBSCO). [20.500.12259/109501] [2020] [S1] [WOS => title: Applied Sciences-Basel, if: 2.474, aif: 4.704, aif_min: 2.759, aif_max: 6.158, cat: 4, av: 0.52, year: 2019, quartile: Q2] [SCOPUS => title: Applied Sciences (Switzerland), citescore: 2.4, snip: 1.048, sjr: 0.418, year: 2019, quartile: Q2] [ai: 0,289, na: 6, nia: 4, nip: 2, aip: 1, pai: 0,593] Su citavimo indeksu 2020
Bartkienė, Elena; Mozūrienė, Erika; Lėlė, Vita; Zokaitytė, Eglė; Gružauskas, Romas; Jakobsone, Ida; Juodeikienė, Gražina; Ruibys, Romas; Bartkevics, Vadims Changes of bioactive compounds in barley industry by-products during submerged and solid state fermentation with antimicrobial Pediococcus acidilactici strain LUHS29 Food science & nutrition. Hoboken : Wiley. ISSN 2048-7177, 2020, vol. 8, iss. 1, p. 340-350. doi:10.1002/fsn3.1311. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103103/2/ISSN2048-7177_2020_V_8_1.PG_340-350.pdf > < https://doi.org/10.1002/fsn3.1311 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/103103 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Food Science & Nutrition, if: 1.797, aif: 3.277, aif_min: 3.277, aif_max: 3.277, cat: 1, av: 0.548, year: 2019, quartile: Q3] [ SCOPUS => title: Food Science and Nutrition, citescore: 2.1, snip: 1.172, sjr: 0.516, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,192, na: 9, nia :1, nip: 2 ] Su citavimo indeksu 2020
Blinstrubienė, Aušra; Burbulis, Natalija; Juškevičiūtė, Neringa; Vaitkevičienė, Nijolė; Žūkienė, Rasa Effect of growth regulators on Stevia rebaudiana Bertoni callus genesis and influence of auxin and proline to steviol glycosides, phenols, flavonoids accumulation, and antioxidant activity In Vitro Molecules. Basel : MDPI AG. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 12, p. 1-15. doi:10.3390/molecules25122759. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108523/2/ISSN1420-3049_2020_V_25_12.PG_1-15.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/108523 > < https://doi.org/10.3390/molecules25122759 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus); Biological Abstracts; BIOSIS Previews; Current Contents (Life Sciences); Scopus. [ 20.500.12259/108523 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: MOLECULES, if: 3.267, aif: 5.426, aif_min: 4.694, aif_max: 6.158, cat: 2, av: 0.634, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Molecules, citescore: 4.1, snip: 1.15, sjr: 0.698, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,8, na: 5, nia :5, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Jodaugienė, Darija; Paulauskienė, Aurelija he influence of various forms of nitrogen fertilization and meteorological factors on nitrogen compounds in soil under laboratory conditions Agronomy-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10, iss. 12, p. 1-12. doi:10.3390/agronomy10122011. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/115313/2/ISSN2073-4395_2020_V_10_12.PG_1-12.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/115313 > < https://doi.org/10.3390/agronomy10122011 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus. [ 20.500.12259/115313 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Klepeckas, Martynas; Januškaitienė, Irena; Vagusevičienė, Ilona; Juknys, Romualdas Effects of different sowing time to phenology and yield of winter wheat Agricultural and food science. Helsinki : Scientific Agricultural Society of Finland. ISSN 1459-6067, 2020, vol. 29, iss. 4, p. 346–358. doi:10.23986/afsci.90013. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110458/2/ISSN1459-6067_2020_V_29_4.PG_346-358.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/110458 > < https://doi.org/10.23986/afsci.90013 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ; Electronic Journal Service (EBSCO). [ 20.500.12259/110458 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, if: 0.731, aif: 2.73, aif_min: 2.184, aif_max: 3.277, cat: 2, av: 0.256, year: 2019, quartile: Q3] [ SCOPUS => title: Agricultural and Food Science, citescore: 1.7, snip: 0.654, sjr: 0.285, year: 2019, quartile: Q3] [ ai: 0,25, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Klupšaitė, Dovilė; Zavistanavičiūtė, Paulina; Šakienė, Vytautė; Lėlė, Vita; Mozūrienė, Erika; Klementavičiūtė, Jolita; Šidlauskienė, Sonata; Buckiūnienė, Vilija; Tolpežnikaitė, Ernesta; Ruibys, Romas; Bartkienė, Elena Evaluation of the use of lactic acid bacteria and Thymus vulgaris essential oil on Suffolk and Ile de France lamb breed (MuscuIus gluteus) quality parameters International journal of food science & technology. Hoboken : Wiley. ISSN 0950-5423, 2020, vol. 55, no. 11, p. 3463-3474. doi:10.1111/ijfs.14679. Prieiga per internetą: < https://ifst-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vdu.lt:2443/doi/10.1111/ijfs.14679 > < https://doi.org/10.1111/ijfs.14679 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/108925 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, if: 2.773, aif: 3.277, aif_min: 3.277, aif_max: 3.277, cat: 1, av: 0.846, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: International Journal of Food Science and Technology, citescore: 4.1, snip: 1.054, sjr: 0.798, year: 2019, quartile: Q1] [ ai: 0,091, na: 11, nia :1, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; Krzysztofik, Barbara; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra The effects of temperature on the quality and storage stalibity of sweet potato (Ipomoea batatas L. [Lam]) grown in Central Europe Agronomy-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10 iss. 11, p. 1-21. doi:10.3390/agronomy10111665. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111013/2/ISSN2073-4395_2020_V_10_11.PG_1-21.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/111013 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus. [ 20.500.12259/111013 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,8, na: 5, nia :2, nip: 3 ] Su citavimo indeksu 2020
Kulaitienė, Jurgita; Vaitkevičienė, Nijolė; Jarienė, Elvyra; Černiauskienė, Judita; Jeznach, Maria; Paulauskienė, Aurelija Concentrations of minerals, soluble solids, vitamin C, carotenoids and toxigenic elements in organic goji berries (Lycium barbarumL.) cultivated in Lithuania Biological Agriculture & Horticulture. Oxson : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0144-8765, 2020, vol. 36, no. 2, p. 130-140. doi:10.1080/01448765.2020.1748714. Prieiga per internetą: < https://doi.org/10.1080/01448765.2020.1748714 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Biological Abstracts; BIOSIS Previews; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus. [ 20.500.12259/104577 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE, if: 1.674, aif: 2.088, aif_min: 1.896, aif_max: 2.281, cat: 2, av: 0.776, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Biological Agriculture and Horticulture, citescore: 2.8, snip: 1.169, sjr: 0.5, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,835, na: 6, nia :5, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Medveckienė, Brigita; Kulaitienė, Jurgita; Jarienė, Elvyra; Vaitkevičienė, Nijolė; Hallmann, Ewelina Carotenoids, polyphenols, and ascorbic acid in organic rosehips (Rosa spp.) cultivated in Lithuania Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417, 2020, vol. 10, iss. 15, p. 1-13. doi:10.3390/app10155337. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109381/2/ISSN2076-3417_2020_V_10_15.PG_1-13.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/109381 > < https://doi.org/10.3390/app10155337 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Applied Science & Technology Source (EBSCO). [ 20.500.12259/109381 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Applied Sciences-Basel, if: 2.474, aif: 4.704, aif_min: 2.759, aif_max: 6.158, cat: 4, av: 0.52, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Applied Sciences (Switzerland), citescore: 2.4, snip: 1.048, sjr: 0.418, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 1,132, na: 5, nia :4, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Šileikienė, Daiva; Česonienė, Laima The quality of ecologically and conventionally grown white and brown agaricus bisporus mushrooms Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 15, p. 1-10. doi:10.3390/su12156187. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109806/2/ISSN2071-1050_2020_V_12_15.PG_1-10.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/109806 > < https://doi.org/10.3390/su12156187 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Social And Behavioral Sciences); Food Science Source (EBSCO); Scopus. [ 20.500.12259/109806 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 2.576, aif: 4.525, aif_min: 3.486, aif_max: 5.779, cat: 3, av: 0.624, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.2, snip: 1.165, sjr: 0.581, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,5, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Smalstienė, Vita; Jodaugienė, Darija; Vagusevičienė, Ilona; Paulauskienė, Aurelija; Marks, Marek Effect of liquid amide nitrogen fertilizer with magnesium and sulphur on spring wheat chlorophyll content, accumulation of nitrogen and yield Journal of elementology. Olsztyn : Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296, 2020, vol. 25, iss. 1, p. 139-152. doi:10.5601/jelem.2019.24.2.1742. Prieiga per internetą: < http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1742/ >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/102725 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Journal of Elementology, if: 0.71, aif: 4.311, aif_min: 4.311, aif_max: 4.311, cat: 1, av: 0.165, year: 2019, quartile: Q4] [ SCOPUS => title: Journal of Elementology, citescore: 1.4, snip: 0.485, sjr: 0.249, year: 2019, quartile: Q4] [ ai: 1,212, na: 7, nia :6, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Žebrauskienė, Audronė; Pranckietienė, Irena Effect of controlled atmosphere storage conditions on the chemical composition of super hardy kiwifruit Agronomy-Basel. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10, iss. 6, p. 1-10. doi:10.3390/agronomy10060822. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108076/2/ISSN2073-4395_2020_V_10_6.PG_1-10.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/108076 > < https://doi.org/10.3390/agronomy10060822 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Scopus. [ 20.500.12259/108076 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 2.603, aif: 2.643, aif_min: 2.281, aif_max: 3.005, cat: 2, av: 0.943, year: 2019, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 1.8, snip: 1.266, sjr: 0.7, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 1, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Sinkevičienė, Aušra; Skinulienė, Lina; Sinkevičius, Alfredas; Klimas, Evaldas Soil physical state as influenced by long-term reduced tillage, no-tillage and straw management Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196, 2020, t. 107, nr. 3, p. 195-202. doi:10.13080/z-a.2020.107.025. Prieiga per internetą: < http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2020/07/107_3_str25.pdf >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [ 20.500.12259/109645 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 0.833, aif: 2.184, aif_min: 2.184, aif_max: 2.184, cat: 1, av: 0.381, year: 2019, quartile: Q3] [ SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.7, snip: 0.635, sjr: 0.311, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Televičiūtė, Dalė; Tarasevičienė, Živilė; Danilčenko, Honorata; Barčauskaitė, Karolina; Kandaraitė, Mantvilė; Paulauskienė, Aurelija Changes in chemical composition of germinated leguminous under abiotic stress conditions Food Science and Technology. Sao Paulo : Soc Brasileira Ciencia Tecnologia Alimentos. ISSN 0101-2061, 2020, vol. 40, sup.2, p. 1-7. doi:10.1590/fst.23019. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/105218 > < https://doi.org/10.1590/fst.23019 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/105218 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Food Science and Technology, if: 1.443, aif: 3.277, aif_min: 3.277, aif_max: 3.277, cat: 1, av: 0.44, year: 2019, quartile: Q3] [ SCOPUS => title: Food Science and Technology, citescore: 1.9, snip: 0.911, sjr: 0.455, year: 2019, quartile: Q3] [ ai: 0,835, na: 6, nia :5, nip: 0 ] Su citavimo indeksu 2020
Trafialek, Joanna; Czarniecka-Skubina, Ewa; Kulaitienė, Jurgita; Vaitkevičienė, Nijolė Restaurant’s Multidimensional Evaluation Concerning Food Quality, Service, and Sustainable Practices: A Cross-National Case Study of Poland and Lithuania Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 1, p. 1-21. doi:10.3390/su12010234. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102545/2/ISSN2071-1050_2020_V_12_1.PG_1-21.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/102545 > < https://doi.org/10.3390/su12010234 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Social And Behavioral Sciences); Food Science Source (EBSCO); Scopus. [ 20.500.12259/102545 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 2.576, aif: 4.525, aif_min: 3.486, aif_max: 5.779, cat: 3, av: 0.624, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.2, snip: 1.165, sjr: 0.581, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,708, na: 4, nia :2, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Uselis, Nobertas; Viškelis, Jonas; Lanauskas, Juozas; Liaudanskas, Mindaugas; Janulis, Valdimaras; Kviklys, Darius Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196, 2020, t. 107, nr. 4, p. 367–372. doi:10.13080/z-a.2020.107.047. Prieiga per internetą: < http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1074_str47/ >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [ 20.500.12259/110653 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 0.833, aif: 2.184, aif_min: 2.184, aif_max: 2.184, cat: 1, av: 0.381, year: 2019, quartile: Q3] [ SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.7, snip: 0.635, sjr: 0.311, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 0,118, na: 6, nia :1, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Vaitkevičienė, Nijolė; Jarienė, Elvyra; Kulaitienė, Jurgita; Danilčenko, Honorata; Černiauskienė, Judita; Aleinikovienė, Jūratė; Średnicka-Tober, Dominika; Rembiałkowska, Ewa Influence of agricultural management practices on the soil properties and mineral composition of potato tubers with different colored fles Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 21, p. 1-12. doi:10.3390/su12219103. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111252/2/ISSN2071-1050_2020_V_12_21.PG_1-12.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/111252 > < https://doi.org/10.3390/su12219103 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Food Science Source (EBSCO); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Social And Behavioral Sciences); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/111252 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 2.576, aif: 4.525, aif_min: 3.486, aif_max: 5.779, cat: 3, av: 0.624, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 3.2, snip: 1.165, sjr: 0.581, year: 2019, quartile: Q2] [ ai: 1,062, na: 8, nia :6, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Zokaitytė, Eglė; Černauskas, Darius; Klupšaitė, Dovilė; Lėlė, Vita; Starkutė, Vytautė; Zavistanavičiūtė, Paulina; Ružauskas, Modestas; Gružauskas, Romas; Juodeikienė, Gražina; Rocha, João Miguel; Bliznikas, Saulius; Viškelis, Pranas; Ruibys, Romas; Bartkienė, Elena Bioconversion of milk permeate with selected lactic acid bacteria strains and apple by-products into beverages with antimicrobial properties and enriched with galactooligosaccharides Microorganisms. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-2607, 2020, vol. 8(8), p. 1-22. doi:10.3390/microorganisms8081182. Prieiga per internetą: < https://www.mdpi.com/2076-2607/8/8/1182 > < https://doi.org/10.3390/microorganisms8081182 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; CAB Abstracts; Scopus. [ 20.500.12259/109311 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ WOS => title: Microorganisms, if: 4.152, aif: 4.286, aif_min: 4.286, aif_max: 4.286, cat: 1, av: 0.969, year: 2019, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Microorganisms, citescore: 0.5, snip: 0, sjr: 0, year: 2019, quartile: Q4] [ ai: 0,101, na: 14, nia :1, nip: 1 ] Su citavimo indeksu 2020
