Žemėtvarkos ir geomatikos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Žemėtvarkos ir geomatikos katedra

Katedros vedėja  – doc. dr. Jolanta Valčiukienė
El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 72
Kabinetas: III rūmai 425
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00-15.00
PROFESORIAI
dr. Vida Malienė
El.paštas: vida.maliene@vdu.lt
vidamaliene@hotmail.com
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu
DOCENTAI
dr. Virginija Gurskienė
El. paštas: virginija.gurskiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 436b
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 14.30 – 16.00
ketvirtadieniais 13.30-15.00
dr. Egidijus Kasiulis
El. paštas: egidijus.kasiulis@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 725
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 10.00 – 11.00
dr. Donatas Rekus
El. paštas: donatas.rekus@vdu.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu
 LEKTORIAI
dr. Daiva Juknelienė
El. paštas: daiva.jukneliene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 440
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00 – 15.00
Virginija Atkocevičienė
El. paštas: virginija.atkoceviciene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 440
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00 – 15.00
dr. Daiva Tiškutė-Memgaudienė
El. paštas:daiva.tiskute-memgaudiene@vdu.lt
Tel. nr. (8-37) 75 22 91
Kabinetas: VII rūmai 205
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 13.00 – 15.00
dr. Donatas Jonikavičius
El. paštas: donatas.jonikavicius@vdu.lt
Tel. nr. (8-37) 75 22 91
Kabinetas: VII rūmai 205
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 13.00 – 15.00
dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė
El. paštas: vilma.kriauciunaite-neklejonoviene@vdu.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu:
antradieniais 10.00 – 11.00
Giedrius Balevičius
El. paštas: giedrius.balevicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 129
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 14.30-15.30
Daiva Gudritienė
El. paštas: daiva.gudritiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 429
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 9.00 – 10.00
Giedrė Ivavičiūtė
El. paštas: giedre.ivaviciute@vdu.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu
dr. Giedrius Pašakarnis
El. paštas: giedrius.pasakarnis@vdu.lt
giedrius@konsolidacija.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu
MOKSLO DARBUOTOJAI
dr. Audrius Aleknavičius
El. paštas: audrius.aleknavicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 431a
DOKTORANTAI
Jurgita Augutienė
El. paštas: jurgita.augutiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
Eglė Tumelienė
El. paštas: egle.tumeliene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
Orinta Vaitkutė
El. Paštas: orinta.vaitkute@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
LABORANTAI
Rūta Tarvydienė
El. paštas: ruta.tarvydiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 72
Kabinetas: III rūmai 425
Aurelija Tarasevičienė
El. paštas: aurelija.taraseviciene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 72
Kabinetas: III rūmai 425