Mokslo renginiai

Tarptautiniai renginiai

„Kooperatyvai ir gamintojų organizacijos: pasiekimai ir perspektyvos“ 2020 m. vasario mėn. 06 d., ŽŪA VDU ŽŪA Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas kartu su asociacija ,,Kooperacijos kelias“ Prof. dr. Jan Žukovskis,
tel. 8 68196383, jan.zukovskis@vdu.lt
Tarptautinis verslo tinklaveikos renginys, skirtas paskatinti naujas iniciatyvas tvarios bioenergetikos ir žiedinės bioekonomikos srityse.
Tikslinė grupė: Verslo atstovai iš Baltijos jūros regiono šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Rusijos)
Preliminariai:

2020 m. balandžio mėn. 2-3 d., Kaunas, Lietuva

Projektą koordinuojantis partneris: VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas

Organizuojantis partneris: Lietuvos biotechnologų asociacija

BalticBiomass4Value projekto vadovė Virginija Kargytė,
tel. 8 65666628,
virginija.kargyte@vdu.lt 

PROGRAMA

Tarptautinis seminaras “Mokslas ir verslo bendradarbiavimas” 2020 m. gegužės mėn. 29 d., ŽŪA VDU Žemės ūkio akademija Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Prof. dr. Jan Žukovskis,
tel. 8 68196383, jan.zukovskis@vdu.lt

Konferencijos

Mokslinė konferencija „Bioekonomikos  plėtros fakulteto 2019 metų mokslinių tyrimų rezultatai“ 2020 m. vasario mėn. 26 d., Bioekonomikos plėtros fakultetas, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r., Lietuva Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas. Doc.  dr. Anastasija Novikova
tel. 8 37752 277
anastasija.novikova@vdu.lt 

PROGRAMA

Studentų mokslinė konferencija ,,Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“ 2020 m. kovo mėn. 19 d.,  ŽŪA VDU Žemės ūkio akademija Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė,  tel. 8 61864522,
lina.marcinkeviciute@vdu.lt
Tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“

 

2020 m. balandžio 23 d., Bioekonomikos plėtros fakultetas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas kartu su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Ekonomikos ir socialinės plėtros fakultetu. Lektorė Erika Besusparienė,

erika.besuspariene@vdu.lt

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ 2020 m. lapkričio mėn. 06 d., ŽŪA VDU Žemės ūkio akademija Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė,
tel. 8 68214169,
 vilma.atkociuniene@vdu.lt
Apskaita ir finansai: inovatyvūs finansiniai sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai 2020 m. lapkričio mėn. 19-20 d. ŽŪA VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas Bioekonomikos tyrimų institutas Doc. dr. Jūratė Savickienė,
tel. 8 61488558
jurate.savickiene@vdu.lt

Seminarai, minėjimai ir kiti renginiai

Mokslas ir studijų kokybė: problemos ir perspektyvos 2020 m. gegužės mėn. 21 d., ŽŪA VDU ŽŪA Doc. dr. Vytautas Pilipavičius,
tel. 8 61615928,
vytautas.pilipavicius@vdu.lt
Užsienio tyrėjų savaitė 2020 m. gegužės mėn. 25-28 d., ŽŪA VDU Žemės ūkio akademija Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas Prof. dr. Jan Žukovskis,
tel. 8 68196383, jan.zukovskis@vdu.lt