Zokaitytė, Eglė; Lėlė, Vita; Starkutė, Vytautė; Zavistanavičiūtė, Paulina; Ružauskas, Modestas; Mozūrienė, Erika; Čepienė, Marina; Čeplinskas, Vidas; Kairaitytė, Gintarė; Lingytė, Rasa; Marčiulionis, Laurynas; Monstavičiūtė, Ema; Pikūnaitė, Meda; Šmigelskytė, Miglė; Vyžaitė, Enrika; Žilinskaitė, Laima; Ruibys, Romas; Bartkienė, Elena Antimicrobial potential of beverages preparation based on fermented milk permeate and berries/vegetables Beverages. Basel : MDPI AG. ISSN 2306-5710, 2020, vol. 6, iss. 4, p. 1-17. doi:10.3390/beverages6040065. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111598/2/ISSN2306-5710_2020_V_6_4.PG_1-17.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/111598 >. Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/111598 ] [ 2020 ] [ S1 ] [ ai: 0,056, na: 18, nia :1, nip: 0 ] Kitos duomenų bazės 2020
Daunaravičiūtė, Miglė; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Silkartaitė, Berta Daržovių priedų įtaka spelta kviečių (Triticum spelta L.) duonos kokybei Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200, 2020, t. 27, nr. 2, p. 62–69. doi:10.6001/zemesukiomokslai.v27i2.4335. Prieiga per internetą: < https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v27i2.4335 >. CAB Abstracts; IndexCopernicus. [ 20.500.12259/111256 ] [ 2020 ] [ S4 ] [ ai: 0,75, na: 4, nia :3, nip: 0 ] Kitos duomenų bazės 2020
Paulauskienė, Aurelija; Zvicevičius, Egidijus; Atkočiūnienė, Vilma Šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) uogų perdirbimo produktų cheminė sudėtis ir kokybė Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200, 2020, t. 27, nr. 4, p. 135–142. doi:10.6001/zemesukiomokslai.v27i4.4384. Prieiga per internetą: < https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v27i4.4384 >. CAB Abstracts; IndexCopernicus. [ 20.500.12259/127702 ] [ 2020 ] [ S4 ] [ ai: 0,333, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kitos duomenų bazės 2020
Pszczółkowski, Piotr; Sawicka, Barbara; Jarienė, Elvyra; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna Phenotypic yield and its structure variability of moderately late and late potato cultivars Agronomy Science. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ISSN 2544-4476, 2020, vol. 75, iss. 4, p. 21-38. doi:10.24326/as.2020.4.2. Prieiga per internetą: < https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/126992/2/ISSN2544-4476_2020_V_75_4.PG_21-38.pdf > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/126992 > < http://doi.org/10.24326/as.2020.4.2 >. IndexCopernicus; CAB Abstracts. [ 20.500.12259/126992 ] [ 2020 ] [ S4 ] [ ai: 0,433, na: 4, nia :1, nip: 2 ] Kitos duomenų bazės 2020
Savicka, Barbara; Pszczółkowski, Piotr; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra Impact of ultrasounds on physicochemical characteristics of potato tubers Agronomy Science. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ISSN 2544-4476, 2020, vol. 75, iss. 1, p. 85-104. doi:10.24326/as.2020.1.7. Prieiga per internetą: < https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/1143/944 > < http://dx.doi.org/10.24326/as.2020.1.7 >. IndexCopernicus; CAB Abstracts. [ 20.500.12259/104230 ] [ 2020 ] [ S4 ] [ ai: 0,866, na: 4, nia :2, nip: 2 ] Kitos duomenų bazės 2020
Velička, Aloyzas; Tarasevičienė, Živilė Genotipo ir džiovinimo būdų įtaka ekologiškai augintų mėtų (Mentha) savybėms Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200, 2020, t. 27, nr. 3, p. 125–134. doi:10.6001/zemesukiomokslai.v27i3.4342. Prieiga per internetą: < https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v27i3.4342 >. CAB Abstracts; IndexCopernicus. [ 20.500.12259/111258 ] [ 2020 ] [ S4 ] [ ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0 ] Kitos duomenų bazės 2020
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata mpact of different durations of solid-state fermentation for rosebay willowherb (Chamerion angustifolium) leaves on the content of polyphenols and antioxidant activity Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 жовтня 2020 року. Харків : Харківський політехнічний інститут. ISSN 2409-6423, 2020, 8, p. 31-32. [ 20.500.12259/127643 ] [ 2020 ] [ S5 ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2020
Medveckienė, Brigita; Kulaitienė, Jurgita; Levickienė, Dovilė Nutritional value of organic rosehip seeds and flesh Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 жовтня 2020 року. Харків : Харківський політехнічний інститут. ISSN 2409-6423, 2020, p. 100-103. [ 20.500.12259/127642 ] [ 2020 ] [ S5 ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2020
Tarasevičienė, Živilė; Velička, Aloyzas; Čechovičienė, Indrė; Paulauskienė, Aurelija; Armanavičiūtė, Paulina IEffect of drying on chemical composition and aroma profile of organic lemon beebalm (Monarda citriodora), lemon thyme (Thymus citriodorus) and catnip (Nepeta cataria) Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 жовтня 2020 року. Харків : Харківський політехнічний інститут. ISSN 2409-6423, 2020, 8, p. 35-40. [ 20.500.12259/127644 ] [ 2020 ] [ S5 ] [ ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0 ] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2020
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Rudinskienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas Piktžolių plitimo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2020, p. 39-45. [ 20.500.12259/104287 ] [ 2020 ] [ P1f ] [ ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Burbulytė, Ieva Effect of freezing on the chemical composition of strawberries AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 85. [ 20.500.12259/115341 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Šliažaitė, Vanesa Changes in the mineral content of wild stinging nettle (urtica dioica l.) as influenced by the harvesting time AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 83. [ 20.500.12259/115336 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Medveckienė, Brigita; Kulaitienė, Jurgita Polyphenols content in rosehips Rosa rugosa thunb. and Rosa canina L. dependence on the ripening stage AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 87. [ 20.500.12259/115343 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Rudinskienė, Aušra; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas Weed spreading in the multi-cropping system AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University.Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 71. [ 20.500.12259/112331 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1, na: 5, nia :5, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Tarasevičienė, Živilė; Kondrotas, Rokas; Čechovičienė, Indrė; Paulauskienė, Aurelija Influence of encapsulation materials on the physicochemical properties of blackberry powder produced by spray drying AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 88. [ 20.500.12259/115344 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,75, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Velička, Aloyzas; Tarasevičienė, Živilė; Paulauskienė, Aurelija Impact of foliar application of amino acids on essential oil content, total phenols and antioxidant activity of M. piperita AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change Vytautas, Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University.Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 22. [ 20.500.12259/111825 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Blažytė, Jaunė; Vaitkevičienė, Nijolė The content of macroelements in the pulp and peel of different varieties of pear fruit AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 86. [ 20.500.12259/115342 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Jukna, Vigilijus; Meškinytė-Kaušilienė, Edita; Stanevičienė, Žydrūnė; Tarasevičienė, Živilė; Bekampis, Paulius The comparative analysis of physicochemical properties, amino and fatty acids profile of musculus longissimus dorsi between late and fast matured cattle breeds AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 89. [ 20.500.12259/115345 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,4, na: 5, nia :5, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Kosteckienė, Silvija; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita The effect of sowing time on alternaria brassicae and phyllotreta nemorum l. spreading in spring oilseed rape crop AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University.Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 77. [ 20.500.12259/112333 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Kulaitienė, Jurgita; Levickienė, Dovilė; Medveckienė, Brigita; Vaitkevičienė, Nijolė; Şatana, Aziz Fatty acid composition in organic rosehip (Rosa spp.) seeds 2 world conference on sustainable life sciences WOCOLS 2020 : e-conference 08-09 December 2020 : abstract book / editors A. Satana, F. D. Gökalp, S. F. Arslanoglu, M. F. Baran. Kayseri : Erciyes University, 2020. ISBN 9786254090790, p. 40. [ 20.500.12259/128694 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1,132, na: 5, nia :4, nip: 1 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Kulaitienė, Jurgita; Medveckienė, Brigita; Levickienė, Dovilė Lutein, zeaxanthin, α, β -carotenes and lycopene in rosehip fruit flesh during ripening AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 24. [ 20.500.12259/112322 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Kuzmaitė, Rūta; Jarienė, Elvyra Quality evaluation of honey AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 84. [ 20.500.12259/115338 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra; Vaitkevičienė, Nijolė; Kulaitienė, Jurgita; Najman, Katarzyna; Hallmann, Ewelina Studies of the variability of polyphenols and carotenoids in different methods fermented organic leaves of willowherb (Chamerion angustifolium (L.) holub) AgroEco 2020 : 3rd International scientific virtual conference : Agroecosystem sustainability : links between carbon sequestration in soils, food security and climate change, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2–3 December, 2020 : programme and abstracts. [Akademija] : Vytautas Magnus University.Agriculture Academy, 2020. ISBN 9786094674662, p. 21. [ 20.500.12259/111824 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 1,156, na: 6, nia :4, nip: 2 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Levickienė, Dovilė; Kulaitienė, Jurgita; Vaitkevičienė, Nijolė; Anuprevičienė, Renata The influence of hemp (Cannabis sativa L.) seeds additive on spelt wheat bread quality 2 world conference on sustainable life sciences WOCOLS 2020 : e-conference 08-09 December 2020 : abstract book / editors A. Satana, F. D. Gökalp, S. F. Arslanoglu, M. F. Baran. Kayseri : Erciyes University, 2020. ISBN 9786254090790, p. 41. [ 20.500.12259/128692 ] [ 2020 ] [ T1e ] [ ai: 0,75, na: 4, nia :4, nip: 0 ] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: nuo dirvožemio savybių tiesiogiai priklauso ilgalaikis žemės ūkio vystymasis https://www.agroeta.lt/v-liakas-nuo-dirvozemio-savybiu-tiesiogiai-priklauso-ilgalaikis-zemes-ukio-vystymasis Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: galim užmerkti akis, kad nematome problemos. Bet kas iš to? https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-galim-uzmerkti-akis-kad-nematome-problemos-bet-kas Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Žemės dirbimas: kaip nesuklysti ir nenukrypti nuo agrotechnikos reikalavimų? https://www.agroeta.lt/zemes-dirbimas-kaip-nesuklysti-ir-nenukrypti-nuo-agrotechnikos-reikalavimu Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Pakeisti nieko jau negalime, bet kodėl nepadiskutuoti? https://www.agroeta.lt/pakeisti-nieko-jau-negalime-bet-kodel-nepadiskutuoti Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Svarbu žinoti: sąlygos įtakojančios žiemkenčių žiemojimą https://www.agroeta.lt/svarbu-zinoti-salygos-itakojancios-ziemkenciu-ziemojima Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Kodėl dirvožemis jaučia anglies „alkį“: priežastys, procesai, pasekmės https://www.agroeta.lt/kodel-dirvozemis-jaucia-anglies-alki-priezastys-procesai-pasekmes Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: reikšmingų sprendimų negalima atidėti rytdienai https://www.agroeta.lt/v-liakas-reiksmingu-sprendimu-negalima-atideti-rytdienai Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Dirvožemio derlumas: ūkinė veikla ir pasekmės https://www.agroeta.lt/dirvozemio-derlumas-ukine-veikla-ir-pasekmes Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Teisingas sprendimas, gali išsaugoti augalų produktyvumą https://www.agroeta.lt/teisingas-sprendimas-gali-issaugoti-augalu-produktyvuma Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: ką reikia daryti, kad augalinės liekanos būtų naudingos? https://www.agroeta.lt/v-liakas-ka-reikia-daryti-kad-augalines-liekanos-butu-naudingos Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Renkamės atsakingai: augalų augimo reguliatoriai https://www.agroeta.lt/renkames-atsakingai-augalu-augimo-reguliatoriai Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Sėjame žieminius kviečius. Svarbiausi veiksniai formuojant jų produktyvumą https://www.agroeta.lt/sejame-zieminius-kviecius-svarbiausi-veiksniai-formuojant-ju-produktyvuma Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: kur ir kaip sėti žieminius kviečius, kad gautumėte greitesnį pelną? https://www.agroeta.lt/v-liakas-kur-ir-kaip-seti-zieminius-kviecius-kad-gautumete-greitesni-pelna Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: sinergija tarp augalų derlingumo ir augalininkystės verslo rentabilumo https://www.agroeta.lt/v-liakas-sinergija-tarp-augalu-derlingumo-ir-augalininkystes-verslo-rentabilumo Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Dirvožemis ir augalai. Kodėl verta atsisakyti aplinkai nepalankios žemdirbystės? https://www.agroeta.lt/dirvozemis-ir-augalai-kodel-verta-atsisakyti-aplinkai-nepalankios-zemdirbystes Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Pabiros gali tapti žaliąja trąša https://www.agroeta.lt/pabiros-gali-tapti-zaliaja-trasa Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: skirtingi ligų sukėlėjai turi skirtingus patekimo į augalus kelius https://www.agroeta.lt/v-liakas-skirtingi-ligu-sukelejai-turi-skirtingus-patekimo-i-augalus-kelius Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Naktį atšliaužiantis rapsų priešas https://www.agroeta.lt/nakti-atsliauziantis-rapsu-priesas Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: reikia planuoti darbus, keisti derliaus nuėmimo strategiją https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-reikia-planuoti-darbus-keisti-derliaus-nuemimo-strategija Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: galimybė dirvožemį papildyti organinėmis medžiagomis https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-galimybe-dirvozemi-papildyti-organinemis-medziagomis Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Metai padovanojo produktyvius pasėlius. Ar išsaugosime derlių? https://www.agroeta.lt/metai-padovanojo-produktyvius-paselius-ar-issaugosime-derliu Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: artėjama derliaus