Miško mokslų katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Miško mokslų katedra

Miško mokslų katedra buvo įsteigta 2021 m. rugsėjo 1 dieną sujungus du Miškų ir kologijos fakulteto institutus – Miško biologijos ir miškininkystės bei Miškotvarkos ir medienotyros. Šiuo metu katedroje vykdomi moksliniai tyrimai bei dėstomi dalykai dengia visus šiuolaikinės miškininkystės aspektus. Katedra taip pat koordinuoja tokias studijų programas: „Miškininkystė“ (I ir II pakopos) bei „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ (II pakopa).

Katedros mokslinių tyrimų kryptys bei vedantieji mokslininkai (daugiau informacijos pateikta katedros komandos aprašyme):

 • Miško medžių ir gyvūnų populiacijų evoliucinė genetika (D.Danusevičius);
 • Miško ekosistemų tvarumas besikeičiančio klimato sąlygomis (A.Augustaitis);
 • Ekologinė miškininkystė ir biologinės įvairovės apsauga (G.Brazaitis);
 • Miškų auginimas ir apsauga (E.Linkevičius, K.Godvod);
 • Miško išteklių apskaita ir daugiatikslis naudojimas (G.Mozgeris, D. Jonikavičius);
 • Miestų ir rekreacinė miškininkystė (L.Straigytė);
 • Medžioklėtyra ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymas (A.Kibiša);
 • Tvarus miškingų kraštovaizdžių valdymas (M.Manton);
 • Miško politika, ekonomika ir verslas (E.Makrickienė);
 • Medienos ruošos sistemos;
 • Medienotyra ir medienos produktai (E.Petrauskas).

Informacija kontaktams

Miško mokslų katedra

Katedros vedėjas – prof. dr. Gintautas Mozgeris
Tel.: +370-687 121 40
E-paštas: gintautas.mozgeris@vdu.lt

Adresas:
Miško mokslų katedra, Miškų ir ekologijos fakultetas, Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universitetas
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel.: +370-37 752 281
E-paštas:  ieva.godvod@vdu.lt

Laboratorijos

Miškų monitoringo laboratorija

Laboratorijos vedėjas:
Prof. dr. Algirdas Augustaitis
VDU ŽŪA Studentų g. 13, VII r. 208
LT-53361 Akademija, Kauno r.
Tel.: +370-37 752269
E-paštas: algirdas.augustaitis@vdu.lt

Medžioklėtyros laboratorija

Laboratorijos vedėjas:
Dr. Artūras Kibiša
VDU ŽŪA Studentų g. 15a, J231
LT-53361 Akademija, Kauno r., Lithuania
Tel.: +370 687 31533
E-paštas: arturas.kibisa@vdu.lt

Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms laboratorija 

Laboratorijos vedėjas:
Prof. dr. Vitas Marozas
VDU ŽŪA Studentų g. 15a, J231
LT-53361 Akademija, Kauno r., Lithuania
Tel.: +370-620 33469
E-paštas: vitas.marozas@vdu.lt