Priėmimas į doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija siūlo doktorantūros studijas 8-iose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas internetu epasirašymas.vdu.lt.

Mokslo sritis Mokslo kryptis Dokumentų priėmimo datos
Gamtos mokslai Ekologija ir aplinkotyra nuo 2020-07-01 iki 2020-08-23
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Mechanikos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Transporto inžinerija nuo 2020-06-25 iki 2020-07-01
Žemės ūkio mokslai Agronomija nuo 2020-06-03 iki 2020-08-30
Miškotyra nuo 2020-06-03 iki 2020-08-30
Socialiniai mokslai Ekonomika nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Vadyba nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31

Gamtos mokslai

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis

Transporto inžinerijos mokslo kryptis

Žemės ūkio mokslų sritis

Agronomijos mokslo kryptis

Miškotyros mokslo kryptis