link. Dėl ko labiausiai pergyvena žemdirbiai? https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-artejama-derliaus-link-del-ko-labiausiai-pergyvena-zemdirbiai Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Augintojai nerimauja dėl cukrinių runkelių ir kukurūzų būklės https://www.agroeta.lt/augintojai-nerimauja-del-cukriniu-runkeliu-ir-kukuruzu-bukles Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: žieminiai rapsai – sudėtingi „pacientai“ https://www.agroeta.lt/v-liakas-zieminiai-rapsai-sudetingi-pacientai Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: kas geriau, sniegas ar šalnos? https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-kas-geriau-sniegas-ar-salnos Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Papildomas tręšimas: ką reikėtų apie jį žinoti? https://www.agroeta.lt/papildomas-tresimas-ka-reiketu-apie-ji-zinoti Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Vytautas Liakas: drėgmės deficitas – rimta ar ne? https://www.agroeta.lt/vytautas-liakas-dregmes-deficitas-rimta-ar-ne Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Purškimų laikas: matuokite vandens kokybę ir saugokite purkštukus . https://www.agroeta.lt/purskimu-laikas-matuokite-vandens-kokybe-ir-saugokite-purkstukus Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Laukuose purkštuvai. Ar visas tiesas prisimenam? https://www.agroeta.lt/laukuose-purkstuvai-ar-visas-tiesas-prisimenam Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Darbų rutinoje galima pamiršti kai kurias tiesas https://www.agroeta.lt/darbu-rutinoje-galima-pamirsti-kai-kurias-tiesas Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Žieminių kviečių augimo reguliavimas: ne viskas taip paprasta https://www.agroeta.lt/zieminiu-kvieciu-augimo-reguliavimas-ne-viskas-taip-paprasta Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Ar nepamiršome drėgmės sulaikymo dirvožemyje? https://www.agroeta.lt/ar-nepamirsome-dregmes-sulaikymo-dirvozemyje Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Pavasaris įsibėgėja, o kartu pasirodo ir orų kaprizai https://www.agroeta.lt/pavasaris-isibegeja-o-kartu-pasirodo-ir-oru-kaprizai Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas V. Liakas: pradedame galvoti apie drėgmės išsaugojimą dirvožemyje https://www.agroeta.lt/v-liakas-pradedame-galvoti-apie-dregmes-issaugojima-dirvozemyje Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Pavasaris jau beldžiasi į vartus – laikas jam ruoštis https://www.agroeta.lt/pavasaris-jau-beldziasi-i-vartus-laikas-jam-ruostis Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Šilta žiema pranašauja rekordinį derlių? Valstietis Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Šilta žiema pranašauja rekordinį derlių – bet ateityje taip gali ir nebebūti www.alkas.lt. interviu Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Dirvožemis – tarsi žemė maitintoja https://www.agroeta.lt/dirvozemis-tarsi-zeme-maitintoja Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Kintančios sąlygos visus verčia mąstyti https://www.agroeta.lt/kintancios-salygos-visus-vercia-mastyti Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Laikas galvoti apie vasarinių kviečių sėją https://www.agroeta.lt/laikas-galvoti-apie-vasariniu-kvieciu-seja Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Trąšų paskleidimo kokybė padeda taupyti. Ką apie tai privalu žinoti? https://www.agroeta.lt/trasu-paskleidimo-kokybe-padeda-taupyti-ka-apie-tai-privalu-zinoti Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Trumpa pažintis su Moldovos žemės ūkiu https://www.agroeta.lt/trumpa-pazintis-su-moldovos-zemes-ukiu Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Augalai vegetuoja – kaltas gali būti ne tik šviesos trūkumas, bet ir piktžolės https://www.agroeta.lt/augalai-vegetuoja-kaltas-gali-buti-ne-tik-sviesos-trukumas-bet-ir-piktzoles Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Žiemkenčiai: tarp „priekalo ir kūjo“ https://www.agroeta.lt/ziemkenciai-tarp-priekalo-ir-kujo Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Liakas, Vytautas Ne visi sprendiniai gali būti naudingi augalams ir dirvožemiui https://www.agroeta.lt/ne-visi-sprendiniai-gali-buti-naudingi-augalams-ir-dirvozemiui Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Aurelija Paulauskienė Konservuoju pati Žurnalas "Savaitė" 2020 m. Nr.2 (22) įvadas Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Brigita Medveckienė, Jurgita Kulaitienė, Elvyra Jarienė, Vaitkevičienė, Nijolė; Hallmann, Ewelina Carotenoids, Polyphenols, and Ascorbic Acid in Organic Rosehips (Rosa spp.) Cultivated in Lithuania; https://doi.org/10.3390/app10155337 Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Kaip geriau užtikrinti biologinį dirvožemio aktyvumą „Ūkininko patarėjas“, 2020 05 12 Nr.53(4053) psl. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Nualintais ir eroduojamais dirvožemiais būtina geriau pasirūpinti „Ūkininko patarėjas“, 2020 05 16 Nr.55(4055) psl. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 20202020
Evaldas Klimas Žoliniai pašarai – pigiausi „Valstiečių laikraštis“, 2020 05 13 Nr. 36(0381) psl. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Šienas šienui nelygu „Valstiečių laikraštis“, 2020 07 01 Nr. 49(0394) psl. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Į augalininkystės ūkius sugrįžta daugiametės žolės „Valstietis lt“, 2020 02 22 Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Ką daryti, kad vejose nebūtų piktžolių? Savaitė „Namie ir sode“, 2020 Nr. 12(190) psl. 22 – 23. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Veja be piktžolių – daugelio svajonė Savaitė „Namie ir sode“, 2020 Nr. 13(191) psl. 22 – 23. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Kaip išnaikinti samanas vejoje? Savaitė „Namie ir sode“ ekspertai, 2020 Nr. 8(186) psl. 24. Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Ar reikia aeruoti veją? Kaip tręšti? Ar reikia purkšti nuo piktžolių? Rasos 2020 - Jūsų klausimai – mūsų atsakymai, Nr.7(543). Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Vejoje įsigalėjo garšvos. Kaip jų atsikratyti? Rasos 2020 - Jūsų klausimai – mūsų atsakymai, Nr.12(548). Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Žalieji sodybų kilimai Rasos, 2020 Nr. 17(553), psl. 22. (Pradžia) Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Evaldas Klimas Žalieji sodybų kilimai Rasos ,2020 Nr. 18(554), psl. 22. (Tęsinys) Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Žebrauskienė, Audronė Patisonai ir cukinijos : spalvos įvairėja, veislės tobulėja parengė J. Tamašauskienė // Rasos : sode, darže, gėlyne. Kaunas : Ūkininko patarėjas. ISSN 2029-1140, 2020, Nr. 24, p. 8-9. [ 20.500.12259/115339 ] [ 2020 ] [ S6 ] [ ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0 ] Mokslo populiarinimo straipsniai 2020
Lukšienė Z., Rasiukevičiūtė N., Zudytė B., Uselis N. Innovative approach to sunlight activated biofungicides for strawberry crop protection: ZnO nanoparticles Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology(2018), https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2019.111656. IF – 4,067 Su citavimo indeksu 2019
Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Bielicki P., Univer T., Lepsis J. Kviklys D. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit Agricultural and Food Science, 28 (2): 93–100. IF – 1,200 Su citavimo indeksu 2019
Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A. The use forecasting model iMETOS for strawberry grey mould management Žemdirbystė-Agriculture, 106 (2): 143–150. IF – 1,020 Su citavimo indeksu 2019
Mažeikienė, Ingrida; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baniulis, Danas; Gelvonauskienė, Dalia; Frercks, Birutė; Starkus, Aurelijus; Žebrauskienė, Audronė; Stanys, Vidmantas SSR analysis based on molecular characterisation of apple germplasm in Lithuania Žemdirbystė = Agriculture. ISSN 1392-3196. 2019, t. 106, nr. 2, p. 159-166. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [20.500.12259/92619] [2019] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 1.02, aif: 1.672, aif_min: 1.44, aif_max: 1.903, cat: 2, av: 0.623, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.24, snip: 0.758, sjr: 0.422, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 0,188, na: 8, nia :2, nip: 0, pai: 0,417] Su citavimo indeksu 2019
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Vagusevičienė, Ilona; Jodaugienė, Darija The relationship between nitrogen fertilizer forms and meteorological conditions on nitrogen transformation in the soil and loss via volatilization Žemdirbystė = Agriculture. ISSN 1392-3196. 2019, t. 106, nr. 3, p. 195–202. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus. [20.500.12259/99726] [2019] [S1] [WOS => title: Zemdirbyste-Agriculture, if: 1.02, aif: 1.672, aif_min: 1.44, aif_max: 1.903, cat: 2, av: 0.623, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: Zemdirbyste, citescore: 1.24, snip: 0.758, sjr: 0.422, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 1,002, na: 6, nia :6, nip: 0, pai: 2,225] Su citavimo indeksu 2019
Tarasevičienė, Živilė; Velička, Aloyzas; Jarienė, Elvyra; Paulauskienė, Aurelija; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Sawicka, Barbara; Gajewski, Marek Comparison of Chemical Composition and Colour Parameters of Different Mentha Genus Plants Grown under Organic Conditions Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2019, vol. 47, no. 1, p. 92-99. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts. [20.500.12259/61551] [2019] [S1] [WOS => title: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, if: 0.624, aif: 2.761, aif_min: 2.664, aif_max: 2.858, cat: 2, av: 0.226, year: 2018, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, citescore: 0.81, snip: 0.527, sjr: 0.281, year: 2018, quartile: Q3] [ai: 0,988, na: 7, nia :4, nip: 2, pai: 1,435] Su citavimo indeksu 2019
Tarasevičienė, Živilė; Viršilė, Akvilė; Danilčenko, Honorata; Duchovskis, Pavelas; Paulauskienė, Aurelija; Gajewski, Marek Effects of germination time on the antioxidant properties of edible seeds CyTA - Journal of food. ISSN 1947-6337. 2019, vol. 17, iss. 1, p. 447-454. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Academic Search Complete; Chemical Abstracts (CAplus). [20.500.12259/99447] [2019] [S1] [WOS => title: CyTA-Journal of Food, if: 1.605, aif: 2.551, aif_min: 2.251, aif_max: 2.851, cat: 2, av: 0.635, year: 2018, quartile: Q3] [SCOPUS => title: CYTA - Journal of Food, citescore: 1.86, snip: 1.043, sjr: 0.592, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 0,944, na: 6, nia :4, nip: 1, pai: 2,132] Su citavimo indeksu 2019
Vaitkevičienė, Nijolė A comparative study on proximate and mineral composition of coloured potato peel and flesh Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142. 2019, vol. 99, iss. 14, p. 6227-6233. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [20.500.12259/99875] [2019] [S1] [WOS => title: JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, if: 2.422, aif: 2.472, aif_min: 1.44, aif_max: 3.646, cat: 6, av: 1.021, year: 2018, quartile: Q1] [SCOPUS => title: Journal of the Science of Food and Agriculture, citescore: 2.75, snip: 1.205, sjr: 0.824, year: 2018, quartile: Q1] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 2,96] Su citavimo indeksu 2019
Vaitkevičienė, Nijolė; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Kulaitienė, Jurgita; Mažeika, Romas; Hallmann, Ewelina; Blinstrubienė, Aušra Comparison of mineral and fatty acid composition of wild and cultivated sea buckthorn berries from Lithuania Journal of Elementology. ISSN 1644-2296. 2019, Vol. 24, iss. 3, p. 1101-1113. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus. [20.500.12259/99014] [2019] [S1] [WOS => title: Journal of Elementology, if: 0.733, aif: 3.547, aif_min: 3.107, aif_max: 3.987, cat: 2, av: 0.209, year: 2018, quartile: Q4] [SCOPUS => title: Journal of Elementology, citescore: 0.86, snip: 0.638, sjr: 0.271, year: 2018, quartile: Q3] [ai: 1,01, na: 7, nia :5, nip: 1, pai: 1,427] Su citavimo indeksu 2019
Lanauskas, J., Kviklys, D., Uselis, N., Buskienė, L. Plum Cultivar Evaluation on Myrobalan Rootstock in Lithuania Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 232-237. Be citavimo indekso 2019
Mažeikienė, Ingrida; Kviklys, Darius; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Zinkus, Dainius; Stanys, Vidmantas Influence of ribavirin on Prunus domestica L. regeneration, genome stability and virus eradication in vitro Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, exact, and applied sciences. ISSN 1407-009X. Vol. 73, no. 3 (2019), p. 238-243. Prieiga per internetą: . BIOSIS Previews; Zoological Record; Scopus; De Gruyter. [20.500.12259/99667] [2019] [S2] [SCOPUS => title: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, citescore: 0.3, snip: 0.192, sjr: 0.137, year: 2018, quartile: Q4] [ai: 0,2, na: 5, nia :2, nip: 0, pai: 0,277] Su citavimo indeksu 2019
Vaitkevičienė, Nijolė; Jarienė, Elvyra; Ingold, Reto; Peschke, Jasmin Effect of biodynamic preparations on the soil biological and agrochemical properties and coloured potato tubers quality Open Agriculture. ISSN 2391-9531. 2019, Vol. 4, iss. 1, p. 17-23. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science). [20.500.12259/61565] [2019] [S1] [SCOPUS => title: Open Agriculture, citescore: 0.78, snip: 0.916, sjr: 0.246, year: 2018, quartile: Q2] [ai: 0,866, na: 4, nia :2, nip: 2, pai: 2,453] Be citavimo indekso 2019
Blinstrubienė, Aušra; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata Profesorių habilituotą daktarą Vladą Venskutonį prisimenant Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 3, p. [1-3]. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/102530] [2019] [S4] [ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999] Kitos duomenų bazės 2019
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra Fenolinių rūgščių kiekis skirtingą laiką fermentuotuose siauralapio gauromečio (Chamerion angustifolium (L.) Holub) lapuose Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 3, p. 111–115. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/102498] [2019] [S4] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kitos duomenų bazės 2019
Pszczółkowski, Piotr; Savicka, Barbara; Danilčenko, Honorata Effect of biopreparates on the dry matter, starching and vitamin C in potato tubers Agronomy Science. ISSN 2544-4476. 2019, Vol. 74, iss. 3, p. 47-56. Prieiga per internetą: . IndexCopernicus. [20.500.12259/102221] [2019] [S4] [ai: 0,577, na: 3, nia :1, nip: 2, pai: 0,577] Kitos duomenų bazės 2019
Stankutė, Luka; Paulauskienė, Aurelija; Šileikienė, Daiva Ekstrakcijos laiko įtaka vaistažolių arbatų kokybei Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 3, p. 116–124. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; IndexCopernicus. [20.500.12259/102497] [2019] [S4] [ai: 0,999, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999] Kitos duomenų bazės 2019
Stočkutė, Ieva; Jarienė, Elvyra Dirvožemio agrocheminių savybių įtaka topinambų žiedų cheminei sudėčiai Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2019, t. 26, nr. 3, p. 125–134. Prieiga per internetą: . CAB Abstracts; Index Copernicus. [20.500.12259/102529] [2019] [S4] [ai: 1, na: 2, nia :2, nip: 0, pai: 1] Kitos duomenų bazės 2019
Misiukevičius, Edvinas Skirtingo ploidiškumo viendienės (Hemerocallis L.) sėklų dygimo dinamika Jaunasis mokslininkas 2019 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2019 m. balandžio 11 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija. Agronomijos fakultetas. ISSN 2335-7940., p. 56-58. Prieiga per internetą: . [20.500.12259/92635] [2019] [P1f] [ai: 1, na: 1, nia :1, nip: 0, pai: 1 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2019
Uselis N. Obelų sodo konstrukcijų pokyčiai.

