Apgintos disertacijos | VDU Žemės ūkio akademija

Apgintos disertacijos

Čia galite susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (iki 2018 m. gruodžio 31 d. Aleksandro Stulginskio Universitetas) parengtomis ir apgintomis daktaro disertacijomis.

Visų Lietuvoje apgintų daktaro disertacijų temas, santraukas bei artimiausių viešųjų gynimų posėdžių datas taip pat galite rasti Lietuvos mokslų tarybos (LMT) tinklalapyje

https://db.lmt.lt/lt/perziura/disertacijos/d-db.html