Papildomosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų rudens semestro pradžia – nuo 2023-10-23, pavasario semestro – nuo 2024-02-26. Papildomosios studijos organizuojamos dalykų dėstytojų suderintu su papildomųjų studijų klausytojais laisvu papildomųjų studijų klausytojų nuo darbo arba koleginių studijų laiku mišriuoju būdu (paskaitos – nuotoliniu būdu, laboratoriniai darbai – kontaktiniu būdu). Rudens semestro užsiėmimai baigiami ne vėliau kaip iki 2023-12-01, pavasario semestro – ne vėliau kaip iki 2024-05-24.


  • Kiekvieną ketvirtadienį 14.30 – 16.30 val. prieš tai užsiregistravus katedroje

Inžinerijos fakulteto katedrų telefonai išankstinei registracijai:

  1. Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra – (8-37) 752219
  2. Vandens inžinerijos katedra – (8-37) 752337, 752286
  3. Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra – (8-37) 752357, 752376
  4. Žemėtvarkos ir geomatikos katedra – (8-37) 752372, 752272

Pastaba:

Prieš atvykstant, būtina užsiregistruoti ir pranešti tai atitinkamos katedros referentei. Registracija vyksta iki kiekvienos savaitės antradienio 14 valandos.


Užsiėmimų tvarkaraštis

I kursas 1 sesija 

Hidrotechninės statybos inžinerija
Transporto mašinų inžinerija
Tvarioji energetika
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemėtvarka