Disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų konkursas

Žemiau yra skelbiama informacija apie 2020 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursus.

Gamtos mokslai

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptyje

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptyje

Vadybos mokslo kryptyje

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Transporto inžinerijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptyje

Miškotyros mokslo kryptyje