„Mano ūkis“. 2019-06, p. 42-45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Uselis N. Sodo konstrukcijos: rekomendacijos gamybininkams „Mano ūkis“. 2019-07, p. 50-51. Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Ramaškevičienė A. Profesionalūs atsakymai į visus klausimus sodininkams, daržininkams, gėlininkams „Ūkininko patarėjas“, 2019, p. 63 Mokslo populiarinimo straipsniai 2019
Bartkienė, Elena; Ružauskas, Modestas; Krunglevičiūtė, Vita; Zavistanavičiūtė, Paulina; Bernatonienė, Jurga; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Žadeikė, Daiva; Klupšaitė, Dovilė; [Viškelis, Pranas]; Bendoraitienė, Joana; Navikaitė-Šnipaitienė, Vesta; Juodeikienė, Gražina Development of antimicrobial gummy candies with addition of bovine colostrum, essential oils and probiotics International journal of food science & technology. Oxford: Wiley. (Original article). ISSN 0950-5423. 2018, vol. 53, no. 5, p. 1227-1235. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 2.383; bendr. citav. rod.: 2.605] Su citavimo indeksu 2018
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Televičiūtė, Dalė]; Supronienė, Skaidrė; [Kulaitienė, Jurgita]; [Tarasevičienė, Živilė]; Šlepetienė, Alvyra; [Černiauskienė, Judita] Reduced microbiological contamination following irrigation of germinated seed for foods Czech Journal of Food Sciences. Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. 2018, vol. 36, iss. 2, p. 139-145. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.868; bendr. citav. rod.: 2.605] Su citavimo indeksu 2018
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Žaldarienė, Sandra]; Jeznach, Maria Relationship between harvesting time and carbohydrate content of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2018, Vol. 17, iss. 3, p. 41-48. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.448; bendr. citav. rod.: 1.434] Su citavimo indeksu 2018
Gruznova, Kristina A.; Bashmakov, Dmitry I.; Miliauskienė, Jurga; Vaštakaitė, Viktorija; [Duchovskis, Pavelas]; Lukatkin, Alexander S. The effect of a growth regulator Ribav-Extra on winter wheat seedlings exposed to heavy metals Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 105, Nr. 3 (2018), p. 227‒234. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.746; bendr. citav. rod.: 1.653] Su citavimo indeksu 2018
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Levickienė, Dovilė] Antioxidant Activity and other Quality Parameters of Cold Pressing Pumpkin Seed Oil Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2018, vol. 46, no. 1, p. 161-166. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2019). Citav. rod.: 0.648; bendr. citav. rod.: 2.696] Su citavimo indeksu 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; [Kosteckas, Robertas]; Čekanauskas, Sigitas; Raudonius, Steponas The impact of non-chemical weed control methods on the disease occurrence in the organically grown winter oilseed rape crop Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 105, Nr. 4 (2018), p. 331-338. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.746; bendr. citav. rod.: 1.653] Su citavimo indeksu 2018
Sawicka, Barbara; Michalek, Wladyslaw; Pszczółkowski, Piotr; [Danilčenko, Honorata]. Variation in productivity of Ipomoea batatas at various rates of nitrogen fertilization Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 105, Nr. 2 (2018), p. 149-158. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.746; bendr. citav. rod.: 1.653] Su citavimo indeksu 2018
Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; [Kosteckas, Robertas]; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckienė, Silvija. Weed density in the spring rape crops sown at different dates Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 105, Nr.1 (2018), p. 21–26. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.746; bendr. citav. rod.: 1.653] Su citavimo indeksu 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; [Kosteckas, Robertas]; Fujii, Yoshiharu Allelopathic effect of Artemisia vulgaris on winter wheat and winter oilseed rape Fresenius environmental bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-4619. 2018, vol. 27, no. 2, p. 727-732. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.673; bendr. citav. rod.: 3.487] Su citavimo indeksu 2018
[Paulauskienė, Aurelija]; [Danilčenko, Honorata]; Pranckietienė, Irena; [Tarasevičienė, Živilė] Effect of different fertilizers on the mineral content of pumpkin fruit Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2018, Vol. 23, iss. 3, p. 1033-1042. Prieiga per internetą: . [2017 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018). Citav. rod.: 0.684; bendr. citav. rod.: 3.487] Su citavimo indeksu 2018
Černiauskienė, Judita Moliūgų yra gausybė Namie ir sode. ISSN 2335-7266. 2018, Nr. 19, p. 14. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata. Efektyvi ekologinė trąša - kompostas Šveicarų ekologinio ūkininkavimo pamokos: straipsnių rinkinys / sudarė E. Grajauskienė. Vilnius, 2018. ISBN 9786098180381. p. 71-77. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata; Kulaitienė, Jurgita Moliūgai: nuo veislių iki veido kaukių Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 16, p. 10-13. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata; Kulaitienė, Jurgita Moliūgai: nuo veislių iki veido kaukių Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, rugsėjo 4, p. 10. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata Naudingi ne tik vaisiai: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, rugsėjo 26, p. 7. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata. Profesorę D.M. Brazauskienę prisimenant Šveicarų ekologinio ūkininkavimo pamokos: straipsnių rinkinys / sudarė E. Grajauskienė. Vilnius, 2018. ISBN 9786098180381. p. 19. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Danilčenko, Honorata. Valgomos visos moliūgų dalys - net žievė Laikinoji sostinė. ISSN 1392-2378. 2018, rugsėjo 22, p. 12. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Gurskas, Tautvydas Lietuviškos margalapės aktinidijos Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 4, p. 27-31. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Gurskas, Tautvydas Pūvančių vaisių ant medžių galima išvengti Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, rugpjūčio 25, p. 12. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Klimas, Evaldas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 11, p. 45. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Klimas, Evaldas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 17, p. 44. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Klimas, Evaldas Jūsų klausimai - mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 4, p. 43. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Klimas, Evaldas Kaip užsiauginti gražią veją: [pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, gegužės 5, p. 10-11. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Kulaitienė, Jurgita. Projektas : "Inovatyvaus daržo augalų auginimas vertikaliose sistemose, taikant šiuolaikines aplinką ir išteklius tausojančias technologijas" Nr. 14PA-KK-17-1-01319-PR001 Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, rugsėjo 19, p. 19. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Kulaitienė, Jurgita. Projektas : "Inovatyvus daržo augalų auginimas vertikaliose sistemose, taikant šiuolaikines aplinką ir išteklius tausojančias technologijas" Nr. 14PA-KK-17-1-01319-PR001 Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, spalio 31, p. 18. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Liakas, Vytautas Daro daug klaidų: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, balandžio 18, p. 3. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Liakas, Vytautas Reikia mokytis skaičiuoti: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, gegužės 12, p. 2. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Liakas, Vytautas Žmogus gali kontroliuoti ir sausrą, ir liūtis [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, birželio 23, p. 8-9. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas The efficiency of non-chemical weed control in winter rapeseed Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486. p. 72-72. [Indėlis: 0,125] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Martinkutė, Aurelija; Paulauskienė, Aurelija (vadov.) Humusų kokybės tyrimai = Hummus quality evaluation Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 112-115. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Matyžiūtė, Vilija; Gurskas, Tautvydas (vadov.) Augimo stimuliatorių įtaka stambiažiedėms indinėms chrizantemoms = The influence of growth stimulators on large flowering indian chrysanthemums Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stul-ginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 173-176. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Motys, Valentinas; Sasnauskas, Audrius (vadov.) Introdukuotų obelų veislių derlius ir vaisių kokybė = Yield and fruit productivity of introduced apple cultivars Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 180-182. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Musaibova, Andžela; Žebrauskienė, Audronė (vadov.) Hidrogranulių įtaka valgomųjų svogūnų derlingumui = The influence of hydro granules on the harvest and quality on different cultivar of onions Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 183-185. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Narauskaitė, Justina; Tarasevičienė, Živilė (vadov.) Sėjos laiko ir veislės įtaka daržinio špinato (Spinacia oleracea) biometriniams rodikliams = The influence of sowing time and variety of spinacia (Spinacia oleracea) biometric characteristics Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 186-189. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Ramaškevičienė, Asta. Ar ne laikas Lietuvoje pradėti auginti egzotinius avokadus ?[pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, rugpjūčio 11, p. 6. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Ramaškevičienė, Asta; Karbauskienė, Edita ŽŪR įgyvendinamas projektas įrodė – mikrobiologinai preparatai padeda uždirbti daugiau: [pokalbis su doc. dr. Asta Ramaške-vičenė ir ŽŪR konsultante E. Karbauskiene] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, spalio 31, p. 10. [Indėlis: 0,500] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Ramaškevičienė, Asta. Nanotechnologijos skinasi kelią į Lietuvos ūkius [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2018, gegužės 26, p. 11. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Viškelis, Pranas; Jarienė, Elvyra. Naujos maisto saugos ir kokybės tendencijos Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2029-5707. 2018, Nr. 1(83), p. 10-11. [Indėlis: 0,500] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Žebrauskienė, Audronė Į smidrų ūkį - sužinoti, pamatyti, paragauti : [pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, gegužės 30, p. 9. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Žebrauskienė, Audronė Pomidorų skonio subtilybės : [pokalbis su ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. A. Žebrauskiene/ kalbėjosi] J. Tamašauskienė Rasos. ISSN 2029-1140. 2018, Nr. 8, p. 8-9. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Žebrauskienė, Audronė Prasidėjo sezonas: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2018, gegužės 9, p. 7. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
Žebrauskienė, Audronė Smidrai - madingas skanėstas ir nauda sveikatai: pasisakymas Kauno diena. ISSN 1392-7639. 2018, birželio 2, p. 56. [Indėlis: 1,000] Mokslo populiarinimo straipsniai 2018
[Čechovičienė, Indrė]; [Danilčenko, Honorata]; [Tarasevičienė, Živilė]; Supronienė, Skaidrė; [Paulauskienė, Aurelija]; Sabaliauskaitė, Rugilė; Savickaitė, Toma The effects of moistening water on the quality of the sprouted cereal seeds for food Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 31-31. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Juškytė, Ana Dovilė]; Mažeikienė, Ingrida; [Stanys, Vidmantas]. Molecular Markers Linked to Resistance to BRV and Cecidophyopsis ribis in Ribes spp. / A. D. Juškytė, I. Mažeikienė, V. Stanys The Vital Nature Sign [elektroninis išteklius]: 12th International scientific conference, May 17-18, 2018, Kaunas, Lithuania : abstract book / Editors: Nicola Tiso, Vilma Kaškonienė. Kaunas: Vytautas Magnus University. (Poster presentation.). ISSN 2335-8653. 2018, p. 46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kosteckienė, Silvija; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; [Kosteckas, Robertas]. The effect of sowing time on Alternaria brassicae and Phyllotreta Spp. spreading in spring oilseed rape crop Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 40-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; [Kosteckas, Robertas]; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas; Kosteckienė, Silvija. Application of bio-preparations in organic spring rapeseed crop and the humus content effect on soil properties Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 41-41. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; [Kosteckas, Robertas]; Rudinskienė, Aušra. Vasarinių kviečių produktyvumo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823. p. 180-183. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Medveckienė, Brigita]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]. Nutrition value of rosehips Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 45-45. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Televičiūtė, Dalė]; [Velička, Aloyzas]. Quality of naturally fermented cucumbers Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 48-48. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Tarasevičienė, Živilė]; Eidukynaitė, Simona; Rimkutė, Vidmantė; Navašinskaitė, Miglė; Krasauskas, Aurimas; [Jarienė, Elvyra]; [Paulauskienė, Aurelija]. Impact of edible coatings on chemical content, microbiological contamination and physical properties of blueberries Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 56-56. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Urbanavičiūtė, Ieva; Bobinaitė, Ramunė; Seglina, Dalija; [Viškelis, Pranas]. Potential uses of quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) by-products after industrial processing / I. Urbanavičiūtė, R. Bobinaitė, D. Seglina, P. Viškelis The Vital Nature Sign [elektroninis išteklius]: 12th International scientific conference, May 17-18, 2018, Kaunas, Lithuania : abstract book / Editors: Nicola Tiso, Vilma Kaškonienė. Kaunas: Vytautas Magnus University. (Poster presentation.). ISSN 2335-8653. 2018, p. 64. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Vaitkevičienė, Nijolė]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Kulaitienė, Jurgita]; Kita, Agnieszka Effects of biodynamic preparations on the selected quality parameters of potatoes with coloured flesh Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie : innowacyjność i optymalizacja procesów w produkcji i przetwarzaniu ziemniaka : X jubileuszowa konferencja naukowa, Polanica-Zdrój, 8-10, maja 2018 r. Polanica-Zdrój, 2018, ISBN 9788392354918. p. 55. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Velička, Aloyzas]; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; [Kosteckas, Robertas]; Čekanauskas, Sigitas The effect of non-chemical weed control methods on winter oilseed rape crop weediness and productivity 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. p. 40-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Velička, Aloyzas]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Danilčenko, Honorata]; Radzevičius, Algirdas; Masilionytė, Laura; Metlovaitė, Raimonda; [Paulauskienė, Aurelija]; Genevičiūtė, Ernesta The influence of irrigation on the chemical composition and colour parameters of Mentha spicata 'Moroccan' mints Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018, ISBN 9786094491375. p. 58-58. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; [Kosteckas, Robertas]; Čekanauskas, Sigitas Necheminių piktžolių kontrolės būdų efekyvumas žieminių rapsų pasėlyje // Herbologija 2018 [elektroninis išteklius] : Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. p. 17-19. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Ališauskaitė, Dovilė; Danilčenko, Honorata (vadov.). Veislės įtaka riebalų ir baltymų kiekiui aliejinių moliūgų minkštime = Influence of cultivars on the fat and protein content in the flesh of oil pumpkin Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 79-81. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Baronas, Aivaras; Jarienė, Elvyra (vadov.). Skirtingos vegetacijos bulvių stiebagumbių cheminės sudėties tyrimas = Investigation of chemical composition on the different vegetation potatoes (Solanum tuberosum L.) Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 27-30. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Bogvilaitė, Veronika; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Kviečių grūdų kokybės rodiklių įtaka perdirbimo produktų (krakmolo, glitimo) savybėms = Influence of wheat grain quality indicators on the properties of processing products (starch, gluten) Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 85-86. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Čechovičienė, Indrė; Danilčenko, Honorata (vadov.). Vandens įtaka daigintų maistui javų sėklų kokybės rodikliams = The water influence on sprouted seeds as the main quality indicators Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 87-90. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Daukšaitė, Agnietė; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Fotosintezės produktyvumas skirtingu laiku pasėtų žieminių kviečių lapuose = Productivity of photosynthesis among winter wheat sown on different dates Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 31-34. