Baigiamieji darbai

I pakopos studijų baigiamasis darbas

Bakalauro studijų baigiamųjų darbų temos 2019 m.

Bakalauro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Bakalauro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
1. Agronomijos programos
2. Maisto žaliavų kokybės ir saugos programos
3. Želdininkystės ir kraštovaizdžio dizaino programos
4. Žemės ūkio technologijų ir vadybos programos

 


II pakopos studijų baigiamasis darbas

Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temos 2019 m.

Magistrantūros baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos  ir metodiniai nurodymai:

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Magistro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
5. Baigiamojo darbo talpinimas į VDU CRIS talpyklą.
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
Rašto darbų bendrieji patarimai

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Magistrantai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į VDU CRIS.

Baigiamojo darbo santrauka anglų kalba

Reikia naudotis pateikta angliškos santraukos forma verčiant tekstą iš lietuvių į anglų kalbą.

Final work of University Undergraduate/Master Studies    pages,   figures,    tables,    references, the Lithuanian language.
KEY WORDS:
Object of the research:
Aim of the research:
Objectives of the research:

  • (To reveal ……)
  • (To compare ………)
  • (To identify ………)

Research methods: (review of scientific literature logical analysis and synthesis, statistical analysis, comparative analysis, graphical modeling techniques.)
Research results:

  1. Part One (presents/discusses …)
  2. Part Two (focuses on/analyses …..)
  3. Part Three (identifies …….)

Vienu ar dviem sakiniais pateikti apibendrintas darbo išvadas.