Baigiamieji darbai

AGRONOMIJOS FAKULTETO  I IR II PAKOPŲ STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS IR GYNIMO DATOS

I pakopos studijų baigiamasis darbas

Bakalauro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Bakalauro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
1. Agronomijos programos
2. Maisto žaliavų kokybės ir saugos programos
3. Želdininkystės ir kraštovaizdžio dizaino programos
4. Žemės ūkio technologijų ir vadybos programos

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Bakalaurai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.

Paskaita kaip įkelti darbą į CRIS sistemą


II pakopos studijų baigiamasis darbas

Magistrantūros baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos  ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Magistro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
5. Baigiamojo darbo talpinimas į VDU CRIS talpyklą.
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
Rašto darbų bendrieji patarimai

Plagiato prevencija
Nuo 2019 m. universitetas užprenumeravo naują teksto sutapties programą OXSICO. Programos pagalba tikrinami visi rašto darbai. Darbą gali talpinti dėstytojas, arba studentas. Kad galėtų studentas pats patalpinti rašto darbą (kursinį, bakalauro, magistro, disertaciją), darbo vadovas turi sukurti užduotį. Instrukciją ir prisijungimo nuorodą- gavo visi dėstytojai, mokslo darbuotojai. Darbą patalpinti gali ir pats vadovas. Darbą gali tikrinti ne vieną kartą, dalimis. Ši programa neprisimena anksčiau įkelto failo.

Nuoroda su papildoma informacija ir instrukcijomis https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/bibliografines-nuorodos/ (Plagiato prevencija)

Jei yra noras – studentai gali pasitikrinti baigiamuosius darbus ir dar viena programa iThenticate. Tik ši paslauga mokamas 2 eur.

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Magistrantai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.

Paskaita kaip įkelti darbą į CRIS sistemą