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Dmitrijeva, Laura; Ramaškevičienė, Asta (vadov.). Polifenolinių junginių koncentracija raudonuosiuose vynuose = Polyphenolic characterisation of red italian wines Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 91-93. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Gedzevičiūtė, Audronė; Sugintienė, Aldona; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Midaus su skirtingais priedais kokybiniai tyrimai = The influecne of medical herbs on mead quality Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 94-96. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Grygalienė, Agnė; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Žieminių veislių obuolių tekstūros pokyčiai laikymo metu = Texture changes of winter varaties apples during the time of storage Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 169-178. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Žaltauskaitė, Jūratė; Sujetovienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena; Kacienė, Giedrė; Dikšaitytė, Austra; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Aleinikovienė, Jūratė; Vagusevičienė, Ilona; Kosteckas, Robertas. Integrated impact of climate and environmental changes to the productivity, biodiversity and sustainability of agro-ecosystems Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstracts book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486. p. 52-52. [Indėlis: 0,076] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Juškytė, Ana Dovilė; Stanys, Vidmantas (vadov.). Juodųjų serbentų reversijos viruso genetinė įvairovė Lietuvoje = Genetic diversity of blackcurrant reversion virus in Lithuania Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 152-155. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kadakauskienė, Dovilė; Jarienė, Elvyra (vadov.). Šilkmedžio (Morus alba L.) lapų mineralinė sudėtis = Mineral composition of mulberry (Morus alba L.) leaves Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 97-99. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kandaraitė, Mantvilė; Tarasevičienė, Živilė (vadov.). Abiotinio streso įtaka maistui daiginamų lęšių cheminei sudėčiai = Chemical content of lentils germinated under abiotic stress conditions Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 100-104. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Kaunaitė, Alina; Vaitkevičienė, Nijolė (vadov.). Virtų bulvių gumbų su spalvotu mikštimu cheminės sudėties palyginimas = The chemical composition comparison of the boiled potato tubers with a colourful flesh Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 108-111. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The efficiency of non-chemical weed control in winter rapeseed Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486. p. 72-72. [Indėlis: 0,125] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Martinkutė, Aurelija; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Humusų kokybės tyrimai = Hummus quality evaluation Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 112-115. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Matyžiūtė, Vilija; Gurskas, Tautvydas (vadov.) Augimo stimuliatorių įtaka stambiažiedėms indinėms chrizantemoms = The influence of growth stimulators on large flowering indian chrysanthemums Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 173-176. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Motys, Valentinas; Sasnauskas, Audrius (vadov.). Introdukuotų obelų veislių derlius ir vaisių kokybė = Yield and fruit productivity of introduced apple cultivars Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 180-182. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Musaibova, Andžela; Žebrauskienė, Audronė (vadov.). Hidrogranulių įtaka valgomųjų svogūnų derlingumui = The influence of hydro granules on the harvest and quality on different cultivar of onions Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 183-185. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Narauskaitė, Justina; Tarasevičienė, Živilė (vadov.). Sėjos laiko ir veislės įtaka daržinio špinato (Spinacia oleracea) biometriniams rodikliams = The influence of sowing time and variety of spinacia (Spinacia oleracea) biometric characteristics Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 186-189. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Rimkutė, Vidmantė; Černiauskienė, Judita (vadov.). Obuolių vyno, pagaminto su skirtingomis uogomis, kokybė = Quality of apple wine which produced from different berries Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 116-119. [Indėlis: 0,500] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Shaik, Mohammad Ilyas; Sasnauskas, Audrius (vadov.). Evaluation of agronomical characterization of apple promisinghybrids = Obels hibridų agronominių požymių tyrimas Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 177-179. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Šileikytė, Miglė; Vaitkevičienė, Nijolė (vadov.). Makroelementų kiekis bulvių gumbuose su spalvotu minkštimu = Quantity of macroelements in potatoes tubers with colored flesh Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 124-127. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Stanievič, Vaiva; Tarasevičienė, Živilė (vadov.) Ekologiško jogurto su burokėlių priedu kokybės tyrimas = Quality analysis of organic yoghurt with beetroot additive Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 120-123. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Tamošiūnas, Martynas; Žebrauskienė, Audronė (vadov.). Substrato įtaka paprastosios trūkažolės (Cichorium intybus L. var. foliosum) derliui ir kokybei = Influence of substrates on chicory (Cichorium intybus L. foliosum) yield and quality Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 190-193. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Ušinskienė, Antanina; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Fiziologinių rodiklių palyginimas skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių lapuose Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 71-73. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Užkurienė, Monika; Klimas, Evaldas (vadov.). Sėklai auginamų nendrinių dryžučių (phalaris arundinacea l.) agrotechnikos tyrimai = Agricultural research for producing seeds of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 74-77. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Veisienė, Reda; Danilčenko, Honorata (vadov.). Veislės įtaka dygliuotojo ožerškio uogų cheminei sudėčiai = The influence of cultivars on the wolfberry chemical composition Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 132-134. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Vilaniškis, Lukas; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Skirtingų džiovinimo būdų įtaka augalinių maisto žaliavų spalvai = The influence of different drying types of plant based food materials Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 135-137. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
Vitkauskaitė, Ieva; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Laikymo sąlygų įtaka medaus su liofilizuotomis uogomis kokybei = The influence of storage conditions on honey with lyophilized raspberries quality Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 1822-9905. 2018, p. 138-141. [Indėlis: 1,000] Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2018
[Lasinskas, Marius]; [Jarienė, Elvyra] Siauralapio gauromečio (Chamerion Angustifolium L.) panaudojimo galimybės: tyrimų apžvalga Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2018, t. 25, nr. 3, p. 125-130. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Laužikė, Kristina; Samuolienė, Giedrė; [Uselis, Nobertas]. Obelų fotosintezės procesų ir vaisių kokybės pokyčiai taikant įvairias sodo veisimo ir priežiūros technologines priemones (Apžvalga) Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 37 (1-2) (2018), p. 3-15. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2018
Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; [Uselis, Nobertas]; Viškelis, Jonas; Viškelienė, Alina; Buskienė, Loreta; Staugaitis, Gediminas; Mažeika, Romas; Samuolienė, Giedrė. Rootstock vigour and leaf colour affects apple tree nutrition Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 185-190. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Valiuškaitė, Alma; [Uselis, Nobertas]; Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; Rasiukevičiūtė, Neringa. The effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 353-358. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
Viškelienė, Alina; Samuolienė, Giedrė; Karklelienė, Rasa; Viškelis, Jonas; Sasnauskas, Audrius; [Duchovskis, Pavelas]. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 229–234. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
[Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]; Gajewski, Marek; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Przybył, Jarosław L.; Sitarek, Monika. Influence of Harvest Time on Biologically Active Compounds and the Antioxidant Activity in Leaves of Mulberry Grown in Lithuania Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2017, vol. 45 no. 2, p. 431-436. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.48; bendr. citav. rod.: 2.754] Su citavimo indeksu 2017
Bieneik, Anna; Draganska, Ewa; [Pranckietis, Viktoras]. Assesment of climatic conditions for Actinidia arguta cultivation in north-eastern Poland Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 3 (2016), p. 311-318. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
[Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; [Jarienė, Elvyra]; Paulauskas, Valdas; Mažeika, Romas. Effect of compost on the accumulation of heavy metals in fruit of oilseed pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) ournal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 1, p. 21-31. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107] Su citavimo indeksu 2016
[Jarienė, Elvyra]; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; Žaldarienė, Sandra; [Tarasevičienė, Živilė]; Wawrzyniak, Agata; Tul-Krzyszczuk, Agnieszka. Distribution of macronutrients within organically grown Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers throughout the growing period Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 4, p. 1315-1325. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107] Su citavimo indeksu 2016
Miliauskienė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Lazauskas, Sigitas; Povilaitis, Virmantas; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. The competition between winter rape (C3) and maize (C4) plants in response to elevated carbon dioxide and temperature, and drought stress Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 21-28. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
Miliūtė, Inga; Buzaitė, Odeta; Gelvonauskienė, Dalia; Sasnauskas, Audrius; [Stanys, Vidmantas]; Baniulis, Danas. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 77-82. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
Rugienius, Rytis; Šnipaitienė, Lina; Stanienė, Gražina; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Haimi, Perttu; Baniulis, Danas; Frercks, B.; [Pranckietis, Viktoras]; Lukoševičiūtė, Vanda; [Stanys, Vidmantas]. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 2 (2016), p. 207-214. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44] Su citavimo indeksu 2016
[Vaitkevičienė, Nijolė]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Sawicka, Barbara. Effect of biodynamic preparations on the content of some mineral elements and starch in tubers of three coloured potato cultivars ournal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 3, p. 927-935. Prieiga per internetą: . [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107] Su citavimo indeksu 2016
Burbulis, Natalija; Vainorienė, Rimanta; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida; [Liakas, Vytautas]. Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under drought conditions Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 1 (2017), p. 79-84. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
[Danilčenko, Honorata]; Dabkevičius, Zenonas; [Jarienė, Elvyra]; [Tarasevičienė, Živilė]; Televičiūtė, Dalė; Tamošiūnas, Alfonsas; Jeznach, Maria effect of stinging nettle and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and quinoa seed Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 337-344. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Šlepetienė, Alvyra; Savicka, Barbara; Žaldarienė, Sandra The distribution of bioactive compounds in the tubers of organically grown jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) during the growing period Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2017, Vol. 16, iss. 3, p. 97-107. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.447] Su citavimo indeksu 2017
Gruznova, K. A.; Bashmakov, D. I.; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]; Lukatkin, A. S. Efficiency index as the integral indicator of Triticum aestivum response to growth regulators Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 299-304. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; Tajner-Czopek, A.; Rytel, E.; Kucharska, A.; Sokół-Łętowska, A.; Gertchen, M.; Jeznach, Maria. Effect of biodynamic preparations on the phenolic antioxidants in potatoes with coloured-flesh Biological Agriculture & Horticulture. Oxson: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0144-8765. 2017, Vol. 3, iss. 3, p. 172-182. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.898; bendr. citav. rod.: 1.619] Su citavimo indeksu 2017
Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; [Vagusevičienė, Ilona]; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė. Projecting the impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania International journal of biometeorology. Berlin: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 2017, vol. 61, iss. 10, p. 1765-1775. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.204; bendr. citav. rod.: 3.2] Su citavimo indeksu 2017
Kolniak-Ostek, Joanna; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Wawrzyniak, Agata; Hamułka, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Analysis of the content of bioactive compounds in selected flours and enriched extruded corn products Journal of Food Composition and Analysis. San Diego: Academic Press-Elsevier Science. ISSN 0889-1575. 2017, Vol. 64, iss. 2, p. 147-155. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.752; bendr. citav. rod.: 2.67] Su citavimo indeksu 2017
Kolosej, Ramūnė; Jonuškienė, Ilona; Venskutonis, Petras Rimantas; Kazernavičiūtė, Rita; Brazienė, Zita; [Jakienė, Elena]; Kvederavičiūtė, Kotryna; Kanopka, Arvydas; Vilys, Laurynas; Mickevičius, Vytautas. The influence of β-alanine derivative products on spring oilseed rape yield and oil quality Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 139-146. Prieiga per internetą: . [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593] Su citavimo indeksu 2017
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Vaitkevičienė, Nijolė; [Juknevičiene, Edita]; Gajewski, Marek; [Juknevičiene, Živilė]; Chupakhina, Natalija. Quality changes in great pumpkins and coloured pota-toes during storage Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2015, Vol. 14, iss. 5, p. 121-132. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.552; bendr. citav. rod.: 1.306] Su citavimo indeksu 2015
[Jarienė, Elvyra]; Vaitkevičienė, Nijolė; [Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; Chupachina, Galina N.; Fedurajev, Pavel; Ingold, Reto. Influence of Biodynamic Preparations on the Quality Indices and Antioxidant Compounds Content in the Tubers of Coloured Potatoes (Solanum tuberosum L.) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2015, vol. 43, no. 2, p. 392-397. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.547; bendr. citav. rod.: 2.719] Su citavimo indeksu 2014
Miliūtė, Inga; Buzaitė, Odeta; Baniulis, Danas; [Stanys, Vidmantas]. Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress tolerance: a review Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 465-478. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Rugienius, Rytis; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Frercks, B.; Stanienė, Gražina; Stepulaitienė, Inga; Haimi, Perttu Juhani; [Stanys, Vidmantas]. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 177-184. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; [Liakas, Vytautas]. The influence of free-living nitrogen-fixing bacteria on the mechanical characteristics of different plant residues under no-till and strip-till conditions Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 154 (2015), p. 91-102. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 2.622; bendr. citav. rod.: 1.962] Su citavimo indeksu 2015
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; [Jakienė, Elena]. Interaction between maize and weeds under conditions of long-term reduced tillage Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 363-370. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
[Jakienė, Elena]; Spruogis, Vidmantas; Romaneckas, Kęstutis; Dautartė, Anželika; Avižienytė, Dovilė. he bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 141-146. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
Pranckietienė, Irena; Mažuolytė-Miškinė, Edita; [Pranckietis, Viktoras]; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Vaisvalavičius, Rimantas. The effect of amino acids on nitrogen, phosphorus and potassium changes in spring barley under the conditions of water deficit Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 265-272. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444] Su citavimo indeksu 2015
