Baigiamieji darbai | VDU Žemės ūkio akademija

Baigiamieji darbai

Viešo gynimo sąrašai (II pakopa)

Baigiamųjų darbų viešojo gynimo grafikas 2024

BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS (NUOLATINĖS STUDIJOS)

BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS (IŠTĘSTINĖS STUDIJOS)

MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS (NUOLATINĖS STUDIJOS)

MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS (IŠTĘSTINĖS STUDIJOS)

VDU ŽŪA KANCLERĖS POTVARKIS DĖL BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ

Teksto sutapčių patikros sistema OXSICO

Naudojimosi instrukcija studentui

Naudojimosi instrukcija dėstytojui

Oxford Similarity Checker OXSICO

User guide for a student

User guide for educators

<<<<<< >>>>>>

Baigiamųjų darbų  talpinimo į CRIS instrukcija (*.pdf)

<<<<<< >>>>>>

Oxsico video pamoka dėstytojams

<<<<<< >>>>>>

Nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų akademinio sąžiningumo užtikrinimo rekomendacijos

<<<<<< >>>>>>

Inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų pateikimo viešam gynimui kontaktiniu būdu tvarka

<<<<<< >>>>>>

Inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų
pateikimo viešam gynimui nuotoliniu būdu tvarka


Reikalavimai studentų darbams

BAKALAURO studijų baigiamas darbas (Metodiniai patarimai)

Priedai:

Graduation theses of bachelor’s studies (Methodological guidelines)

MAGISTRANTŪROS studijų baigiamasis darbas (Metodiniai patarimai)

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ studentų, kurias baigus įgyjama teisė studijuoti magistrantūroje

Dokumentų formos baigiamajam darbui:

Pirmosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas

Bakalauro studijų baigiamojo darbo recenzija

DECLARATION OF AUTHORSHIP

SCIENTIFIC ADVISER’S REVIEW

REVIEWER’S REVIEW

Submission of the final work in the electronic database

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Bakalaurai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.

Antrosios pakopos studijų

Autorystės deklaracija

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo recenzija

REVIEW ABOUT THE FINAL WORK OF MASTER STUDIES

Submission of the final work in the electronic database

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Magistrantai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.