Baigiamieji darbai | VDU Žemės ūkio akademija

Baigiamieji darbai

I pakopos studijų baigiamasis darbas

Siūlomos bakalauro baigiamųjų darbų temos 2023/2024 m. m.

I pakopos studentų 2024 m. baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtis

Bakalauro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą katedros posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma katedros išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas katedroje ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Bakalauro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – katedrai. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
5. Baigiamojo darbo pristatymo skaidrių šablonas
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
1. Agronomijos programos
2. Maisto kokybės ir saugos programos
3. Kraštovaizdžio dizaino programos

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Bakalaurai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.

 


II pakopos studijų baigiamasis darbas

Siūlomos magistro baigiamųjų darbų temos 2023/2024 m. m. 

II pakopos studentų 2024 m. baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtis

Magistro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos  ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą katedros posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma katedros išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas katedroje ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Magistro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – katedrai. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
5. Baigiamojo darbo talpinimas į VDU CRIS talpyklą.
6. Baigiamojo darbo pristatymo skaidrių šablonas
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
Rašto darbų bendrieji patarimai

Plagiato prevencija

Visus baigiamuosius darbus, prieš keliant į VDU talpyklą CRIS, turi patikrinti darbų vadovai tekstų sutapties programoje Oxsico. Ši patikra nemokama, vadovas gali ją atlikti tiek kartų, kiek reikalinga. Jungtis prie tekstų sutapties patikros sistemos „Oxsico“ reikia nauju adresu https://login.oxsico.com. Vartotojų prisijungimai prie sistemos išliko tie patys.

Studentai, prieš pateikdami darbą vadovui, turi galimybę teksto sutaptį pasitikrinti ir mokama patikros programa iThenticate. Ši paslauga kainuoja 2 Eur. Darbus pdf formatu reikia siųsti  adresu: grazina.siaudikiene@vdu.lt . Atkreipiame dėmesį, kad  iThenticate pateikiami procentai gali nesutapti su Oxsico, bet bus matomi sutapties šaltiniai ir sutapties procentai juose.

Darbai į VDU CRIS turi būti įkelti likus 10 d. iki viešo gynimo.

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Magistrantai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.