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Jeznach, Maria. Heavy metal contamination of plant raw material intended for food Fresenius environmental bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-4619. 2015, vol. 24, no. 1a, p. 224-227. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.378; bendr. citav. rod.: 2.954] Su citavimo indeksu 2015
Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskienė, Dalia; Gelvonauskis, Bronislavas; Šikšnianas, Tadeušas; [Stanys, Vidmantas]. Predicting apple tree (Malus × domestica Borkh.) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 3 (2014), p. 327-332. Prieiga per internetą: . [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564] Su citavimo indeksu 2014
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Amino acid composition of kolomikta actinidia (Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim) fruits of Lithuanian origin Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 1 (2014), p. 79-84. Prieiga per internetą: . [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564] Su citavimo indeksu 2014
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Juknevičiene, Edita]. Pumpkin Fruit Flour as a Source for Food Enrichment in Dietary Fiber Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2014, vol. 42, no. 1, p. 19-23. Prieiga per internetą: . [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.476; bendr. citav. rod.: 2.741] Su citavimo indeksu 2014
Maršalkienė, Nijolė; Sliesaravičius, Algirdas; [Ramaškevičienė, Asta]; Žilėnaitė, Liuda; Švirmickas, Gintautas Juozas. Agrobiological potential of some soil crucifers of Lithuania’s spontaneous flora Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 2 (2014), p. 153-160. Prieiga per internetą: . [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564] Su citavimo indeksu 2014
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Gajewski, Marek; Sawicka, Barbara; [Kulaitienė, Jurgita];[Černiauskienė, Judita]. Changes in amino acids content in tubers of jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) cultivars during storage Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2013, Vol. 12(2), p. 97-105. Prieiga per internetą: . [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.691; bendr. citav. rod.: 1.31] Su citavimo indeksu 2014
Morkeliūnė, Armina; Rasiukevičiūtė, Neringa; [Uselis, Nobertas]; Valiuškaitė, Alma. Colletotrichum sp. – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (Apžvalga) Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 36 (1-2) (2017), p. 43-53. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2017
[Juchnevičienė, Aistė]; [Vagusevičienė, Ilona]; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. Žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 47-55. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2016
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Jabłońska-Trypuć, Agata; [Tarasevičienė, Živilė]; Kubat-Sikorska, Aleksandra. Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych Polish Journal of Commodity Science=Towaroznawcze Problemy Jakości Radom: University of Technology and Humanities in Radom. ISSN 1733-747X. 2016, 1(46), p. 93-105. Kitos duomenų bazės 2016
[Tarasevičienė, Živilė]; Aleknavičiūtė, Orinta; Velička, Aloyzas; [Černiauskienė, Judita]; [Paulauskienė, Aurelija]; [Jurevičienė, Vitalija]; Krasauskas, Aurimas; Televičiūtė, Dalė. Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 65-69. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2016
[Uselis, Nobertas]; Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; Buskienė, Loreta; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas. Maitinamojo ploto įtakos žemaūgių veislės ‘Auksis’ obelų augumui, produktyvumui ir vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų amžiaus sode Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 35 (1-2) (2016), p. 3-19. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2016
[Jakienė, Elena]; Spruogis, Vidmantas. Biologinių preparatų ir bioorganinių trąšų naudojimas cukrinių runkelių pasėliuose Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 3, p. 107-120. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2015
[Juchnevičienė, Aistė]; [Vagusevičienė, Ilona]; Kaminskaitė, Aušra; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. Azoto trąšų poveikis skirtingų žieminių kviečių veislių fotosintetiniams rodikliams Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 1, p. 15-25. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2015
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Sirtautas, Ramūnas; Novičkovas, Algirdas; Dabašinskas, Laurynas; Sakalauskienė, Sandra; Miliauskienė, Jurga; [Duchovskis, Pavelas]. The Effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Properties of Microgreens Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 34 (1-2) (2015), p. 25-35. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2015
Vaštakaitė Viktorija, Viršilė Akvilė, Brazaitytė Aušra, Samuolienė Giedrė, Jankauskienė Julė, Sirtautas Ramūnas, [Duchovskis Pavelas]. he effect of UV-a supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
Sonata Kazlauskaitė, Povilas Mulerčikas, Vytautas Tamutis, [Audronė Žebrauskienė], Elena Survilienė. Distribution and dynamics of the ground beetle (Coleoptera, Carabidae) and the click beetle (Coleoptera, Elateridae) species abundance in organic and intensively cultivated cereal crops The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
[Paulauskienė Aurelija], [Pranckietis Viktoras], Barčytė Toma, [Tarasevičienė Živilė]. Changes of Actinidia kolomikta fruit texture during storage in controlled atmosphere chambers The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822–3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
Šidlauskas Gvidas, Pranckietienė Irena, Dromantienė Rūta, [Pranckietis Viktoras]. The effect of agronomic and climatic factors on winter oilseed rape (Brassica napus L.) root neck growth in autumn The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
[Černiauskienė Judita], [Kulaitienė Jurgita], [Danilčenko Honorata], [Jarienė Elvyra] Mulching impact on the quality of oil pumpkin’s (Cucurbita pepo L.) fruit The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
[Juchnevičienė Aistė], [Vagusevičienė Ilona]. The dynamics of photosynthetic pigments in winter wheat leaves when using nitrogen fertilisers The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
Bagdonavičienė Aistė, Brazaitytė Aušra, Jankauskienė Julė, [Duchovskis Pavelas]. The effect of photosynthetic photon flux density on cucumber and tomato transplants assimilative indices The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
[Vagusevičienė Ilona], [Juchnevičienė Aistė]. The effect of nitrogen fertilisers on the grain yield of different cultivars of winter wheat The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916. Kitos duomenų bazės 2015
Ingrida Kraujutienė, Aldona Sugintienė, Aušra Šimonėnienė, Ilona Vagusevičienė. Augalinės žaliavos parinkimas konditerijos gaminiams eleiminuojant glitimą Dekoratyvinių ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai. 2014 (5) 10. p. 84-88. Kitos duomenų bazės 2014
[Jakienė, Elena]. Cukrinių runkelių produktyvumo optimizavimo tyrimai naudojant bioorganines trąšas Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 120-132. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2014
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; [Pranckietis, Viktoras]. Fotosintezės pigmentų dinamika vasariniuose miežiuose imitacinės sausros streso sąlygomis Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 161-172. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2014
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]; Gajewski, Marek. Great Pumpkins and Blue Fleshed Potatoes – Biologically Active Raw Material for Food Products International Journal of Scientific Research. ISSN 2227-8179. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 56-58. Kitos duomenų bazės 2014
Frercks, Birutė; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianienė, Jūratė; Stepulaitienė, Inga; Gelvonauskienė, Dalia; Stanienė, Gražina; Rugienius, Rytis; Šikšnianas, Tadeušas. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 1, p. 122-127. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2014
Tajner-Czopek, A.; Rytel, E.; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Miedzianka, J.; Drożdz, W.; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Effect of raw material and processing parameters on some sensory features of extruded snacks Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 161. Kitos duomenų bazės 2014
[Leliūnienė, Jolanta]; [Samuolienė, Giedrė]; [Klimas, Evaldas]; [Duchovskis, Pavelas]. Impact of fertilization and sowing time on formation of productivity seedling elements of Festulolium ournal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 2, p. 515-519. [ISI Web of Science; CAB Abstracts] Kitos duomenų bazės 2014
[Kulaitienė, Jurgita];; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Černiauskienė, Judita]; Wawrzyniak, Agata; Hamulka, Jadwiga; [Juknevičiene, Edita]. Chemical composition of pumpkin (Cucurbita maxima D.) flesh flours used for food Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 3&4, p. 61-64. Prieiga per internetą: . Kitos duomenų bazės 2014
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Fatty acids and some antioxidant parameters of oil pumpkin seeds Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 88. Kitos duomenų bazės 2014
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]. Quality changes in great pumpkins and coloured potatoes during storage Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 69. Kitos duomenų bazės 2014
Rytel, E.; Tajner-Czopek, A.; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Miedzianka, J.; Drożdz, W.; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Effect of processing conditions on the colour of extruded snacks Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 136. Kitos duomenų bazės 2014
Bastytė, Skirmantė; [Paulauskienė, Aurelija]; Šileikienė, Daiva. The application of chemical and holistic test methods to assess indicators of different technologies of actinidia berries International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 54. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Jarienė, Elvyra]. New trends of management in the chain of food quality and safety International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 15-16. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Jarienė, Elvyra]; [Levickienė, Dovilė]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Aleinikovienė, Jūratė; Krichkovska, Lidiya. Influence of harvest time on bioactive composition and antioxidant activity of the white mulberry leaves nternational Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 46. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Kita, Agnieszka. Influence of storage conditions on the quality of potato chips International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 45. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Kadakauskienė, Dovilė; [Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]. Quantity of microelements and macroelements in mulberry leaves International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 61 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Skiba, Dominika; [Jarienė, Elvyra]; Savicka, Barbara; Krochmal-Marczak, Barbara. Shaping the quality of jerusalem artichoke tubers by application variable mineral fertilization International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 35. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The antioxidant properties of leaves of selected cultivars of sweet potato (Ipomoea batatas L. Lam.) International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 68-69. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Sokół-Łętowska, Alicija. Effect of preservation methods on nutrient quality of basil (Ocimum basilicum) leaves International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 57. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]; Aleinikovienė, Jūratė. Possible impact of the rhizosphere realized microbial compounds on organic matter in the soil International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 24. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Mackevičiūtė, Laura; [Jarienė, Elvyra]. Consumption analysis of carrot puree for babies International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 67. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Medveckienė, Brigita; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]. Changes in quality parameters of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers during storage International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 66. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Noaema, Ali Hulail; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. The effect of potassium fertilization on the content of macroelements in potato tubers International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]; [Žebrauskienė, Audronė]. Influence of drying methods on the changes of color parameters and photosynthetic pigments content of herbaceous paarennial plants International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 39. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Pszczółkowski, Piotr; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. he role of microbiological preparations in improving the quality of potato tubers International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 22-23. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Ramaškevičienė, Asta]; Gleibutė, Greta. Effects of nano fertilizers on lettuce growing (Lactuca sativa L.) International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 56. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Sawicka, Barbara; Denesiuk, Joanna; [Jarienė, Elvyra]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Noaema, Ali Hulail; Skiba, Dominika. Assessment of the leading mustard products on the Lublin market International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 42. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Tarasevičienė, Živilė]; Bunkevičiūtė, Aistė; [Paulauskienė, Aurelija]. Physical, chemical and sensory characteristics of gluten-free cookies International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 63 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Tarasevičienė, Živilė]; Jukniūtė, Kotryna; Levickaitė, Gabrielė; [Jurevičienė, Vitalija]; [Paulauskienė, Aurelija]. Effect of berries pomace on physical and sensory properties of wheat cookies International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 64. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Paulauskienė, Aurelija]; Masionytė, Renata. Essential oil, dry soluble solids and ascorbic acid content of fresh, ecologically grown mint International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 65. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Televičiūtė, Dalė; Čechovičienė, Indrė; [Danilčenko, Honorata]; Rytel, Elzbieta; Krichkovska, Lidiya. Improving the quality and safety of germinated seeds International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 27. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Vagusevičienė, Ilona]; Bylaitė, Asta; Kazlauskaitė, Sonata; [Juchnevičienė, Aistė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Comparision of different varieties winter wheat grain quality International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 41. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Vaitkevičienė, Nijolė]; [Jarienė, Elvyra]; Tajner-Czopek, Agnieszka. Influence of storage conditions on the quality attributes of potato tubers with purple flesh International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 44. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Šimkutė, Gintarė; [Mikulionienė, Sabina]. The composition and quality of milk when feeding cows in a non-balanced diet International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 60. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Žebrauskienė, Audronė]; Kazlauskaitė, Sonata; [Paulauskienė, Aurelija]; Vaičekauskaitė, Ingrida. Blanching effect on the quality of frozen asparagus spears International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 52. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Žebrauskienė, Audronė]; Kazlauskaitė, Sonata; [Vagusevičienė, Ilona]; [Kuraitė, Anželika]. Fertilization impact on chemical composition of Asparagus (Asparagus officinalis L.) spears International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 53. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Šileikienė, Daiva; Česonienė, Laima; [Paulauskienė, Aurelija]. Dynamic of Prices of Vegetables in Organic Farming System Lithuania Period 2014-2016 Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 127-128. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Medveckienė, Brigita.]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; [Jarienė, Elvyra]. Influence of the controlled atmosphere in the potassium quantity of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 75-76 Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Leliūnienė, Jolanta]; Baležentienė, Ligita; [Klimas, Evaldas]. Festulolium Metabolites Accumulation Response to Photoperiod of Flowering Termoinduction Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 47-48. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Klimas, Evaldas]; [Leliūnienė, Jolanta]; Baležentienė, Ligita. Vernalisation impact on biometrical parameters of new Festulolium varieties Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 48-49. