Vandens inžinerijos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Vandens inžinerijos katedra

Vykdomi ir vykdyti projektai

Tarptautinių programų projektai

 1. Baltijos jūros bendradarbiavimo programa (projektas ,,Klimatas, tinkamas žemės ūkiui. Baltijos žemės ūkio ateitis“), 2020-2022.
 2. Hidroenergetikos sprendimai besivystančioms ir besivystančioms šalims (programa Horizontas 2020), 2019-2022.
 3. Miestų vandens ciklo tvarumo didinimas: energijos išgavimas industrinėje vandentvarkoje naudojant mikro hidroelektrinių technologijas (projekto akronimas – LIFE NEXUS), 2018-2022.
 4. Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas (ERASMUS+ KA2 programa), 2017-2020.
 5. Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – pilotiniai projektai Baltijos jūros regione (Interreg projektas Village Waters), 2017-2019.

Nacionalinių programų projektai

 1. Klimato kaitos ir kitų abiotinių veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (Nacionalinė mokslo programa „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“), 2015-2018.

Tarptautiniai projektai su ūkio subjektais

 1. Įrangos efektyvumo ir lašišinių žuvų perinimo bei auginimo proceso tyrimas (užsakovas – AS Nora Watertech), 2017-2018.

Projektai su Lietuvos ūkio subjektais

 1. Bioenergy LT probiotikų veiksmingumo nuotekų išvalymo procesuose tyrimai (užsakovas – UAB ,,Boenergy LT“), 2021.
 2. Trikotažinio geotekstilės Knitted Sock įdėklo praktinio naudojimo technologijų sukūrimas/tobulinimas (užsakovas – UAB „Evopipes Radius“), 2019-2020.
 3. Bendrųjų statybos darbų reglamentavimo tyrimai (užsakovas – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija), 2019.
 4. Šlaito esančio Sierakausko g. 25, Vilniuje, stabilumo modeliavimas ir analizė (užsakovas – UAB „Realinija“), 2019.
 5. Prekybos centro pastato esančio Kauno g. 22 Vievyje atraminių kolonų vertikaliųjų deformacijų tyrimai (užsakovas UAB „Vievio NT“), 2019.
 6. Agroperlito naudojimo technologijų moksliniai tyrimai (užsakovas – UAB „Soltera“), 2018-2019.
 7. UAB „Baisogalos bioenergija“ šamų auginimo ūkyje susidarančių nuotekų nukenksminimo ir panaudojimo galimybės (užsakovas – UAB „Baisiogalos bioenergija“), 2017-2018.
 8. Vėžiagyvių auginimo technologinių ypatumų ir šios veiklos poveikio įvertinimas (užsakovas – UAB „Investara“), 2018.
 9. Gedimino kalno pietrytinio šlaito stabilumo modeliavimas ir gynybinės sienos pastovumo skaičiavimai (užsakovas – Lietuvos nacionalinis muziejus), 2018.
 10. Pluoštinių kanapių panaudojimas kuriant termoizoliacinius betonus energiškai efektyvių pastatų atitvaroms šiltinti (užsakovas – UAB „Inovatyvūs sprendimai“), 2018.
 11. Gedimino kalno vakarinio šlaito stabilumo modeliavimas (užsakovas – Lietuvos nacionalinis muziejus), 2018.
 12. Membraninio filtravimo panaudojimo galimybių nustatymas uždarose žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose (užsakovas – UAB „Minijos investicija“), 2017-2018.

Projektai su valstybinėmis įstaigomis

 1. Atsinaujinančių energijos šaltinių, tvariosios statybos bei „išmanaus tvarto“ principų panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose (užsakovas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM), 2019-2022.
 2. Išmanioji reguliuojamojo drenažo sistema (užsakovas – MITA), 2020–2021.
 3. Drenažo sistemų uždumblėjimo tyrimai (užsakovas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM), 2019-2021.
 4. Ekologiškų zootechninių pašarų priedų pagrindu paremtų premiksų prototipų vystymas (užsakovas – Lietuvos verslo paramos agentūra), 2018-2021.
 5. Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonominis pagrindimas (užsakovas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM), 2019-2020.
 6. Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimas (užsakovas – LR Aplinkos ministerija), 2019-2020.
 7. Normatyvinio statybos techninio reglamento nustatančio vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus parengimas (užsakovas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija), 2016-2020.
 8. Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms Alžyre (užsakovas – LR ambasada Belgijos karalystėje Didžiajai Hercogystei ir Alžyro Liaudies Demokratinei Respublikai), 2019.
 9. Dirvožemio drėgmės režimo reguliavimas (užsakovas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM), 2016-2019.
 10. Efektyvaus ir racionalaus žemės valdymo ir administravimo mokslinė studija (užsakovas – LR Žemės ūkio ministerija), 2018.
 11. Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos parengimas (užsakovas – LR Aplinkos ministerija), 2021 – 2022 m.

