Podoktorantūra | VDU Žemės ūkio akademija

Podoktorantūra

Pavardė, vardas Sritis, kryptis Pradžia Pabaiga Mokslo įstaiga, iš kurios atvyko Stažuotė vieta
Tyrimų tema Vadovas
Vaida Andrulevičiūtė Technologijos, Aplinkos inžinerija 2011 2012 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ASU Aplinkos ir ekologijos institutas Biodyzelino sintezė iš dumblių riebalų prof. dr. V. Makarevičienė
Laura Masilionytė Technologijos, Aplinkos inžinerija 2012 2014 LAMMC Joniškėlio bandymų stoties ASU Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas Inžineriniai, agronominiai ir aplinkosauginiai dėsningumai žemės dirbimo mašinų, dirvožemio ir augalinės biomasės sąveikos procesuose prof. dr. E. Šarauskis
Aušra Sinkevičienė Žemės ūkio mokslai, Agronomija 2012 2014 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui, deficitui ir evaporacijai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose dr. V. Feiza
Aurelija Kemzuraitė Technologijos, Chemijos inžinerijos 2012 2014 Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas Kauno technologijos universitetas Racionalaus gelsvės perdirbimo procesų kūrimas, taikant kietafazės fermentacijos ir superkrizinės ekstrakcijos būdus prof. dr. P. R. Venskutonis
Ernestas Zaleckas Technologijos, Chemijos inžinerijos 2012 2014 Aplinkos ir ekologijos institutas Kauno technologijos universitetas Naujos krūvininkų pernašos medžiagos šviesą emituojantiems prietaisams prof. dr. S. Grigalevičius
Vaidas Bivainis Technologijos, Mechanikos inžinerija 2013 2015 Kauno technologijos universitetas Jėgos ir transporto inžinerijos institutas Gaminių pakuočių pažeidžiamumo mechaninių ir trinties jėgų poveikių tyrimas prof. dr. V. Jankauskas
Michael Manton Žemės ūkio mokslai, Miškotyra 2015 2016   Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas

 

 ASU Miško biologijos ir miškininkystės institutas  Integrative research towards sustainable landscapes in the Baltic Sea Region prof. dr. G. Brazaitis