Aplinkos ir ekologijos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Aplinkos ir ekologijos katedra

Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.

Katedros mokslinių tyrimų temos

Gamtinių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis.

Agroekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir kaita, bioskaidžių atliekų tvarkymas ir perdirbimas, dirvožemio biodegradacijos procesų valdymas.

Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio, oro, vandens  kokybei bei augalinių žaliavų savybėms sistemoje dirvožemis-vanduo-augalas.

Biožaliavų ir atliekų tvarus perdirbimas ir panaudojimas.

Informacija kontaktams

Aplinkos ir ekologijos katedra

Katedros vedėja – prof. dr. Laima Česonienė
Tel.: +370-37 752202
E-paštas: laima.cesoniene1@vdu.lt

Adresas:
Aplinkos ir ekologijos katedra, Miškų ir ekologijos fakultetas, Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universitetas
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel.: +370-37 752 202

Padaliniai