Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra

Katedra įkurta 2021 metais sujungus du institutus: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos su Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos.

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas įkurtas 2012 m. sujungus Agroenergetikos bei Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedras. Jis tęsė šių katedrų mokslinę veiklą bei pedagoginį darbą, gerąją veiklą ir tradicijas. Instituto ištakos siekia 1949 m., kai Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultete buvo įsteigta Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra, pradėjusi organizuoti sistemingas energetikos dalykų studijas fakultete. Tuo metu katedros veikla buvo labai aktyvi, nes didėjo kvalifikuotų absolventų poreikis, todėl 1967 m. buvo suformuotos dvi savarankiškos katedros: Žemės ūkio elektrifikacijos bei Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos. Aktyvi katedrų mokslinė veikla, didėjantis kvalifikuotų fakulteto absolventų poreikis lėmė tolesnę katedrų raidą. Šios katedros plėtėsi, taip pat buvo įkurta nauja Elektros mašinų katedra (1975), iš kurios vėliau buvo suformuota Žemės ūkio automatizacijos katedra (1990), pastaroji 1994 metais vėl buvo sujungta su Elektros mašinų katedra ir pavadinta Elektrotechnikos ir automatikos katedra. Po dvejų metų (1996) ji buvo sujungta su Agroenergetikos katedra. Reikšmingi pokyčiai fakultete įvyko 1994 metais, tuomet Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos katedra reorganizuota į Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos katedrą. Į susikūrusią katedrą perėjo dalis mokslininkų iš Mašinų mechanikos katedros, Bandymų stoties, Maisto instituto (KTU). Katedrai buvo paskirta kuruoti Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerijos studijų programą.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas įkurtas 2012 metais prie Transporto ir jėgos mašinų katedros prijungus dalį Mechanikos katedros. Instituto ištakos siejasi su Traktorių ir automobilių katedra, įkurta 1947 m. Institutas bendradarbiauja su Latvijos žemės ūkio, Rygos technikos, Talino technikos, Tartu universitetais, Gdynios karo jūrų akademija, Varmijos-Mazurijos universitetu Olštine, Ščecino jūrų akademija, Hamburgo-Harburgo technikos universitetu, Tbilisio R. Dvali vardo Mašinų mechanikos institutu, Gruzijos technikos universitetu, Moldovos MA taikomosios fizikos, Baltarusijos MA Metalo polimerinių sistemų institutais, Džiordžijos technologijos universitetu, Maskvos Valstybiniu technikos universitetu, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos ir kt. šalies bei užsienio universitetais. Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute yra Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo mokslo laboratorija, tribologijos, medžiagų mokslo, mechatronikos, VDV tyrimo, mašinų serviso mokslo ir studijų laboratorijos.