Žmogaus ir gamtos sauga 2016 | VDU Žemės ūkio akademija

Žmogaus ir gamtos sauga 2016

TURINYS

ERGONOMIKA, PROFESINĖ SAUGA IR APLINKOSAUGOS INŽINERIJA

Gintarė Drutelienė, Ričardas Butkus. Triukšmo ir dulkėtumo medienos gaminių įmonėse tyrimai 9
Inga Kibirkštienė, Algirdas Jasinskas, Algimantas Mieldažys, Aleksandra Minajeva. Triukšmo tyrimas medienos smulkintuvo LAIMET HP-21 operatoriaus darbo aplinkoje 13
Gintarė Vinclovaitė, Rasa Čingienė, Antanas Juostas. Traktorių parko atnaujinimo tyrimas ekologiniu požiūriu 17
Mantas Bareikis, Gediminas Vasiliauskas. Pavienių sunkiasvorio transporto priemonių keliamo žemo dažnio triukšmo jų įsibėgėjimo metu tyrimas 21
 Lina Saldukaitė, Gediminas Vasiliauskas. Triukšmo ekspozicijos tyrimas atliekant įvairius ūkio darbus 25
 Nikita Ezhov. Использование индекса WBGT при оценке климатических параметров при работе на открытой территории 29
 Rimantė Pečkaitienė, Gediminas Vilkevičius. Suvirintojų darbo aplinkos veiksnių tyrimas žemės ūkio bendrovėse 32
 Rimantas Kiseliovas, Povilas Šniauka. Kirtimo atliekų smulkinimo tyrimai 36
 Karolis Gudinas, Remigijus Zinkevičius. Braškių kerų padengimo tyrimai, naudojant specialią įrangą pesticidams lysvėse išpurkšti 39

APLINKA IR SVEIKATA

 Sandra Andrušaitytė, Regina Gražulevičienė. Gyvenamosios vietos žalumos gausos ir fizinio aktyvumo poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų astmai 44
 Simonas Juzėnas, Greta Varkalaitė, Ugnė Gyvytė, Laimutis Kučinskas, Jurgita Skiecevičienė, Limas Kupčinskas. MicroRNA analysis pipeline development for the next generation sequencing data  48
 Robertas Petrolis, Rima Ramonaitė, Gediminas Kiudelis, Greta Varkalaitė, Limas Kupčinskas, Algimantas Kriščiukaitis. Implementation of image analysis techniques in gastric cancer cell motility analysis 52
 Vita Raudonienė, Jurgita Švedienė, Danguolė Bridžiuvienė, Algimantas Paškevičius. Dezinfekcinių medžiagų efektyvumas gerinant patalpų sanitarinę būklę 55
 Antanina Stankevičienė. Mikroskopinių grybų, funkcionuojančių augalų šaknyno zonoje, įvairovės tyrimai Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode 59
 Vilija Snieškienė. Klevai Alytaus ir Kauno miestų gatvių želdynuose 63
 Loreta Rezgytė, Vytautas Oškinis. Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) būklė Užuperkasio kadagyne (Varėnos rajonas) 67
 Giedrė Kacienė, Elena Mažonaitė. Vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) ir sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) atsparumas ozono poveikiui 71
 Renata Kungytė, Vytautas Oškinis. Nykstančio drugio gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) būklė Bielazariškių populiacijoje (Neries regioninis parkas)  75
 Laima Česonienė, Remigijus Daubaras. Mėlynės (Vaccinium myrtillus) ir bruknės (Vaccinium vitis-idaea) sąžalynų tyrimai įvairiuose miško tipuose prieš plynuosius kirtimus 78
 Asta Marija Inkėnienė, Kristina Ramanauskienė, Dovilė Žebrauskaitė, Vaida Juškaitė. Linų sėmenų aliejus: reikalingo HLB skaičiaus nustatymas ir emulsijos a/v modeliavimas  82
 Eventas Šaučiūnas, Ona Ragažinskienė, Audrius Sigitas Maruška, Mantas Stankevičius. Vaistinių (aromatinių) augalų eterinių aliejų ekstrakcijos metodų palyginimas 86
 Inga Bačelytė, Žydrūnas Preikša. Augalijos vertinimas meldinės nendrinukės Acrocephalus paludicola buveinėse Lietuvoje  90
 Edita Elijošiutė, Audronis Lukošius, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška. Flavonoidų kiekybinis nustatymas juodųjų serbentų lapuose (Ribis nigri folium)  94
 Ona Ragažinskienė, Lina-Danutė Zutkienė. Vaistiniai (aromatiniai) augalai miesto želdynų formavimui bei sveikatos gyvensenos optimizavimui  98
 Sandra Saunoriūtė, Erika Šeinauskienė, Audrius Maruška, Ona Ragažinskienė. Vaistinių augalų – Geranium L. genties trijų rūšių – introdukcija Lietuvoje  101
 Tadas Gluoksnis, Ona Ragažinskienė, Kęstutis Obelevičius, Algimantas Paulauskas. Paprastojo apynio veislių biologinių savybių tyrimų raida Vytauto Didžiojo Universitete  104
 Vanda Lukoševičiūtė. Disacharidų įtaka daržinės braškės (Fragaria x ananassa Duch.) mikroūglių būklei in vitro  108

