Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI:

  • Horizon 2020 projektas  „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (2019 – 2022, prof. dr. Vlada Vitunskienė)
  • Projektas pagal Tarptautinę akademinę partnerystės programą (NAWA) „Mažų šeimos ūkių vaidmuo siekiant tvaraus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus vystymosi Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (2019-2020, prof. dr. Vlada Vitunskienė)
  • Interreg projektas “ Biomasės vertės grandinių potencialo panaudojimo skatinimas Baltijos jūros regione” (2019 – 2021, Virginija Kargytė)
  • COST programos projektas ,,Suvokimo apie svetimas rūšis didinimas per piliečių mokslą (ALIEN-CSI)” (2018 – 2022, doc. dr. Lina Straigytė (MEF), lekt. dr. Rasa Pranskūnienė (BPF) https://alien-csi.eu
  • COST programos projektas “Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje” (2017- 2021, doc. dr. Laura Girdžiūtė) https://www.cost.eu/actions/CA16123/#tabs|Name:overview
  • Europos Inovacijų Partnerystės projektas “Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras (Inovacijų vartai)” (2016 – 2019 , prof. dr. Astrida Miceikienė)
  •  Europos Inovacijų Partnerystės projektas “Konkurencingas ūkis” (2016 – 2019, lekt.dr. Jurgita Baranauskienė)
  •  Erasmus+ KA2 Strategic partnerships SOILS „Sustainability of Small and Family Farms“ (2016 – 2019, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė)
  • Europos Inovacijų Partnerystės projektas “Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas” (2016-2019, prof dr. Vilija Aleknevičienė)