Bioekonomikos tyrimų institutas

Instituto moto

„Bioekonomika prasideda nuo mūsų pačių pasirinkimo gyventi santarvėje su gamta“

Instituto direktorė

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė

MŪSŲ TIKSLAS

Plėtoti mokslinius tyrimus, studijas ir ekspertinę veiklą, siekiant tvaraus žiedinės bioekonomikos vystymosi.

STUDIJŲ  PROGRAMŲ KOORDINAVIMAS

Už studijų programų turinį ir kokybę Institute atsakingi studijų programų komitetai, kurie koordinuoja šias studijas:

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS– darnus bioekonomikos vystymasis.

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Bioekonomikos politikos modeliavimas.
 • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas.
 • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje.
 • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas.

MOKSLAS – VERSLUI

Bioekonomikos plėtros perspektyvoje teikiame paslaugas verslui:

 • Bioekonomikos verslo mokesčių planavimas.
 • Bioverslo kaštų apskaita ir savikainos apskaičiavimas.
 • Bioproduktų savikainos apskaičiavimas.
 • Lietuvos regionų bioekonomikos išteklių būklės ir plėtros galimybių vertinimas.

VERTINGIAUSI DARBAI

Tarptautiniu lygmeniu vykdyti esminiai projektai:

 • 2013–2015 m. Instituto mokslininkai vykdė tarptautinį mokslinių tyrimų projektą pagal septintąją bendrąją programą ir „RURAGRI ERA-NET“ „Sąveikos tarp ūkių modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje“ (RETHINK).
 •   2017 m. Instituto mokslininkai kartu su partneriais iš Norvegijos ir Latvijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu pagal viešųjų pirkimų sutartį atliko Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studiją. Šioje studijoje buvo įvertinta bioekonomikos būklė ir potencialas Lietuvoje, pateiktos rekomendacijos bioekonomikai vystyti ir inovacijoms skatinti.
 •  2019 m. Instituto mokslininkai pradėjo įgyvendinti INTERREG projektą projektą „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius (daugiausia biologines atliekas) energijos gamybai, o taip pat gebėjimą naudoti bioenergijos gamybos atliekas aukštos pridėtinės vertės biologiniams produktams gaminti.

Nacionaliniu lygmeniu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdyti esminiai projektai:

 •  2013-2014 m.  „Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014–2020 m.“
 •  2015-2016 m.  „Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės sričių išorės ir vidaus rizikos veiksniai, grėsmės ir krizės bei jų galimas poveikis“.
 •  2015–2016 m. Integruoto rizikos žemės ūkyje vertinimo ir valdymo modelio parengimas“.
 • 2016 m.  „Ūkių ekonominės ir aplinkos rizikų valdymo taikant draudimo priemones ekonominis ir finansinis pagrindimas“.

Bioekonomikos tyrimų institute rengiamos kelios daktaro disertacijos, iš kurių dvi tiesiogiai siejamos su bioekonomikos vystymusi: „Biodegalų gamybos skatinimo priemonių poveikio žemės ūkio ir maisto produktų rinkoms vertinimas“ ir  „Ekologiškai tvaraus augimo žemės ūkyje vertinimas“.

INSTITUTO KONTAKTAI

Instituto direktorė Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
El. paštas: vilija.alekneviciene@vdu.lt
Tel. 8-37 752140

Instituto Studijų išteklių tvarkytoja Jūratė Žvirzdinaitė
El. paštas: bioekonomikos.tyrimai@vdu.lt
Tel. 8-37 752259

Adresas:

Universiteto g.10, 323 kab. 53361 Akademija Kauno r.