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Kazlauskaitė, Sonata; [Žebrauskienė, Audronė]; Mulerčikas, Povilas; [Vagusevičienė, Ilona]; Survilienė, Elena; Krasauskas, Aurimas. Influence of Biological Plant Care Products on the Growth and Qualitative Characteristics of Sweet Basil Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 196-197. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Vagusevičienė, Ilona]; [Bylaitė, Asta]; Kazlauskaitė, Sonata; [Juchnevičienė, Aistė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Comparison of Photosynthetic Parameters in Different Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 207-208. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Barkauskaitė, Agnė]; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Vitamino C kiekio aktinidijų uogose ir jų perdirbimo produktuose tyrimas aunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 85-87. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Butkus, Tadas]; Jakienė, Elena (vadov.). Biologiškai aktyvaus fitohormoninio preparato Green Cytokinin įtaka vasarinių rapsų sėklų derlingumui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 17-18. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Butkus, Tomas]; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Sėjos laiko įtaka paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) produktyvumui aunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 38-41. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Butkutė, Vaida]; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Lietuvoje gaminamo sauso juodųjų serbentų vyno kokybės tyrimas Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 88-90. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Bylaitė, Asta]; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Skirtingų žieminių kviečių veislių derlingumo ir grūdų kokybės palyginimas Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 34-37. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Grabažytė, Agnė]; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Džiovinimo būdų įtaka bazilikų kokybei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 91-94. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Kaminskaitė, Eglė]; Černiauskienė, Judita (vadov.). Pomidorų padažo, pagaminto iš skirtingų veislių pomidorų kokybė, laikymo metu Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 95-98. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Kolesnikaitė, Dovilė]; Danilčenko, Honorata (vadov.). Vandens įtaka maistui daigintų ankštinių augalų sėklų kokybei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 99-102. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Medveckienė, Brigita.]; Jarienė, Elvyra (vadov.). Topinambų (Helianthus tuberosus L.) stiebagumbių kokybinių rodiklių pokytis laikymo metu Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 103-105. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Moskvičiova, Ariana]; Jarienė, Elvyra (vadov.). Laikymo sąlygų įtaka bulvių (Solanum tubersoum L.) su spalvotu minkštimu stiebagumbių kokybei Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 106-109. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Nekrošiūtė, Meda]; Tarasevičienė, Živilė (vadov.). Laikymo sąlygų ir valgomųjų apvalkalų įtaka sodinių šilauogių išsilaikymui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 110-112. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Pranckūnaitė, Šarūnė]; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Alaus su priedais juslinis vertinimas Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 113-114. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
[Tamulevičiūtė, Edita]; Žebrauskienė, Audronė (vadov.). Granuliuotų galvijų mėšlo trąšų įtaka vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) produktyvumui Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 26-29. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Morkeliūnė, Armina; Rasiukevičiūtė, Neringa; [Uselis, Nobertas]; Valiuškaitė, Alma. Colletotrichum sp. – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (Apžvalga) Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 36 (1-2) (2017), p. 43-53. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2017
Bogužas, Vaclovas; [Pranckietis, Viktoras]; Aleinikovienė, Jūratė; Pranckietienė, Irena. Transformations of agrarian landscape and of emissions from agricultural soils in Lithuania Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 21-21.18-18. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Duchovskis, Pavelas]; Duchovskienė, Laisvūnė. Effects of sustainable integrated pest management on carrots yiel quality Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 21-21. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Levickienė, Dovilė]; Žaldarienė, Sandra; Paskevič, Pavel; Danil, Dubar. Topinambai (Helianthus tuberosus L.) ir baltasis šilkmedis (Morus alba L.) − draugiškumas tvariai aplinkai Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 167-170. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Žaldarienė, Sandra; [Levickienė, Dovilė]; [Mikulionienė, Sabina]. Accumulation of phenolic compounds in the alternative plant raw materials for food Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 28-28. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Sujetovienė, Gintarė; Klepeckas, Martynas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; [Vagusevičienė, Ilona]; Pupalienė, Rita; Masilionytė, Laura. Long-term changes in duration of vegetation season of winter wheat under climate warming in north Lithuania Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 31-32. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Genotypic and environmental variance of macroelements in tubers of coloured potato varieties Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 40-40. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Juknevičienė, Živilė. Quality parameters of pumpkin seed oil from different cultivars grown in Lithuania Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 41-41. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Paulauskienė, Aurelija]; [Pranckietis, Viktoras]; Pridotkas, Rolandas; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Effect of storage conditions on the chemical composition of Actinidia kolomikta fruits Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 58-58. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Tarasevičienė, Živilė]; Velička, Aloyzas; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Paulauskienė, Aurelija]; [Jurevičienė, Vitalija]. Aroma profile and colour of fresh and processed different species mints Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 74-74. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Teveličiūtė, Dalė; [Kulaitienė, Jurgita]; [Danilčenko, Honorata]. Quality of sprouted cereal seeds for food Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 75-75. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Vaidelys, Jonas]. Gėlių sortimento kaitos tendencijos Lietuvos miestų visuomeniniuose gėlynuose Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. 2016, nr.7 (12), p. 118-124. Prieiga per internetą: . Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
[Žebrauskienė, Audronė]. Mulching effect on yield and quality of asparagus (Asparagus officinalis L.) Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 86-86. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2016
Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Černiauskienė, Judita]; Levickienė, Dovilė Antioksidaciniai junginiai baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapuose Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 101-104. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2015
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; [Pranckietis, Viktoras]. Imitacinės sausros streso sąlygomis augusių vasarinių miežių sėklų kokybės tyrimai Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 77-80. Kiti Lietuvos mokslo žurnalai 2014
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Okoń, Sylwia; Ociepa, Tomasz; Król, Beata; Kubat-Sikorska, Aleksandra; [Tarasevičienė, Živilė]; Głowacka, Aleksandra. Analysis of morphological and genetic variability of nine varieties of peppermint (Mentha × piperita L.) Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 80-80. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Król, Beata; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Zmienność form batata (Ipomoea batatas L. [Lam]) uprawianego w warunkach klimatyczno-glebowych południowo-wschodniej Polski VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt.: Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017 roku w Rzeszowie. Rzeszów, 2017, ISBN 9788379964475. p. 45-45. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Chemical composition of the herbaceous perennial plants in the early spring Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 117-117. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Quality characteristics of fermented cucumbers Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation : 3rd International Conference Agrobiodiversity, 1st – 3rd June 2017, Novi Sad, Serbia : Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2017, ISBN 9788675203988. p. 129-129. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra; [Paulauskienė, Aurelija]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. Effect of foliar application of aromatic amino acids on quality changes in mints plants Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 155-155. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; [Paulauskienė, Aurelija]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. Effect drying on chemical content and physical properties of organically grown mints Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation : 3rd International Conference Agrobiodiversity, 1st – 3rd June 2017, Novi Sad, Serbia : Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2017, ISBN 9788675203988. p. 128-128. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; [Liakas, Vytautas]; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas. The influence of biological preparations on physical soil properties and tillage fuel consumption Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 45-53. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2017
[Danilčenko, Honorata]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Mikulionienė, Sabina]; Televičiūtė, Dalė. Water influence on cereal sprouted seeds for food quality Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2016 г. Харьков, 2016. ISSN 2409-6423. p. 134-137. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; Tajner-Czopek, Agnieszka; Rytel, Elzbieta; Kucharska, Z. Alicija; Sokół-Łętowska, Anna; Gretchen, Mateusz. Effects of biodynamic preparations on antioxidant compounds in coloured-flesh potatoes Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie : ziemniak produzdrowotnym produktem roślinnym : IX konferencja naukowa, Pawlowice 9-11, maja 2016 r. Wrocław, 2016, ISBN 9788392354982. p. 66. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Levickienė, Dovilė]; Žaldarienė, Sandra. Content of total pfenolic compounds in the tubers of Jerusalem artichoke, ware potatoes and in the white mulberry leaves Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2016 г. Харьков, 2016. ISSN 2409-6423. p. 26-29. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Tarasevičienė, Živilė]; Kubat-Sikorska, Aleksandra; Stryjecka, Małgorzata. Mięta jako składnik żywności tradycyjnej w Polsce i na świecie Biopotraviny, tradičnéa regionálne potraviny na Slovenskua vzahraničí : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 2016, ISBN 9788022543002. p. 109-118. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Bienia, Bernadetta; Dykiel, Magdalena. Wartość prozdrowotna ziemniaka o kolorowym miąższu III Międzynarodowa Konferencja.Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016 roku. Krosno, 2016, ISBN 978-83-64457-19-7. p. 60-62. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
[Pranckietis, Viktoras]; Blinstrubienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita. Research activities at Aleksandras Stulginskis university Agronomy facult 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 9-10. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; [Duchovskis, Pavelas]. Effects of supplemental leds intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2016, p. 25-25. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2016
Baležentienė, Ligita; [Klimas, Evaldas]; Mikša, Ovidijus. Respiration CO2 and N2O emission from grassland ecosystems 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015,. p. 28. Prieiga per internetą: . Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Danilčenko, Honorata]; Sawicka, Barbara. Innovative Preparations Used in Organic Farming for Soil and Raw Materials Quality Improvement Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 32. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Jarienė, Elvyra]. Innovative Processes for Optimized Quality of New Food Products Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 33. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; [Levickienė, Dovilė]. Nutritional Quality of Leaves and Roots of Some Mulberry Cultivars Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 34. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Žaldarienė, Sandra]. Effects of Vegetative Period on Jerusalem Artichoke Tubers Quality Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 35. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Juknevičiene, Edita]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra] The Effect of Biodynamic Preparations on Antioxidants Content in Coloured Potatoes and Great Pumpkins Horticulture in Shaping Life Quality : International Scientific Conference, Lublin, 18-19 June, 2015 : Book of Abstracts / University of Live Sciences in Lublin. Lublin, 2015. p. 166. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Juknevičienė, Živilė. Antioxidant Activity and other Quality Parameters of Oil Pumpkin Seeds Horticulture in Shaping Life Quality : International Scientific Conference, Lublin, 18-19 June, 2015 : Book of Abstracts / University of Live Sciences in Lublin. Lublin, 2015. p. 85. 2015
Skiba, Dominika; Sawicka, Barbara; Michalek, Wladyslaw; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The Effect of Using Clomazon in the Cultivation of Helianthus Tuberosus L Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 52. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Wawrzyniak, Agata; Kita, Agnieszka; Kolniak-Ostek, Joanna; Hamułka, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Kosicka-Gębska, Małgorzata; Gębski, Jerz; Czarniecka-Skubina, Ewa. Benefits of corn snacks enrichment in amaranth, pumpkin or Jerusalem artichoke flour Annals of Nutrition & Metabolism : 12th European Nutrition Conference (FENS), Berlin, Germany, October 20-23, 2015 : Abstracts / International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Federation of European Nutrition Societies (FENS). Basel: Karger. ISSN 0250-6807, ISBN 9783318056310. 2015, vol. 67, suppl. 1, October, p. 494-494, no. 149/290. Prieiga per internetą: . [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 2.618; bendr. citav. rod.: 3.547] Kiti užsienio mokslo žurnalai 2015
Sieverding, Ewald; [Ramaškevičienė, Asta]; Castillo Rubio, Claudia. Improved Root Growth and Early Arbuscular Mycorrhizal Root Colonization of Cereals by Seed Treatments with Natural Biostimulants 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September, 2014, İzmir, Turkey : book of abstracts. İzmir, 2014. p. 24. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Kita, Agnieszka. Effects of biodynamic preparations on the growth and yield parameters of potatoes with coloured flesh Biuletyn Instytutu hodowli i aklimatyzacji rošlin. Radzikow. ISSN 0373-7837. 2014, Nr. 272, p. 73–79. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]. Alternative raw materials rich in antioxidant compounds Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy : 2rd International ISEKI_Food Conference, 21-23 May, 2014, Athens, Greece : Book of Abstracts. Athens, 2014. ISBN 9789608978980. p. 212. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]; Jeznach, Maria. Assessment of Food Safety by Lithuanian Consumers Handel wewnętrzny. Warszawa. ISSN 0438-5403. 2013, nr. 4 (345), p. 27-36. Kiti užsienio mokslo žurnalai 2014