EKOLOGIJA, DARNI MIŠKININKYSTĖ

 Greta Panitauskaitė, Jolita Abraitienė. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės Vištytgirio botaniniame-zoologiniame draustinyje  113
 Edita Petkevičiūtė, Jolita Abraitienė. Europos bendrijos svarbos miškų buveinės Mikalinės miške  117
 Matas Sirgėdas, Monika Raškauskaitė, Laima Česonienė. Masčio, Talkšos ežerų ir Ekrano gamyklos tvenkinio ekologinės būklės vertinimas  121
 Erika Aleksandravičiūtė, Laima Česonienė. Lietuvos mažųjų hidroelektrinių poveikis upių vandens kokybei 124
 Aurelija Rudzianskaitė. Gruntinio vandens tyrimai karsto zonoje 127
 Stefanija Misevičienė. Lietaus nuotekų apvalymo efektyvumo tyrimai pratekančiuose tvenkinėliuose 130
 Juozas Pekarskas, Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys, Algirdas Gavenauskas, Vytautas Kisielius, Aurimas Sakalauskas. Lietuvos nedidelių vandens telkinių dumblo savybių tyrimas ir įvertinimas 134
 Neringa Juškevičiūtė, Algirdas Amšiejus. Traninių perų efektyvumo įvertinimas kovoje prieš Varroa destructor erkes 138
 Aušra Marcinkevičienė, Rita Čepulienė, Rimantas Velička, Robertas Kosteckas, Silvija Kosteckienė. Dirvožemio biologinių savybių palyginimas skirtingose agrocenozėse 141
 Romutė Mikučionienė, Rimantas Vaisvalavičius, Jūratė Aleinikovienė, Vita Smalstienė. Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo vertinimas skirtingose sėjomainose 145
 Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Aurimas Krasauskas, Rita Pupalienė. Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms 149
Екатерина Соловьева, Зинаида Алещенкова. Арбускулярные микоризные грибы в почвенно-климатических условиях Беларуси 152
 Regina Malinauskaitė. Jonizuoto vandens įtaka biomasės kaupimosi ir gumbelių formavimosi intensyvumui paprastojo lęšio augaluose 157
 Regina Malinauskaitė. Jonizuoto vandens įtaka Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi Mandel.) lapų ištraukos alelopatinėms savybėms 160
 Jolanta Sinkevičienė, Juozas Pekarskas. Skirtingų trąšų įtaka ekologiškai augintų bulvių ligotumui 163
 Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Dovilė Levickienė, Sandra Žaldarienė, Pavel Paskevič, Dubar Danil. Topinambai (Helianthus tuberosus L.) ir baltasis šilkmedis (Morus alba L.) − draugiškumas tvariai aplinkai 167
 Martynas Klepeckas, Irena Januškaitienė. Sapropelio poveikis Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Vicia faba augimui ir fotosintetinių pigmentų kiekiui 171
 Шавейко Ирина, Картыжова Лилия, Алещенкова Зинаида. Создание микробно-растительной ассоциации, обеспечивающей устойчивость сои (Glycine max.) в условиях загрязнения 175
 Juozas Pekarskas, Rimvydas Kernagis. Organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo įtaka vasariniams kviečiams, juos auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus 178
 Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė, Ramūnas Gegužis. Organinių granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtaka bulvėms, jas auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus 182
 Erika Juškaitytė, Edvina Krokaitė, Lina Jocienė, Algimantas Paulauskas, Eugenija Kupčinskienė. Paupių kai kurių žolinių augalų rūšių molekulinių tyrimų metodinės paieškos 186
 Valdas Paulauskas, Eglė Barkauskaitė, Alfreda Kasiulienė. Chelatantais suintensyvinta sunkiųjų metalų akumuliacija šiltnamyje užaugintose salotose (Lactuca sativa) 190

APŽVALGINIAI STRAIPSNIAI

 Kristė Stravinskaitė, Lina Jocienė, Eugenija Kupčinskienė. Balzamininių (Balsaminaceae) šeimos augalų molekulinių tyrimų apžvalga  195

SPECIALŪS STRAIPSNIAI

 Ričardas Butkus, Juvencijus Deikus, Juozas Eičinas, Gvidas Kazlauskas, Stanislovas Merkevičius, Vaclovas Raižys, Dainius Steponavičius. Žmonių saugos mokslo ir studijų padalinio ASU įkūrimo 50-ies metų sukaktis ir veiklos atspindžiai 200
 Romas Gražulevičius. Profesorius V. A. Garbaras – gyvenimas skirtas žmonių saugos mokslo pažangai 206
 Gvidas Kazlauskas. Darbo sąlygų gerinimo žemės ūkio gamyboje mokslinės laboratorijos istorinė patirtis 209