Bioekonomikos plėtros fakultetas

Kokie veiksniai spartintų bioekonomikos plėtrą? Ar pasaulio mokslininkai rado atsakymą?

Klimato kaita, senkantys biologiniai ištekliai pasaulyje, vis aktualesne problema tampantis žmonijos aprūpinimas maistu, švariu vandeniu, energija skatina imtis inovacijų, kurios neatsiejamos nuo bioekonomikos, siūlančios integruotą požiūrį į ekonomikos raidą, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą žem...

Verslumo ugdymo praktikos įmonės įdirbį demonstravo „Investuotojų dienoje“

Rugsėjo 19 d. Bioekonomikos plėtros fakultete vyko Verslumo ugdymo praktikos „Investuotojų diena“. Renginyje keturios studentų įkurtos imitacinės įmonės - UAB „Verslauk1“, UAB „Verslauk2“, UAB „Verslauk3“ ir UAB „Verslauk4“ – pristatė savo veiklą potencaliems investuotojams. Jais tapo VDU ŽŪA Bioeko...

Bioekonomikos plėtros fakultete vyko socialinių partnerių diena

Džiugu, jog Fakulteto jubiliejaus socialinių partnerių dienoje, sulaukėme trijų  bioverslo atstovų, kurie dalinosi verslo patirtimi su studentais, dėstytojais. AUGA group, AB marketingo direktorius Gediminas Judzentas supažindinęs su įmonės veikla aptarė ekologiškų produktų rinkos situaciją vietiniu...

BPF tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas

2019 m. rugsėjo 18 d. įvyko Bioekonomikos plėtros fakulteto tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl tarybos narių pakeitimo, tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimų, studijų programų komitetų sudėčių tvirtinimo ir kt. Posėdis buvo pradėtas nuo BPF tarybos narių vardin...

Bioekonomikos plėtros fakulteto jubiliejinė 70- mečio renginių savaitė!

Kartu pasidžiaukime, pamatykime kaip fakultetas ėjo į priekį, keitėsi, priėmė iššūkius, tapo atviras naujovėms studijose, moksle ir gyvenime.... ...

Verslumo ugdymo praktikoje įkurtos keturios imitacinės studentų įmonės

Šie mokslo metai Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto bakalauro Logistikos ir prekybos, Kultūros ir turizmo vadybos, Kaimo plėtros administravimo bei Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programų ketvirtakursiams prasidėjo kiek kitaip nei į...

Tarybos posėdis

Gerb. Tarybos nariai, kviečiu į pirmąjį šiais mokslo ir studijų metais fakulteto tarybos posėdį, kuris įvyks rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 14.30 val.  Darbotvarkė pridedama. Labai kviečiu visus tarybos narius dalyvauti posėdyje. Bus svarstomi personaliniai klausimai ir turime užtikrinti kv...

Dėl trumpalaikės bendrabučių nuomos

Informuojame, kad ištęstinių studijų studentai patys turi rezervuotis gyvenamąsias vietas mokymosi sesijos laikotarpiui jungdamiesi per studentų portalą (http://studentas.vdu.lt-˃ Bendrabučiai-˃Svečių apgyvendinimas) pasirinkdami bendrabutį ir laisvą vietą siūlomomis datomis. Rezervacijos vykdomos I...

Dekanės sveikinimas naujų mokslo metų proga

Mieli fakulteto žmonės, Sveikinu visus su Mokslo ir žinių diena, kuria vėl įsiliejame į naujų darbų pradžią bei esamų tęsinį. Tegul šie mokslo metai mūsų Bioekonomikos plėtros fakultete Jums būna perspektyvūs, įdomūs, turiningi, plėtojantys mokslo ir žinių gyvenimą. Būkime žingeidžiais, aktyviais b...