[Klimas, Evaldas]; Belzus, Algimantas. Patikima pagalba augalams ir dirvožemiui Patikima pagalba augalams ir dirvožemiui Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, kovo 29, p. 12 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Kulaitienė, Jurgita]. Nepalankūs metai : komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, spalio 28, p. 7 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Kulaitienė, Jurgita]. Paprastas saugojimas: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, liepos 5, p. 10 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Danilčenko, Honorata]. Sėkla maža, bet aukso verta : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prof. H. Danilčenko] / kalbėjosi J. Kažemėkaitytė Ūkininko patarėjas. 2017, vasario 11, p. 13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. Atidus darbelis – minkštas kilimėlis: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 11, p. 32. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. „Gidas po laukinę pievą“.: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 13 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. „Enzimai: gelbėtojai ar įtariamieji?“..: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 16 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 11, p. 40,41 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 7, p. 38 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas]. Lietūs išryškina silpnąsias vietas Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 14, p. 11 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas]. Šiaudai – neatsiejama derliaus dalis Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 19, p. 6 Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas]. Žieminių rapsų derlingumo prognozės Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 12, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Vagusevičienė, Ilona]; [Juchnevičienė, Aistė]. Optimalus žieminių kviečių sėjos laikas Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, rugsėjis, p. 30-32. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Žebrauskienė, Audronė]. Dvinamis augalas: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, liepos 12, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Žebrauskienė, Audronė]. Kopūstinių daržovių veislės turi savų ypatumų Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, lapkričio 15, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Klimas, Evaldas]. Ganyklų paruošimas [pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, balandžio 22/9, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas] Dirvožemis klaidų neatskliedžia Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, lapkričio 4, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas] Kviečiams prieš žiemą šaknys – svarbiausia Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 24, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas] Rapsų augintojų lūkesčiai Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 3, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Liakas, Vytautas] Žiemkenčių grūdinimasis prieš žiemą Ūkininko patarėjas. 2017, lapkričio 11, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Žebrauskienė, Audronė] [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, gegužės 31, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2017
[Danilčenko, Honorata]. Kaip nuo kurklių gintis be chemijos Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 16, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
Gajewski, Marek; Radzanowska, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]. Higher functionality food products obtained from organic vegetable raw materials Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture Annual Report 2015 / Warsaw University of Life Sciences. Warsaw, 2016, ISBN 9788394388942. p. 131-131. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Jakienė, Elena]. Skystųjų trąšų įtaka cukriniams runkeliams Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, vasaris, p. 38-39, 42-44. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 14, p. 47. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 9, p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 13, p. 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, birželio 29, p. 7, 11. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] Veja sode: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorius doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 13, p. 34-35.[Klimas, Evaldas]. Veja sode: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorius doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 13, p. 34-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas] Šunų šlapimo dėmės vejoje: patarimai Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 9, p. 40. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Mikulionienė, Sabina]; Radzevičius, Arnas. Kaip pasirinkti pašarinių kukurūzų veislę Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, balandis, p. 30-33 Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Aktinidijos: [komentaras] Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 10, p. 44. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Alinamos dirvos: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, liepos 16, p. 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Kaulavaisių sodų problemos / parengė R. Antanaitienė Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, spalio 1-7, p. 12-13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Kiškiams norisi deserto: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu V. Pranckiečiu] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, vasario 13, p. 7, 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 4, p. 47. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Ligas naikinkime kaimyniškai Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 18, p. 35 Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Profesorius pataria : 5 svarbiausi lauko darbai artėjant rudeniui Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, rugpjūčio 20, p. 13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Uselis, Nobertas]. Piktžolių kontrolė versliniuose brašynuose Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, rugsėjis, p. 38-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Uselis, Nobertas]. Sodai – ir grožiui, ir naudai Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, sausis, p. 42-46. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]. Liauno daigelio didelė galia: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojomis m. dr. J. Černiauskiene ir m. dr. J. Kulaitiene] / kalbėjosi A. Pilvelienė Ūkininko patarėjas. 2016, kovo 12, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 4, p. 46. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, gegužės 24, p. 16. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas]. Apie žydinčią pievutę Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, gegužės 21-27, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas]. Bėda dėl šunų Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, rugpjūčio 13-19, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Klimas, Evaldas]. Tiks sportinio tipo mišinys Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, gegužės 28-birželio 3, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Paulauskienė, Aurelija]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 20, p. 10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Dr. Viktoras Pranckietis: Sunku eiti prieš srovę, bet lengva nuskęsti pasroviui Už žemę ir žmogų: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos laikraštis. 2016, vasara, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Genėti neskubėkite Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, vasario 27-kovo 4, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 20, p. 9-10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. 2016, balandžio 5, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. Prof. Viktoras Pranckietis : politikoje penktoji skausmo stadija : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu prof. V. Pranckiečiu] Kaunui ir Lietuvai. 2016, rugsėjis, p. 9-10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Vagusevičienė, Ilona]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. 2016, balandžio 5, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Vagusevičienė, Ilona]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, birželio 28, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Vaidelys, Jonas]. [Pasisakymas] Kauno diena. ISSN 1392-7639. 2016, kovo 16, p. 24. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Žebrauskienė, Audronė]. Dirvą ruoškite iš anksto Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, kovo 5-11, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Žebrauskienė, Audronė]. Netinkamas tręšimas Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, vasario 27-kovo 4, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2016
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, lapkričio 28, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Danilčenko, Honorata]. Dideli moliūgai nemadingi Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, spalio 3, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Danilčenko, Honorata]. Ekologinės daržininkystės pradžiamokslis : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto prof. H. Danilčenko] / kalbėjosi V. Skučaitė Žalia harmonija 2015-2016 : [Kauno dienos ir Klaipėdos priedas]. 2015-2016, p. 28–35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Danilčenko, Honorata]. Moliūgas – viatminų ir mineralų lobynas : [ Į kausimus atsako prof . H. Danilčenko] / parengė E. Rinkevičienė Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, sausio 24-30, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 8, p. 34-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]. Kaip saugoti kvapiąsias žoleles: [pokalbis su ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto darbuotojomis H. Danilčenko, E. Jariene, J. Kulaitiene, J. Černiauskiene /kalbėjosi] D. Valevičienė Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 17, p. 34-37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Jarienė, Elvyra]. [Pasisakymas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 8, p. 34-35. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Jarienė, Elvyra]. Pavojus – už kampo Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, gegužės 7, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 10, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 18, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 22, p. 47. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 3, p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 9, p. 47. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] / Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 44. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] / Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, birželio 10, p. 7, 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Projektas „Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles““. Nr. 1-PM-PV-13-2-007073-PR001. Kaip pagerinti žolinių pašarų kokybę Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 23, p. 7 Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Klimas, Evaldas]. Tikroji vasara ateina erškėčiams žydint : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktoriumi doc. dr. Evaldu Klimu] / kalbėjosi G. Paulikaitė Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, birželio 13, p. 7, 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Liakas, Vytautas] [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, gegužės 6, p. 7, 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Liakas, Vytautas] [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, spalio 10, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Paulauskienė, Aurelija]. Šaldymo alternatyva Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, liepos 25-31, p. 21. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras] Absurdiškas reikalavimas: komentaras Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, liepos 29, p. 2. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Atsparesni – auginti vietoje Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, kovo 21-27, p. 6. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Katinai aktinidijas tikrai mėgsta : [atsakymas į klausimą] / parengė E. Rinkevičienė Ūkininko patarėjas. 2015, liepos 14, p. 7. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 18, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 4, p. 44. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 6, p. 46. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 30, p. 3. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Tarasevičienė, Živilė]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, sausio 7, p. 7-8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
Tarasevičienė, Živilė]. Projektas „Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas“. KKP priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“.Projekto paramos sutarties numeris Nr. 1PM-PV-11-1-006640-PR001 Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 7, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM -PV-13-2-007355-PR001) Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, balandžio 25, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM-PV-13-2-007355-PR001) Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 16, p. 12. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva. Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM-PV-13-2-007355-PR001) Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 5, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Uselis, Nobertas]. Technologiniai sprendimai versliniuose braškynuose Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, gruodis, p. 41-43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, gegužės 27, p. 9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2015
[Kulaitienė, Jurgita]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Černiauskienė, Judita]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. [ [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021 Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Danilčenko, Honorata]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 4, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, gegužės 10, p. 7,10. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Jakienė, Elena]. Biologinių produktų įtaka cukriniams runkeliams Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, birželis, p. 34-37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Jarienė, Elvyra]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Liakas, Vytautas]. Juostinis žemės dirbimas. : komentaras Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, sausis, p. 68-69. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Paulauskienė, Aurelija] Auginantiesiems ir perdirbantiesiems aktinidijų uogas Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2014, gegužės 14, p. 18. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Paulauskienė, Aurelija] Sėkmingai naudojasi parama aktinidijoms populiarinti Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2014, kovo 19, p. 18. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Pranckietienė, Irena; [Pranckietis, Viktoras]. Žemės ūkio augalų tręšimo plano sudarymo metodika savarankiškam tręšimo planų sudarymui Kokybė kaimui: Sveiko maisto laboratorija. Šeimos ūkis. Klaipėda : Libra Memelensis, 2014. ISBN 9786098094084. p. 23-37. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 11, p. 47. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 14, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 3, p. 40. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 7, p. 37-39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 9, p. 39-41. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, balandžio 8, p. 5. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, vasario 22, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]; Antanaitienė, Rūta. KPP priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“. Projekto paramos sutarties Nr. 1PM-PV-10-1-003015-PR001. Projekto pavadinimas: „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“. 1 veikla-Inovacinių aktinidijų (Actinidia kolomikta) plantacijų įveisimo bei auginimo technologijų diegimas ir sklaida Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, kovo 1, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 20142014
[Pranckietis, Viktoras]; Paulauskas, Česlovas. Apie žiedgraužius, vištų apetitą ir negyvas varnas: [pokalbis su ASU Agronomijos fakulteto dekanu dr. V. Pranckiečiu ir LAMMC SDI agronomu Č. Paulausku/ kalbėjosi ] E. Rinkevičienė Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 11, p. 44-45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (Nr. 1PM-PV-13-2-007355-PR001) Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 6, p. 14. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Černiauskienė, Judita]. [Pasisakymas] Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. Daigų auginimo subtilybės Kauno diena : [priedas : diena sode] 2014, kovo 6, p. 11-13. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 1, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 2, p. 39. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 12, p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Žebrauskienė, Audronė]. Smidrų metamorfozės Kauno diena : [priedas : diena sode] 2014, balandžio 24, p. 8-9. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Paulauskienė, Aurelija]. [Pasisakymas] “ Rūtos“ istorija: puslapiai, kvepiantys šokoladu. / Peleckis – Kaktavičius, Leonas. Kaunas, 2013. ISBN 978-9955-772-45-3. p. 255. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, vasario 22, p. 1, 4. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 1, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 10, p. 43. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 13, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 17, p. 45. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 3, p. 40. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 5, p. 44. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 6, p. 42. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Laikas pasirūpinti žolynais Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, vasaris, p. 55-57. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] Veidas. ISSN 1392-5156. 2014, Nr. 19, p. 32. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]; Antanaitienė, Rūta Veja vidurvasarį Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 13, p. 21. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
Jakienė, Elena Biologinių produktų įtaka cukriniams runkeliams Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014/birželis, p. 34-37 Mokslo populiarinimo straipsniai 2014
[Klimas, Evaldas]. Projektas „Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles“ Nr. 1-PM-PV-13-2-007073-PR001 Aplinkos veiksnių įtaka žolynų botaninei sudėčiai ir pašarinei vertei Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 27, p. 8. Mokslo populiarinimo straipsniai 2014