Katedros kontaktai:
ŽŪA III rūmai 328 kab.
Tel.: (8 37) 75 23 37

Katedros vedėja
Doc. dr. Inga Adamonytė
ŽŪA III rūmai 330a kab.
El.paštas: inga.adamonyte@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 86
Kabinetas: III rūmai 330a
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 10.30-11.30
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis
El.paštas: arvydas.povilaitis@vdu.lt
Tel.: (8 37) 78 81 43
Kabinetas: III rūmai 226
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13.00-16.00
Prof. dr. (HP) Petras Punys
El.paštas: petras.punys@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 43
Kabinetas: III rūmai 233
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 14.00-15.00
Prof. dr. Algirdas Radzevičius
El.paštas: algirdas.radzevicius@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 93
Kabinetas: III rūmai 329
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13.00-14.00
ketvirtadieniais 13.00-14.00
PROFESORIAI – EMERITAI
Prof. habil. dr. Albinas Kusta
El.paštas: albinas.kusta@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 329
Prof. dr. (HP) Antanas Maziliauskas
El.paštas: antanas.maziliauskas@vdu.lt
Kabinetas: C.R. rūmai 344
Prof. habil. dr. Rimvydas.Tumas
El.paštas: rimvydas.tumas@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 228
DOCENTAI
Doc. dr. Midona Dapkienė
El.paštas: midona.dapkiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 93
Kabinetas: III rūmai 329
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 11.00-12.00
Doc. dr. Vincas Gurskis
El.paštas: vincas.gurskis@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 22
Kabinetas: III rūmai 337
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 12.00-13.00
Doc. dr. Algis Kvaraciejus
El.paštas: algis.kvaraciejus@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 50
Kabinetas: III rūmai 235
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 10.00-11.00
ketvirtadieniais 10.00-11.00
Doc. dr. Tatjana Sankauskienė
El.paštas: tatjana.sankauskiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 22
Kabinetas: III rūmai 337
Studentų priėmimo laikas:
antradieniais 14.30-15.30
Doc. dr. Rytis Skominas
El.paštas: rytis.skominas@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 51
Kabinetas: III rūmai 227
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 13.00-14.00
Doc. dr. Raimondas Šadzevičius
El.paštas: raimondas.sadzevicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 231
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 10.00-12.00
Doc. dr. Vilimantas Vaičiukynas
El.paštas: vilimantas.vaciukynas@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 37
Kabinetas: III rūmai 228
Studentų priėmimo laikas:
trečiadieniais 15.00-16.00
Doc. dr. Gražina Žibienė
El.paštas: grazina.zibiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 98
Kabinetas: III rūmai 331
Studentų priėmimo laikas:
antardieniais 13.00-15.00
LEKTORIAI
Lekt. Raimundas Baublys
El.paštas: raimundas.baublys@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 37
Kabinetas: III rūmai 228
Lekt. Otilija Miseckaitė
El.paštas: otilija.miseckaite@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 43
Kabinetas: III rūmai 233
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais 14.00-15.00
Lekt. Dainius Ramukevičius
El.paštas: dainius.ramukevicius@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 22
Kabinetas: III rūmai 337
Studentų priėmimo laikas:
pirmadieniais 14.30-16.00
Lekt. dr. Aurelija Rudzianskaitė
El.paštas: aurelija.rudzianskaite@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 80
Kabinetas: III rūmai 231
Studentų priėmimo laikas:
ketvirtadieniais  14.30-16.30
Akvakultūros centro vadovas
Lekt. Alvydas Žibas
El.paštas: alvydas.zibas@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 98
Kabinetas: III rūmai 331
DOKTORANTAI
Linas Jurevičius
El.paštas: linas.jurevicius@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 228
Svajūnas Plungė
El.paštas: svajunas.plunge@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 228
Rasa Vismontienė
El.paštas: rasa.vismontiene@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 228
MOKSLO DARBUOTOJAI
Egidijus Kasiulis
El.paštas: egidijus.kasiulis@vdu.lt
Kabinetas: III rūmai 224
LABORANTAI
Mantas Brazauskas
El.paštas: mantas.brazauskas@vdu.lt
III rūmai
Akvakultūros centras
Vladas Kaminskas
El.paštas: vladas.kaminskas@vdu.lt
III rūmai
Akvakultūros centras
Audronė Kazlauskienė
El.paštas: audrone.kazlauskiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 37
Kabinetas: III rūmai 328
Vytautas Mickevičius
El.paštas: vytautas.mickevicius1@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 23 53
III rūmai
734 Hidrologijos laboratorija
Algirdas Minskas
El.paštas: algirdas.minskas@vdu.lt
Tel.: (8 37) 78 81 44
III rūmai
731 Drėkinimo laboratorija
Vaclovas Vaičius
El.paštas: vaclovas.vaicius@vdu.lt
III rūmai
755 Hidraulikos laboratorija