Žemėtvarkos ir geomatikos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Žemėtvarkos ir geomatikos katedra

Katedros vedėja  – doc. dr. Jolanta Valčiukienė
El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 72
Kabinetas: III rūmai 425
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00 – 14.00 val.
PROFESORIAI
dr. Vida Malienė
El.paštas: vida.maliene@vdu.lt
vidamaliene@hotmail.com
Studentų konsultavimas
Spalio 27 d. (ketvirtadienis) – 13.30 – 15.00 val.
Gruodžio 1 d. (ketvirtadienis) – 13.30 – 15.00 val.
LT laiku online Teams
DOCENTAI
dr. Virginija Gurskienė
El. paštas: virginija.gurskiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 436b
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 14.30 – 16.00 val.
ketvirtadieniais 14.30 – 16.00 val.
dr. Egidijus Kasiulis
El. paštas: egidijus.kasiulis@vdu.lt
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 10.00 – 11.00 val.
 LEKTORIAI
dr. Daiva Juknelienė
El. paštas: daiva.jukneliene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 440
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00 – 15.00
dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė
El. paštas: vilma.kriauciunaite-neklejonoviene@vdu.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu:
antradieniais 8.15 – 9.00 val.
Per Zoom:
https://liedm.zoom.us/j/95506812821?pwd=SFhCWVpQNTJKanVTRmdjczl1cUxsUT09
Giedrius Balevičius
El. paštas: giedrius.balevicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 129
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 14.30 – 15.30 val.
Daiva Gudritienė
El. paštas: daiva.gudritiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 440
Studentų priėmimo laikas:
rugsėjo 21d (trečiadienis) 8.00 – 9.00 val.
spalio 12 d. (trečiadienis) 8.00 – 9.00 val.
lapkričio 16 d. (trečiadienis)  8.00 – 8.30 val.
Giedrė Ivavičiūtė
El. paštas: giedre.ivaviciute@vdu.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu:
Spalio 3 d. (pirmadienis) 12.45 – 13.45 val.
Spalio 10 d. (pirmadienis) 12.45 – 13.45 val.
dr. Giedrius Pašakarnis
El. paštas: giedrius.pasakarnis@vdu.lt
giedrius@konsolidacija.lt
Studentų konsultavimas nuotoliniu būdu iš anksto suderinus laiką.
Edita Abalikštienė
El. paštas: edita.abalikstiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
Studentų konsultavimo laikas:
Lapkričio 24 d. (ketvirtadienis) 11.00 – 12.00 val.
MOKSLO DARBUOTOJAI
dr. Audrius Aleknavičius
El. paštas: audrius.aleknavicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 440a
DOKTORANTAI
Jurgita Augutienė
El. paštas: jurgita.augutiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
Eglė Tumelienė
El. paštas: egle.tumeliene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
Orinta Vaitkutė
El. Paštas: orinta.vaitkute@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 425
LABORANTAI
Rūta Tarvydienė
El. paštas: ruta.tarvydiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 72
Kabinetas: III rūmai 425
Aurelija Tarasevičienė
El. paštas: aurelija.taraseviciene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 72
Kabinetas: III rūmai 425
Rūta Puzienė
El. paštas: ruta.puziene@vdu.lt
Tel.: (8-37) 75 23 72
Kabinetas: III rūmai 425