Bioekonomikos plėtros fakultetas

 

 

 

Tarp žodžių „logistika“ ir „išgyvenimas“ turėtume rašyti lygybės ženklą

Prasidėjus pasaulinei COVID – 19 pandemijai ir užsidarinėjant valstybių sienoms, vienu svarbiausių tapo klausimas, ar šalyje nepritrūksime maisto, vaistų ir kitų gyvybiškai būtiniausių dalykų. Tačiau transporto ir logistikos sektorius prie šio iššūkio stebėtinai greitai prisitaikė. Tai skatina ne ti...

Individualios karjeros konsultacijos moksleiviams

VDU Karjeros centras šiuo neįprastu metu nuotoliniu būdu teikia karjeros konsultacijas moksleiviams. Nuotolinės konsultacijos metu galime kalbėti visais Jums rūpimais karjeros klausimais apie savęs pažinimą, savęs įvertinimą, stipriąsias bei tobulintinas puses, norus bei galimybes. Ypač kreipkitės,...

Krizių laikotarpiu gyventojų saugumą didintų išplėtotos vietos maisto sistemos

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė Vilma Atkočiūnienė Šiuo metu, pasaulį apėmus COVID – 19 pandemijai, kaip niekad anksčiau visiems tapo aišku, kaip svarbu nepritrūkti lietuviškų, vietinių maisto produktų. To garantas šiandien būtų šalies regionuose sukurtos ir aktyviai...

Pusmetis po mokslo ir agroverslo forumo bioekonomikos plėtrai jau duoda vaisius

Praėjusių metų rugsėjo 26 – 28 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos“ Kaimo plėtra 2019: moksliniai tyrimai ir inovacijos bioekonomikos vystymui“ metu buvo surengtas forumas „Bioekonomikos plėtra kaip ilgalaikio konkuren...

Informacija VDU dėstytojams dėl nuotolinių studijų ekstremalios situacijos metu

Rektoriaus įpareigojimu nuo kovo 13 d. (penktadienio) paskaitos ir seminarai bus vykdomi nuotoliniu būdu. Susipažinkite su Rekomendacijomis dėstytojams, studijų organizavimui nuotoliniu būdu. Naudotojo vadovai: Informacija, kaip susikurti studijų dalyką Moodle aplinkoje pateikiama http://...

Apsilankymas Kijevo nacionaliniame ekonomikos universitete

Vasario 24-27 d. doc. Jolita Greblikaitė (Bioekonomikos plėtros fakultetas) viešėjo Kijevo nacionaliniame ekonomikos universitete (Ukraina) su bendradarbiavimo vizitu. Ryšiai su šiuo universitetu palaikomi jau ne pirmus metus: dalyvaujama mokslinių žurnalų redkolegijose, konferencijose. Universiteto...

Sumanaus moksleivio akademija 2019-2020 įpusėjo

Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorijos organizuojams projektas „Sumanaus moksleivio akademija 2019-2020“ įpusėjo. Sėkmingai užbaigėme antrųjų projekto susitikimų etapą. Šiuose susitikimuose net 21 Sumanaus moksleivio akadmeijos klasė, apie 300 moksleivių...