Agronomijos fakultetas | VDU Žemės ūkio akademija

Agronomijos fakultetas

Lenkijos mokslininko paskaita

2019 m. birželio 20 d. 11.00-12.00 val.  ŽŪA Centrinių rūmų 524 auditorijoje viešą paskaitą skaitys Varmijos ir Mozūrijos universiteto Olštyne mokslininkas dr. hab. inž. STANISŁAW BIELSKI. Paskaitos tema - „Biofuels in the context of sustainable development“. Kviečiame aktyviai dalyvauti!...

Mieli absolventai,

Sveikiname visus sėkmingai apgynusius bakalauro baigiamąjį darbą. Sėkmingo karjeros skrydžio ir visokeriopos sėkmės linkime visiems, o pageidaujančius toliau siekti mokslo žinių maloniai kviečiame teikti prašymus magistrantūros studijoms VDU . Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros stud...

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Kviečiame į 2019 m. lapkričio 14-16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyksiantį XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą (MKS). Šių metų renginys bus jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūry...

Akademinės bendruomenės susirinkimas

Birželio  6 d. (ketvirtadienį) 14.30 val. Centrinių rūmų 520 auditorijoje vyks Agronomijos fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti! Darbotvarkė: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. Agronomijos fakulteto tarybos, tarybos pi...

Agronomijos fakulteto tarybos posėdis

Birželio 6 d. (ketvirtadienį) 13 val. Centrinių rūmų 324 auditorijoje vyks Agronomijos fakulteto  tarybos posėdis. Darbotvarkėje: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. Agronomijos fakulteto tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. Tarybos nuolatinių komisijų...

Paskutinės paskaitos šventė

Gegužės 9 dieną Agronomijos fakultete vyko Paskutinės paskaitos šventė, į kurią susirinko gausus būrys ketvirto kurso studentų. Šventinę paskaitą Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius Kęstutis Romaneckas skyrė aktualiems klimato kaitos ir jo neigiamo poveikio aplinkai prevencijos...

Svečio iš Turkijos Aksaray universiteto prof. Murrat Kaya paskaita

Gerbiamieji, Maloniai kviečiame dalyvauti svečio iš Turkijos Aksaray universiteto prof. Murrat Kaya paskaitoje, kuri vyks gegužės 3 dieną, 10 val. centrinių rūmų  324 auditorijoje. Svečias skaitys pranešimą tema - „Biological perspective to material science“.    ...

Mokslinė – praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2019″

Mokslinė - praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2019" vyko balandžio 17d., Kauno kolegijos Verslo fakultete. Konferencijoje dalyvavo VDU Žemės ūkio Akademijos Agronomijos fakulteto Maisto žaliavų kokybės studijų programos studentės (vadovė doc. dr. Dalia Perkumienė)...

Naujieji mokslininkai konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“ pristatė mokslinius tyrimus

2019 m. balandžio 11 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko tradicinė studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“. Konferencijoje dalyvavo 207 studentai. Daugumoje tai mūsų akademijos magistrantai, tačiau buvo atstovų ir iš kitų institucijų, doktorantų bei užsienio studentų. Šiemet už ko...