Priėmimas į doktorantūros studijas

VDU Žemės ūkio akademija priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Papildoma informacija teikiama  tel. (837) 75 22 54
Dr. Indrė Bagdonienė
Mokslinė sekretorė
el.p. indre.bagdoniene@vdu.lt