Arboretumas | VDU Žemės ūkio akademija

Arboretumas

Arboretumas (lot. arbor – medis, arboretum – medžių sodiniai) yra mokslo ir studijų padalinys, kaupiantis vietinius savaiminius ir svetimžemius introdukuotus sumedėjusius augalus – medžius, krūmus, krūmokšnius, lianas ir jų bendrijas moksliniams tyrimams, studijų programų vykdymui, eksponavimui, visuomenės švietimui, architektūriniam dekoratyviniam puošimui, pažintinei rekreacijai.

Arboretumas įkurtas šalia VDU Žemės ūkio akademijos, 10 km į vakarus nuo Kauno miesto, šalia vakarinio aplinkkelio ir kelio „Via Baltika“. Adresas – Parko gatvė, Akademijos miestelis, Akademijos seniūnija, Kauno rajonas. Atvykstama: automobiliu – Marvelės, Užnemunės gatve, keliu „Via Baltika“, Šakių plentu, Universiteto gatve; miesto transportu – nuo geležinkelio stoties 18 autobusu iki stotelės „Universiteto Mechanikos fakultetas“.

Arboretumas užima 15,77 ha sklypą, šiaurės vakaruose besiribojantį su Parko gatve, o pietuose – su patvenkto Graužės upelio vandens telkiniu. Geografinės koordinatės: N 545314, E 234951. Vietovė lygi su nedideliu nuolydžiu pietų pusėn, atvira, vėjuota. Vyrauja vakarų vėjai. Dirvožemis derlingas, vyrauja velėniniai glėjiški pajaurėję lengvi priemoliai ant limnoglacialinio smėlio pakloto sunkiu moreniniu priemoliu. Vidutinė ilgametė metinė oro temperatūra +6,4 oC. Žemiausia paskutiniųjų trijų dešimtmečių oro temperatūra – -35 oC, o aukščiausia – +37,5 oC. Vidutinis metinis kritulių kiekis 629,2 mm.

Arboretumas susideda iš sistematinės kolekcijos ir 6 svarbesnių geografinių regionų (Centrinės Europos, Šiaurės Amerikos, Rytų Azijos ir Japonijos, Kaukazo, Sibiro, Lietuvos) floristinių kolekcijų. Iš viso auginama apie 900 rūšių ir smulkesnių taksonominių vienetų medžių, krūmų, lianų, paplitusių daugiausia vidutinio klimato juostoje, rečiau – subtropinėse srityse.

Sistematinė kolekcija suprojektuota vadovaujantis vokiečių botaniko sistematiko Adolfo Englerio (1844-1930) sudaryta augalų pasaulio filogenetinio vystymosi sistema. Eksponuojami augalai suskirstyti ir išdėstyti šeimomis, o šeimos – gentimis, pagal galimybes prisilaikant jų atsiradimo ir plėtotės žemės rutulyje eiliškumo.

Nors arboretumas dar tik kuriamas (pirmiausia, 1991 metais pradėta veisti sistematinė kolekcija ir Centrinės Europos floristinė grupė), gausiausių šeimų rinkiniai jau pakankamai reprezentatyvūs. Erškėtinių šeimą atstovauja daugiau kaip 150 taksonominių vienetų, o pušinių, kiparisinių, klevinių, lanksvinių, gluosninių ir kai kurių kitų šeimų sukaupta keliasdešimt taksonų.

Geografinių regionų floristinėse grupėse kaupiamos gamtinę teritoriją atstovaujančių augalų kolekcijos, ir formuojamos regionui būdingos sumedėjusių ir žolinių augalų bendrijos.

Ekspozicijos formuojamos derinant jas su klasikiniais parkų kūrimo principais. Arboretumo kolekcijos sudaro parkines kompozicijas. Arboretumo parkinis želdynas, šliedamasis prie Žemės ūkio akademijos mokomųjų pastatų, sudaro jaukią darbo ir poilsio aplinką akademijos miestelio darbuotojams, gyventojams ir lankytojams.

Arboretumas lankomas kasdien, šviesiuoju paros metu, nuo balandžio mėn. 1 d. iki lapkričio mėn. 1 d. Lankymas nemokamas.